?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Jaroslav A. Polák : Aplikovaná etika 1 – Eutanazie - Argumenty pro a proti
@ spoločnosť     20.2. 13, 03:17

V roce 2011 jsem na brněnské Katedře filosofie navštěvoval seminář o aplikované etice vedený dr. Radimem Bělohradem. Zaznělo tam množství zajímavých myšlenek týkajících se citlivých témat a rozhodl jsem se proto podělit se se čtenáři o své poznámky (jimž jsem se pokusil dát podobu ucelenějšího textu).

I. Shrnutí eseje J. Gay-Williamse The Wrongfulness of Euthanasia a komentáře k němu

Tématem, jež bylo diskutováno na první řádné hodině, byla argumentace J. Gay-Williamse v článku The Wrongfulness of Euthanasia z roku 1992 (je k dispozici na webu).

Předem musím říci, že tento text do značné míry urážel moji inteligenci (posléze jsem ovšem zjistil, že je to ještě trochu jinak); říkal jsem si, že něco tak argumentačně slabého bych se neodvážil zveřejnit ani na blogu, natožpak v odborném periodiku. Nicméně, jak poukazuje v souvislosti se standardními argumenty proti eutanazii Philip A. Pecorino (Queensborough Community College, The City University of New York): “What we learn from Gay-Williams is that the standard arguments are worthless.“ („To, co nás učí článek Gay-Williamse, je fakt, že standardní argumenty jsou bezcenné.“).

Autor se v úvodu pozastavuje nad tím, že ve společnosti roste míra tolerance vůči eutanazii (osobně si myslím, že je stejného původu, jako další, dle mého názoru pozitivní, liberalizační trendy, jako je ochota k legalizaci marihuany apod.), a pak definuje eutanazii jako záměrné ukončení života člověka, který je ve stavu, jenž je pokládán za beznadějný, přičemž nemocný s takovým zákrokem souhlasí.

Autor dále uvádí, že je jedno, jestli si nemocný vezme život sám, nebo jej usmrtí někdo jiný, a poté objasňuje, co podle něj eutanazie není – není jí usmrcení pacienta způsobené neúmyslně a – a to je důležité – není jí v jeho pojetí ani tzv. “pasivní eutanazie“, tedy ukončení léčby, která by jen prodlužovala utrpení, v případě, že pacientův stav je beznadějný (například ono klasické “odpojení od přístrojů“).

Autor se zde hlásí k úzké definici eutanazie a zdůrazňuje, že zatímco v případě aktivní eutanazie (v jeho pojetí eutanazie vůbec) působí smrt nějaká intervence zvenčí (tedy “něco přidaného“), ve druhém případě je to samotná nemoc či zranění pacienta. S tím nemám problém souhlasit, otázka je, nakolik je taková distinkce podstatná.

Gay-Williams pak čaruje s řečmi o intencích, kdy tvrdí, že v prvním případě je intencí zabít, zatímco v případě druhém je intencí neprodlužovat utrpení. Řekl bych, že pro takové tvrzení není žádné opodstatnění. V obou případech je intencí ukončit utrpení, přičemž to je to, oč pacient žádá (nezapomínejme, že – alespoň v principu – by měl pacient s postupem souhlasit), přičemž k ukončení utrpení dojde tím, že pacient zemře, a ten, kdo zákrok (a zákrokem miňme i ukončení péče) provede, to ví a je s tím takto srozuměn.

Na semináři mimo jiné zazněla otázka, zda takové pojetí není alibistické. Nebylo by snad alibistické, kdyby lékař řekl “Já mu odpojením smrt nezpůsobil, smrt způsobila zástava srdce, které bez podpory nemohlo dále fungovat a šlo o přirozený proces…“?

To, o čem se v této části bavíme, je smrt jako metoda ukončení nějakého utrpení a její způsobení, přičemž věřme, že lékaři povětšinou nejsou psychopati s primární intencí zabíjet své pacienty.

V první části své argumentace autor tvrdí, že eutanazie je morálně nepřijatelná proto, že je proti lidské přirozenosti. Je mimochodem zajímavé, jak rádi se nábožensky motivovaní lidé, a autor textu se tak jeví, odvolávají na přírodu a přirozenost, když se jim to hodí, aby v jiných případech naopak zdůraznili, že člověk není pouhý živočich, že je kvalitativně odlišný od jiných živočichů. Ostatně i toto se v autorově argumentaci objeví.

Moje stanovisko je: I kdybychom akceptovali, že účelem existence živého tvora je přežití (což se dle autora projevuje na různých úrovních sebezáchovných reakcí organismu), a že eutanazie jde proti tomuto účelu (je zde ovšem namístě otázka po relevantnosti takového teleologického argumentu), pak totéž platí například pro tzv. mučednickou smrt, sebeobětování apod.

Ostatně stejně bychom mohli přírodou argumentovat v tom smyslu, že účelem života je kontinuita genů, tedy obvykle zplození potomstva, či případně pomoc příbuzným v úspěšném rozmnožení se, tudíž je třeba odsoudit kupříkladu dobrovolný celibát. Takových argumentů ostatně existují tisíce a v tomto směru by bylo nemorální i nošení brýlí, protože se staví proti přirozenému stárnutí očí a horšení zraku atp.

V diskusi se objevila i zmínka o tezi prof. Josefa Šmajse, že celá naše kultura je protipřírodní a neshledáváme na tom nic nemorálního, spíše naopak – kdybychom se potulovali po městě a řídili se čistě biologickými imperativy, bylo by jen s obtížemi možné označit takové chování za morální.

Tak či onak: Gay-Williams nevysvětlil, proč by to, co je proti přirozenosti, mělo být morálně špatné, respektive: proč by to mělo být morálně špatné v případě eutanazie a ne třeba v případě celibátu nebo brýlí. Autor prostě sází na své povrchní intuice a ještě si odvažuje sebevědomě prohlásit “The above arguments are, I believe, sufficient to show that euthanasia is inherently wrong.“ („Jsem přesvědčen, že výše uvedené argumenty jsou dostatečné k tomu, abychom nahlédli, že eutanazie je špatná ve své podstatě.“)

Pokračovanie:
http://jaroslavpolak.blog.idnes.cz/c/320594/Aplikovana-etika-1-Eutanazie-Argumenty-pro-a-proti.html

Jaroslav A. Polák
 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Čo si treba uvedomiť.....mojzis22.Feb:07:57

čitateľov: 10961   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3334)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy