?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusných panelov...
tieto diskusné fóra sú moderované. to ale vôbec neznamená, že sa moderátori stotožňujú s obsahom príspevkov.

fóra : Na priecestí vedy : fórum

koľko hlavných príspevkov zobraziť
vyhľadávanie vo fóre
text a nadpisy:

page:  << 1 2 

marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

25.11. 11, 01:20    *.178-40-192.t-com.sk
Re: Sloveni
Čarovať by potom znamenalo písať posvätné čiary - runy.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

25.11. 11, 02:15    *.178-40-192.t-com.sk
Re: Sloveni
Kde sa vzalo pomenovanie „Slovieni" a „staroslovienčina"?

K tomu pomenovaniu Sloveni alebo Slovieni. Podľa všetkého aj jedno aj druhé je správne:

Pápežský list z roku 885 sa začína jednoznačne: „... Svätoplukovi, kráľovi Slovenov...". Sloveni (Slovieni")

Kde sa teda vzalo pomenovanie „Slovieni" a „staroslovienčina"? Slovanské pramene z 9. - 10. storočia (písané cyrilikou) „označujú obyvateľov Veľkej Moravy ako ,Slověne'. ,Slověne' sa vtedy vyslovovalo ako sloväne (veľmi otvorené e) alebo ako slovene (stredné e). Pomocný symbol ě v tomto slove ... je transkripciou istého problematického znaku cyriliky, bol vytvorený v Prahe, aby sa zabránilo prekladu názvu jazyka stará cirkevná slovančina ako staroslovenčina', hoci by to bolo v súlade s výslovnosťou. A hoci je teda preklad slova ,Slověne' v tvare ,Slovieni' absolútne nesprávny, dodnes sa v slovenčine a češtine používa, ale nepoužíva sa v žiadnom inom jazyku" (Wikipedia, heslo Veľká Motava) Latinské pramene naopak používajú pojem „Sclavi", „Winidi" alebo geograficky ako „moravskí Slovania" alebo aj „Moravania".

alebo

Termín Slověni, staroslověnština zaviedla Pražská lingvistická škola, v ktorej hral dôležitú rolu Jiří Polívka, ktorý sa narodil 6. 3. 1858 v Enns ako Georg Polívka (+1933 v Prahe), uznávaný český slavista, istý čas vedúci funkcionár Československej akadémie vied. V roku 1883 v štúdii Kterým jazykem psány jsou nejstarší památky jazyka slovanského - starobulharsky či staroslovenský?, navrhol, aby sa namiesto dovtedy všeobecne používaného pojmu „staroslovenský jazyk" začal používať termín „staroslověnský jazyk". Aj keď Polívkov pokus odmietali najmä poľskí slavisti, jeho českí kolegovia návrh prijali. Neskôr sme koncepciou „československej jazykovej jednoty" tiež prevzali grafému „ě" a neskôr „ie" a začali používať tvary Slovieni, sloviensky, staroslovienčina, hoci to nemá žiadne historické ani filologické opodstatnenie.


Či už to je pravda, alebo nie, vedel by som pochopiť konanie Čechov, ktorí neboli tak poznačený ponemčovaním ako mi pomaďarčovaním a určite boli na vyššej úrovni ako my. Po vytvorení spoločného štátu sme vďaka Maďarom, nemali skoro žiadnu inteligenciu. Tvorili ju v podstate len kňazi a zahraniční Slováci. Preto všetky miesta štátnej správy bolo obsadzované českými úradníkmi.

Ak by som bol Čech a mal by som si predstaviť, že toto je národ, z ktorého som mal vyjsť, tak by som tam tiež vložil ě. Možno z tohto obdobia pochádza aj nadávka hlúpi Slováci.

Neviem čo je pravda, ja som vychádzal len z pomenovania krajiny Slovensko- Slovenky – Sloveni.

A že "ie" a "e" atď. pre nás nie sú až tak rozdielne, vychádza napr. aj pri porovnaní slova čary a čiary, črieda – čreda, čiapka - čapka atď ktoré sa v nárečí dodnes používajú. Dvojhlásky a ô sú príznačno pre stredoslovenčinu.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
Magen

Standard user

zaregistrovaný
Nov 26 2006
príspevkov: 1392


25.11. 11, 07:21    *.178-41-106.t-com.sk
Re: Sloveni
> citujem marek_thor:
> Ak by som bol Čech a mal by som si predstaviť, že toto je národ, z ktorého som mal vyjsť, tak by som tam tiež vložil ě. Možno z tohto obdobia pochádza aj nadávka hlúpi Slováci.

Marek,
obávam sa, že to je inak.
Pripúšťam, že to čo uvádzaš ako genézu vzniku pojmu slovieni môže mať reálny základ.

1. Sloven (pojem pre slovana).
Slovenčina resp. staroslovenčina - reč slovena - po slovensky slovana čiže príslušníka slovanského národa.
2. Slovák (príslušník slovenského národa - čiže konkrétneho národa organizovaného na národnom a územno právnom základe).
Slovenčina resp. staroslovenčina - reč slováka.

No a to je kameň úrazu. Aby sa odlíšila slovenčina resp. staroslovenčina - reč Slovenov od slovenčiny resp. staroslovenčiny - reči Slovákov, bratia Česi tam namontovali ě.

A zdá sa, že urobili dobre. Minimálne z tvojich príspevkov v tejto téme jasne vyplýva, že rozdiel medzi slovenčinou (od Slovenov) a slovenčinou (od Slovákov) nie je každému jasný.
A tým to i naznačuje, že "nadávka hlúpi Slováci" nemusí nutne pochádzať z tohto obdobia, a že činnosť Čechov bola cielená k tomu, aby táto nadávka nemala opodstatnenie.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
Magen

Standard user

zaregistrovaný
Nov 26 2006
príspevkov: 1392


25.11. 11, 07:33    *.178-41-106.t-com.sk
Re: Sloveni
> citujem marek_thor:
>
> V rímskych písomnostiach sa opisuje, že germánske (slovanské) kmene mali svoje posvätné písmo, ktoré vyrývali do posvätných bukov alebo dubov. Nie nadarmo sa ruské písmena dodnes volajú bukvy.

Rusi volajú všetky písmená bukvy. Posvätné boli duby. Tie buky si si tam namontoval, lebo sa ti hodili do krámu ... prečítaj si Slávy Dceru ... a pak se zardi, závistná Teutónie ...


> citujem marek_thor:
>
> Len ma napadlo, že možno preto slovo čiary a čary ( dokonca v nárečí je to totožné ), majú spolu súvis, práve kvôli tomu, že to boli runy používané pri náboženských obradoch, ktoré dne pokladáme pod vplyvom kresťanstva za čary, ako niečo negatívne.

Starý jazyk slovanov, ktorí žili v karpatskej kotline bol veľmi podobný češtine.
Takže čiary sa vyslovovali čáry. A čary sa tiež vyslovovali čary. Lenže tu je jedna drobnosť - čary (od slova čarovať) nemajú nič spoločné so slovom čáry (čiary). Hľadaným základom je čary (čarať) teda vymieňať. Takže čáry (čiary) pochádzajú zo slovného základu čáry resp. čary - vymieňanie. A teda prvé písomné prejavy nie sú nejakého kvázi mystického či liturgického pôvodu ale čisto obchodného.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

25.11. 11, 09:05    *.178-40-192.t-com.sk
Re: Sloveni
Neviem či máš pravdu, lebo slovo čahľariť znamená obchodovať vymienať a ku čaram a čiaram je dlhá cesta.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

25.11. 11, 09:19    *.178-40-192.t-com.sk
Re: Sloveni
> citujem Magen:
>
> Starý jazyk slovanov, ktorí žili v karpatskej kotline bol veľmi podobný češtine.
>


Toto je fikcia, tým nechcem znižovať češtinu ani Český národ.
Myslím si, že lingvistický výskum sa ani nekonal v rámci Slovanských jazykov. A bez toho aby som to hral na nacionalizmus, slovenčina spomedzi slovanských jazykoch, možno kvôli polohe, má oveľa menšie problémy v komunikácii s ostatnými slovanskými jazykmi na rozdiel od Češtiny.

Z historického hľadiska sa predpokladá, že hlavné mesto sa volalo Morava (lat. Moravia). Jeho poloha je neznáma, ale na základe bohatých archeologických nálezov sa predpokladá, že išlo o dnešné Mikulčice v Juhomoravskom kraji pri hranici so Slovenskom.

A ak súčasný Moravania majú paralelu s Veľkou Moravou, tak ich nárečie je bližšie k slovenčine ako ku češtine.

Ale podstatné je, že jedinými písomne doloženými mestami Veľkej Moravy sú okrem spomenutej Moravy hradiská Nitra (828, Slovensko), Devín (864, Slovensko), Užhorod (903, Ukrajina) - ten je ale sporný, Bratislava (907, Slovensko).

Tiež netreba zabúdať, že v roku 895 sa od Veľkej Moravy odtrhli Čechy a stali sa vazalom Arnulfa Korutánskeho. Čechy teda boli súčasťou Veľkej Moravy len 4 až 7 rokov.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

25.11. 11, 10:17    *.178-40-192.t-com.sk
Re: Sloveni
Ešte by som chcel doplniť, že názvy našich obcí hovoria za všetko:

Moravany nad Váhom, Moravské Lieskové, Moravský Ján, Zlaté Moravce - predtým sa volali dokonca iba „Morava“.

Neviem prečo by sme si ju nemohli nazvať našou Staroslovenčinou, keď to bola reč našich otcov, ktorou sa hovorilo na území Slovenska.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
Magen

Standard user

zaregistrovaný
Nov 26 2006
príspevkov: 1392


25.11. 11, 15:10    *.178-41-106.t-com.sk
Re: Sloveni
> citujem marek_thor:
> > citujem Magen:
> >
> > Starý jazyk slovanov, ktorí žili v karpatskej kotline bol veľmi podobný češtine.
> >
>
>
> Toto je fikcia, tým nechcem znižovať češtinu ani Český národ.
> Myslím si, že lingvistický výskum sa ani nekonal v rámci Slovanských jazykov. A bez toho aby som to hral na nacionalizmus, slovenčina spomedzi slovanských jazykoch, možno kvôli polohe, má oveľa menšie problémy v komunikácii s ostatnými slovanskými jazykmi na rozdiel od Češtiny.

Nemyslím si, že by to bola fikcia.

> citujem marek_thor:
>
> Z historického hľadiska sa predpokladá, že hlavné mesto sa volalo Morava (lat. Moravia). Jeho poloha je neznáma, ale na základe bohatých archeologických nálezov sa predpokladá, že išlo o dnešné Mikulčice v Juhomoravskom kraji pri hranici so Slovenskom.

Mám iné informácie. Malo by sa jednať o mýtický Velehrad - pôvodne Veligrad loalizovaný na území dnešného Starého Města - v socializme súčasti Uherského Hradiště.

> citujem marek_thor:
>
> A ak súčasný Moravania majú paralelu s Veľkou Moravou, tak ich nárečie je bližšie k slovenčine ako ku češtine.

Vedľa jak tá jedľa. Môj otec pochádzal z Moravy, konkrétne z Uherského Hradiště - ešte konkrétnejšie ze Starého Města. Toš, měl jsem (vlastně i mám) tam velikou kopu přízně (príbuzenstva). Moravčina má bližšie k Češtine.
Moja mama zase pochádzala zo záhoria a tu je vidieť ten prechod Čeština - Moravština - Záhoráčtina - Slovenčina.

> citujem marek_thor:
>
> Ale podstatné je, že jedinými písomne doloženými mestami Veľkej Moravy sú okrem spomenutej Moravy hradiská Nitra (828, Slovensko), Devín (864, Slovensko), Užhorod (903, Ukrajina) - ten je ale sporný, Bratislava (907, Slovensko).

Neviem, snáď i ten Veligrad - i keď to nebolo hradisko, to bolo skôr centrum.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
Magen

Standard user

zaregistrovaný
Nov 26 2006
príspevkov: 1392


25.11. 11, 15:18    *.178-41-106.t-com.sk
Re: Sloveni
> citujem marek_thor:
> Ešte by som chcel doplniť, že názvy našich obcí hovoria za všetko:
>
> Moravany nad Váhom, Moravské Lieskové, Moravský Ján, Zlaté Moravce - predtým sa volali dokonca iba „Morava“.

Skutočne. Je síce jedno, že prvá zmienka o napr. Moravskom Lieskovom je z roku 1398.
Vo svetle týchto informácií ma napadá, že napríklad názov Hontianske Nemce tiež hovorí za všetko.

> citujem marek_thor:
>
> Neviem prečo by sme si ju nemohli nazvať našou Staroslovenčinou, keď to bola reč našich otcov, ktorou sa hovorilo na území Slovenska.

Lenže zo štatistického hľadiska by to mohla byť i Staročeština, lebo ňou hovorili i Česi a tých bolo vždy o niečo viac.

Marek, zaujíma ma, kedy vytiahneš už konečne Bulharov a prenesieš to nejako na Slovákov?

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

25.11. 11, 15:57    *.178-40-192.t-com.sk
Re: Sloveni
Toto, čo tu uvádzaš, sú len polemiky, ale prečo si sa nevyjadril k historickému faktu:

V roku 895 sa od Veľkej Moravy odtrhli Čechy a stali sa vazalom Arnulfa Korutánskeho. Čechy teda boli súčasťou Veľkej Moravy len 4 až 7 rokov.

K Bulharom nemá čo, ale zaujímavejšie je, že existuje aj srbská Morava to sa nám to komplikuje, keď si začnú na ňu robiť nároky aj oni, zrazu by sa nám ten stred posunul úplne inde.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

25.11. 11, 18:35    *.178-40-192.t-com.sk
Re: Sloveni
> citujem Magen:
> Lenže zo štatistického hľadiska by to mohla byť i Staročeština, lebo ňou hovorili i Česi a tých bolo vždy o niečo viac.
>

„ Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom.“ ,tak si to pamätám zo školy.

Niekde si napísal, že ich vieš 9.
No, matematici a asi ani historici to nie sú.

Ak by bola v historických dokumentoch zmienka v cyrilike napísaná ako reč starých Slovanov "Staročieščina, tak mi ver, že dnes by si tu nemusel písať takéto smiešne argumenty, či tam má byť e alobo ie.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
Magen

Standard user

zaregistrovaný
Nov 26 2006
príspevkov: 1392


26.11. 11, 09:44    *.178-41-106.t-com.sk
Re: Sloveni
> citujem marek_thor:
> Toto, čo tu uvádzaš, sú len polemiky, ale prečo si sa nevyjadril k historickému faktu:
>
> V roku 895 sa od Veľkej Moravy odtrhli Čechy a stali sa vazalom Arnulfa Korutánskeho. Čechy teda boli súčasťou Veľkej Moravy len 4 až 7 rokov.

Ani nie tak polemiky (ty tomu slovenčinovi dávaš) ako skôr fakty.
Historický fakt, že sa Česko oddelilo od Veľkej Moravy mi v jazykovej diskusii pripadá irelevantný. Čo s tým? Česi mali temer 1000 rokov kráľovstvo, pripojili Sliezko i Moravu a tu zase ten čas vyli vlci (to je parafráza).
A ty tu teraz básniš, ako Slováci zachránili svet, kultúru i ostatných slovanov (ba i vikingov).


> citujem marek_thor:
>
> K Bulharom nemá čo, ale zaujímavejšie je, že existuje aj srbská Morava to sa nám to komplikuje, keď si začnú na ňu robiť nároky aj oni, zrazu by sa nám ten stred posunul úplne inde.

Tak to je škoda, že nemáš čo, by sa ti to úžasne hodilo do tejto tvojej oslavy panslávizmu. Keď už i vytasil toho Varjaga Rurika, Bulhari by sa ti fakt páčili ...

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
Magen

Standard user

zaregistrovaný
Nov 26 2006
príspevkov: 1392


26.11. 11, 09:55    *.178-41-106.t-com.sk
Re: Sloveni
> citujem marek_thor:
>
> „ Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom.“ ,tak si to pamätám zo školy.
>
> Niekde si napísal, že ich vieš 9.
> No, matematici a asi ani historici to nie sú.
>
> Ak by bola v historických dokumentoch zmienka v cyrilike napísaná ako reč starých Slovanov "Staročieščina, tak mi ver, že dnes by si tu nemusel písať takéto smiešne argumenty, či tam má byť e alobo ie.

Čo sa týka matematiky, mal som ju rád - vlastne i mám, ale v reálnom živote diferenciálny počet jeden len tak neužije. História bola i je moje hoby, i keď sa orientujem skôr na blízky východ.

Staroslovanské texty pôsobia na mňa buď ako Staročeština, alebo ako nejaká protoruština či protorusnáčtina či tak nejak. Možno vychodňare by mohli vidieť istú podobnosť, stredoši a západní ani vo sne. A keďže štátny útvar, ktorý zoveme Veľká Morava bol lokalizovaný skôr v strednej a západnej časti dnešného Slovenska (samozrejme i v časti dnešného Sliezka a Moravy), tak je to skôr tá Čeština resp. Moravčina.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

26.11. 11, 14:36    *.178-40-192.t-com.sk
Re: Sloveni
Ten panslávizmus je mi povedomý, dík je to pre mňa česť .


Tvoje dojmy sú síce silné, ale len dojmy. Toto sú napríklad historické zmienky o vtedajšej situácii a vzťahu Svätopluka zo svojimi susedmi, najmä s Čechmi.


"Roku osemstodeväťdesiateho od Vtelenia Pána kráľ Arnulf udelil kráľovi moravských Slovanov Svätoplukovi vojvodstvo Čechov, ktorí mali až do tých čias nad sebou vládcov zo svojej krvi a zo svojho národa a zachovávali franským kráľom sľúbenú vernosť bez toho, aby porušovali prijaté záväzky."

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

26.11. 11, 14:57    *.178-40-192.t-com.sk
Re: Sloveni
Ešte k tomu jazyku. Asi najsprávnejšie označenie by bolo Staroslovančina.

Viacerí arabskí autori píšu o jednom slovanskom jazyku, spoločnom dorozumievacom prostriedku Slovanov v 8., v 9. a v 10. storočí. Tento jazyk bol podľa Arabov dôležitý, lebo sa ním naučili hovoriť aj Byzantínci a Frankovia

Alebo

Obyvateľov Veľkej Moravy opisujú ako veľký národ (početnejší ako Byzantínci), ktorý sa oblieka podobne ako Arabi a ich vojenská sila bola podľa niektorých ďalších arabských autorov pozoruhodná.


Dosť prekvapujúce, ak sme si ju predstavovali ako územie cca Čiech Slovenska, Maďarska. V tomto kontexte dokonca aj ten názov Veľká Morava znie prehnane.

Pozrime sa ale na to z inej strany, keď si uvedomíme kde všade v Európe sú dnes Slovania.
Ak boli spolu organizovaní, tak sa potom nezdá prekvapujúce, prečo si musela Franská ríša kráľa Arnulfa vypomôcť s Aziatmi pri ohrozovaní Moravy. Bulharov žiadal, aby nám nedávali soľ. Možno z tohto obdobia pochádza rozprávka Soľ nad zlato.

To by znamenalo, ako keby sa dnes báli Nemci s Francúzmi Slovenska, Slovinska a Maďarska. Skôr sa natíska otázka nekopírovalo Uhorsko hranice Veľkej Moravy.

Pomenovania riek obcí, ktoré sa objavujú na ďalších slovanských územiach tomu dosť nasvedčujú. Vodné toky, ktoré v súčasnosti nesú názov Morava, Mur, Mura, Mures, Maros sú najjednoznačnejším dôkazom územnej rozlohy veľkej Moravy.

Možno práve naša Morava mohla byť jej horným okrajom a srbská Morava jej spodným okrajom.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

26.11. 11, 15:02    *.178-40-192.t-com.sk
Re: Sloveni
Zaujímavé je aj to, že jedno z ťažko priznaných kmeňov Slovanov bol kmeň Venetov.

Je to náhoda, že Benátky nesú meno tohto kmeňa Venézia. Ktoré bolo založene s dôvodu vtrhnutia Húnov do Európy. Atilova armáda plienila mesto za mestom. Tento vpád dopomohol k založeniu mesta, keď obyvatelia z okolia ušli na malý ostrov v Benátskej lagúne.

To je ale silná káva, to by znamenalo, že už roku 452 tu museli byť Slovania – Veneti.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
mojzis

Standard user

zaregistrovaný
Jun 18 2008
príspevkov: 1134

27.11. 11, 02:40    *.antik.sk
Re: Sloveni
marek_thor,

vieš kto sú Moravania ?

Sú to Slováci,ktorí nedošli až do Prahy.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
mojzis

Standard user

zaregistrovaný
Jun 18 2008
príspevkov: 1134

27.11. 11, 02:43    *.antik.sk
Re: Sloveni
marek_thor,

A vieš,kto boli tzv."psohlavci" - strážcovia západných hraníc Českého kráľovstva ?

To boli Slováci,ktorí došli až na Šumavu.A toto je historický fakt.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

27.11. 11, 03:12    *.178-40-192.t-com.sk
Re: Sloveni
Možno ďalší znak, že sme mali organizovanú nie len vojenskú štruktúru, ale aj pohraničnú stráž.
Podobne ako Rusi Kozákov, u nás to boli Chodovia - strážne psy - preto mali na svojich vlajkách psie hlavy.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
marek_thor

Standard user

zaregistrovaný
Aug 25 2009
príspevkov: 1103

1.4. 13, 13:44    *.78-98-247.t-com.sk
Re: Sloveni
http://tech.sme.sk/c/6752935/vedci-objavili-skutocny-povod-starych-slovakov.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
ragnar

Standard user

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 1536

20.4. 13, 04:21    *.gprs.as5628.telecom.sk
Re: Sloveni
> citujem Magen:
> > citujem marek_thor:
> > > > Starý jazyk slovanov, ktorí žili v karpatskej kotline bol veľmi podobný češtine.

> > Myslím si, že lingvistický výskum sa ani nekonal v rámci Slovanských jazykov. A bez toho aby som to hral na nacionalizmus, slovenčina spomedzi slovanských jazykoch, možno kvôli polohe, má oveľa menšie problémy v komunikácii s ostatnými slovanskými jazykmi na rozdiel od Češtiny.
>

Ja len k dvom veciam...

1. Ci si ten jazyk nazveme (staro-)sloviencina alebo (staro-)slovencina, to je v zasade skoro fuk; slo o rozne slovanske dialekty, kde postupne prebiehalo rozclenovanie na vychodnu, zapadnu a juznu skupinu a potom postupne na jednotlive jazyky.
Pri tom e/ie ide o to, na aku hlasku sa transformovala praslovanska hlaska jat (vyskytuje sa napr. v slove Slovѣni). Podla jazykovednych rekonstrukcii je dost pravdepodobne, ze v prvej pol. 1. tisicrocia sa to vyslovovalo cca ako dlhe siroke ä (ako v gemerskych nareciach: pääty miesto piaty), prip. viac uzavrete ako é. Takze sa to citalo cca Slovääni/Slovéni.

Potom sa to s vyvojom jednotlivych slovanskych jazykov menilo. V modernych slovanskych jazykoch sa to ustalilo rozne a zaviselo to od dlzky samohlasky. Skusim dat najskor pravdepodobnu (rekonstruovanu) praslovansku podobu dvoch slov a potom par dnesnych variantov:

*bѣlъjь (ѣ je dlhe, takze vyslovnost cca bäälyj)
- slovencina: biely
- cestina: bílý
- srbcina: beli
- chorvatcina: bijeli
- bulharcina: bjal
- polstina: biały

atd.

*mѣriti (cca märiti)
- slovencina: merať
- cestina: měřit
- srbcina: meriti
- chorvatcina: mijeriti
- bulharcina: (az) merja (BG nema neurcitok, pouziva sa 1. osoba jednot. cisla)
- polstina: mierzyć

Ano, v ranom stredoveku tie jazyky/dialekty boli VELMI podobne navzajom, takze ked sem prisli Konstantin s Metodom a vytvorili liturgicky jazyk, ktory dnes nazyvame (staro-)cirkevnoslovansky, tento bol dost dobre zrozumitelny, hoci mal bulharsko-macedonsky zaklad.

2. Co sa tyka lingvistickeho vyskumu, tak prepac, ale si uplne vedla. Ziadne jazyky na svete nie su tak dokladne preskumane (aj vratane historickeho vyvoja) ako indoeuropske vratane slovanskych. Intenzivny vyskum prebiehal od konca 18. storocia. Preto sa inak prave na indoeuropskych jazykoch tak dobre skusaju rozne modely vyvoja, ktore sa potom pouzivaju na rekonstrukciu jazykov, ktore nie su tak dobre zdokumentovane pisomne.

To neznamena, ze tam nie su otvorene problemy. Napr. nie je vobec take jasne, kde lezala tzv. pravlast Slovanov - aj badatelia, ktori su daleko od nejakeho nacionalizmu, poslednych cca 20 rokov zacinaju znovu spochybnovat migracnu hypotezu (ze sa sem totiz nasypali z mocaristych lesov vychodnej Ukrajiny). Niezeby uplne kriesili Kollara a Safarika, ale nie su od toho az tak daleko.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
ragnar

Standard user

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 1536

3.5. 13, 08:54    *.rec.uniba.sk
Re: Sloveni
Hm, tu to asi úplne umrelo,

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
mjolnir

Standard user

zaregistrovaný
May 27 2013
príspevkov: 4

4.6. 13, 09:29    *.shmu.sk
Re: Sloveni
> citujem ragnar:
> Hm, tu to asi úplne umrelo,

No,to záleží len na diskutujúcich.ale tu je naj téma islam,židia poprípade kresťanstvo o slovanov sa tu moc ľudí nezaujíma.A to sme SLOVÁCI

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
page:  << 1 2