?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusných panelov...
tieto diskusné fóra sú moderované. to ale vôbec neznamená, že sa moderátori stotožňujú s obsahom príspevkov.

fóra : Reakcie na články : fórum

koľko hlavných príspevkov zobraziť
vyhľadávanie vo fóre
text a nadpisy:

Aron

Standard user

zaregistrovaný
Jul 18 2008
príspevkov: 1280

25.5. 09, 08:15    *.antik.sk
O mysli a rozhodovaní sa
Aj keď článok je dobre napísaný,výsledok je úplná sofistikácia a to z prostého dôvodu,že autor má naprostú absenciu v tom,čo kde patrí.

Naprosto nemá prehľad, čo je duchovno,mentálno a vonkajšok,vnútro a ktoré pojmy sa k ním viažu.Z tohto dôvodu došlo,u autora článku, k nesprávnemu použitiu pojmov ako : myslenie a cítenie,namiesto iných pojmov,ktoré by tam správne patrili,kvôli vystihnutiu idey článku.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
pesek

Standard user

zaregistrovaný
May 09 2007
príspevkov: 689


25.5. 09, 11:21    *.199.broadband3.iol.cz
Re: O mysli a rozhodovaní sa
Aron,
už se nám po tobě stýskalo!! (jestli tedy můžu psát i za další?)

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
megy

Standard user

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 2080

26.5. 09, 11:26    *.t-mobile.sk
Re: O mysli a rozhodovaní sa
> citujem Aron:
> Aj keď článok je dobre napísaný,výsledok je úplná sofistikácia a to z prostého dôvodu,že autor má naprostú absenciu v tom,čo kde patrí.
>
> Naprosto nemá prehľad, čo je duchovno,mentálno a vonkajšok,vnútro a ktoré pojmy sa k ním viažu.Z tohto dôvodu došlo,u autora článku, k nesprávnemu použitiu pojmov ako : myslenie a cítenie,namiesto iných pojmov,ktoré by tam správne patrili,kvôli vystihnutiu idey článku.
>
>

aron, vieš, z článku cítiť prax a osobný príklad pre druhých. a to pokladám za jeho hlavnú ideu. vážim si to a jeho úprimnosť a ľudskú skúsenosť osobne oveľa viac ako teoretické prehľady pojmov...

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
Aron

Standard user

zaregistrovaný
Jul 18 2008
príspevkov: 1280

26.5. 09, 13:17    *.antik.sk
Re: O mysli a rozhodovaní sa
> citujem megy:
> > citujem Aron:
> > Aj keď článok je dobre napísaný,výsledok je úplná sofistikácia a to z prostého dôvodu,že autor má naprostú absenciu v tom,čo kde patrí.
> >
> > Naprosto nemá prehľad, čo je duchovno,mentálno a vonkajšok,vnútro a ktoré pojmy sa k ním viažu.Z tohto dôvodu došlo,u autora článku, k nesprávnemu použitiu pojmov ako : myslenie a cítenie,namiesto iných pojmov,ktoré by tam správne patrili,kvôli vystihnutiu idey článku.
> >
> >
>
> aron, vieš, z článku cítiť prax a osobný príklad pre druhých. a to pokladám za jeho hlavnú ideu. vážim si to a jeho úprimnosť a ľudskú skúsenosť osobne oveľa viac ako teoretické prehľady pojmov...
--------------------------------------

mýliš sa megy to je podstate a nie o nejakej teorii ale o praxi a o nevedomom stotožnení sa s negativitou.

To je ako keď niekto povie "brutálne dobre",aj keďsa tento slovný zvrat udomácňuje medzi ľuďmi,tak u mňa vzbudzuje úsmev,pretože jedinci čo ho používajú, nevedia čo činia.

Takže to je o praxi.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
megy

Standard user

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 2080

27.5. 09, 00:57    *.t-mobile.sk
Re: O mysli a rozhodovaní sa
ok, aron. ak autor dovolí a tebe by sa chcelo, podme to dať spolu na pravú mieru, možno vetu po vete, ja neviem. nepodporujme stotožnovanie s negativitou...

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
Aron

Standard user

zaregistrovaný
Jul 18 2008
príspevkov: 1280

27.5. 09, 04:44    *.antik.sk
Re: O mysli a rozhodovaní sa
> citujem megy:
> ok, aron. ak autor dovolí a tebe by sa chcelo, podme to dať spolu na pravú mieru, možno vetu po vete, ja neviem. nepodporujme stotožnovanie s negativitou...
-------------------------------------

v poriadku megy,tak poďme na to :

1- "myslenie a cítenie" sú prejavom mentality a s ňou aj súvzťažia.

2- Naopak " rozum,racionalita,logika,intelekt" sú prejavom vonkajška a súvzťažia s ním.

3- Keby to zostalo v tých pojmoch,ktoré použil autor tak:
a/ - negoval by tým to čo napísal,konkrétne mentalitu a vnútro,
b/ - potom by nemohlo platiť "pochybujem teda myslím,myslím teda som".Ostatné vieš aj sama.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
megy

Standard user

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 2080

27.5. 09, 10:32    *.t-mobile.sk
Re: O mysli a rozhodovaní sa
> citujem Aron:
> > citujem megy:
> > ok, aron. ak autor dovolí a tebe by sa chcelo, podme to dať spolu na pravú mieru, možno vetu po vete, ja neviem. nepodporujme stotožnovanie s negativitou...
> -------------------------------------
>
> v poriadku megy,tak poďme na to :
>
> 1- "myslenie a cítenie" sú prejavom mentality a s ňou aj súvzťažia.
>
> 2- Naopak " rozum,racionalita,logika,intelekt" sú prejavom vonkajška a súvzťažia s ním.
>
> 3- Keby to zostalo v tých pojmoch,ktoré použil autor tak:
> a/ - negoval by tým to čo napísal,konkrétne mentalitu a vnútro,
> b/ - potom by nemohlo platiť "pochybujem teda myslím,myslím teda som".Ostatné vieš aj sama.
>
>

ok, aron, podme nato:

1. M Y S L E N I E je významový proces (dianie, činnosť), ktorý spočíva v metamorfózach kognitívnych významových útvarov, najmä pojmov.
Každé logické poznanie sa realizuje myslením. Myslenie je sprostredkovaný a zovšeobecnený odraz skutočnosti. Je to odraz podstatných vlastností príčinných vzťahov a zákonitých súvislostí v mozgu človeka. Myslenie je vlastnosť daná len a len človeku. Myšlienku nemožno vnímať zmyslovými orgánmi. Myšlienka je z ontologického hľadiska materiálna a z gnozeologického ideálna. Prostredníctvom myslenia sa tvoria pojmy, súdy, úsudky. Sú to základné pojmy myšlienkových procesov.

C I T E N I E - je emócia vyvolaná morálnymi alebo duchovnými príčinami, skôr než príčinami bezprostredne organickými, napr. náboženské cítenie, estetické cítenie, atď.

M E N T A L I T A - je v užšom zmysle zmýšľanie, spôsob myslenia a zmýšľania jednotlivca, v širšom zmysle súhrn psychických vlastností a procesov (najmä spôsob reagovania na vonkajšie podnety) typický pre nejakú osobu, skupinu osôb či dobu.

(http://sk.wikipedia.org/wiki/ )


obávam sa aron, že nie je jednoznačné či a ako veľmi cítenie súvisí s myslením a mentalitou. nespájala by som ich tak veselo a súvzťahne ako ty... dúfam, že navyše nemáš pocit, že myslenie a mentalita priamo súvisia s vnútrajškom...nemusia totiž, rovnako ako môžu...

2. R O Z U M - je ľudská schopnosť myslieť, rozmýšľať, uvažovať, usudzovať; schopnosť alebo súbor schopností tvoriť alebo pretvárať rôzne (najmä kognitívne a regulatívne) významové útvary a manipulovať či operovať nimi.

Rozum teda veľmi úzko súvisí s myslením, pri porocese myslenia ako nástroj používame práve rozum...

R A C I O N A L I T A (z lat. ratio = rozum) je schopnosť človeka myslieť a konať na základe rozumných noriem. Súlad medzi činnosťou a rozumovými pravidlami, ktorých zachovávanie je predpokladom dosiahnutia cieľa. Racionalitu chápu ako relatívne stabilný súhrn pravidiel, noriem, štandardov a etalónov duchovnej a materiálnej činnosti, ako aj hodnôt, ktoré všeobecne prijímajú a jednoznačne chápu všetci členovia daného spoločenstva (sociálnej, profesnej alebo etnickej skupiny, triedy, vrstvy atď…

Racionalita je vlastne prostiedkom rozumu ako v procese myslienia vybrať tie najefektívnejšie riešenia, postupy...

L O G I K A - (gr. λόγος logos) je veda o zákonoch správneho myslenia. Skúma myslenie s cieľom vypracovať, explicitne formulovať pravidlá, ktoré by legitimovali naše myšlienkové postupy, čiže demonštrovali ich správnosť. Jednou z výskumných úloh logiky je získavať nové pravidlá odvodzovania.

Logika je vlastne uľahčujúcou metodou, ako vybrať zo známych vzorov, modelov rýcho a efektívne ten najracionálnejší spôsob myslenia...opäť veľmi úzko súvisí s myslením...

I N T E L E K T - je súhrn schopností tvoriť poznatky z vnemov porovnávaním, abstrakciou, pojmotvorbou, súdením, usudzovaním atď. poprípade kriticky prehodnocovať a analyzovať už získané poznatky. Podľa Bergsona je intelekt základná vrodená schopnosť uplatňujúca sa v úzkej spätosti s praktickou činnosťou. Intelekt sa orientuje predovšetkým na priestorovosť, hmotnosť, kvantitu, homogénnosť, pretržitosť, vzťah, teda na tie aspekty skutočnosti, ktoré umožňujú praktickú akciu, manipuláciu s vecami. Do sféry intelektuálneho patrí aj jazyk. Slovo je tiež zapojené do úsilia spracovať realitu, urobiť ju disponovateľnou.


Intelekt je vlastne myslenie prísne uplatnené v praxi...

Aron, tvrdíš, že tieto záležitosti sú záležitosťami vonkajška a súvzťažia s ním. ok. nesedí mi tu ale, že myslenie a mentalita patrí podľa teba k záležitostiam vnútra, zatiaľ čo jeho nástroje, prostriedky a metody, patria vonkajšku... dodnes som mala pocit, že iba cítenie ( srdce ) patria vnútru... a myslenie vonkajšku. carpo vlasne písal, že náš svet patrí, slúži akoby výlučne rozumu a mysleniu a nabádal nás, aby sme otvorili srdce a nechali hovoriť cezeň svoje vnútro, cítenie, Boha... a preto mám fakt pocit, že jeho článok vo veciach, ktoré mu vyčítaš, nechybuje.

taoisti riešia tieto záležitosti okolo mysle a rozhodovaní tiež... možno niekomu niečo hovoria štypi kroky s dosiahnutiu rovnováhy, aby sme dospeli k Jedinému: sú to sum ji ( spojenie srdca a mysle - práca s emocionálnym telom ), šing ji ( spojenie tela a mysle - práca s fyzickým telom ), fa ji ( rozpúšťanie mysle - práca na duševnom tele ) a stav wu ji ( žiadna myseľ, t.j. práca s duchovným telom ). carpo sa venoval práve tretiemu kroku - rozpúšťaniu mysle ... a vyjadril tento proces veľmi presne, s veľmi dobrými prakticky uchopiteľnými technikami. chcem len pripomenúť, že pokiaľ nemáme spracované prvé dva kroky, je táto technika takpovediac nanič... takže ak sa do ne niekto chce pustiť, skúste radšej pekne po poriadku ;o) - je to len rada v dobrom, nie príkaz...

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok