Na obranu konšpiračných teórií
@ spoločnosť     13.1. 13, 05:27

katka píše: Konšpiračné teórie majú zlé meno. Pre väčšinu ľudí sú konšpiračné teórie pejoratívnym označením iracionálnych nezmyslov Spýtajte sa priemerného intelektuála a zrejme vám konšpiračnú teóriu zadefinuje ako akýsi súbor iracionálnych a spoločensky nebezpečných preludov pár nešťastných paranoikov, menujúc napríklad Protokoly sionských mudrcov alebo samo-odpálenie dvojičiek americkou vládou [1]. Oboje sú samozrejme vzhľadom na dostupné fakty a známe skutočnosti zjavne iracionálne a morálne odpudivé. Nemienim tu brániť konkrétne konšpiračné teórie, ale rád by som s pomocou poznatkov súčasnej sociálnej epistemológie [2] v stručnosti predostrel obranu „konšpiračnej teórie“ ako takej.#CONT# Nelegitímnym skokom v uvažovaní o konšpiračných teóriách, je, že z príkladov zjavne iracionálnych teórií (Američania sfalšovali pristátie na Mesiaci a zhodili si dvojičky, Židia riadia svet, a globálne otepľovanie je sprisahaním klimatológov) skočíme k poznatku, že všetky konšpiračné teórie sú iracionálne, respektíve, že všetky teórie, ktoré zahŕňajú pri vysvetľovaní nejakého javu tajné sprisahanie viacerých činiteľov sú automaticky podozrivé, pochybné, alebo iracionálne. Slovami filozofa Davida Coadyho, poukázať na logické chyby konkrétnej konšpiračnej teórie a odvodiť z toho, že tieto chyby sú vlastné konšpiračnému uvažovaniu a teoretizovaniu ako takému, je ako poukázať na nedostatky flogistónovej teórie a usúdiť, že sú vlastné všetkým vedeckým teóriám. [3]Pôvodcom súčasného nešťastného nazerania na konšpiračné teórie je zrejme filozof Karl Popper, ktorý vo svojej knihe Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia písal o “konšpiračnej teórii o spoločnosti” podľa ktorej je vlastne každá situácia, každá udalosť, obzvlášť tie veľké a nepríjemné, presným výsledkom nejakého úmyslu a spriahnutia. Popper tu pranieroval tendenciu pripisovať nezamýšľaným spoločenským javom úmysel, kde napríklad nezamestnanosť, hospodárska kríza, vojna alebo chudoba je vždy výsledkom plánovaného úsilia úzkej skupiny mocných. Sekulárna doba si vyžiadala svoju vlastnú teodíceu, každé zlo musí niekto páchať. Problémom je, že konšpiračné teórie sú tu z definície iracionálne a absurdné a zrejme aj medzi paranoikmi by sme ťažko hľadali niekoho, na koho by sa Popperove kritéria bez výhrad vzťahovali. [3]pokračovanie tu:http://www.jetotak.sk/editorial/na-obranu-konspiracnych-teoriiPavol Hardoš 
(c) Putnici / http://putnici.sk/