?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Díl II. Bytosti živlů a elementů
@ čítanie na víkend     23.6. 17, 00:42
Jak jsem předeslal, bytosti jsou v dokonalé rovnováze se svým okolím, ale tento příměr není úplné přesný, neboť okolí je i jimi samými tvořeno.
Občas se však stane, že bytost jednoho druhu převládne nad ostatními, ale tyto situace trvají jen chvilku, neboť se zase vše narovná ke středu. Všechno se vším souvisí a je v dokonalé rovnováze. Život na zemi vznikl jako vrchol činnosti všech druhů bytostí elementů, kdy jejich zastoupení v ranných obdobích země bylo daleko extrémnější, než je tomu dnes, kdy se bytosti vyformovaly do následných forem, tedy do bytostí používajících všechny vlivy současně.
O těch až za chvíli.
První a výkonnostní bytost je bytost ohně, zvaná salamandr, na které závisí proměna energie a přeměna starého v nové. Činnost bytosti ohně má mnoho podob a je dobré si uvědomit, že i tlející listí či tlak nohy na zem působí na tvoření bytosti ohně. Ale tak jak je síla rozhodující pro výkon, tak je tomu i tady. Bytost sopky salamandr je samozřejmě daleko výkonnější, než bytost plamene sirky a je i v jiném poddruhu. Tak jako se člověk rozvíjí ve své činnosti tím, jak stárne a učí se, tak je tomu i ve světě bytostného.
Naše planeta je úchvatná část vesmíru, kde se vyvíjejí nejen lidští duchové, ale i bytosti přírody ve všech těch druzích. Bytost ohně se tedy projevuje teplem, světlem a dýmem, avšak i pátá forma hmoty plazma je jeho činnost, rovněž štěpení energie v jaderné reakci je s ním přímo spojeno. Ve všech těchto případech však dochází k jiným reakcím, i když výsledek, tedy teplo a světlo jsou u všech společné.
Dynamika určuje sílu bytostného. V našich tělech je to základní z reakcí podílejících se na výměně energií, na trávení potravy a na ventilaci vzduchu. Skoro vše, co v těle probíhá, potřebuje tuto energii pohybu. Když se salamandr setká s bytostí vody nedojde k bitvě, ale k zesílení účinku. Paradoxně by bez vody oheň vůbec nehořel, neboť tím vzniká tlak potřebný pro zesílené proudění vzduchu. Sopka by nevybuchla, pokud ba neměla dostatek páry, tedy pokud dojde ke kritickému stavu, dojde k výbuchu. Tak jako zirkoniové tyče v reaktoru vystavené vodě vytvoří vodíkovou explozi, tedy extrémní teplo a setkání s vodou rovná se výbuch. Jde o spojení, které tvoří, neboť sopka obnovuje, tvoří novou přetavenou zem, na které je vše svěží a nové. Nic ničivého v tom není. Nejsilnější bytostí ohnivého typu je Slunce. To dává a bere život, neboť jak víme, bez slunce není pohybu a není života, i když je to právě Slunce, které má na účtu i usmažení planet jako Mars či Venuše.
Vodní bytosti jsou úchvatné ve své tvarující energii, kdy síle vody neodolá naprosto nic a nic se před ní neschová. Je rovněž přítomna takřka při všech činnostech následného bytostného, tedy bytostí pátého elementu. Základní bytostí je Undina, která je přechodovou bytostí mezi vodou a vzduchem a je to ta, která tvoří mlhu. Při vyšším podílu páry se tvoří větší kapky a vznikají bytosti typu vodních žínek, posléze rusalek, až po výkonné bytostné vody jako jezerní královny, mořské sirény a další. Je jich celá spousta a liší se druhem činnosti a dynamikou působení dost podobnou té u ohně. Mylně se lidé domnívají, že vodník je bytost vodní. Nikoli je to bytost přechodová vznikající jako přechod mezi vodou a zemí, po které voda teče a jeho nejdůležitějším úkolem je udržet vodu v korytu, pročišťovat tok a prokysličovat vodu na peřejích. Je zde velmi úzká spolupráce s rusalkami, které se starají o prameny vod, potoků a bystřin jsou zde rovněž rozdíly mezi rusalkou stojaté vody a vody pohybem čeřené. Jedná se opět o dynamiku projevu a například velmi známou rusalkou je ta Lurdská, kterou si lidé pletou s bytostí duchovní. Zde bych podotknul, že se i lidé podílejí na podobě bytostného, tedy mají na jejich vzezření určitý vliv. Jsou to bytosti éterické, a tudíž nemají pevně ohraničenou formu jako lidé či zvířata, proto je jejich podoba ovlivněna způsobem, jakým je člověk schopen vnímat. Každý v sobě nese představu, jak by měl ten či onen druh bytostného vypadat a bytosti nám ukazují právě tento námi vytvořený obraz, i když základní rysi jsou dané. Rusalky jsou velmi krásné bytosti a čím je pramen vody, o kterou se starají, čistší, tím krásnější jsou. Síla pramene zase určuje mohutnost projevu. Podobu té lurdské určila touha lidí po produchovnění děje a touha vidět v rusalce panu Marii jako tu, která léčí.
Léčivost není dána vodou, ale touhou tvořivého lidského ducha. Tam, kde je v pokoře přijímáno požehnání této vody, tam bude mít ozdravné účinky a není třeba v tom hledat zázrak. Tzv. spontánní vyléčení je projevem probuzení ducha, jenž obývá nemocné tělo, a jeho síla uzdravovat se může projevit jako urychlení děje vyléčení. To ostatně platí plošně, kde se probouzí duch, je uzdraveno i tělo, a to v součinnosti se všemi bytostmi obývajícími naše tělo. Tento mikrokosmos obsahuje snad vše, co je přítomno na planetě jako živoucí důkaz evoluce. Tu je možno sledovat při vývoji plodu, který postupně prochází všemi etapami evoluce až po dokonalého lidského tvora jako vrcholu činnosti bytostného snažení.
Tam, kde setká sluce s vlhkou zemí, vznikají dokonalé podmínky pro vytvoření oněch bytostí, jimž se říká luční či lesní víly nebo také polednice. Ta vznikne jen za zcela specifických podmínek a souhrnu dokonalého propojení těchto tří živlů, aby vznikla tato éterická bytost, rotující či tančící po louce, kde ji vidělo tolik pasáčků a sedláků pracujících na poli. Právě tato kombinace vlivů dává vzniknout éterickým bytostem zvaným víla.
Jejich život je ale je velmi krátký, a tak rychle, jak se objeví, tak rychle taky mizí, lépe řečeno přetransformují se do bytosti větrů a stanou se součástí cirkulace větších celků tvořících počasí. Tito větrní mužíčci se postupně mění na vánky, větříky, větry posléze vichry a uragány. I zde je jistá hierarchie toho, jak dynamický je bytostný, takovou silou, ale i schopnostmi vládnou.
Základní bytosti země jsou neustále propojovány mezi s sebou navzájem, od trollů, starajících se o skály, přes gnómy, zabývající se rozkladem hornin v prvky, které jsou bytostnými výkonu transportovány ke kořenům stromů. Těmto bytostem se říká skřítci a jsou jako armáda pošťáků, kteří chodí a přenášejí z místa na místo to, co je třeba doručit.
To, jak se dorozumívají, vám povím v následném vstupu

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 46555   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3334)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy