?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - únor 2016 (1. - 5. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     19.2. 16, 14:40

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


28.2.2016


Co bude dál?

Ty, člověče, který čteš tato slova. Obrň se trpělivostí a hledej skrytá znamení.

Svět k tobě promlouvá svými činy a ty se snažíš skrýt za hromadu balastu a násilí.

Nehledej nic, co by tě oddělilo od sebe samého.

Poskytuj lásku tam, kde se již ztratila naděje.

Člověče, hledej v sobě samém.

Tolik můžeš ztratit, pokud nenalezneš svou sílu.

Jsi z masa a krve, přesto však síly nezměrné.

A ty jsi světem otřelý, abys znal tajné znamení pokroku.

Duše vstupuje do tebe stejně tak, jako ty jsi součástí pravdy světa.

Pravdy, která tě osvobozuje.

Hledej člověče lásku, nalezneš mír a pochopení.

Máš být osvobozený od všech problémů tvého života.

Ale ty nejsi. Ty jsi spoutaný předsudky a strachem.

Ovládni mysl a nauč jí pracovat pro sebe, člověče.

Uvolni vše, co skrýváš, abys objevil to, co hledáš.

Otevři oči a zaměř svůj zrak tam, kde se nikdo nedívá.

Uvidíš tajemství života a smrti, tajemství zrození a zániku.

Člověče nenech se zastrašit těmi, kteří se zdají být silní.

Oni jsou nevědomí. Nejsou probuzení.

Anebo zneužívají svou sílu a moc, neboť ji znají.

Ví, že jsou schopni změnit svět.

A ty, člověče, nejsi nikdo, jsi ten, který byl poslán, aby poznal sebe sama.

Jsi ten, který dokončí to, co bylo započato v dávných věcích.

Člověče, buď blízko k Otci a Otec tě zbaví strachů a obav.

Najdi v sobě spojení, které tě k němu přiblíží.

Člověče milý, buď sám sebou a dosáhneš velkých výšek.

Obletíš sám celý svět a celý Vesmír tě bude velebit za tvé činy.

Svět je tvořen energií, přírodní živly jsou v rovnováze. Ale je zde spoustu vlivů, které budou uvolněny ze zajetí. Příroda se mění, Země se natočí a voda vystoupí tam, kde je pevnina. Život bude ohrožen, ale také obnoven. Část nebe se zbarví, ale poté nastane věk hojnosti. Mnohá zvířena bude odebrána z tohoto světa, v novém světě však budou nová zjevení, která otevřou oči těm slepým. On bude řídit dál běh světů. To, co se zdá být nové, bude však pouze zánik starého a přeměna v cosi, co připomíná ráj na Zemi.

V tomto světě se připravuje změna, která zasáhne mnohé lidi. Ti, kteří věřili, budou cítit úlevu a radost. Ti, kteří nevěřili, budou prožívat šok a okamžitou ztrátu jistot. Nakonec bude vše zrcadleno do lidských životů a ty projdou změnou. Manipulace se otočí proti manipulátorům. Mnozí ti, kteří se vydávali za příznivce lásky, budou odmaskováni a budou odkryty jejich karty, se kterými dosud hrají. Otec se bude klonit ke všem dětem, ale zákon karmy je neúprosný. Mnozí budou uzavřeni tam, kam směřovali svými myšlenkami a svými činy. Od takových se pak odpojí mnohé zlo, neboť spoutáni láskou budou nuceni též procitnout. Síla stvoření se projeví a lidské duše budou osvobozeny. Sláva Otci, který je spravedlivý.


17.2.2016

Mír ovládne vaše srdce

Lidé Země, jste připraveni na změny, které přicházejí do vašich životů? Opravdu se cítíte být součástí tohoto světa nebo si to jen myslí vaše ega? Často jste nuceni zamyslet se nad během věcí a to je dobře. Je potřeba přemýšlet nad vším, co je vám předkládáno a zároveň se vyvarovat přílišného hluku ve vaší mysli, neboť to vede pouze k tomu, že se cítíte bezmocní a slabí. Máte prostředky k tomu, abyste se stali vědomými. Každým dnem přibývají lidé, kteří se probouzejí. Nechtějí už naslouchat lžím a hledají pravdu. Jsou otevřeni různým názorům. Je toho potřeba. Avšak zároveň roste agresivita a zloba a ti, kteří toto neumí v sobě zpracovat, projektují vše na své blízké, známí i neznámé. Neustále se ve vás hromadí emoce, které hrozí vás zahltit. Někteří se s tímto neumějí vyrovnat. Působení energií je tak silné, že nezvládáte odbourávat to, co v sobě držíte a drželi jste celá léta. A to je mnohdy velice problematické, neboť se to odráží ve vašich fyzických životech. A jelikož většina z vás v sobě nosí něco, co je nezpracované, nedokážete reagovat na takovéto projevy jinak, nežli částečným převzetím těchto energií sami na sebe, čímž vzniká řetězová reakce. Lidé Země, chápejte, že toto je nesilnější a zároveň další z mnoha projevů temnoty v tomto čase. Mocní se nechtějí vzdát svých pozic, svého postavení, majetku a moci. Proto se brání. Lidé Země, je potřeba se sjednotit ve svých názorech a pochopit, že není možné, aby zde bylo podporováno zlo. Často však jste tak zmanipulováni, že nejste schopni prohlédnout. Každý z vás by se měl snažit o změnu. O to, aby se zlepšily vaše životy. Nač hledat jeden na druhém mnohá smítka, když existuje obrovský odpad, který je potřeba uklidit. Víme, že je pro vás těžké být součástí davu. Přesto však, když se někdo liší, ja něho ihned ukazováno prstem. Toto se v mnohém nezměnilo od doby středověku. Jste velmi ustrašení, avšak chápeme, že se bojíte o své životy, o své blízké, toho, co neznáte. Avšak tyto strachy budou brzy rozmetány, neboť se připravujete na mnoho důležitých změn v tomto čase. Do života vám vtrhne uragán a budete mít co dělat, abyste nebyli smeteni. Avšak ti, kteří to zvládnou, dosáhou vítězně vrcholu. Ti, co přežijí, budou odměněni. Lidé Země, apelujeme na vaše zdravé rozumy, na světlo uvnitř vás samých. Je čas se osvobodit a věřte, že pokud se vaše myšlenky upnou k tomuto cíli, projeví se velká síla, která změní běh světa. Musíte však po tom ze srdce toužit. Je vám pomáháno a bude i nadále. A je to pomoc takové síly, že byste byli překvapeni. Mnozí se zasazují o to, aby se Země konečně stala svobodnou. I přes veškeré zásahy těch, kteří si to nepřejí. Máte před sebou situace, které si nepředstavíte ani v nejživějších snech. Avšak nemějte strach. Mír brzy ovládne vaše srdce. Jsme s vámi a milujeme vás.


7.2.2016

Prostor klidu a míru

Lidé Země, odkud se berou vaše pocity zmaru a neúspěchu? Proč se zdáte zklamaní ze života a plní bolesti uvnitř vás samých? Copak nechápete, že právě tyto pocity jsou velice destruktivní pro vaše životy? Ano, víme, že život se vám zdá příliš těžký a komplikovaný a velice často plný bolestí a strachů. Často také hledáte důvody, proč vlastně jste tady. Proč se musíte trápit, proč řešit spoustu problémů. A proč nemáte to, po čem toužíte? Jste uspěchaní, plní stresu a nemáte chvíli, abyste si vydechli. Takto se cítí mnozí z vás. Oproti těm druhým, kteří cítí spokojenost a naplněnost. Prožívají štěstí a lásku. Co dělají špatně ti, kteří se cítí zklamaní, kteří mají pocit, že pro ně v tomto světě neexistuje radost a štěstí? V každém životě se střídá vše. Víte sami, že život je jako vlna v oceánu. Někdy jste nahoře a užíváte si to sluníčko, které na vás svítí a zahřívá vás a poté se ocitnete na dně a nemůžete se nadechnout, máte pocit, že se utopíte, že se vzdáte tíze vlny, která vás tlačí ke dnu. Ano, toto máte ve svých životech. A takové situace také prověřují vaši pravou víru, vaši vnitřní sílu a vaši důvěru nejen v sebe samé, ale také v boží sílu a ve spravedlnost karmy. Všichni si někdy prožili to, čemu se říká být na dně a také euforii toho, být nahoře. Vy však, lidé Země, nechtějte být ani na dně, ani na výsluní. Vy musíte ve svém životě hledat rovnováhu. Musíte nalézt klid uvnitř sebe samých. Jakmile toto zvládnete, nedotkne se vás již nic. Pokaždé se otevřete klidu, který přijde z vašeho srdce, pokoji, který zklidní vše, co kolem vás bouří. Toto je tajemství štěstí. Ano, vlny života vás budou zasahovat, budou s vámi cloumat, přesto však se vás nedotknou, neboť budete vnitřně spojení se svou duší, se svou pravou podstatou. A zde je mír a klid a prostor plný lásky a porozumění. Učte se hledat tento prostor lidé Země, budete ho potřebovat. Neboť čas uzrál a vaše životy se ocitnou jako na vodě, mnohdy dokonce doslova. A vy toto vše můžete přestát pouze s nadhledem a s ohromným odhodláním projít zkouškami, které jsou pro vás přichystány. Pokud se spojíte, utvoříte most, přes který mohou mnozí přejít bez toho, aniž by utrpěli jakékoli ztráty. Avšak musíte myslet na blaho všech. Ne na prospěch jednotlivců. Potom by se tento most zřítil a veškeré úsilí by bylo zmarněno. Lidé Země, učte se naslouchat jeden druhému. Neprojevujte ve svých životech myšlenky na odplatu, spíše možnost rozumného řešení. Není nic, co by se vyřešilo s horkou hlavou. A právě proto budete potřebovat klid a pohodu. Pamatujte, že násilí plodí jen násilí a láska přináší pochopení. Proto se za sebe také s láskou a pochopením postavte. Milujeme vás a žehnáme vám.


1.2.2016

Propojení

Mnohé úkoly jste si naložili, lidé Země. Hledáte sami sebe, myslíte, že jste se ztratili, že nemáte domov, krom toho, který obývá vaše fyzické tělo. Ale vaším domovem je jiné místo. Je to Otcův příbytek. Vy však podvědomě cítíte spojení a toto propojení vás vede. Cítíte touhy, cítíte sílu Vesmíru, která vás láká do nepoznaného. Zdá se, jakoby vše bylo daleko a zároveň uvnitř vás samých. Hledáte prožitky, které vás uvedou na cestu extáze. Avšak často se vracíte z vašich snových cest a nechce se vám zpět, neboť jste se dotkli Jednoty, dotkli jste se příbytku Otce. Na okamžik jste pocítili váš pravý domov. Tyto prožitky vás činí povznesenými, avšak návrat do reality bývá zklamáním. Toto však je pro vás jako slunce, které ohřívá vaše srdce. Díky tomuto získáváte sílu do všeho, co konáte. Propojením nacházíte víru. Víru ve smysl života, v to, co prožíváte. A toto spojení je pro vás požehnáním. Neboť ti, kteří se dotkli Otce, si uvědomují vše, čeho jsou součástí. Vzpomínají si a již nikdy nezapomenou. On jim dopřává tuto výsadu, aby své prožitky mohli sdělit ostatním. I když často neexistují slova, jimiž se dá toto propojení vyjádřit. On sám miluje své děti a jako rodič vás nechává rozhodovat tak, jak sami chcete. Nechce vám nic odpírat. Vše, po čem jste toužili, vám je a bude poskytnuto. Vše, co si stvoříte, to také prožijete. Musíte však ještě prožít mnohé, abyste byli očištěni. Abyste konečně dosáhli hranice, kdy bude pro vás blaho ostatních spojené s láskou bezpodmínečnou. Každý máte svou cestu a každý svá přání a touhy. Sněte však s otevřenýma očima, s myslí dokořán. Nebuďte slepí a zaměřujte pozornost na mnohé maličkosti. Vnímejte a naslouchejte. Jsme tu s vámi a žehnáme vám i vašim životům. Otec si přeje, abyste byli šťastni, abyste se radovali. Máte potřebu toto prožívat. On však ví, že se také bojíte. Bojíte se uvolnit, zbavit se závislosti, zbavit se tíže. Kdybyste toto byli schopni udělat, váš život by byl lehký jako peříčko. Otec však dodává: „Ať jste, kde jste, jsem s vámi. Miluji vás a vždy tu budu, abych vás podržel, otevřel náruč, kde se budete moci utěšit. Budu tu pro vás pokaždé, když mě zavoláte. Budu tu, i když nebudete žádat. Jsem v každé buňce vašeho života, jsem všudypřítomný. Já jsem.“


Únor 2016 - Z časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Víra

Lidé Země, přichází důležitý zlom ve vašich životech. Nový rok přináší mnohé změny, které se týkají nejen vás, ale i vaší společnosti. Jste tím výrazně ovlivněni, neboť zde existuje spojení. Vy tvoříte společnost, vy tvoříte váš stát. Dějí se změny na mnoha úrovních. Stále více se projevuje váš nesouhlas s tím, co se děje kolem vás. Nejste slabí, vaše síla je nezměrná. Pamatujte si, že jste schopni dosáhnout jakékoli změny, pokud si budete stát za svým, pokud budete schopni a ochotni spolupracovat. Zasaďte se o to, abyste mohli stále být svobodní a svobodně se projevovat, svobodně tvořit. Odpovědi, které hledáte, k vám proudí ze všech směrů. Budete nuceni se stále více spoléhat pouze sami na sebe, na svou intuici. Jste vedeni, abyste se takto zaměřovali, je to důležité pro váš vlastní rozvoj. Jsou zde mnohé informace, které budou odtajněny. Budete velice překvapeni. Najednou budete moci porozumět mnoha věcem, se kterými jste si dosud nevěděli rady. Budete však nuceni obrátit se nejen dovnitř sebe samých, avšak stále více z vás se začne obracet k vyšší moci. Posílí se vaše víra. Víra ve spravedlnost, víra v sílu energie, ve vaší ochranu. Víra ve stvořitele. Také se zesílí vaše spojení. Stane se tak pod vlivem vnějších událostí, které budete prožívat. Budete postaveni před důležitá rozhodnutí. Budete se muset rozhodnout, zda si vyberete pravdu, která však nebude zadarmo anebo pohodlnou lež, díky které však vaše vědomí zůstane zablokováno. Je potřeba být připraveni na možné i nemožné. Mnohé události naberou spád. Také však se v mnohém projeví vaše předchozí činy, budete sklízet úspěchy a nebo budete nuceni opakovat stále stejné, avšak mnohem drsnější verze toho, co jste v minulosti nezvládli. Lidé Země, uvědomte si, že to, jaké budou vaše životy, závisí hlavně na tom, jak budete ochotni přijímat to, co přichází a jak na tyto situace budete nahlížet. Můžete si vybrat, zda vše přijmete s odporem, s nedůvěrou a nechutí anebo s nadhledem a vizí možnosti svého růstu. Lidé Země, dny míjejí a již nikdy se nebude opakovat nic z toho, co prožíváte. Tlaky na vás jsou veliké, ale vy nabíráte sílu každým dnem. Chraňte svou víru, chraňte své děti a chraňte sami sebe. Žádejte o možné i nemožné a děkujte za vše, co je součástí vašich životů. Posílí vás to. Milujeme vás a žehnáme vám. Jste silní, jste my. 

A pamatujte…

Láska je síla, která otevírá srdce, otevírá portály. Nakonec se všichni v lásce spojí, ať jsou si přítelem nebo nepřítelem. Spadne závoj zapomnění a všechny duše pochopí, poznají sami sebe, poznají své partnery, uvidí minulost a budoucnost. Čas nerozlišuje, neboť je též iluzí. Role, které hrajete v této realitě, jsou režírovány vámi samými. Proto pouze vy je můžete měnit a zasahovat do nich. Most, který vede do světla, je odpojen proto, abyste si byli jisti sami sebou, až ho najdete.


Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 49643   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3334)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy