?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Hrubé národní štěstí a hrubý domácí produkt v OSN
@ spoločnosť     24.3. 12, 04:31

Ve středu 7. března t.r. zveřejnil Matthieu Ricard na svém portálu informaci o státu, který dbá více o své hrubé národní štěstí než o svůj hrubý domácí produkt a o svém stanovisku chce přesvědčit celý svět http://www.matthieuricard.org/index.php/blog/. Matthieu Ricardem zveřejněná státní deklarace Bhútánu – její první část, připravená pro jednání komise OSN – by mohla zajímat nejen ekonomy, ale i širší veřejnost.


Hrubé národní štěstí a hrubý domácí produkt
Bonheur National Brut et Produit National Brut
http://www.matthieuricard.org/index.php/blog/

Rezoluci, předloženou Královstvím Bhútán „Štěstí: celostní přístup k rozvoji“ přijalo v červenci 2011 všech 193 členských států Organizace spojených národů jednomyslně. Na téma, jak tuto rezoluci uskutečňovat, se bude diskutovat v průběhu porady, která se uskuteční pod záštitou Jeho Výsosti Jigmi Thinleye 2. dubna 2012 v newyorském sídle OSN a jíž se též zúčastním.  

V rámci přípravy této schůze předseda vlády zveřejnil inspirující prohlášení o tom, jak Bhútán chápe svůj „národní kapitál“ a vede jeho účetnictví. Uvádím několik výňatků z této deklarace, jež klade důraz na skutečnost, že hrubé domácí štěstí (le bonheur national brut BNB) je důležitější, než hrubý domácí produkt (le produit national brut PIB).

„Svět zoufale potřebuje v epoše globální devastace prostředí a globální kulturní destrukce v určitém okamžiku pokračujícího úpadku a zhroucení naší světové ekonomiky alternativu k materialistické posedlosti a konsumerismu, které vyprovokovaly toto zpustošení. Jestliže bude možné poukázat na praktickou schůdnost účetnictví, které funguje ve vztahu k hrubému národnímu štěstí a nikoli k hrubému domácímu produktu a tímto způsobem bude možné určit směr a vývoj zdravým a vyváženým způsobem, byl by to jeden z největších příspěvků naší malé země světu.

Podívejme se na naši současnou realitu: ten způsob, jakým celý svět vede svá domácí účetnictví, je dnes posvěcen oficiálním světovým systémem národních ekonomik, který je sám posvěcen Spojenými národy, Světovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem a všemi vládami světa. To umožňuje celosvětově srovnávat hrubý domácí produkt (HDP): třeba HDP Adis Abeby s HDP Buenos Aires.

Je obtížné zpochybňovat toto krédo. Přesto je nezbytné tak učinit, neboť obecný systém, přijatý všemi, se zakládá na jistých premisách, jež vedly vlády k přijímání těch nejscestnějších, nejpochybnějších a nejdestruktivnějších politik, jaké jen je možno si představit. Měli bychom toto krédo skutečně zpochybnit, pokud jsme skutečně vážně rozhodnuti načrtnout první krok směrem k zdravému a vyváženému hrubému národnímu ímu štěstí jak pro nás, tak pro celý svět.

Konvenční krédo univerzálně, globálně všemi přijaté, je toto: čím více ekonomika roste v souladu s kritérii růstu hrubého domácího produktu, tím bohatší jsme a tím úspěšnější. Jenže zamysleme se nad následujícím: protože HDP bere v úvahu pouze peněžní transakce trhu a přitom měří vyčerpávání a degradaci našeho přirozeného bohatství jako kdyby to byly ekonomické zisky, je takové měření zavádějící a tudíž chybné.

Kdybychom pokáceli všechny naše lesy v Bhútánu, došlo by k explozi HDP, protože hodnota dřeva se měří pouze u rozřezaných stromů, prodaných na trhu. Hrubý domácí produkt vůbec nebere v úvahu zdroje, které zbudou, tudíž naprosto ignoruje hodnotu živých a nepokácených lesů.

Přesto, jak víme, a jak to moudře respektuje také naše konstituce, jež stanoví zachování co největší části lesního pokryvu země, mají naše živé lesy nesmírnou hodnotu: ochraňují divoká zvířata, biologickou rozmanitost, povodí řek, půdu a posvátná místa; umožňují také skladovat atmosférický uhlík, snížit nebezpečí sesuvu půdy a celou řadu dalších věcí. Protože tyto hodnoty jsou v HDP neviditelné, nelze se divit, že svět nashromáždil masivní ekologický dluh, který se neobjevuje nikde, není v národních rozpočtech žádné země.

Pojímat výpočty tímto způsobem, jak se to děje celosvětově nyní, je zhruba totéž, jakoby majitel továrny prodával své stroje a zaúčtoval výsledek prodeje jako zisk - přestože v následujícím roce nebude mít nic, co by prodal. To je způsob, jakým jsou ustaveny národní propočty ve světě, včetně nás samotných v Bhútánu! Je to naprosto absurdní a směšné!

Je tolik příkladů, které dokládají tuto nesmyslnost….Čím více fosilních pohonných směsí spalujeme a produkujeme skleníkového plynu, tím více stoupne HDP, takže podle přijatého ekonomického dogmatu budeme tím bohatší! Skutečné náklady spojené se změnou klimatu zůstávají neviditelné. To je důvod, proč - jak jsme to zjistili k vlastní škodě při devastaci způsobené únikem ropy v Mexickém zálivu - se skutečné ceny pohonných hmot nikdy nezobrazí v cenách vyvěšených u benzinových pump - prostě proto, že naše současné systémy účetnictví ignorují ekologické náklady a zisky. Smutnou ironií osudu je, že přírodní pohromy nebo katastrofy, způsobené člověkem, vedou ke zvýšení HDP jednoduše kvůli výdajům, způsobeným cenami oprav a čištění.

Poznámka překladatelky:
Zmínku o hrubém národním štěstí může čtenář nalézt na české wikipedii (Hrubé národní štěstí) ve stručném článku, který se opírá o šíře pojatý článek „Gross national happiness“ na anglické wikipedii. Podrobný článek lze nalézt i na francouzské wikipedii pod názvem „Bonheur national brut“.


Pro Jitřní zemi
z portálu Matthieu Ricarda
www.matthieuricard.org
přeložila Anna Servanská

Zdroj: http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazevclanku=hrube-narodni-stesti-a-hruby-domaci-produkt-v-osn&cisloclanku=2012030016


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
skvelé!elem26.Mar:16:30

čitateľov: 6474   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3334)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy