Ukážka z pripravovanej knihy Slovanskí bohovia
@ mágia a okultizmus -> slovanská mágia     22.4. 04, 01:41

shaman píše: PERÚN
Hromovládny Perún, Ty ktorý v čase mieru vládneš dažďu, búrke hromu a blesku, prinášaš nám úrodu a vlahu. Ty, ktorý v čase vojny zaisťuješ víťazstvo naším zbraniam a chrániš nás, čo ideme do vojny.
Požehnaj nám!

LEGENDA

Na počiatku keď pradedo Svarog koval svet, všade kam oko dohliadlo bolo iba nebo a more. Po vodách nekonečného mora sa túlala loďka v nej sedel boh hromu a blesku PERÚN a jeho brat boh vôd VALES žil v jeho hlbinách . Jedného dňa Vales priplával k loďke a vraví Perúnovi:
-Bratku toľko rokov sa už plavíš v tej loďke, túlaš sa bez cieľa. No aj mne sa už zunovalo žiť v podvodnej krajine s vekom čoraz ťažšie znášam vlhkosť. Aspoň keby si stále nerobil búrky.-
-No hej, ale predsa musím mať nejakú zábavku.- bránil sa Perún Valesovým výčitkám.
-A čo tak stvoriť niečo stále?-
-Čo tým myslíš braček môj? - nedôverčivo sa spýtal Perún.
-No stvoriť miesto, kde by konečne bolo sucho, miesto, kde by sme si obaja mohli oddýchnuť. Sám to spraviť nevládzem, potrebujem trocha tvojej pomoci-
-No dobre pomôžem ti. - Perún ešte ani nedopovedal, Vales skočil späť do vody a ponoril sa až na samé dno. Tam nabral za hrsť piesku a niekoľko zrniečok si schoval v ústach. Keď sa vynoril podal Perúnovi piesok a ten ho rozhodil na more, a tu zázračným spôsobom vznikol ostrov. No ostrov bol taký malý, ledva sa naň obaja zmestili. A tak sa dohodli, že budú oň zápasiť. Chytili sa teda za pasy a do vody sa chceli hádzať. No len čo Vales hodil Perúna do mora, zem sa rozšírila. Tam kde Perún hodil Valesa vznikli pohoria, keďže Vales mal ešte trochu piesku v ústach. Tu sa Perún nahneval na Valesa, ako ho podviedol i hodil doň blesk tak silno, že sa Vales pod zem prepadol. Keď sa Vales s pod zeme vrátil povedal Perúnovi:
- Ej bratku tá Zem nám len svári narobila.-
- Veru, veru, - prisvedčil Perún - prenechajme mi len zem bratovi Svarogovi.-
-Dobre teda ja budem mať kráľovstvo v Podzemí a
Ty na Nebi a nech Svarog vládne Zemi.-
A tak Perún z Valesom zavolali na brata čo kovaním hviezd sa unavil nech si oddýchne na Zemi a začne ju spravovať.

POPIS
Perún je známy aj pod menami ako: Parom, Perkun, Peron, Perkunas či Peraun.
Perún – vládca neba. Na zemi sa prejavuje hromom a bleskom. Perún je zobrazovaný ako silný vznešený muž, okolo hlavy má blesky, odetý v zlatej kráľovskej zbroji, niekedy zahalený dlhým plášťom. V ruke má ohnivú sekeru, alebo luk, z ktorého vystreľuje svoje blesky.
Perún Syn Svaroga brat a súper Vasalesa je vládca búrky a dažďa, ako aj vlahy a plodnosti. Darca úrody, života a sily. V čase vojny je zástupca vojakov. Je teda aj bohom vojny, zbraní a bojového umenia.
Perún obdarováva životom a silou, ale aj trestá ľudí za ich viny. Dohliada aj na dodržiavanie zákona na zemi.
Na jeseň Perún uzamyká Nebo a ide si odpočinúť na kameň - Alatir. Prvým jarným hromom opäť zapaľuje plamene búrok, prichádza na pomoc jarnému slnku, ktoré sa počas zimného slnovratu opäť rodí. Pripravuje čarovný nápoj živej vody, ktorý leje na zem v podobe jarných dažďov.
Kriesi Zem a odháňa Morenu – Smrť a chlad.
Perún je bratom bohov Valesa a Svaroga, s ktorými je prejavom boha Triboga - protivníkom Černoboga, s ktorým zvádza večný súboj. V neby má aj funkciu roztáčača Svarogovho kolesa, ktorým hýbe celý svet.

MODLITBA

Perúne, Perúne hromovládca náš, Ty oživovateľ všetkého,
neprestávaj koleso Svarogove otáčať! Zošli nám silu nech Vlasť našu na česť tvoju chránime a zveľaďujeme. Nech rozhoria sa ohne na slávu tvoju. Daj nám úrodných dažďov, aby sme úrodu mali veľkú a mohli oslavovať tvoju moc. Príď nám na pomoc v ťažkej chvíli aby sme teba chválou velebili

JE MU ZASVäTENÉ

Perún je stotožňovaný s Dubom, pričom Dub je symbolom stromu života ako aj prostriedok rozhovoru z bohmi. Okrem Dubu sú z rastlín Perúnovi zasvätené aj lieskový orech, lipa a hrach. Zo zvierat je to býk, zubor a diviak.
Ďalším typickým artefaktom tohto božstva je ohnivá sekera, ktorá je symbolom moci.
Perúnovi bol zasvätený aj jeden deň v týždni, nazýval sa Perendan (Peren - dan, Perúnov deň ) a bol ním štvrtok.

OBETY

Perúnovi sa prinášajú obety ako býk, alebo diviak. Rovnako ako aj kone a kohúty. Z pokrmov sú to pirohy, vajíčka, masť, mlieko, kvas, orechy, med a medovina. Taktiež pivo a červené víno. Obetuje sa mu aj železo a to v podobe zbraní či podkov. Perún má rád aj zlato.

SVäTENIE

Hlavným sviatkom Perúna je Kupalo 24 júna. Perúnovi sa stavali modly pod dubom, alebo priamo v jeho útrobách . Počas Perúnovho dňa sa oltáre umývali obetnou vodou alebo vínom, posvätný oheň sa znovu rozžíhal trením driev. Typickou Perúnovou svätyňou bol posvätný dubový svätoháj. Kde na počesť Perúna sa po celý rok udržoval posvätný oheň z dubového dreva, ktorý smel obsluhovať len kňaz.
Aby si ľudia získali jeho priazeň obetovali muži dubom a ženy lipám. Predkovia idúci brániť rodnú zem sa klaňali Perúnovi ochrancovi vlasti.
Ďalej sa Perúna vyzýval ako nositeľ pohlavnej moci a tak mladé dievčatá viazali svoje šatky na Perúnovo drevo (drevo zo stromu, do ktorého udrel blesk) a žiadali o muža.
Pri oslavách sa usporiadávali zápasy symbolizujúce zápas medzi Perúnom a jeho Bratom Valesom. Rovnako sa tancovali tance v maskách, ktoré znázorňovali večný boj Perúna s Černobogom. Počas Perúnových osláv prebiehala bujará zábava a veľká hostina.

KOMENTÁR

Perún - ak by sme niektorého z bohov chceli nazvať osobitne slovanským, určite by ním bol Perún. Mnohí bohovia po sebe zanechali značné stopy o svojej obľúbenosti, ale ani jeden nebol tak populárny, ako práve Perún. Jeho kult bol taký silný, že až dodnes sa zachovalo množstvo pozostatkov po tomto bohovi aj v súčasnej kultúre.
Perúna vlastne môžeme prirovnať ku gréckemu Diovi. Perún bol bohom dobrým, i keď vlastnosť trestať u neho dosť vyniká. Slovania sa báli jeho hnevu a častým vzývaním sa utiekali pod jeho ochranu. Hlavne sa modlili, aby ich uchránil pred vyčínaním prírodných živlov.
Niektoré pramene naznačujú, že prvým hrmením Perún prichádzal na pomoc slnku, ktoré od svojho zrodenia cez Zimný slnovrat (Slovania verili, že na začiatku každého roka sa narodí nové slnko a staré zomrie) viedlo stály zápas s nepriateľskými živlami, ktoré premáha až na jar a oslobodzuje zem.
Perún sa spomína v mnohých starých spisoch, najmä v staroruských. Zmienku o Perúnových modlách a sochách nachádzame na mnohých miestach. Často sa jednalo o sochy veľkých rozmerov, bohato zdobené. Nestor roku 980 uvádza, že v Kyjeve stála Perúnova modla z tvrdého dreva, mala železné nohy a výzdobu z drahokamov. V ruke mal kameň pripodobnený k hromovej strele. Podobná socha stála aj v Novgorode. Doklad kultového miesta, obetišťa priniesli archeologické vykopávky v rokoch 1951-52 pod vedením V. V. Sedova. Na severe bývalej Kyjevskej Rusi, blízko Novgorodu, na mieste zvanom Peryň, bola nájdená kruhová priekopa s ôsmimi výklenkami, v ktorých horieval oheň, a v centre ktorej sa nachádzala jama po idole. Podľa zdrojov, na niektorých miestach stály Perúnove modly až do polovice dvanásteho storočia. Perúnovi sa skladali aj prísahy, ktoré sa brali veľmi vážne a ich porušenie sa kruto trestalo.

Perún stál i v čele kyjevského panteónu kniežaťa Vladimíra. Potom ako sa s politických dôvodov obrátil na kresťanstvo, nechal Perúnovu modlu vláčiť na konských chvostoch, pritom ho dvanásť chlapov bilo palicami. Následovne bol rozsekaný a hodený do Dnepru. Podobne skončila aj Perúnova socha v Novohrade.

Cirkev sa snažila potlačiť Perúnov kult tým, že jeho funkcie preniesla na proroka Eliáša a tak vznikol "Iľja gromovnik". Okrem hromu a blesku zosielal dážď, sneh a krupobitie. Jeho meno je odvodené od indoeurópskeho základu per(k/g) (biť, udierať, tĺcť) so zosilujúcou koncovkou "-un", čiže doslova "ten čo bije". V Bulharsku sa dodnes vraví "daždat pere".

++++

ROD

Rode, Rode si začiatok i koniec. Si všetkým a vo všetkom. My chválime a ctíme si ťa. Požehnaj nám i nášmu rodu.

LEGENDA

Na začiatku vekov bola len veľká tma a bezbrehé more chaosu. Jeho vlny sa vírili priestorom a obmývali zlaté vajce, ktoré bolo uprostred. V tom zlatom vajci prebýval Rod - pôvodca všetkého. To on bol chaosom a chaos bol ním. Boh Rod uzavretý v zlatom vajci zrodil Lásku – Ladu –Matku a silou lásky rozbil z vnútra Zlaté vajce. A tak stvoril Vesmír dal mu poriadok a zákon. Stvoril nespočítateľné množstvo hviezdnych svetov a tiež náš Svet.

Slnko vyšlo z Jeho tváre,
Mesiac z Jeho hrude,
Svetlé hviezdy z Jeho očí,
Jasné zore z Jeho obočia,
Temné noci z Jeho myšlienok,
Bujné vetry z Jeho dychu..

Tak Rod zrodil všetko, čo vidíme okolo, všetko, čo nazývame Vesmírom.
Potom Rod vypustil zo svojich úst dych z ktorého sa zrodil Svarog - Nebeský otec a vták Mater Sva. Rod vytvoril aj Kravu Zemun a Kozu Sedun, z ich vemien sa rozlialo mlieko, z ktorého kvapiek sa zrodili hviezdy. Z masla vytvoril rod Matičku Zem - Mokoš. Rod vytvoril vody veľkého mora, z ktorého vystúpila na hladinu Zemská kačica, ktorá porodila mnohých bohov a démonov. Potom Rod vytvoril kameň bytia Alatyr, ktorý bol stredom sveta a vhodil ho do mora.
Kameň Alatyr je svätý kameň, stredobod Poznania, sprostredkovateľ medzi ľuďmi a bohmi. Alatyr stal obetným kameňom najvyššieho Roda. Na ňom Rod prináša sám seba ako obetu (žertvu) a premieňa sa na Alatyrský kameň. Alatyr môže byť malý a ľahký, ale aj veľký a ťažký ako hora. Nikto ho nenájde a nikto ho nezdvihne.
Svarog pokračoval v Rodovom tvorení spolu s matkou Ladov a dokončili stvorenie vesmíru a sveta.

POPIS

Rod volaný aj Rid, Rožaj, Radaj, Rahda, Brachma.

Je začiatok aj koniec, prameň všetkého podstatného a nepodstatného, hmotný aj nehmotný, poznateľný aj nepoznateľný Praboh, ktorý sa zrodil z mora chaosu. On bol tým morom a ono bolo v ňom. Je bohom zrodu a nového života. Zobrazuje sa ako starý deduško v bohatom plášti alebo ako sokol.
Žijúc v mori a majúc v sebe more Rod stvoril celý svet - organizovaný Vesmír, tvorca Všehomíra. Rod je vládcom a stvoriteľom Stromu života. Otcom dvoch protikladov života - Bieloboga a Čiernoboga. Prejavuje sa Pramatkou Ladou ako aj praotcom ľudí Svarogom a dvoma bratmi Perúnom a Valesom. Jeho prejavom je aj boh Triglav. Putujúci svetmi, Rod sa rád sa premieňa na Sokola. Je jediný a sám v sebe nekonečný, vždy bol všemohúcim Bohom Bohov Pravoslávnych verných vo viere.

MODLITBA

Modlitba oslavy Sokola Roda.

Krídla Sokola Jasného nech nás nesú v Svargu. Sláva Tebe Otče buď. Nech nás bohovia ochraňujú. Slávim Matku a náš Rod Slovanský. Roda oslavujem na zemi a zaklínam všetkých Bohov nech večný oheň horí. Slávim Rodovú veľkosť. Žehnaj bohom i ľuďom žehnaj všetkému životu.

JE MU ZASVäTENÉ

Jeho stromom je Dub tvoriaci os sveta. Rod sa rád zjavuje v podobe Sokola ktorý jemu zasvätený. Praboh Rod úzko súvisí so živlom vody, keďže sa zrodil z mora chaosu. Rodovi je zasvätené taktiež číslo 9 a tak ženy sú tehotné po deväť mesiacov.

OBETY

Bežne sa ako obety Rodovi prinášali: ovsená kaša, chlieb, syr, med, proso, boršč, pirohy, lokše, vajíčka, olej, pivo.

SVäTENIE

Slávnosť Roda 22-23 december. Doporučuje sa mu obetovať najväčší dar plodov zeme – okrúhly bochník chleba ako symbol vďačnosti a ako záväzok pokračovania v tvorení Kolesom Svarogovím a jednotnou protikladov. Na stretnutie z Rodom na večnosti sa ľudia pripravovali 9 dní.

KOMENTÁR

Boh Rod je hlboko zviazaný zo slovanskými národmi ako je to vidno v koreňoch slov ako: rodný, národný, rod, národ, narodeniny, pôrod, rodina, príroda... .
Rovnako označenie Rodná – viera, ako viera v nekonečne sa prejavujúceho Boha Roda, ktorý je počiatkom tvorenia svetov a všetkého živého.
Dodnes sa zachoval v ľudovej tradícii v podobe "Starého". V mnohých pôvodných slovenských tancoch sa vyskytuje postava starého, tieto tance sa praktizujú hlavne v období zimného slnovratu.
Každopádne sa silný vzťah k rodu spája so silným vzťahom ku svojim predkom. Pre Slovanov je charakteristické uctievanie generácií predkov bez obmedzenia sa na: "cti otca svojho a matku svoju" ako u kresťanov, ale celkom prirodzene je rozšírené i na ujov, tety, babky, dedkov, prababky. Ako aj v iných náboženstvách, tak aj u Slovanov Boh Rod - počiatok a koniec prenecháva vládu nad vesmírom , svetom a ľuďmi svojím vteleniam a deťom, pričom sám ustupuje do úzadia.

Ing. Peter Kuzmišin


(c) Putnici / http://putnici.sk/