?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusných panelov...
tieto diskusné fóra sú moderované. to ale vôbec neznamená, že sa moderátori stotožňujú s obsahom príspevkov.

fóra : Hnutia a duchovné smery : fórum

koľko hlavných príspevkov zobraziť
vyhľadávanie vo fóre
text a nadpisy:

silapoznania

Standard user

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 116

30.6. 10, 04:33    *.178-40-4.t-com.sk
Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.

Práve na začiatku krízového roku 1914, keď bola 1.svetová vojna doslova na spadnutie, vstúpil do povedomia verejnosti evanjelický kňaz Ján Maliarik, dôsledný stúpenec učenia nebeského majsta Ježiša Krista. Po rokoch štúdia rôznych filozofických smerov, najmä budhizmu, taoizmu, a ďaľších orientálnych náboženstiev, dospel k vnútornej harmónii a jeho správanie v plnej miere ovládali mravná čistota /t.j. čistota ducha/ súcit a láska. Bolo to však v čase, keď svet rinčal zbraňami a schyľovalo sa k vojnovej katastrofe. Majster Ján Maliarik, uvedomujúc si túto zložitú situáciu snažil sa, hoci netradičnými a naivnými metódami, zvrátiť svetový vývoj.

V prvý deň roka 1914 vypracoval memorandum uhorskému ministerskému predsedovi Štefanovi Tiszovi. Vyhlásil v ňom slobodu, nezávislosť a samostatnosť všetkých národov Rakúsko-Uhorskej monarchie, Európy a celého sveta, osobitne to však platilo pre SLOVENSKÝ a POĽSKÝ národ. V súvislosti s hrozbou vojny považoval všetku nábožnosť a ľudomilnosť , všetky modlitby len za špinavú lož, vyslovene za pokytectvo, pokiaľ národy trpia, vykorisťujú sa a utláčajú. Pokračoval tézami, ktoré buď zabiehali / pre niekoho / za hranice reality /napríklad že armády sú nadbytočné a hlavne nekresťanské inštitúcie/, alebo nemali v podobnom memorande premiérovi miesto /napríklad jeho protest proti zabíjaniu ľudí,ale aj zabíjaniu zvierat a tiež proti týraniu zvierat a pokusom na nich, proti opojným a návykovým látkam drogám ale aj proti používaniu opojných nápojov, alkoholu, fajčeniu a šňupaniu tabaku, za sexuálnu prirodzenosť, proti pokrytectvu vo vzťahoch medzi mužom a ženou a.t.ď/. Je pozoruhodné ,že v odpore proti akémukoľvek násiliu bol Maliarik schopný použiť donucovacie a represívne prostriedky proti alkoholikom, fajčiarom, ľuďom na drogách a.t.ď. V rámci svätého ideálu "svetového zbratania sa" navrhol namiesto oslovenia "pán,pani" používať oslovenie"brat, sestra, priateľ", ministrov a panovníkov navrhol oslovovať ako "otec". Rovnako samozrejmosťou mala byť jednotná medzinárodná reč-napríklad esperanto, zjednotenie taríf a legislatívy v spojoch, loďstve a železniciach, jednotný celosvetový plat pre všetkých učiteľov, profesorov, advokátov, lekárov, teda všetky úradné posty, nevynímajúc vládcov ako kráľov, cisárov a pod. Všetky tieto myšlienky boli podľa Maliarika kategorickými požiadavkami skutočnej čistoty mravov , čistej pravdy a spravodlivosti, lásky k Bohu a všetkému žijúcemu, a preto sa proti nim nikto nemôže brániť.

Za jeho listom uhorskému ministerskému predsedovi Štefanovi Tiszovi nasledovali v rýchlom slede jeho ďaľšie memorandá. V jeho mierovom liste americkému prezidentovi W.Wilsonovi /Maliarik ho oslovoval ako "Milé dieťa Božie!"/ sa v súvislosti s požiadavkou mieru medzi USA a Mexikom mohol prezident Wilson oboznámiť s Maliarikou výzvou zastaviť "ďaľšie prelievanie krvi ľudí a zvierat jako hriech zo všetkých hriechov najsurovejší". Albánskeho kráľa Maliarik žiadal aby sa "mužne" vzdal trónu , lebo nepochádza z národa, ktorému vládne. Podobne bol na tom aj Bulharský cár a aj Grécky kráľ a aj iní monarchovia v Európe ktorí neboli vôbec takej národnosti v akom kráľovtve boli vládcami. Po sarajevskom atentáte a ultimáte Rakúsko-Uhorska vyzval Maliarik srbský národ, aby neodpovedal na hrubé násilie násilím a nech očakáva pomoc od "Hospodina". Tento list však už na C.K. poštovom úrade , úradne zhabali a Maliarika predviedli na štvorhodinové policajné vyšetrovanie. Polícia mu zabavila ďaľšie dva listy adresované uhorskému ministerskému predsedovi Štefanovi Tiszovi a iným svetovým vrcholovým politikom a vládcom. Medzi nimi sa nachádzal aj list cisárovi Františkovi Jozefovi /Maliarik ho oslovoval "OTEC!"/ so sugestívnou výzvou okamžite zastaviť celosvetovú vojnu.

Maliarik si pravdepodobne uvedomoval kľúčovú úlohu Nemecka pri rozpútaní a eskalácii vojenských aktivít a mierové listy písané nemeckému cisárovi boli oveľa rozsiahlejšie ako všetky ostatné. Oslovoval ho ako "Milé dieťa Božie" a žiadal okamžitú slobodu ,nezávislosť a samostatnosť pre utláčané národy Poliakov, Dánov, Francúzov,Lužických Slovanov a ďaľšie národy nachádzajúce sa pod žezlom nemeckého cisára Viliama II. V ďaľšom svojom liste vymenúval nemeckému cisárovi svoje zásady, ktoré asi impulzívneho Viliama, ak sa k čítaniu listu vôbec dostal, dvíhali zo stoličky /respektíve trónneho kresla/ : Maliarik bol totiž proti akémukoľvek násiliu na všetkých živých tvoroch, proti konzumácii mäsa, proti užívaniu omamných nápojov a drog, proti fajčeniu a používaniu cudzích vecí, za sexuálnu prirodzenosť, za bezpodmienečnú pravdovravnosť, za milosrdenstvo a súcit ku všetkému živému. Každý národ sveta má podľa neho nárok na nezávislosť a samostatnosť, armády na celom svete treba okamžite rozpustiť t.j. zrušiť a.t.ď. Nasledovali početné listy v latinskom jazyku rôznym panovníkom a prezidentom, aby okamžite zastavili vojnu. Ruského cára oslovil Maliarik ako "Báťuška cár pokojamilovný!" Moje drahé milé dieťa! Holúbku môj zlatý!" V decembri 1914 ho už Maliarik veľmi rázne žiadal "urobiť koniec tejto nekresťanskej mordovačke tejto na dni narodenia Božieho syna Ježiša Krista. Už či to bolo o 14 dní skoršie alebo pozdejšie, na tom nezáleží."

V júni 1915 poslal Rakúsko-Uhorskému cisárovi Františkovi Jozefovi "svätý varovný" list, v ktorom ho vyzýval činiť pokánie:"Ty si bol vo všetkých veciach prvý, bol si prvý pri pomätení celej generácie, tak teraz musíš byť aj prvý v najkrajšej veci zo všetkých - v pokání. Bolo dosť zločinných kynožiacich chúťok!. Ak to nebudeš nasledovať, tak vedz: bolesti más, zomierajúcich a trpiacich, Ťa budú prenasledovať v dlhej večnosti."

Aktivitám Maliarika spravila rázny koniec polícia, ktorá ho viackrát vyšetrovala, a keď zvolal panovníkov, prezidentov a národy sveta na celosvetovú mierovú konferenciu do Krakova, aj ho zatkla. Cirkevné úrady ho prinútili požiadať o predčasné penzionovanie, svetské úrady mu obmedzovali pohyb a hrozili umiestnením v ústave pre choromomyseľných. Podľa diagnózy trpel nevyliečiteľnou chorobou- halucinačnou formou paranoje, ktorej záchvaty hrozili kedykoľvek prepuknúť. Postupne sa stával mocným tohoto sveta nepohodlný, podobne ako bol nepohodlný svojho času aj Maliarikov vzor Ježiš Kristus. Vrcholom všetkého toho bolo pacifistické vystúpenie Maliarika počas opery v pražskom Národnom divadle vo februári 1916, keď ho pred vojenským súdom zachránilo jeho umiestnenie v ústave pre choromyseľných.

Je zaujímavé že Maliarik varoval proti vojne aj v predvečer vypuknutia druhej vojny, keď písal Musolinimu, Hitlerovi a ďaľším vrcholovým politikom. Žiaľ Bohu znovu márne. Hitler ani Mussolini nevypočuli jeho srdcervúce volania a prosby k týmto politikom o celosvetový mier a lásku medzi všetkými ľuďmi na celom svete. Jeho snaha bola opäť márna. Možno sa právom opýtať- KTO TU BOL CHOROMYSEĽNÝ????!!!

Dodatok: Pápež Ján Pavol II. blahorečil /predstupeň k svätorečeniu/ nie Jána Maliarika čo ja podľa mňa krivda ale posledného vládnuceho Habsburga v Rakúskom cisárstve ako Karola I / v Uhorskom kráľovstve ako Karola IV/. Na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne na slávnosti bolia prevažná väčšina svetovej šlachty bývalej aj súčastnej/.

Podľa niektorých historikov cisár Karol I.totiž použil v 1.svetovej vojne zbrane hromadného ničenia konkrétne bojojové chemické látky-plyny. Tieto látky sú medzinárodne zakázané používať aj počas bojových operácií vo vojnovom stave; ďalej tento cisár-kráľ Karol pašoval podľa týchto historikov drahé kamene brilianty, diamanty, zlato, striebro cez niekoľko európskych hraníc a štátov až na portugalský ostrov Madeira čím porušil zákony niekoľkých európskych štátov.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
darka

Admin

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 4238

30.6. 10, 16:47    *.t-mobile.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
Toto nie je dobrý spôsob publikovania; články sa vo fórach neuverejňujú.
Výnimočne to tu nechám, kvôli Maliarikovi.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
megy

Standard user

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 2080

1.7. 10, 14:31    *.91-127-221.t-com.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
darka, v tom prípade porosím občas nahliadnuť aj do trinástej komnaty a podobne začať upozorňovať článkonosiča lukása.... ;o) .... vieš, jeden meter... ked už má byť spravodlivosť....

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
darka

Admin

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 4238

1.7. 10, 14:53    *.t-mobile.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
Ďakujem za upozornenie, Megy, deje sa to.
Nielen pán Lukáč už dostal pred časom poštu, nie jednu.
Nejaké drobné korekcie už nastali, všimla som si ich.

Všimla som si aj to, že napriek tomu, že u neho išlo doteraz o už publikované (aj pastované na iné weby) články, ľuda na ne ragovali.
Posledne poväčšine na obsah, podstatne menej na formu.

Ale registrujem to aj zasahujem, aj keď to nie vždy vidno.

Inak, terajší prispievateľ sa unáhlil - poslal to aj medzi články, ale dal to aj tu.
Bolo by to publikované na hlavnej stránke - takto je to vo fóre - výnimočne, neuviedol ani vlastný zdroj - a ešte za to aj dostal napomenutie.
Nečítal pravidlá.

Kedysi bola vysielaná taká televízna inscenácia - Netrpezlivosť srdca... bolo to dávno.
Ponáhľať sa nie vždy vypláca.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
megy

Standard user

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 2080

2.7. 10, 10:44    *.91-127-221.t-com.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
vdaka za vysvetlenie ;o)

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
darka

Admin

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 4238

2.7. 10, 13:19    *.t-mobile.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
Megy, pozrela som sa na 13. komnatu ešte raz.
Predsa len som do fóra zasiahla.

Ďakujem za upozornenie .

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
silapoznania

Standard user

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 116

12.7. 10, 06:21    *.178-40-4.t-com.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
Je Ján Maliarik kresťan? Píšte!!! Prosím píšte len k téme teda k Jánovi Maliarikovi lebo ostatné príspevky vymažem!

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
OLD77

Standard user

zaregistrovaný
Apr 11 2007
príspevkov: 1361

12.7. 10, 07:51    *.t-mobile.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
> citujem silapoznania:
> Je Ján Maliarik kresťan? Píšte!!! Prosím píšte len k téme teda k Jánovi Maliarikovi lebo ostatné príspevky vymažem!

....................................................
...silapoznania...
Ján Maliarik sa narodil 8.11.1869 v Myjave a pokiaľ viem tak bol pokrstený ako evanjelik...

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
darka

Admin

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 4238

12.7. 10, 12:47    *.t-mobile.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
> citujem silapoznania:
> Je Ján Maliarik kresťan? Píšte!!! Prosím píšte len k téme teda k Jánovi Maliarikovi lebo ostatné príspevky vymažem!

Toto nie je dobrý spôsob diskusie.
Ľudia sa vyjadria k téme, ak budú mať záujem a vtedy, keď oni sami uvážia. (trošku trpezlivosti)

Mazať príspevky náleží moderátorom alebo adminom stránky - to je poznámka pre tých, čo sa ešte nestihli zorientovať. .

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
darka

Admin

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 4238

12.7. 10, 14:07    *.t-mobile.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
K Maliarikovi tu je aj starší článoček - http://www.putnici.sk/newsread.php?newsid=1841

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
mních

Standard user

zaregistrovaný
Dec 31 1969
príspevkov: 1794

2.3. 11, 03:51    *.orange.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
všeobecne sa má za to,že považovať niekoho za majstra atlanťanov,je z pohľadu súcitu a lásky nízke.

väčšina ezoterikov z radov nacistov sa hlásila ku odkazu atlanťanov a spájala si ich s bajnou šambalou.čo sa môže zdať zavádzajúce,keďže šambalu vnímam,ako svet ktorý nastane po odchode starej atlantskej kulturi čarodejov.

podobných ľudí sa pohybovalo nielen v strednej europe viacero,hlavne z radov slovanských mysliteľov,ktorý sa jasne vyjadrovali za lásku k všetkému a za prvoradé považovali návrat k ideálom pozemského raja,tuším sa aj tak oslovujú dodnes,brat,sestra...

orol však súcit ľudí nepotrebuje,ale chápe ho ako nevyhnutnosť.orol-duch?v kresťanstve sa nemôžu ľudia zaoberať mystikou,oslobodenou od násilia v pravom význame slov,podľa biblie,je dovolené zabíjať zvierata pre potreby ľudí.kým jedna syntaxa popiera čokoľvek čo si dokážeme rozumom vysvetliť,druhá syntaxa je možnosťou oddeleného vnímania.

či sa budeme pohybovať v rovinách anjelov,či šamanov,poznanie človeka nás ma uviesť k vnútornej rovnováhe.čokoľvek čo zasahuje do vnútra z vonka,túto rovnováhu ruší.sme tak nastavený,posudzovať a následne sa rozhodovať či sme ochotný sa podieľať trebars spoločnej modlitby za uchovanie orlovho rádu.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
taoista

Standard user

zaregistrovaný
Nov 02 2005
príspevkov: 119

10.9. 12, 06:05    *.176.173.170
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
Maliarik je správny,Ľudia poznáte Šankara?
Vraj na jedno stretko príde aj 100 000 ľudí, viac:
http://www.sme.sk/c/6527355/indicky-guru-prilakal-do-buenos-aires-100-tisic-ludi.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
patmos

Standard user

zaregistrovaný
Nov 06 2013
príspevkov: 51

19.1. 14, 12:54    *.chello.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
Ten maliarik ma stále fascinuje, idem si skopírovať ten text o ňom lebo som ho stratil.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
rama

Standard user

zaregistrovaný
Jul 19 2014
príspevkov: 196

31.8. 14, 08:47    *.dynamic.chello.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
ako naložili mocní sveta s Maliarikom?

že On bol podla nich bláznom?

A neboli blázni Tí čo poslali ľudí na smrť? Králi prezidenti štátov?
Pýtama sa takto?
Prečo nezavreli do blázninca tých králov a prezidentov čo poslali ľudí na smrť?

Kde bol vtedy demeter Fták?
Obrí fták OHNIVák?


Takže nič nové pod Slnkom.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
katka

Admin

zaregistrovaný
Mar 04 2003
príspevkov: 6603


1.9. 14, 00:44    *.212.3.27
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
> citujem rama:
> ako naložili mocní sveta s Maliarikom?
>
> že On bol podla nich bláznom?
>
> A neboli blázni Tí čo poslali ľudí na smrť? Králi prezidenti štátov?
> Pýtama sa takto?
> Prečo nezavreli do blázninca tých králov a prezidentov čo poslali ľudí na smrť?
>
> Kde bol vtedy demeter Fták?
> Obrí fták OHNIVák?
>
>
> Takže nič nové pod Slnkom.

Na čom ideš? Posledné varovanie, Maliarik by Ti určite neschválil to čo robíš. Už mám obavu otvoriť fórum, akú hlúposť sem dáš. Neurážaj micky ostatných.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
rama

Standard user

zaregistrovaný
Jul 19 2014
príspevkov: 196

1.9. 14, 07:24    *.dynamic.chello.sk
Re: Ján Maliarik- nebeský majster ako priamy potomok atlantíďanov.
presne tak Katka vystihla si to presne.

ONi si mymslia že Tí ľudia čo chcú mier na niečom idú.
Ale vyvolávačov vojny neobviňujú že na niečom idú. A preto sa ich pýtam PREČO?!!!!

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok