Poselství a vzkazy - červen 2012 (1. + 2. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     21.6. 12, 13:58

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

21.6.2012Staré a novéSlunovrat patří k dnešnímu dni. Tento den je významný z hlediska vesmírného dění a také dění Země. Je plno z vás, kteří cítíte sílu tohoto dne. A dnešní noc je opravdu velice léčivá. Vše očištěné bude spáleno v ohni pravdy. Mnozí očekávají zázraky, ale zázraky se nedějí tak, jak si je představujete. Mnoho z vás je pozitivně naladěných a někteří mají strach z toho, co přijde. Přesto tyto dny svou silou přesahují dny předešlé. Dnes nastává zlom. Zlom ve vnímání věcí okolních, zlom v dějinách planety. Stále více se projevují očistné deště nad Českou kotlinou. Smývají vše, co sem nepatří. #CONT# Sami vidíte, že ve věcech veřejného dění přichází mnoho změn, lidé jsou též unaveni tím vším a hledají sílu k dalším změnám. Není zde potřebné bojovat, neboť změny jsou připraveny a bude je předcházet ohromný skandál, který bude mít za následek rozložení všeho starého. Nic však nepřichází samo od sebe a proto ruku v ruce se změnami přichází také nový pohled na svět a události, na přírodu a také život jako takový. To, co jste dosud považovali za pravdu, se změní. Pravda je a bude jinde. Staré bude zpřevraceno, nezůstane kámen na kameni. Vaše životy se podobají žití v meziprostoru. Nyní však již opustíte staré a půjdete do nového. Již nebude existovat nic, co by vás zastavilo. Mnozí budou tímto otřeseni, neboť ztratí i to málo jistot, které jim starý život poskytoval. Budou hozeni do nového a budou nuceni plavat. Buď přijmou nastalou situaci anebo se budou cítit velice špatně, neboť starý pohled již nebude fungovat. Vědomí se rozšiřuje a vaše smysly se ostří. Mnoho z vás se těší a podporuje vše, co jim přichází do života. V tomto čase je potřeba zachovávat klid ve svém srdci a víru ve vše dobré. Není na místě strach, i když nevíte, co vás čeká. Vaše duše ví, že je na správné cestě a už se nezastaví. Projde branou času, aby nalezla svou zkušenost. Projde, aby zanechala svůj otisk, projde, aby nalezla svobodu. Svobodu, kterou tak dlouhou dobu postrádala. Málo z toho, co bylo dokončeno, je však připraveno být součástí života. Neboť i přes veškeré snahy je zde stále mnoho strachu. A ten jediný brání k přijetí lásky. Pokud však budete vědomí, budete znát a vědět, že je neopodstatněný, budete bohatší, neboť si uvědomíte, že není schopen vás plně ovládat. Nastavte si do svého srdce pochopení a vnímejte pocitově. Nechte mysl, ať se snaží. Nakonec poznáte, že jen láska je skutečná. Maytreia

11.6.2012Skutečná vize pravdyObloha se zvedá a to, co bylo skryté, přichází. Není to hrozba, není to láska, ale přesto to patří do vašich životů. Kniha, která přináší konec dnů. Dnů tak, jak jste je znávali. Odchází vše staré. Nové nastává. Den se mění, noc bledne. Světlo se šíří a jeho paprsky mění vše, čeho se dotknou. Pronikavé oči hledí do tmy a hle… mnohé události jsou nyní viditelné, tma se stává světlem. A světlo proniká tmou. Probouzí se vyšší moc. Hledá všechny, kteří se opozdili, aby se jich dotkla svým vědoucím dechem. Přesto se mnozí schovávají ve svých úkrytech, netušíc, že odevšad jsou viditelní. Každodenní shon již neláká svou energií, neboť se mění rytmus srdce. Krajina povstává a víry energie vsakují ty, co je vidí a touží do nich patřit. Mnohé procesy se zrychlují a už jsou zde ti, kteří byli skryti. Nyní jsou označeni a jejich vize vedou lid kupředu. Možnosti se násobí. Každá bytost nechává za sebou své tělesné ostatky a míří do světla. Vědomí jedinečnosti a spojení ji vede napříč časy. Ten, kdo by se chtěl ptát, slyší odpovědi. Ten, kdo si zacpává uši, se začíná ztrácet. Mizí pevná půda pod nohama a Země se začíná hýbat. Vše, co dosud drželo pohromadě, se rozpadá. To, co neexistovalo, se nyní zhmotňuje. A pravá ruka Boží míří vzhůru. Ukazuje cestu. Mnozí půjdou a budou ji následovat. V čase pak tito všichni proniknou za zeď nevědomí a poznají, kým se stali. Jejich život se stane věčným. A to, co znali, se rozplyne. Toto je skutečná vize pravdy v tomto světě. Bolestná a přesto laskavá. Ohromující a odstrašující. Toto je svět. A není nic, co by to zastavilo. Maytreia

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky .
(c) Putnici / http://putnici.sk/