Je exodus uprchlíků nebezpečný?
@ spoločnosť     30.6. 15, 08:36

katka píše:


Historie říká, že takových vln jsme zažili již mnoho a přesto jsme je bez velkého halasu ani nevnímali, tím méně v nich viděli problém. Proč se tedy masmédia snaží nám implantovat onen hororový scénář na islámské bojovníky řádící v Evropě? Inu chaos je to, co činí mocné způsobilé přijmout taková opatření, jež ještě více znehybní Evropu a budou obhajovat čipovou technologii. Proč? Inu přece pro kontrolu, o tu tady jde. Davy utečenců se mohou rozprchnout po celé Evropě a žít bez kontroly systému a v tom je ona potíž, jež je trnem v oku mocných, u nichž je kontrola populace na prvním místě. Vraťme se ale k podstatě problému. Dlouhou dobu jsme jako turisté přinášeli do afrických, ale i jiných zemí zdání snadného a především bohatého života. Tito lidé pracovali mnohdy v hotelích, kde za pár dolarů museli pozorovat, jak se oddáváme blahobytné dovolené bez ohledu na náklady. Nedivme se, že toto lákadlo je silnou motivací pro odchod z místa nedostatku do místa nadbytku. Je to logické.To je však jen jedna vrstva, ta druhá je daleko více pod tlakem. Jsou to uprchlíci před násilím a mnohdy jsou to celé rodiny, které musely zachránit útěkem holý život. Pro nás, kteří jsme relativně v bezpečí, jsou to nedostatečné argumenty, ale jen do doby, kdy si uděláte čas na to opravdově zjistit, jaké to je žít ve státě, kde jsou tři vlády, kde nefunguje infrastruktura a i napít se čisté vody je problém, který přestává mít řešení. Nejde o majetky, ti lidé nemají co ztratit, a proto se vydávají na možná poslední cestu. #CONT#Můžete namítat, že každý se narodil do takových podmínek, které jsou podle zákona stejnorodosti nejvhodnější pro jeho vývoj. Jsem rodič, a tak mám cítění pro to, jak se postarat o svou rodinu a cit spojený s mými dětmi a blízkými, a nikdo by mne nepřinutil, abych nechal své blízké pomřít jen proto, že jsem v místech, kde se bojuje a kde nemám jak se postarat o ty, na kterých mi záleží. A tak se ozve volání staniž se vůle Tvá, Pane a hledám to řešení, které snad zachrání ty, které mám rád. A ruku na srdce - jediná možnost, kde je ještě jakási jistota bezpečí, je utéct tam, kde se neválčí a nebojuje. Myslím, že tím rozhodnutím utéci, je vyjádřen postoj těch, kdo již nechtějí bojovat, těch, kdo chtějí žít v míru. Proto se jim i podaří dostat se k nám a snad zde najít pochopení pro onu bezradnost a zoufalství. Snad jim dokážeme poskytnout možnost nabrat sílu a rozhodnout se, zda je pro tyto uprchlíky náš způsob života snesitelný. Ruku na srdce - žít v Evropě se všemi těmi příkazy a kvótami je jako žít pod kuratelou a na to nejsou tito svobodní lidé zvyklí. Nenechme si však vnutit, že jsou to armády vojáků, kteří jen touží vyvraždit Evropany. Je to celé nesmysl. Historicky pohyby celých kmenů Evropou z východu na západ a ze severu na jih je přeci částí onoho nekonečného vývoje evoluce, která nekončí. To, zda budeme žít v bezpečí, neurčují ti, kdo přicházejí, ale ti, kdo ve strachu ze ztráty svého blahobytu budou dělat vše pro to, aby rozvinuli hysterii a strach a tím i nenávist.Milosrdenství se stává prázdným slovem a láska k bližnímu svému pozbyla platnost. Ale vězte, že jen ten, kdo dává, dostane a kdo miluje, je milován a v okamžicích, kdy budete potřebovat pomoc, se vám jí dostane jen tou měrou, jakou jste vy sami činili v dobách, jako je tato7Petr Soldán(c) Putnici / http://putnici.sk/