slobodomurárstvo
@      5.3. 13, 14:02
elem píše: Aký je rozdiel medzi toleranciou a bratstvom?

Tolerancia znamená akceptovať, že v slobodomurárstve je zopár blbcov.

Bratstvo znamená, že ich nemenujeme.


Pierre DAC
..20. marca 2013 o 19 hodine bude v čajovni My a mama stretnutie s členom Najvyššej rady a čestným majstrom Logii Epicure

pánom Michelom Dubostom,

téma stretnutia : Slobodomurárstvo : koniec alebo začiatok? Legendy a reality.

Ste pozvaní, tešíme sa..Pozvánky si môžete zarezervovať v čajovni.


(c) Putnici / http://putnici.sk/