Poselství a vzkazy - prosinec 2012 (1. + 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     30.12. 12, 18:03

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

PF 2013Máte moc bdít ve svých srdcích za ostatní. Máte lásky na rozdávání. Jen jste ještě nenalezli lásku bezpodmínečnou. Vaše duše září do dáli a to, co vyzařuje z vás, jsem JÁ. Kristus. Skrze vás mohu dělat zázraky. Jste dětmi svého otce, stejně jako já. Stoupáte nahoru a provází vás andělský chór. Milujete Boha, i když se tomu bráníte. Já jsem jeho slovo, já jsem ta láska, která vás chrání. Já jsem světlo, které vás vede. Já jsem. A vy, bytosti božské, jste mými bratry a sestrami. A já vás miluji. Máte boží podporu. Máte sílu Vesmíru. Nebojte se a ukažte, kdo jste.Moc vás bude bránit, až budete chtít být součástí jednoho. Kristova oběť byla vykonána. Lidé se ale nepoučili. Moc ohně stále trvá. A mnoho je bolesti na Zemi. Láska si hledá cestu, ale mnoho překážek jí vstupuje do cesty. #CONT# Milióny stoupají, ale další klesají dolů. Není již možné napravit křivdy. Ale je možné nastolit nový svět. Svět lásky a radosti. Andělé zpívají chóry, ale lidé je neslyší. Bůh je volá a oni ho neslyší. On je přesto miluje. I když má v srdci bolest. Čeká na své děti, čeká, až se k němu vrátí. Má trpělivost. Navždy bude čekat, dokud nepřijde ten poslední. Mnoho lásky má pro tebe, lide boží. A ON se smiluje nad každou duší, která půjde za ním. Láska vás provázej do dalších dní. Žehnám vám.

27.12.2012Konec 2012
Mnoho jste prožili v těchto dnech, neboť vaše touhy a přání se zhmotnily. Vaše duše stále pracují na cestě vzhůru. Je však mnoho, co není dokončeno. Vy všichni jste se snažili a máte možnost proměny. Mějte víru a sílu do budoucích dnů. Jsou zde možnosti dalšího růstu, vy však buďte přirození a klidní, záleží na mnohých okolnostech. Buďte trpěliví a mějte v sobě lásku. Přichází mnohé změny přesto, že možná již nedoufáte. Všichni jste součástí této reality a vše není tak, jak mělo být. Přesto stále pokračuje proces. Mnoho z vás již získalo informace a ví, co dělat dále. Někteří však ještě zůstávají tam, kde byli dosud. Síla energií je mocná, s mnohými provedla změny, ale je potřeba více prosvětlit Zemi. Nevzdávejte se a láska ať se stane průvodcem ve všech situacích. Od konce roku zažijete mnohé nepochopitelné, budete si pamatovat méně, nežli dosud.  Transformace vědomí pokračuje. Vaše těla se vzdávají posledním změnám. Je čas otevřít svá srdce i srdce těch, kteří nevěří. Nyní se rozhodne, zda jste obstáli. Máte se radovat, neboť láska se šíří. Nalezněte své blízké duše a spusťte sílu, kterou společně tvoříte. Ještě můžete vše změnit. Na konci roku. Poslední den v roce. Stanete se součástí důležitého procesu. Pocítíte spojení.

18.12.2012Slova povzbuzení do dalších hodin, dní a let

Lidé lásky, bytosti tohoto světa…
Nastává konec dalšího období. Vše, co jste si předsevzali ve svých životech, jste se snažili zvládnout jak nejlépe jste uměli. Mnohdy byly vaše snahy marné, někdy naopak. Ať je to jak chce, dospěli jste do tohoto bodu. Jste součástí vesmírného dění, jste součástí postupného probouzení lidstva i celé Země. Často jste byli zakřiknuti, báli jste se promluvit, necítili jste svobodu, spíše manipulaci. Často jste se stavěli proti proudu života. To vše bylo vaší zkušeností. Nyní je čas změnit se. Je čas pochopit život s jeho souvislostmi. Je čas otevřít svá srdce a pustit do nich všechny lidi, život, lásku a mír. Probuďte se a vnímejte změny. Nikdy už nebudete stejní. Čas pokročil. Život se mění. Minulost odchází a vy čím dál více chápete, že život takový, jaký jste znali, je již neúnosný. Že je potřeba mnoho změnit, že takto přece dál žít nechcete a nemůžete. Chcete cítit lásku, respekt, prožívat jednotu, propojení, milovat lidi kolem sebe, důvěřovat všem. Chcete být chápáni a podporováni, ne manipulováni a nepochopeni. Máte možnost změnit vše, co si budete přát. Máte možnost tvořit. Máte možnost změnit osud vaší země, tak jako osudy své. Začněte. Nenechte to dojít ještě dál. Probuďte se a začněte po novu. Svět čeká na změnu. Čím více vás bude, tím dříve se svět změní. Jste děti světla, jste láska, máte potenciál tvořit, copak to nechápete? Dosud jste spali, nyní vstaňte a měňte svět. Materializujte své vize, neboť svět je tím, čím jste vy sami. A vy už nejste ustrašené ovce, tak jak by se ještě do nedávna mohlo zdát. Už jste mnohé dokázali. Jste součástí celku a pokud se spojíte, dosáhnete zázraků. Vykročte vpřed. Šiřte lásku ze svých srdcí. V těchto dnech pošlete lásku každému, koho jste ve svém životě potkali a ať zase oni ji pošlou dále. Pocítíte tu nádheru, jaká se rozlije kolem vás. Je potřeba začít konat. Už jste to pochopili? Pomozte jednomu člověku a pokud on pomůže dalšímu, budou všichni najednou o mnoho šťastnější. Vždyť vy můžete všechno. Vy to nevíte, dosud jste o tom jen snili, neboť jste byli zadupáváni, abyste se neprojevili. Ale nyní povstaňte a měňte sami sebe, měňte svět k lepšímu. Ne bojem, ale svým příkladem, svou láskou bezpodmínečnou. Ta je vaší pravou podstatou. To jste vy. Všichni jsme jedno. Skrývá se ve vás nekonečná síla. Víme, že to dokážete.

5.12.2012Pár slov na cestu
Čas se krátí. Vaše napojení na duši se zesiluje. Očekáváte nové, mnohdy cítíte neklid, co se bude dít. Ale už se přeci dávno děje. Přesto však zůstávejte naladěni. Žijte tak, jako dosud. Běh času se nezastaví, ani vy. Pouze změníte své vědomí. Čas pomine a vy procitnete. Pochopíte souvislosti, uvidíte čas jako celek a probudíte se. Nebude to změna všude kolem, bude hlavně o vás. Šedivý svět se změní na pestrobarevný. Dlouhou cestu však ještě lidstvo musí ujít. Vaše cesta bude jiná, nežli dosud, osvícená světlem a prohřátá láskou. Přesto bude podobná té, po které kráčíte dosud. Buďte připraveni a s láskou užívejte přítomnost. Vůně Vánoc vás okouzlí. Váš spasitel se znovu zrodí a vy s ním prožijete jeho den. Buďte jako on, věrný sám sobě, láskyplný k ostatním, milující syn. Vzpomeňte na všechny, kteří byli a jsou součástí vašich životů. Uvědomíte si vše, co je potřeba změnit. Stanete se multidimenzionálními bytostmi. Vaše já si bude zvykat na nové postavení. Ale vše se zlepší, jakmile posílíte své napojení na duši. Mnohé dny vám připomínají každodenní starosti, přesto v sobě cítíte vzrušení. Máme zde pro vás ujištění pomoci a lásky. Ciťte se šťastni v těchto dnech. Stoupáte vzhůru a váš svět se mění. Pozvedněte číše a oslavujte. A pak se pusťte do práce. Víte, že není možné kráčet ve starých šlépějích. Vytvořte si novou vizi svých životů. Všímejte si, jaké myšlenky k vám přichází. Je zde již mnoho vizionářů. Je důležité být bdělí a učit se jeden od druhého. Tímto slovem vás doprovázíme. Víme, že vše zvládnete a také víme, že se spolu setkáme „tváří v tvář“. Až nás spatříte, poznáte, že jste jedni z nás, že jsme jedno. Buďte s Bohem. Láska ať vás provází vším následujícím.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.
(c) Putnici / http://putnici.sk/