?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Newton ako alchymista 2
@ alternatívne vedy -> alchýmia     17.1. 19, 13:26

V prvom rade musel Newton zistiť, ktoré z alchymistických spisov sa dajú experimentálne overiť. Jedna z dvoch skupín alchymistickej literatúry, ktoré rozlišoval Newton, obsahovala v podobe receptov, ale zväčša bez akejkoľvek „teoretickej“ nadstavby návody na to, čo je možné robiť v alchymistickej „kuchynke“. Návody na činnosť neboli kvôli použitým alchymistickým symbolom bezprostredne zrozumiteľné. Newton preto roky zostavoval viaceré zoznamy pojmov, registre, vrcholiac rozsiahlym dielom Index chemicus. V jeho konečnej podobe zahŕňal tento 113 rukopisných strán hrubý vecný zoznam alchýmie a chémie obsah z diel vyše 150 autorov, čo tvorilo vyše 5000 odkazov na stránky v týchto knihách. Alchymistické spisy druhej skupiny by tiež boli bez pomoci nejakého takéhoto indexu len sotva pochopiteľné. V nich sa nachádzajú namiesto chýbajúcich konkrétnych pracovných postupov „filozofické“ odkazy vo forme alegorických znázornení alchymistického „Diela“.

Newton „varil“ podľa receptov v prvej skupine dostupných receptov, pričom využíval chemické techniky prebraté od lekárnikov jeho čias. V období týchto pokusov v jeho malom laboratóriu, teda od konca 60-tych rokov až do jeho presídlenia do Londýna, si Newton prostredníctvom skutočného alebo domnelého porozumenia prvej skupine alchymistických spisov pozvoľna mohol siahnuť na pochopenie obsahu druhej skupiny. K najdôležitejším autorom druhej skupiny počítal okrem Michaela Maiera aj poľského alchymistu, ktorý sa s Maierom priatelil, Michaela Sendivogia, ktorého prvý krát v roku 1604 uverejnené Novum Lumen Chymicum, ktoré vo svojich neskorších vydaniach a prekladoch, čiastočne pod zmeneným názvom, výrazne ovplyvnilo alchýmiu 17. storočia. O Sendivogia sa opierali anglickí alchymisti ako Eirenaeus Philalethes, „mierumilovný priateľ Pravdy“ a Cleidophoros Mystagogus, „vodca zasvätených, ktorý nesie kľúč“, alias William Yarworth, ktorý, ako sa zdá, bol v Londýne v kontakte s Newtonom.

Názov Philalethovho traktátu Sendivogius explained naznačuje tendenciu priblíženia miestami veľmi temne pôsobiacej metaforiky Sendivogia smerom k textom prvej skupiny. Verilo sa, že Sendivogius rozlúštil „Veľké Tajomstvo“ a osobne vlastnil Kameň Mudrcov. Výroba Kameňa Mudrcov vyžadovala viacero krokov. K týmto patrila izolácia „filozofického liadku“ vzduchu ako aktívneho životodarného princípu, ktorý sa spája s telesným, sulfurickým (sírovým) princípom za vzniku „filozofickej ortuti“. Newton v jednom okolo roku 1668 napísanom komentári k Sendivogiovi vysvetľoval toto spojenie aktívneho princípu s pasívnym v zmysle hermetickej tradície ako zjednotenie mužského a ženského semena za vzniku merkurického vo forme soli, ktorá vzniká zo spojenia tekutých (nebeských) a pevných (zemských) súčastí. Takéto výklady „filozofických“ spisov alchýmie a skúsenosti s receptúrami alchymistických príručiek, ako napríklad Currus triumphalis antimonii, teda „triumfálneho voza antimónu“ od Basilia Valentina, sa približovali k presvedčeniu, že rozmanité v alchýmii opísané procesy sú len rôznymi vyjadreniami jedného a toho istého postupu, k pochopeniu ktorého sa Newton čím ďalej tým viac približoval. Šlo o vlastné „Dielo“, vcítenie sa do rastu kovov prostredníctvom výroby semena kovov a vhodného „vyživovacieho prostriedku“ určeného na jeho rozmnoženie. Na ceste k nemu identifikoval Newton Zeleného leva ako surovú antimónovú rudu, ktorá v alegorických zobrazeniach prehĺta Slnko ako zdroj životodarných vplyvov a tým sa stáva schopnou vylúčiť aktivovanú Ortuť, čiže „filozofický Merkúr“. V laboratórnych pokusoch sa Newton pokúšal vyrobiť, vychádzajúc zo surovej antimónovej rudy postupne cez čistý antimón, napokon Regulus Antimónu a cez čistú ortuť „filozofický Merkúr“. Medzikroky na tejto ceste, ktoré považoval za úspešné, ho podnietili k poznámkam ako „porozumel som obrazu trojzubca“, „videl som filozofickú sal armoniacum“, „nechal som Jupitera letieť na svojom orlovi“.

Jeden z Newtonových rukopisov týkajúcich sa alchýmie, Paraxis, obsahuje aj občasné poukazy na význam týchto obrazov v triezvom jazyku jeho laboratórneho denníka. Tak sa kladie vedľa seba holub, ktorého drží v náručí Venuša a ktorý upokojuje Zeleného leva, s neutralizujúcim pôsobením zásad (lúhov) a kyselín. To, že pri týchto opisoch vždy myslel dvojjazyčne, sa neznáša s tým, čo požadoval ako vrcholný bod Praxe, čiže úspešným procesom zmnoženia zlata. Pre tento mokrý proces predpokladá Newton, bez toho, aby akokoľvek prihliadol na jednoznačný pojmový svet chémie, výrobu „Kameňa“ s pomocou rôznych „Merkúrov“, aby zakončil s tvrdením, že každé z predtým kvalitatívne a kvantitatívne opísaných „zmnožení“ vydá desaťnásobok východzej zmesi z troch dielov zlata a jedného dielu „Kameňa“. Aj keď sa vážnosť takéhoto tvrdenia zdá byť obmedzená časovou blízkosťou ku psychickému zrúteniu, ktoré Newton prežil v septembri 1693, veľký význam alchýmie pre neho ostáva nedotknutý. Bol presvedčený o tom, že medzery vo vysvetlení, ktoré mechanika ponechala otvorené, sa môžu uzavrieť pomocou aktívneho, vegetabilného princípu alchýmie, ktorý použil aj Boh pri stvorení Kozmu zo spočiatku nevyformovanej Prahmoty, ktorú mal naporúdzi.

Pri hľadaní tohto zaplnenia medzier pracoval Newton s presnosťou pre alchymistu nezvyčajnou. Práve tým si však pripravil pôdu pre sklamanie vo svojich očakávaniach, keď napriek všetkej starostlivosti obsahovali „čisté“ substancie alebo veľmi prchavé sublimáty, ktoré vyrobil, nečistoty. Keďže však boli znečistené substancie medziproduktami a teda začiatkami ďalších pokusov, viedol celý proces vo všeobecnosti k výsledkom, ktoré sa nedali ľubovoľne zopakovať. Náznakom z toho vyplývajúceho dištancovania sa Newtona od alchýmie bol počas jeho londýnskeho obdobia ochabujúci záujem o zaobstarávanie si nových alchymistických spisov a nezverejnenie v roku 1690 dopísaného záveru - conclusion - jeho diela Opticks. V ňom chcel Newton zahrnúť do svojho programu vysvetlenia spojeného so silami pôsobiacimi medzi najmenšími časticami všetky „inak nevysvetliteľné“ prírodné fenomény ako „chemické roztoky, zrážanie, filtráty, explózie, vyprchanie, tuhnutie, rozriedenie, kondenzáciu, znečisťovanie, oddeľovanie a fermentáciu“.

Napriek priznaniu, že „sympatické“ a „antipatické“ pôsobenia novoplatonického „Ducha“ v hermetických spisoch nedokáže preložiť do matematického jazyka síl závislých od vzdialenosti, ktorý bol charakteristický pre jeho Principia, dlhý láskyplný vzťah Newtona k alchýmii priniesol plody. Intímne poznatky, ktoré v ňom nadobudol, ho, ako ukázal v Opticks, skôr posilnili v tom, že procesy premien v alchýmii treba vidieť - po preklade do jazyka chémie - ako účinky v tom čase ešte neznámych síl. Toto očakávanie pravdepodobne úzko súvisí s Newtonovou predstavou hmoty prebratou z alchýmie. Alchýmiou postulovaná možnosť transmutácie predpokladala, že všetky vyskytujúce sa formy materiálnych substancií sú len rôznymi prejavmi jednej Prahmoty. Newton mal najneskôr v roku 1693 vytvorenú matematickú teóriu kompozície hmoty z Prahmoty, ktorú zverejnil až v Opticks z roku 1717.


© Prof. Ivo Schneider
Preklad: © Gorimír

Autor bol profesorom na Katedre dejín prírodných vied Ludwig-Maximilians Universität v Mníchove, www.geschichte.uni-muenchen.de

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (7671) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Replica Breitling Horloges Verkoop Online , Low Costsnediskath19.Oct:09:18
Mont Blanc Boheme Silver Bleu Rollerball [e265] - €92.07 : Professionele montblanc pen winkels, mbmeisterstuck.cosnediskath19.Oct:09:18
Montblanc Etoile : Caneta Montblanc lojas Profissional, pens74.toprinckerhoelan18.Oct:23:48
Cosmograph Daytonarinckerhoelan18.Oct:23:47
relĂłgios Breitling : Zen Cart!, The Art of E-commercerinckerhoelan18.Oct:23:47
. . .

čitateľov: 100983   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3538)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy