Poselství a vzkazy - květen 2012 (1. + 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     3.6. 12, 03:00

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

30.5.2012UzemňováníV tento čas je zde na Zemi plno nových energií. Lidé si často uvědomují, že kolem sebe vnímají různé energetické shluky, cítí kolem sebe zvláštní atmosféru, obzvláště pokud pobývají v přírodě. Příroda v tomto čase je vůbec velice silná. Mnohdy, pokud nejste rušeni a ztlumíte své myšlenky, můžete slyšet i hlas větru a také vnímat lesk prány, životní energie. Pokud jste v kontaktu se Zemí, vaše kořenová čakra se automaticky propojuje se Zemí a pokud si uvědomíte toto spojení, energie Země začne proudit do vašeho těla. Energie zdroje též pracuje a čistí vaše energetické tělo. Odpad z tohoto čistění pohltí Země. #CONT# Toto je velice účinné čištění a díky němu se stáváte citlivějšími a také zažíváte stále častější pocity spojení se Zemí a s Vesmírem, cítíte jednotu a klid ve svém srdci. Jste-li v srdci přírody, cítíte své srdce plné lásky, aniž se o to snažíte. Ne nadarmo se říká.. příroda léčí. Ti, kteří jsou celé dny zavřeni v domech, by měli v přírodě pobývat co nejčastěji a co nejvíce se uzemňovat. Blíží se také rovnodennost a s ní velice silné dny. Vše se projeví silnými změnami v životech a kolem tohoto dne budete řešit spoustu problémů, neboť tyto energie opět vyplaví spoustu nedořešeného. Dojde však k fantastickému nárůstu prožitků u citlivých lidí. Tyto prožitky mohou ukázat nový rozměr lidského bytí. Mnohé prožitky jsou slovy nepopsatelné a mnozí budou schopni díky tomuto začít vnímat svůj život z jiné perspektivy. Ať tak nebo tak, dojde k velice silnému spojení se svou duší a se svou podstatou. Země se stále více blíží k důležitému vyvrcholení její proměny. Náhle začínáte chápat souvislosti dění a otevíráte se novým možnostem. Život je cesta, která vás vede vzhůru. Získáváte nové zkušenosti, mnohdy zůstáváte sami udiveni nad tím, jak se vaše myšlenky rychle materializují. Stačí pomyslet a výsledek je zde. Pokud jste trpěliví, jste schopni materializovat i věci složitější. Život je cesta a vy objevujete stále nové a nové možnosti a překvapení, stáváte se součástí Vesmíru. Váš otisk tu zůstane navždy.

28.5.2012Povolání a penízeJe mnoho z vás, kteří v této době řešíte spoustu problémů. Čím se ve velké míře zabýváte, tím je vaše práce a povolání. Mnozí se těší na každý den, kdy se budou moci zabývat tím, co je baví a co je naplňuje. Avšak velká část svou práci nemá ráda, nebaví je a nenaplňuje. Jste pohrouženi sami do sebe, toužíte vzlétnout a cítit energii naplnění, která k vám přijde vždy, když to, co děláte, rezonuje s vaší duší. Jste nuceni prožívat období, kdybyste rádi byli jinde a dělali něco jiného. Jak nalézt řešení v tomto dilematu? Jsou zde skutečnosti, které si musíte projít a které musíte zvládnout. Je zde potřeba vaší duše zkusit si a zažít vše, i to opačné, to co vás nebaví, abyste nalezli to, co je pro vás to pravé. Jakmile se s tímto smíříte, získáte ve svém srdci klid i přes to, že vás vaše práce nenaplňuje. Mnozí z vás již mají své vize, co by dělat mohli, ve které oblasti mají zkušenosti a čím by se mohli živit. Přesto stále zůstávají tam, kde jsou, protože mají strach, který zatím nepřekonali. V této době jste stále ještě závislí na peněžním systému a pokud toto nezměníte, nadále i budete. Proto jsou peníze zatím potřebné a také vám dávají více svobody. Neznamená to peníze hromadit, pouze žít s rozmyslem a vydávat za věci potřebné. Pokud však si pořizujete zbytečnosti, vznikají dluhy a vy si na sebe berete těžké myšlenkové energie, starosti, které podněcují strach z toho, co přijde. Mnozí chtějí být svobodní a svou práci dobrovolně opouští jen proto, aby nebyli spoutáni současným systémem. Není to ani dobré, ani špatné. Záleží vždy na tom, jak se ten dotyčný s tímto vyrovná. Někteří by naopak rádi pracovali, ale bohužel práci nemají. V tomto případě je potřeba pracovat na přijetí této situace a využití volného času k odpočinku. Můžete dělat cokoli, co jste do té doby nezvládali. Zbavte se však strachu z budoucnosti, neboť vždy nic netrvá věčně a váš životní plán rozhodně neobsahuje celoživotní beznaděj a strach. Tato doba je velice složitá, obzvláště to, co se týká peněz, tzn. přežití. Tento systém byl vytvořen vámi, lidmi a bude to stát ještě velmi mnoho práce, vaší i celé společnosti, nežli se to změní. Snažte se proto zmírnit dopady těchto problémů na váš život. Přijímejte to, co přijde a učte se to využít ve svůj prospěch. Naučte se zvládat svůj strach. Pokud se zbavíte strachu, budete již z poloviny svobodní. Neboť právě strach je nejsilnějším ovladačem vašich životů. V každé situaci věřte v dobro Vesmíru a mějte víru v život a lásku a v to, co život přináší. Hlavně pokaždé poslouchejte své srdce, neboť vždy pocítíte, co je pro vás správné a co byste měli nebo neměli dělat. Díky tomuto budete schopni každý, pro vás problematický čas, přestát v pořádku a bez psychické újmy.

16.5.2012VztahyVztahy vás lidí jsou nekonečně složité. Je to vytvořeno vaší minulostí. Tím, co si do životů nesete svými vlastnostmi a dalším působením různých vlivů. Vztahy jsou velice důležité a mnoho z vás se díky nim často trápí. Neumíte odpouštět, těžce se učíte přijímat to, co přichází. Mnoho z vás touží po souznění, neboť si toto podvědomě pamatujete z Božského zdroje. Z okamžiků, kdy vaše duše byla jedním. Toužíte po doplnění, po bezpodmínečné lásce. Celé životy hledáte a trápíte se, protože nenacházíte to, co byste chtěli. Někteří z vás jsou v životě šťastní za to, co mají. Jiní se zatvrdí z prožitých žalů a odmítají s někým být. Většina z vás však hledá toho pravého a tu pravou. Ztrácí celé životy hledáním něčeho, co mohou nalézt sami v sobě. Ano, sami v sobě. Každý z vás touží po lásce a pohlazení. Někteří toto však sami neumí poskytnout. Partnerské vztahy jsou největší zkouškou vašich životů. V této době je mnoho z vás samotných. Cítíte, že byste chtěli cosi „zvláštního“, ale máte pocit, že nikdo takový není. Čím více duše roste, tím jsou její kritéria náročnější na výběr partnera. A protože na Zemi žije dosud jen velice málo probuzených anebo probouzejících se, máte pocit, že výběr je složitější. Přesto všechno spoustu z vás žije neustále o samotě. Někteří již rezignovali a sami uvnitř sebe se trápí a touží po lásce, která je naplní a pozvedne. Je to velice těžké, neboť vidíte jen část pravdy. Učíte se poznávat díky svým životním zkušenostem skrze různé životní zkoušky. V minulosti jste si také mnohé „nadrobili“ a dokud toto nezpracujete, nebude vám umožněno jíti dále. Potřebujete být co nejčistší, aby takovéto vztahy také mohly být zmaterializovány. Přesto však nejdůležitější je vztah k vesmíru a stvoření a poté k sobě a ke své vlastní rodině. Už podle toho poznáte, jak si povedete i ve vztazích s ostatními. Pokud nemáte rádi sami sebe, jak někdo může mít rád vás? Pokud nedáváte jen to nejlepší, jak můžete chtít, aby se to nejlepší k vám vracelo? Pokud se životu zatvrzujete, co se vám může vracet? Vztahy jsou velice složitá záležitost, obzvláště v této době, kdy je potřeba vše v co nejčistší formě. Mnoho z vás je díky svým vztahům nešťastných a neví si rady, co dělat. Je potřeba vše zpracovat a přijmout, odstranit to, co blokuje vědomé prožívání současnosti. Buďte trpěliví, neboť vše jednou přejde a vy opět prožijete lásku. Čím dál těžší učení si vybíráte. Ale vaše duše se zvedá a roste. Nezůstáváte stát. Lidské teplo a pohlazení je potřebné, proto si ho vzájemně poskytujte co nejvíce. Buďte šťastni za to, co máte a neztěžujte si ještě více svou situaci rozbroji a hádkami s ostatními. Čím více budete na vztazích pracovat, tím spíše a tím dříve se budete cítit naplněni a šťastni. A pokud nemáte u sebe blízkou duši, myslete na ní a vězte, že je s vámi pokaždé, když na ni vzpomenete. Nemusíte se cítit sami. Je nás kolem spousta a každý se snaží vás podepřít a dát vám lásku. Jen láska zvítězí. Braňte jí a rozmnožujte jí. Maytreia

7.5.2012Lide Země,nyní tě volá Rada starších. Nebuď tak krutý k Zemi a k přírodě, nebuď tak krutý sám k sobě. Jste všichni stejní, není rozdílů mezi vámi. To jen vy sami chcete vidět pravdu tam, kde není. Mnoho neštěstí jste si přivodili svým konáním a mnoho z vás na to doplácí. Neobviňujte Boha ze svých činů. Cožpak jste ještě nepochopili? Zloba, která vás pohání, nepochází od Boha. Jde to z opačné strany. Proč se neustále necháváte zaslepovat? Mnoho času již nezbývá, abyste se napravili. Obraťte se na správnou cestu a zanechte za sebou zášť a války. Stále prosíte Boha o pomoc. On vám ji dává, ale vy ji nevidíte. Raději dál sami sebe omlouváte. Nebuďte tak zatvrzelí a otevřete svá srdce všem. Láska je jediná, která vás dostane z područí zla. Mnozí z vás to pochopili. Přesto je kamenujete. Láska je vaše podstata a vy si nechcete vzpomenout.Lidé Země,staňte se bdělými a prohlédnete iluze, které vás obklopují. Jste tak pošetilí ve svých srdcích. Vaše srdce hoří láskou, přesto ji zavíráte uvnitř, abyste zůstali nezraněni. Bojíte se. Ale proč se bát, když vy sami jste tvůrci? Jak dlouho potrvá, nežli pochopíte? Přijměte svůj stav a otočte oči k nebi, neboť tam je vaše pravá rodina. Nechtějte zůstat neúplnými. Jen tak můžete vytvořit krásný svět plný lásky a porozumění. Jen tak!

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky .


(c) Putnici / http://putnici.sk/