?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Šamanizmus v Mongolsku
@ mágia a okultizmus -> šamanizmus     1.1. 19, 07:56
Tí, ktorých v našich koncinách zaujala literatúra o šamanoch, zrejme velmi dobre vedia, že by nebolo správne, keby sme v úvahách o šamanizme uprednostnovali iba kultúry starej Ameriky a práce Carlosa Castanedu ci Michaela Harnera. Šamanizmus je nielen najstarším, ale aj najuniverzálnejším súborom rôznorodých, no v podstate totožných duchovných techník, ktoré sa vyskytujú v Mexiku a Brazílii takisto ako v Afrike ci na úpätí Himalájí. So šamanmi sa možno stretnút v Južnej Kórey, ale aj na Kamcatke, na Sibíri a v Mongolsku.

* * *

Väcšina z nás si predstavuje Mongolsko ako exotickú, možno trochu zlovestnú, no isto drsnú a nehostinnú krajinu, ktorú neúprosný komunistický režim úplne "ocistil" od pozostatkov lamaizmu i šamanizmu. Našincovi sa navyše Mongolsko spája s menom Džingischána a s tatárskymi nájazdmi. Mongolov som predstavujeme ako hrubých a neotesaných ludí. Možno je to tak, možno sú drsní, no za to ešte môžu byt spolahlivými strážcami a uchovávatelmi pradávnych šamanistických praktík. A ako vieme, prejavy a podoby týchto praktík nemusia byt vždy prejemnelé: svedcia nielen o drsnosti prírodných podmnienok, v ktorých ich nositelia žijú, ale aj o bizarnosti "druhých svetov", do ktorých šamani prechádzajú.

* * *

Mongolsku sa teda oplatí venovat zvýšenú pozornost: je jednou z tých nemnohých krajín, kde šamanizmus ešte aj dnes prežíva v neuveritelne autentickej podobe, napriek stárocia trvajúcemu útlaku buddhistických panovníkov a desatrocia trvajúcemu komunistickému nivoceniu. Skvelým dokladom toho, ako sa Mongoli, najmä po roku 1990, zacali starat o dedicstvo šamanizmu, je existencia The Mongolian Shaman s Association (Asociácia mongolských šamanov), na ktorú som natrafil pri potulkách internetom.

* * *

Mongolský šamanizmus je spätý predovšetkým s kultúrou juhosibírskych šamanov. Obe duchovné tradície sú zakorenené v rituáloch pravekých lovcov a pastierov doby bronzovej. Mongoli - ako aj ostatní obyvatelia stepí - uctievali predovšetkým Vecné Nebo (Mönch Tenger) a Matku Zem (Etügen Ech), duchov predkov a rôzne prírodné božstvá. Hlavná funkcia mongolského šamana sa nedolišuje od práce šamanov z iných kultúr sveta: zabezpecovat komunikáciu medzi viditelným svetom a inými svetmi ci vesmírmi a tak udržiavat kontakty s duchmi. V súcasnosti sa už mongolskí šamani bez obáv môžu venovat svojmu remeslu: neúnavne a neprestajne vykonávat svoju prácu: vyspevovat svoje poetické invokácie, vytvárat a dotvárat rituály, hudbu a tanec, a najmä venovat sa liecitelstvu.

* * *

Netreba zvlášt zdôraznovat, že kým do Mongolska neprišiel lamaizmus, vo všetkých koncinách krajiny bol rozšírený šamanizmus. O lamaizme treba poznamenat, že vznikol v Tibete fúziou indického buddhizmu a domácej šamanistickej tradície bön. Lamaizmus možno vlastne považovat za takmer totožný s tantrickým buddhizmom. Najväcší ucitelia vadžrajány (diamantovej cesty), napr. Naropa, Tilopa, Marpa, Milaräpa, sa správali ako šamani: disponovali znalostou tajnej magickej tradície a ovládali nejeden carodejný úkon. Tibetský buddhizmus, obohatený o prvky šamanizmu, sa teda v Mongolsku stretol s ucením domácich medicinmanov a všetcov.

Mongolská šamanská tradícia mnohé prevzala z buddhizmu. Napríklad zo samotného Buddhu urobila síce mocnú magickú postavu svojho panteónu, no zároven ho podriadila mongolskému Pánovi horného sveta - Churmastovi. Ale ani Churmast nie je celkom domáceho pôvodu: jeho meno (v presnejšom znení: Qormusda) odzrkadluje súvislost s iránskym mazdaznanom, v ktorého centre stojí Ahuram-masda.

Mongolskému šamanovi sa hovorí böö a šamanke udgan. Treba vediet, že podla mongolských mýtov, prvým šamanom bola žena. Obdobne aj u niektorých sibírskych kmenov stojí na pociatku šamanistickej tradície žena. Na pamiatku tejto skutocnosti sa i dnes mnohí sibírski šamani obliekajú do ženských šiat, napodobnujú gestiku a správanie žien (vrátane simulovania pôrodu v lese): verí sa totiž, že takto preberú magickú moc žien, ktoré majú nadanie k mágii od prírody. Podla jednej starej sibírskej múdrosti každá žena je šaman. Prvou šamankou bola Šošolok, ktorá svoju zázracnú moc získala od kane. Už v príbehu u Šošolok možno nájst najdôležitejšie atribúty mongolského šamanizmu: biela plst (vôbec prítomnost bielej farby) a oporný stlp v jurte, actai bagan, symbolizujúci svetový strom, teda os sveta, ktorá spája nebo a zem a slúži ako priechod do vyšších svetov.

* * *

Dôležitom zdrojom poznávania šamanizmu sú mongolské mýty, rozprávky a legendy. Napríklad z legendy o vzniku mongolskej rozprávky sa dozvedáme o slepom chlapcov menom Tarvá, ktorému v case hroznej morovej epidémie duša opustila telo a ocitla sa pred vládcom pekla - chánom Erligom. Kedže sa chánovi zapácila pokora chlapcovej duše, dovolil jej, aby sa vrátila na svet a navyše prislúbil, že splní, co si len bude želat. Chlapec však nechcel ani poklady, ani štastie, ba ani dobré jedlá ci dobrý osud. Rozhodol sa pre rozprávku. Ked sa chlapcova duša vrátila do tela, s hrôzou zistila, že má telo má vylúpnuté oci. Hned zatúžila po návrate do podsvetia, nechcela však urazit chána Erliga, takže nakoniec vklzla do tela. Slepec Tarvá žil ešte dlho, putoval po Mongolsku, rozprával rozprávky a veštil ludom budúcnost. Prostredníctvom rozprávok vychovával a vo svojich veštbách sa nikdy nezmýlil. (Mimochodom, nemôžem si pomôct, ale skepý rozprávkar Tarvá mi pripomenul iného slepého rozprávkára - Homéra. Aj on praktizoval veštectvo?)

Táto legenda upozornuje na to, že k tomu, aby clovek prenikol do podstaty vecí a videl fungovanie sveta i budúcnost ludí, nie sú nevyhnutne potrebné oci. Tarvá bol teda veštcom i "psychoterapeutom", ktorý prostredníctvom pútavých príbehov a metafor dokázal vychovávat ludí. Ciže správal sa ako šaman. V príbehu je zachytený aj prerod obycajného cloveka v šamana: 1. vrodená vada, ktorá adepta odlišuje od ostatných; 2. objavenie sa smrtelne nebezpecného ochorenia; 3. dalšie zhoršenie: zostup do podsvetia; 4. obroda a návrat do sveta; 5. zmierenie sa s vlastným telom, s vlastnou tienistou stránkou; 6. zázracná schopnost a s nou súvisiaca liecitelská i výchovná prax.
Další príklad na šamanské jasnovidectvo som našiel v mongolskom buddhistickom epose Ako tengerovia zostúpili na zem (po slovensky vyšlo v roku 1998 vo vydavatelstve Knižná dielna Timotej, preložila M. Kiripolská). Tu sme svedkami toho, ako sa príšera ("... príšerné stvorenie a za pásom má zastoknutých niekolkých ludí.") Súnag Cagán postupne premení na dobrotivú, pomocnú bytost s výnimocnými schopnostami: " Vypadli mi oci, uvedomil si v tej chvíli Súnag Cagán. Poobzeral sa okolo seba, ale videl všetko, aj skrz hory, co predtým nedokázal."

Šamanistické chápanie choroby, t.j. oddelenie, ulúpenie, odnímanie duše alebo jej casti, ukážkovo ilustruje posledná kapitola eposu, v ktorej šaman v službách zlých síl privoláva dušu chána Altana Galava Sandala. Šamanka Tüvden Nima Osormá však vcas zasiahne: "Hodila kocky po tretí raz. Sú to mangasi (mnohohlavé obludy s ludským telom a chovaním cloveka). Privolávajú jeho dušu, poznala. Nastávajú zlé casy, všetko sa obracia proti nám. "

* * *

Ako som už vyššie napísal, v súcasnosti sa v Mongolsku venuje šamanizmu zvýšená pozornost. Asociácia mongolských šamanov má vlastne dôležité historické poslanie: oživovat polozabudnuté tradície. Dalšou úlohou tejto organizácie je vytvorenie a udržiavanie kontaktov s inými šamanskými komunitami po celom svete.

Jedným z najctenejších a najznámejších súcasných mongolských šamanov je Bjambadordž Dondog. Narodil sa roku 1947 a pochádza zo starodávneho šlachtického klanu Olchon, do ktorého patrila aj matka slávneho Džingischána. Duchovia zacali povolávat Bjambadordža roku 1967. V tom case ho mucili choroby, až kým sa mu nezacal venovat strýc, ktorý ho zasvätil do tajov šamanizmu. Ked bol predstavený svojmu rodu ako šaman, vodca vodných duchov sa zjavil v podobe žltého hada, co bolo neklamným znakom toho, že Bjambadordž je zárin (velký šaman). Bjambadordžov i pomáha sedem duchov.

Zárin Bjambadordž zaujíma stanovisko aj k súcasnému svetovému dianiu, najmä k zmenám, ktorými prechádza Zem. Je toho názoru, že ludstvo stratilo priamy kontakt s Matkou Zemou a Otcom Nebom a vôbec s prírodnou ríšou. Kedže postoj cloveka k prírode je nesprávny a nicivý, prírodný duchovia sa musia prejst do obrany. Preto dochádza k velkým živelným pohromám: k nicivým požiarom, snehovým búrkam, záplavám a zemetraseniam. Šamani sveta mali by teda spolocnými silami ocistovat a liecit zem a pomocou spolocných rituálov napravit naštrbenú rovnováhu.

Práve táto vízia spolocného liecenia Zeme a nápravy narušenej prírodnej rovnováhy je ústredným motívom aktivít Asociácie mongolských šamanov. Novodobí mongolskí šamani si uvedomujú vážnost situácie a radi by spolupracovali s dobroprajnými ludmi zo všetkých koncín sveta.

Niekolko kontaktov:

Zárin Bjambadordž môže byt kontaktovaný na e-mailovej adrese: donbmdr@yahoo.comDr. Sendendževín Dulam , ktorý je riaditelom centra pre štúdium mongolskej tradicnej nomádskej kultúry pri Mongolskej národnej univerzite, má e-mailový kontakt: isms@magicnet.mn.

Peter Macsovszky

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 50510   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3538)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy