Poselství a vzkazy - září 2012 (1. - 3. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     29.9. 12, 05:21

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

26.9.2012Jelikož se poslední dobou setkávám s podobnými dotazy, rozhodla jsem se zeptat se na ně a odpovědi předat dál..Otázky a odpovědi1/ Proč spoustu lidí necítí radost ve svém životě?Odpověď je jednoduchá. Toto je pozitivní stav, neboť životy lidí se mění. Nachází sami sebe a svůj střed, nachází cestu domů. Připravují se na cestu očištění a připravení projít změnou, která je čeká. #CONT# Zrodí se znovu. Vy všichni, kteří toto cítíte, blahořečte za toto Vesmíru, neboť vás čeká oslava. Stanete se součástí nového života. Proto musíte být oddělení od ostatních lidí, ponecháni sami sobě, proto musíte hledat, nyní více, nežli dříve. Abyste nalezli sami sebe. Teprve potom můžete projít branou. A teprve potom vás čeká blaženost, neboť jste zvládli svůj nejtěžší úkol. Splnili jste plán své duše. Proto se radujte a nebojte se. Štěstí je součástí vás samých. Brzy se budete radovat. Buďte trpěliví.2/ Co máme nyní pochopit?Váš život dosud byl plný negativních projevů. Byli jste součástí reality, která vám byla vsugerována. Nyní stojíte na pomezí. Pochopíte, že život je o něčem jiném, že jste byli mystifikováni, byli jste klamáni a manipulováni. V této fázi se učíte sebedůvěře a víře v plán duše. Učíte se pochopení a učíte se bezpodmínečné lásce, neboť se zbavujete nánosů, které jste střádali věky. Sami cítíte, jak se měníte. Uvnitř sebe, ne zvenku.3/ Co můžeme udělat, abychom se cítili lépe?Naučte se odpočívat. Milujte chvíle sami se sebou, pozorujte přítomný okamžik, vychutnávejte vše, co děláte. Radujte se z maličkostí. Zbavte se pocitu, že vám něco utíká, neboť ten neklid, který cítíte, není nic jiného, nežli neklid duše, která již touží jít dál, avšak musí si prožít poslední dny v tomto světě. Užívejte každý den, abyste věděli, co jste v minulosti prožívali, neboť vaše dny budou brzy úplně jiné. Nenuťte se do ničeho. Oslavujte život.4/ Co mají dělat ti, co nemají práci, neznají své úkoly?Pokud zrovna nepracujete, i tak jste vedeni. Váš život je součástí božího plánu a vy dostáváte vše, co potřebujete. Nebojte se nedostatku. Vše je pro vás připraveno. Těšte se na to, co přijde. Bůh je s vámi a dbá na to, abyste byli vedeni. Nehledejte všechny možné úkoly, které byste mohli vykonávat. To není důležité. Nyní je potřeba cítit lásku a klid. O toto usilujte. Máte možnost změnit sebe sami, tak to čiňte.5/ Kolik lidí se takto cítí?Někdo může mít pocit, že je sám s těmito pocity a stavy. Nikdo není sám. Ať již fyzicky, tak i duchovně. Vždy jsou s vámi bytosti, kterým na vás záleží. Možná jste od sebe dále, možná se nepotkáváte, ale uvědomte si, že je vás čím dál více. Vaše srdce se otevírají a vaše duše se spojují během vašeho spánku. Jste všichni v kontaktu. Všichni, které spojuje stejná budoucnost. A také se brzy poznáte.6/ ZávěrMnozí z vás cítí často zoufalství a často jsou neteční. Možná máte pocit, že nechcete o ničem slyšet, nechcete nic řešit. Udělejte to. Neřešte a nepřemýšlejte. Chcete jen být? To je dobře, neboť jste připraveni. Čas letí a brzy se změní svět. Vstoupíte do svých duší, abyste poznali další život. A to, co pocítíte, je nepopsatelné. Teprve potom budete oslavovat, teprve potom pochopíte. A nebudete litovat ani jednoho okamžiku, který jste dosud prožili, neboť nic není zbytečné, vše se úročí. Proto nezoufejte a mějte víru a naději. Po tmě přijde světlo, které prozáří vaši duši. Na toto vše už dlouho čekáte. Blížíte se k cíli. Nevzdávejte se.

18.9.2012Být ve svém středuStále znovu a znovu je potřeba opakovat, že se blíží zlom. A také to, že je potřeba tento čas co nejvíce využít, neboť je to pro vás příležitost, která už nepřijde. Proto jste tady, proto se vaše duše rozhodly prožít tento čas. Víme, máte spoustu problémů, které vám mohou brát chuť do života, projevuje se mnoho únavy a psychických i fyzických problémů. Ale v tomto vám velice pomůže sluneční svit. Pokud jste unaveni, odpočívejte, pokud se vám chce spát, spěte. Nedělejte nic, co byste nechtěli, co by bylo proti vaší vůli, proti vaší duši. Odpočívejte a meditujte, choďte do přírody a také pozorujte sami sebe. Pozorujte to, co ve vás vyvolává emoce, pozorujte svůj strach, své radosti a pocity propojenosti a sounáležitosti. Vnímejte vše, co k vám přichází. Prociťujte vůně lesa, vody i země. Prožívejte svůj běžný den se vším všudy, naplněně a vědomě. Tohle je v tuhle chvíli potřeba. Odřízněte negativní programy a lidi kolem sebe, pokud vám to ubližuje. V této náročné době je čím dál více negativních podnětů zvenčí. Hledejte ty pozitivní uvnitř sebe. Je to důležité. Připravujte sami sebe na to, co přijde. A čím více toho uděláte nyní, tím méně práce vás čeká později. Jste stále častěji konfrontováni se svými negativními stránkami, vaše tělo bude z různých důvodů vypovídat, aby se další den opět dostalo do normálu. Můžete prožívat všechno možné. Také mnoho situací, které přesně navazují jedna na druhou tak, až vás to bouchne do očí. Máte spoustu informací, co dělat a to je dobré. I když některé se od sebe liší a mohli byste být zmateni. Věřte však jen sami sobě. Ať se bude dít v následujících dnech cokoli, nenechte se odvést ze svého srdce. Vracejte se tam neustále jako do svého domova. Užívejte si radostné chvíle a pracujte na sobě. Čas se pomalu ztrácí. Učte se ho vnímat jinak. Nedůležitým věcem nevěnujte tolik pozornosti. Pamatujte si to, co je důležité. Energie víří velkou silou, mnozí mohou tyto víry zaregistrovat. Často se stává, že díky těmto vírům ztrácíte orientaci v čase. Registrujete spoustu změn, spoustu zvláštních úkazů. Vy sami jste součástí procesu přeměny. Proto prožíváte to, co jste ještě nikdy nezažili. A vše se bude stupňovat. Objeví se trhliny v prostoru a čase, kterými se budete dívat jako do zrcadla. Budou odrážet váš svět, ale přesto budou mít jinou formu. Připravte se na proměnu svého okolí, změnu reality. Každý se snažte být ve svém středu a nic vás nevykolejí. Být ve svém středu, to je jediné, co můžete udělat. Být ve svém středu a žít s láskou. Maytreia

2.9.2012Jak a kudy dál?Mnoho dní uběhlo a přichází důležité období. Již v této chvíli je působení energií velice silné. Mnozí se snaží přijít na to, co se vlastně stane 21.12.2012, jak to všechno bude. V prvé řadě se nemusíte ničeho bát. Přijde neobvyklá doba pro vás všechny. Všichni jsou na úrovni duše již rozhodnuti, zda projdou bránou, či nikoli. Mnozí jsou již připraveni, očišťují se a čekají. Další dohánějí co se dá. Vzestup energií bude stále pokračovat. Každým dnem budete stále silněji vnímat prostup dimenzí a sílu energií. Budete konfrontováni s minulostí a negativními pocity v sobě, se svým egem a také vaše mysl se bude snažit produkovat co nejvíce negativních myšlenek. Nevíte, co vás čeká a prožíváte obavy. Do konce listopadu budou vaše fyzická těla připravena. Proměna vědomí již nastala. To, co vnímáte jako zvláštnosti, bude poté běžným jevem. Některé duše jsou připraveny opustit Zemi teprve těsně před prosincem 2012. Každý z vás bude veden tam, kde bude muset v tu dobu být. Odevzdejte se plně do rukou světla. Nemusíte cítit obavy, neboť vše proběhne velmi rychle. Brána se otevře a skrze Slunce začne proudit energetický shluk, který propojí vše živé. Díky tomu bude mnoho bytostí velice utlumeno, později se vše vrátí do normálu. Je možné, že budete chtít spát. Budete unavení a budete se cítit těžší, nežli dosud. Vše pouze přechodně, několik dní potrvá, nežli se vše srovná. Mnozí jsou srozuměni s tím, že jejich fyzické tělo nebude součástí tohoto procesu. Teprve později se opět vše sloučí. Je to jen letmý popis a vy všichni buďte vědomí již nyní. Všímejte si souvislostí a reagujte na synchronicity. Poslouchejte svá srdce a jednejte pole nich. Čím dál více budou vaše myšlenky v chaosu a vy se budete muset řídit intuicí. Během slunovratu dostanou mnozí „energetickou terapii“ a následující měsíc bude velice různorodý. Dá se říci, že nebudete vědět „dne ani hodiny“, tzn., že můžete být velice zmateni a rozhozeni z toho, co přijde. Budete konfrontováni se zbytkovými energiemi, které uvízly ve vašem podvědomí. Bude to hodně náročné, ale ti, kteří již mají „hotovo“, budou pouhými pozorovateli. Celá Galaktická rada dohlíží na tento proces a mnoho bytostí je zapojeno. Vibrace se zvyšují. Přesto je potřeba stále pokračovat a dosáhnout co nejvyššího možného bodu. Únava je na vás znát. Ale přesto apelujeme: neztrácejte víru a hledejte sílu uvnitř sebe sama. Jděte životem s hlavou vztyčenou a srdcem otevřeným. Vaše odměna již na vás čeká.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky .
(c) Putnici / http://putnici.sk/