Poselství a vzkazy - říjen 2013 (1. - 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     20.10. 13, 12:38

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

28.10.2013Dušičky
Svět se mění. Mnohé ztrácí na významu a mnohé přibývá na síle. Člověk roste, a i přesto, že je sám velice nedokonalý, buduje kolem sebe auru moci. I přesto však se jeho vědomí rozšiřuje. Jsou chvíle, kdy se lidé Země snažíte ukončit své vzájemné boje, často jste však neúspěšní, neboť máte obavy o své blaho, o svůj dostatek čehokoli. V tomto čase pociťujete velice silně vlivy skryté, vlivy měsíční a sluneční a také vlivy planety Země. Jste na rozcestí, kdy jste vyzýváni, abyste sami sebe požádali o nový vhled na svůj život. Jste vyzýváni, abyste opustili vše, co nepotřebujete. Žádejte odpuštění. Je čas dušiček. Vaši blízcí na vás myslí stejně tak, jako vy na své milované. Je čas, kdy lze smazat vzájemná ublížení. Odpusťte si a hledejte odpuštění. Mnozí v tento čas pociťují obavy a smutek. Avšak radujte se, neboť brzy přijdou veliké změny do vašich životů. Budete zproštěni tlaku, který cítíte. S koncem roku budete slavit. Nejen narození Krista, ale také usmíření se se sebou samými a opuštění tohoto roku, který je velice zásadní. Mnozí máte v sobě naděje v příští dny a týdny. #CONT# Udržte si je a udržujte sebe samé v pozitivní náladě i přes to, že vám není do zpěvu. Alespoň se o to pokuste. Máte mnozí obavy z osamění, přesto vnímejte lidi kolem sebe a rozdávejte šťastné úsměvy. To je to nejmenší, co můžete těm ostatním poskytnout. V tomto čase se bolest hromadí. Snažte se udržet rovnováhu a nepodléhejte vlivu okolí. Vše potrvá ještě několik dnů, nežli si budete moci říci, že vaše vnitřní rozpoložení se mění. Tlak pomine a vy budete odpočívat. Vězte, že jste na dobré cestě, i když to tak někdy nevypadá. Už tím, co jste všechno zvládli, čeho jste v životech dosáhli. Za to sami sebe oceňujte. Za to sami sebe milujte. Neboť láska nestojí nic a přináší vše.

16.10.2013Česká zem
Stahuje se mračno nad tuto zem. Přesto, že jste vždy byli středem Evropy a znali jste své úkoly, přesto se nyní odkláníte od toho, co jste si jako národ předsevzali. Už od poslední války jste měli v úmyslu podělit se o veškeré vaše znalosti. Obnova vašeho státu byla velice rychlá. Rozvoj ve všech oborech napovídal, že jako národ stoupáte vzhůru. Vy však kráčíte cestou neúspěchu. Vybrali jste si a vaše cesta je špatná. Nemáte tolik trpělivosti, abyste poznali, kdy je ten pravý čas. Tento rok jste mnohé neunesli a váš čas se zastavil. Mnozí již nechápou, co bylo původně řečeno ohledně rozvoje státu. Rozpadáte se zevnitř. Jste slabí, abyste pozvedli své hlavy. Necháváte se stále více vláčet v bahně. Necháváte sami sebe podrobit se. Mnozí se nechali zlákat planými sliby. Mnozí uvěřili ve falešnou temnotu. Tato temnota nezná hranic. Jste ovládáni strachem. Bojíte se o vše, co ještě považujete za své domnělé jistoty. To, co se stalo, způsobuje nastavení, systém, ti, co vládnou. Způsobují to lidé, kterým nasloucháte i přesto, že vás napojují na temnotu. Vše, co se stalo, vás vede zpět tam, odkud se snažíte dostat. Ti silnější stále mají touhu odolávat. Ostatní to vzdávají. Síla rozvratná působí velice rychlým tempem. Vy jako národ jste přišli pozvednout ostatní, stát se střediskem růstu a příkladem pro mnohé další. Vaše úkoly jsou složité, proto vás vedou ti největší z největších, kteří zde kdy žili. Předzvěst neúspěchu se blíží. Vy i vaši vůdci nejste jednotní. Nehledáte kompromis a nehledáte jednotu. Každý si sám hledá své výhody. Rozeznáte ještě mezi tím, co je dobré a co není? Anebo se necháváte vést davem? Spoustu silných osobností se zrodilo do této země. Je však potřeba vybrat si ty, kteří za to stojí. Země Česká je odjakživa zemí bytostí nebojácných a chytrých. Je zde silná ochrana a potřebná pomoc, abyste se zvedli. Zvedněte hlavy a rozhlédněte se kolem sebe. Toto přeci není to, co byste chtěli. Nebojte se prosazovat svou jedinečnost. Odpovědi jak dále, znáte. Přesto se jich bojíte. Nejste tu jako vyslanci temnoty. Přišli jste udržet a rozšířit světlo. Nechtějte být nadále zajatci. Vyjděte ven, vyslovte své názory, nenechte se utlačovat. I přes to všechno, co už temnota způsobila, i přes to všechno nedopusťte pád. Tak daleko jste již došli. Ještě je možné vrátit se na pravou cestu. Přestaňte poslouchat ty nepravé a řiďte se srdcem. Nenechte se balamutit planými sliby. Poznáte ty pravé. Jsou to ti, kteří tiše naslouchají. Česká zem opět může jít dopředu. Jako národ můžete mnohé dokázat.

11.10.2013Závislosti
Lidé Země, stále jste připoutáni svými myšlenkami k událostem minulým. Vracíte se do minulosti, abyste očistili vše, co je potřeba k rozhodnému kroku ve vašich životech. Mnozí jsou připoutaní také k lidem kolem sebe. Bojí se je opustit, bojí se učinit jakékoli rozhodnutí. Mnozí si uvědomují neprospěšnost určitých spojení a přesto zůstávají. Nakonec však tato spojení zaniknou právě kvůli přílišné připoutanosti. Není přínosná závislost na čemkoli, či na komkoli. Odstranění závislosti poutá vaši ohromnou vnitřní sílu, kterou byste mohli využít jinde. Přesto je toto prvotní, co musíte udělat. Uvědomujte si, lidé Země, že mnohdy to, co cítíte, není láska, není to přínosné spojení. Je to zvyk anebo vaše iluze o tom druhém, o věcech, které vás poutají. Mnohdy zůstáváte dobrovolně svázaní, aniž byste chtěli uniknout. Pozorujete dění kolem sebe, toužíte být volní a přesto si neuvědomujete své vězení. Spoustu z vás podléhá svým závislostem z různých důvodů. Někdy je to touha nebýt sám, touha uniknout z okovů společnosti, jednotvárnosti života, potřeba být individualitou. Někdy také pocit zbytečnosti a marnosti ze sebe samých. Toto připoutání přináší však většinou jen samé problémy. Neosvobozuje, ale ještě více svazuje. Někteří se díky svým závislostem dostanou až na své dno. A pokud jim není pomoženo, často již nemají sílu, aby se zdvihli. Není však možné pomoci, pokud dotyčný sám nechce. Každý z vás prožil své závislosti, mnohdy jste je možná nechtěli vidět. Tato spoutanost vás činí manipulativními. Potýkáte se s mnohými problémy. Ale vždy existuje řešení. Lidé Země, nyní je možnost, jak se osvobodit. Nebuďte podjatí a sami otevřete oči. Pokud si své závislosti uvědomujete, jste již na dobré cestě. Je nutné odhodit tuto zátěž. Neboť toto vás stále poutá do 3D. Potřebujete být svobodní, abyste prošli.. Abyste se uvolnili z reality iluzí a strachů, nepochopení a omezenosti. Čím dál více je nutné být přítomní a připravení na cokoli. Všechno je možné. Nesmíte limitovat své životy, ale naopak. Očekávejte zázraky. Pak také přijdou do vašich životů. Víte, že vše je potřeba uzavřít. Stejně tak i tento rok. Pomalu se blíží jeho konec. Mohl být zpočátku pro vás zklamáním, neboť jste prožívali sílu očekávání a byli jste zklamáni. Je to rok rekapitulací, abyste příště mohli začít po novu. Snažte se být pilní a nezametejte své problémy pod koberec. Naučte se být aktivní a využívejte každé příležitosti. Nečekejte, lidé Země, že se cosi vyřeší bez vás. Vždyť právě vás se to týká. Mnohé se děje ve vyšších dimenzích, jak čtete v různých zprávách. Přesto to nejdůležitější se děje právě teď a právě u vás, s vámi, ve vašich životech a právě v této dimenzi. Dokud se neosvobodíte…. 

3.10.2013Vidět neviděné
Dny se krátí a čas se zrychluje. Lidé Země, očekávejte změny, neboť se posouvá hranice světla. Posouvá se vaše vnímání reality a posouvá se také dimenzionální hranice. Jste součástí této proměny na Zemi, ale také proměny vás samých. Mnozí jsou probuzeni a mnozí další kráčí tímto směrem. Stále více se potřebujete orientovat sami na sebe, na svůj vnitřní svět. A také na spojení se svou duší, na naslouchání a získávání informací. Neboť dosud jste chtěli být hluší. Bylo to pro vás pohodlnější. Bylo to bez práce anebo pouze s minimálním přičiněním. Ale čím vyšší bude letopočet, čím rozšířenější bude vaše vědomí, tím více budete tíhnout k věcem nepoznaným, k rozvoji své duše. Je potřeba nalézt cestu. Je potřeba nečekat na cokoli, co by vás posunulo. Je potřeba, abyste sami tyto události přitahovali, vyhledávali, byli aktivní a vyslechli své touhy, materializovali své vize. Víte, že máte tvrdší životní zkušenosti, nežli dříve. Ale také díky nim je urychlen váš růst. Země stoupá stále výš a vám nezbývá nic jiného, nežli stoupat spolu s ní. Pokud toto nezvládnete, budete nuceni odejít. Cožpak vám to nebude líto? Je spoustu z vás, lidé Země, kteří toužíte dosáhnout svobody, lásky a pochopení. Mnozí jsou však stále zapleteni do negativních vzorců a k tomu všemu jste dál drženi v této realitě. Jste uměle směrováni. Je vám podsouváno to, co máte vidět. To, co máte slyšet. Proto je tak důležité umět naslouchat své duši. Proto je tak důležité prohlédnout. Abyste vy sami poznali, kdo jste a kdo jsou ti ostatní. Abyste vy sami změnili vše, co zde již nikomu nevyhovuje. Stále je mnoho strachu mezi vámi. Strach vám podráží nohy a také vaše zvyky a jistoty vás drží pevně přikované na stejných místech. Tušíte, že se vše musí změnit a pohnout. Ale jenom ne teď, dokud se to týká vás, protože změny byste neunesli, když tohle přeci už znáte a víte, jak v tom žít. To pouze pokud se to bude týkat někoho jiného. Ale pochopte… Vždyť to, co se týká jednoho, patří i druhému. Jste jeden. Cožpak jste to ještě nepochopili? Těžce měníte své úhly pohledu. Ale snažte se. Stojí to za tu námahu. Neboť svět upadá, místo, aby prosperoval. A kromě dalšího i kvůli přehlížení a nezájmu. Lidé Země, uvědomte si, že tvoříte budoucnost vašim dětem a jejich dětem. A také sami sobě, neboť se sem mnozí opět vrátíte. Nebuďte lhostejní k tomu, co se děje, ani sami k sobě. Neustále se učte měnit vše, co neslouží. Nebuďte ovládáni strachem z nepoznaného, neboť jednou toto musíte poznat, jednou musíte prohlédnout. Vše je načasováno. A také mnohé věci nejsou takové, jaké je vidíte z vaší pozice. Učte se dívat kolem sebe, otevřete oči a uvidíte mnoho skrytého, co čeká na své objevení. Toto je poselství těchto dnů. Vidět neviděné. Milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky. 


(c) Putnici / http://putnici.sk/