?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - říjen 2015 (1. - 6. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     24.10. 15, 09:47

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


28.10.2015

Jste napojeni


Lidé Země, putujete nyní krajinou plnou rozporů. Cítíte, že ve svém středu musíte zůstat neústupní, musíte následovat zdroj v sobě samých. Jste spojeni a tato spojení jsou stále posilována. Čím více prožíváte pro vás negativních stavů, tím je vaše duše odolnější, ale též vaše vědomí je daleko vnímavější. Cítíte rozpory, neboť stále rozlišujete mezi srdcem a myslí. Mysl vás ovládá stejně tak, jako vaše srdce zmírňuje následky vaší mysli. V tento čas jsou zde mezi vámi velmi silné bytosti které prošly mnohými zkušenostmi. Tyto bytosti jsou velice silné a pomáhají všem v jejich postupu. Všichni jste děti Boží a jako jednotlivci jste také individuality. Avšak před Bohem jste si všichni rovni. Každý má svou cestu. Stále více bytostí si toto začíná uvědomovat, spojení se zesiluje. Avšak také mnozí mají veliké problémy se silou energií, které přijímají. Je to ozdravná energie, která léčí duši a která pomáhá napojení na vyšší úrovně. Stáváte se multidimenzionálními bytostmi. Ne, že byste jimi nebyli svým původem. Ale mnozí se teprve tady znovu narodí. Teprve tehdy, až projdou školou života a sami, díky svému úsilí, dosáhnou cíle spojení. Máte se ještě mnohému naučit a prožijete mnohá zklamání, ucítíte mnohé tlaky na své osoby. Často se budete chtít všeho vzdát. Avšak vaše duše vám opět připomene, kdo jste a proč přicházíte. Neboť již je potřeba, aby jste procitli. Abyste se stále nalaďovali na energie svobody a lásky, abyste šli na své cestě za svým cílem a tím je osvobození se z koloběhů zrozování, pochopení, že vše, co prožíváte, jsou pouhé iluze. Že pravda je úplně jiná. Ti, kteří jsou připraveni, budou iluzí zbavováni. Ti, kteří odmítají, budou i nadále hříčkou osudu, ponecháni sami době, aby dospěli. A nakonec také pochopili. A budou spaseni. Jste napojeni, prociťujte toto spojení. Naleznete klid a mír ve svých srdcích. S láskou...


24.10.2015

Jediná pravá cesta


Lidé Země, proč se stahujete do sebe, místo, abyste projevili své pravé já? Proč stále hledáte v minulosti to, co již dávno nefunguje? Svět se mění, vidíte to každým dnem. Pokrok nelze zastavit. A také vaše duše jsou již na jiné cestě. Je potřeba postoupit, nalézt možnost, jak očistit sami sebe, jak kráčet dále s čistotou své mysli, čistotou své duše. Teprve toto vás vyhoupne do výšin, teprve tak dosáhnete svého domova, ucítíte spojení, které se vám zdá ztracené. Avšak ztracené není. To pouze vy jste byli tak dlouho manipulováni, abyste zapomněli. Zapomněli na to, kdo jste, kam patříte. A to je také to, co vaši manipulátoři se stále větším úsilím chtějí skrýt. I přesto, že jste zapomněli, i přesto jste schopni čas od času prostoupit temnotu kolem sebe, podívat se do světelných výšin a zapamatovat si to, co jste tam viděli. Zůstane ve vás nezapomenutelný otisk známého, láskyplného, toho, kým jste byli předtím, nežli jste přišli na Zemi. A s těmito pocity se vracíte zpět, do svého světa, své reality. A poté cítíte, že mnoho z toho, co bylo dříve, vás již neuspokojuje, neboť jste nahlédli tam, kde jste doma. A již toto nezapomínáte, ale celý život hledáte. Nechápete, že nemusíte hledat, pouze zaměřit pozornost do svého středu a tak se opět napojit. Avšak ve svých starostech a obavách často tyto pocity potlačujete. Proto se objevují smutky a beznaděj, neboť cítíte, že jste žili jiný život a toto je jen pouhá iluze. Každý tvoří svůj svět a často se stáváte součástí iluzorních světů ostatních. Není zde radost, není zde láska. Chybí pochopení. Chybí spojení a víra. Vše však řídí vaše duše a tak dříve či později rozsvěcí tu božskou jiskru ve vás samých. A teprve poté, když jste plně přítomni, kdy si vše uvědomujete, jste schopni přijmout to, co se děje kolem vás, s vámi, jste schopni přijmout to, co vidíte a také jste schopni roztrhat závoj iluzí, který vás plně obaluje. Teprve tehdy vaše duše jásá, neboť jste dosáhli prvního kroku uvědomění. Neboť jste dosáhli místa, ze kterého již není návratu. A od této chvíle začíná hledání osvícení, hledání pramenu věčného života. A toto je pro vás tou jedinou pravou cestou. Toto je to, co se děje v těchto letech, co se děje každým okamžikem. A vy jste toho součástí. Oslavujte a děkujte za tyto příležitosti. Na mnohé z vás se nedostalo a mnozí toto odmítli. Ale ti šťastnější jsou zde. Jste to vy. Proto nezahoďte tuto příležitost a naleznete lásku bezpodmínečnou. Milujeme vás a jsme s vámi.


16.10.2015

Svět se mění


Lidé Země. Jste nyní ve svých životech velice omezeni. Hledáte východisko, jak dál ze svých problémů. Hledáte řešení mimo sebe samé. Jste rozladěni z toho, co žijete. Mnozí čekají na lepší časy, další již toto vzdali. Čekání vás však oddaluje od vašich cílů. Temnota stále více rozbaluje svůj plášť a vy jste chyceni v denních dramatech, která z vás vysávají energii. Díky tomu nejste schopni myslet, naslouchat, rozeznat pravdu od lži. Přejímáte do sebe mnohé názory i přesto, že toto tak necítíte. Učte se naslouchat a vidět za věci kolem. Nepropadejte skepsi, ale snažte se cítit klid v sobě samých. Jste mocně podporováni. V tomto čase se rozpadají mnohé systémy. Svět se mění, hranice se posouvají. Ať chcete nebo ne, i svět má svou karmu, která musí být splacena. Je však vždy jen věcí každé bytosti, jak přijímá to, co jí do života přichází. Je potřeba být stále napojeni na zdroj, na lásku ve svých srdcích. Musíte zůstávat věrní sobě a nepřipouštět manipulace. Můžete být ohroženi, avšak nejste schopni tuto hrozbu odvrátit, pokud zůstanete lhostejní. Nebojte se toho, co neznáte. Je to jen jiné, není to nic, čeho byste se museli bát. Stále existuje plán duše a jen sama duše řídí vaši cestu. Nechtějte svým egem cokoli změnit, neboť nevidíte dále, nežli několik kroků před sebe. Jste lidské bytosti a přišli jste se učit. Vaše životy nejsou lehké. Avšak máte v sobě sílu tvoření. Nedopusťte, aby vás kdokoli chtěl omezovat a měnit. Máte před sebou problematické roky, přesto vše můžete zvládnout. Je však potřeba být silní a nevzdat se. Toto je to nejdůležitější. Nastává úsvit. I když pro mnohé možná může být zdrojem problémů, stojí to za to. Odpusťte a budete vedeni.


6.10.2015


Úkoly v tomto časeŽij bděle, hledej spojení a více komunikuj.

Pomáhej ostatním hledat a nacházet.

Neobávej se života, ale jdi mu vstříc.
 
Následuj své srdce a odpusť, co odpustit můžeš.

Zasaď se o uzdravení své duše. Následuj její cestu.

Nepropadej skepsi, ale prožij vše s nadhledem.

Nečekej odměnu, žij touhou pomoci a pomáhej. Nelituj času, který tímto strávíš. Neodpírej si radost a prožívej lásku. Miluj sebe samého, miluj své bližní. Neukazuj na druhé, ale v prvé řadě si hleď sebe samého.

Nepoučuj, ale hledej poučení kolem sebe.

Získej nadhled a nepřehlížej ten největší dar. Dar života.

Nakonec splatíš svůj dluh a budeš moci splynout se svou duší, neboť pocítíš jednotu a pochopíš, že nejen ty a tvá duše jste jeden, nýbrž celý svět a celý vesmír jsou spojeni.

Možná to nyní nechápeš, ale pak ti bude vše jasné. Jsi tu, abys žil. Miloval a rozdával radost. Tak jdi a toto čiň.


5.10.2015

Nastává úsvit pro lidstvo. Čas stvoření minul. Odpojeno bude mnoho bytostí, neboť se nebyly schopny pozvednout. Hledejte vně, ale nenajdete. Hledejte uvnitř a zůstanete těmi pevnými, které potřebuje Země. Co byste chtěli prožít více na své cestě za porozuměním, nežli pozemské životy. Má se za to, že lidstvo stojí na pokraji rozvoje ducha, neboť vše se k tomuto směřuje. Nabízí se taková pomoc, která nemá obdoby. Ale buďte silní, budete zkoušeni. Chaos bude vašim průvodcem v životě. A vy budete ti, kteří ve svém středu budou muset nalézt sílu, aby změnili svůj osud. Má se za to, že planeta potřebuje pomoci. Ale ona to dokáže sama. A vy naleznete sami sebe skrze ducha svatého.


5.10.2015

Velká síla přichází


Mnohé události vás překvapí lidé Země. Stále nedokážete uvěřit ve skutečnost. Stále znovu a znovu oživujete iluze ve svých vědomích, neboť se stále vracíte tam, kde to znáte. Nepřipouštíte nic nového, oživujícího. Avšak není třeba se vracet. Je potřeba začít žít tím, co vnímáte, co cítíte. Ne tím, co se stále znovu a znovu objevuje ve vašich myslích. Mnozí nechtějí vidět a slyšet. Své strachy odmítají nebo uzavírají v sobě samých. Lidé Země, odpusťte vše, čeho jste schopni. Velká síla přichází. Musíte pochopit, že jedině odpuštění a oproštění se od chtění a marné touhy uvolní váš potenciál a pomůže vám dosáhnout výšek. Odkloňte se od falešných Bohů, nalezněte konečně sami sebe. Probouzejí se ve vás velké strachy. Cítíte se zmatení a snažíte se tomu utéci. Ale není kam. Neboť vaše strachy půjdou s vámi, dokud se jim nepostavíte. Dokud je neprocítíte a nakonec neuvolníte. Jste stále směrováni. Často však nenasloucháte. Lidé Země, nezavírejte oči, neboť neuvidíte to, co se chystá vstoupit do vašich životů. Máte se učit žít. Máte se učit milovat. Nyní budete často vzpomínat na dobu, kdy jste se cítili v bezpečí. Musíte se spojit. A musíte se též napojit na zdroj, na sílu Vesmíru. Lidé Země, hledejte Boha v sobě samých, jen tak změníte svůj osud. Vaše životy jsou těžké, avšak vy sami je mnohdy děláte ještě těžšími. Odpoutejte se od přežitých forem a vytvořte novou společnost, hledejte stabilitu v době problémů a žijte vírou v dobro. Milujeme vás.Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 50365   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3334)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy