Sme zúfalí unudenci!
@ spoločnosť     21.10. 12, 09:34

darka píše: Nuda a filozofia majú – pre väčšinu – k sebe až nebezpečne blízko. A čo už potom s filozofiou nudy? Je vôbec možné takýto traktát prečítať bez ujmy na duševnom zdraví a úplne do konca? Nórsky filozof Svendsen ukazuje, že skúmanie nudy môže mať pozitívne následky na zmierenie sa so sebou.

 

Traktát je pre Svendsenovo dielko našťastie prisilným a nevhodným označením. Filozofia nudy je esej, z ktorej je zrejmé, že autor sa nebráni inšpirácii najrozličnejšieho druhu. Je v kontakte s literatúrou a súčasnou kinematografiou. Načúva literárnym a filmovým postavám, ale aj samotným autorom a spisovateľom. Píše pre súčasného (a teda nudou zmoreného) človeka, a tak rád používa populárne exkurzy do iných svetov.

 

V modernej západnej civilizácii je nuda naozaj relevantným fenoménom ohrozujúcim temer každého. Kedysi dávnejšie ju poznali len niektoré úzke skupiny (šľachta alebo klérus). Tí oslobodení od každodennej lopoty hľadali naplnenie času, a to bez pohodlnej asistencie masových médií, elektronickej zábavy alebo turistického priemyslu.

#CONT# 

Nuda je zákerná potvora. „Nie je vylúčené sa nudiť a nebyť si toho vedomý, a nie je ani vylúčené sa nudiť a nebyť schopný uviesť dôvod alebo príčinu.“ Už od čias Nietzscheho panuje názor, že nudu si viac „užijú“ muži ako ženy. Ani najnovšie výskumy nedokázali odhaliť príčinu. Ženy možno len menej nudu verbalizujú. Alebo majú iné potreby a zdroje zmyslu, a tak sú odolnejšie voči kultúrnym zmenám, ktoré nudu podnecujú.

 

Pokračovanie: http://www.inaque.sk/sk/clanky/books/non_fiction/sme_zufali_unudenci

 

Ľubomír Jaško
(c) Putnici / http://putnici.sk/