?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Sakrálny barokový priestor a jeho duch (z hľadiska filozofie protireformácie)
@ eseje     28.6. 05, 05:19

Intro: Túto esej som napísal ešte na škole, bola to jedna z mojich štátnicových otázok. Netrvdím, že je dobrá, nie som si istý, že moje názory sú správne, len ma zaujíma názor iných a pri nedávnej debate o gotike ma napadlo sa po rokoch k nej vrátiť.

Motto:
...Všetky pozoruhodné stavby majú vzťah k smrti: gotické katedrály a vlastne všetky kostoly, pyramídy - všetky sú spojené z náboženskou vierou a so smrťou, so vzkriesením. Stavby postavené zvieratami sú racionalistické. Sú dokonalé a nemenné, stavajú sa každý deň, každý rok rovnako, pretože zvieratá o smrti nepremýšľajú. Ľudské myslenie zahŕňa tiež vtipy, lži, iracionálne výstrelky. Ak by sa architektúra stavala čiste racionálne stali by sa z ľudí zvieratá... /Časť rozhovoru so Sverre Fehnom, časopis Architekt, 11/97/Keď sa v západnej európe 12. storočia rodili prvé gotické katedrály, neznamenalo to iba zmenu konštrukčných princípov, ale aj filozofie. Proti scholastike, hlásajúcej potrebu poznania Boha prostredníctvom učenia sa postavila mystika. Tá vyhlásila, že Boha treba zažiť, uvidieť ho vo svetle katedrály, prirodzenom aj mystickom. Katedrála ako Nebeský Jeruzalem opúšťa hmotu, je vystavaná z nadprirodzeného svetla vitráží. Zhmotňuje Ježiša, svetlo sveta. Popiera materiálnu podstatu a vysoko nad ňu vyzdvihuje ducha.

O 4 storočia neskôr tento duch upadá. Po prelomovom období renesancie postavenej na humanizme, objavení krásy hmotného sveta sa cirkev rozpadá. Renesančný a manieristický chrám nedokáže zastaviť odpadlícke reformačné hnutie. Veď sama jeho renesančná podstata je oslavou krás materiálneho sveta. Je potrebné nájsť novú silu, ktorá - na rozdiel od križiackych výprav - prinavráti stratený lesk katolíckej cirkvi.

Tridentský koncil roku 1563 prišiel s novou stratégiou oslavy Boha. Umenie, ktoré sa v renesancii stalo nositeľom myšlienky humanizmu, musí hlásať a presviedčať ľud o sile viery, o “pravde náuk, ktoré sa učia a ktorým sa verí”. Nesmie klásť neľahké a chúlostivé otázky, tak ako to robil humanizmus. Dôraz sa kládol na zrozumiteľnosť a optické pôsobenie. Namiesto odmietnutia hmoty, tak ako to urobila gotika, priznáva telesnosť. Nenapáda svojich odporcov, ale prehlušuje ich nádherou, energiou, svetlom a farbou. Na rozdiel od manieristickej neistoty v narábaní hmotou a priestorom je barok založený na prísnej kompozícii. Nové princípy sa uplatňujú na všetkých úrovniach umenia. Architektúra sa spája so sochárstvom a spolu vytvárajú podklad pre maliarske dovŕšenie veľkolepého divadla. Barkový chrám predstavuje vrchol umenia tohto obdobia. Pôdorys chrámu sa sám stáva umeleckým dielom. Je plný symbolov, mystických odkazov a vzťahov. Centrála a kruh ako symbol individualizmu renesančného človeka je nahradená elipsou. Symbolizuje spojenie jednotlivca s nepozneteľnosťou vesmíru. Spojenie, ktoré renesancia nepoznala. Symetria a osovosť vyjadrujú dokonalosť božieho stvorenia. Chrám nie je postavený len z hmoty, ale aj z energie a z priestoru.

Hmota barokového chrámu sa rozpína zvnútra von. Pôdorys chrámu často pripomína kartušu, obľúbený barokový motív. Umelec nevytesáva platónsky tvar, “ktorý svieti v hmote”, ako to robil Michelangello, ale získava ho modelovaním. Nakopuje množstvo hmoty, tvaruje ho a vnáša doň napätie. Tento materializmus bol ospravedlňovaný ako zhmotňovanie duchovnej podstaty.

Koncil upozornil, že hmota sama nie je duchom. Ale jeho hmotné zobrazenie má zodpovedať veľkosti a nezmerateľnosti Boha. Rozpor medzi hmotou a duchom bol vysvetlený zviazanosťou esencie a existencie. Podľa koncilu každá existencia nesie v sebe svoju vlastnú esenciu, tak ako v esencii je obsiahnutá každá existencia. Neexistuje vec a miesto v Bohom stvorenom vesmíre, v ktorom by sám Boh nebol obsiahnutý. V barokovom chráme je zhmotnené to nadprirodzeno, ktoré v gotickej katedrále vnímame mimozmyslovo. Zrazu sa stáva uchopiteľným, viditeľným a počuteľným.

Umelec akoby uvoľnil sily, ktoré Galileo v tom čase v hmote objavil. Dáva do pohybu ohromujúcu silu. Pracuje s priestorom a objemom, ktoré navzájom premiešava. Priestor tu už nie je prázdno ohraničené hmotou, ale hmota je chápaná ako súčasť priestoru, ako uchopiteľná a viditeľná forma nekonečna. Energia uvoľnená z pohybu hmoty sa mení na priestor, nastáva napätie medzi vnútorným priestorom a jeho hmotným vymedzením. Architekt toto napätie usmerňuje a využíva pre svoj scénický zámer. V správnej chvíli dochádza k uvoľneniu nahromadenej energie, priestor uniká, nehmotné sa vymaňuje z hmotného. Dochádza k zavŕšeniu, kedy duch víťazí nad hmotou. Stanovená prekážka je teda prekonaná, čo je stratégiou protireformácie.

Transcendentálny svet už nie je len gotickou útechou pre biedou a chorobami sužovaného človeka. V baroku je odmenou za prekonanie prekážok, za víťazstvo nad svojou hmotnou podstatou. Veď kto má väčšie zásluhy? Ten, kto sa vyhne prekážke, alebo ten kto, ju víťazne prekoná? Aj márnotratný syn, ktorý sa vráti, je odmenený viac ako poslušný.Duchom barokového sakrálneho priestoru je teda nekonečno. Monumentálny obal, ktorý tvoria masívne, konkávne a konvexne prehýbané steny, je vymedzením fyzickej existencie. Je priznaním hmotnej prirodzenosti. Bohatá dekorácia, nádhera a ušlachtilé materiály poukazujú na prítomnosť Boha v každej časti hmoty. Ale pôsobivým a dobre zvoleným priehľadom a optickým klamom je toto zovretie prelomené. Nahromadená a vibrujúca energia uniká do nekonečna. Dochádza k prepojeniu dvoch svetov.

Duch barokového chrámu je duchom Michelangelovho chrámu sv. Petra, gotickej katedrály, duchom Panteonu aj Karnaku. Jeho priestor je však novou cestou k večnému cieľu.

kristoph - Michal Vojtek


Použitá literatúra:
1/ “Stopy tých, čo prídu po nás”, článok v časopise ARCHITEKT, č.11/1997
2/ KOCH, W. - EURÓPSKA ARCHITEKTÚRA, IKAR, Praha 1998
3/ SYPHER, W. - OD RENESANCIE K BAROKU, Praha1971

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (11) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Asi tak.haiku28.Jun:15:08

čitateľov: 3693   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3334)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy