biznis protokol - vrátnici/recepcia - prednosti do dverí, výťahu
@      2.4. 12, 03:25
elem píše:


Ak ideme na pracovné strentunie do firmy, inštitúcie - ten, kto nás víta na vrátnici či recepcii je v pozícii hostiteľa a podáva nám ruku ako prvý. A to aj v prípade, že je to asistentka či sekretárka a je na nižšej pracovnej pozícii ako sme my.Na vrátnici, recepcii firmy nedávame vizitku. Len podáme ruku a usmejeme sa (netvárime sa smutne). Vizitku dáme až na sekretariátu alebo až na mieste rokovaia, stretnutia.Dôležité je všimnúť si : ak hostiteľ/hostiteľka - teda ten človek, ktorý nás na vrátnici víta, povie vetu : ak dovolíte, pôjdem prvý/prvá. Je to pre nás signál, že sa radíme za hostiteľa/hostiteľku tak jeden krok za neho/ňu a počas cesty na miesto rokovania prípadne sekretariát - s ním/ňou nedebatujeme. Nevedieme s ním/s ňou spoločenskú konverzáciu.

Niečo v tom zmysle, je vhodné povedať aj v situáciach, ak príde na pracovné stretnutie viac ľudí. V situáciach kedy nie je (nám) jasné, známe - kto má akú pozíciach a postavenie. Vtedy , ak sme v pozícii hostiteľa a vítame hostí na vrátnici, recepcii firmy - jednoducho povieme - že pôjdeme ako prví a zoskúpenie hostí nechávame na nich (nech kráčajú zoskúpení ako uznajú za vhodné). Ak by sme to ako hostiteľ nepovedali - potom by sme mali hostí "usporiadať" tak, že ten , ktorý je na najvyššej pracovnej pozícii by išiel po našej pravici, ten na nižšej pracovnej pozícii po ľavici ..ten na ešte nižšej pracovnej pozícii vpravo za nami ..a tak  ďalej..a cestou na miesto rokovania vedieme spoločenskú konverzáciu.

To znamená, že sa s dotyčnými hosťami rozprávame. Témou spoločenskej konverzácie nie je šport. Témou spoločenskej konverzácie je dávanie komplimentov a oceňovanie.Ak je hostí na stretnutie viac a všetci sa naraz nezmestia do výťahu - môže hostiteľ, ktorý víta hostí privolať ešte jedného človeka, aby sprevádzal hostí. V praxi to znamená, že žiadny hosť nechodí sám bez sprievodu po firme, inštitúcii - napr, že "my pôjdeme výťahom a vy, ostatní choďte schodami a stretneme sa na štvrtom poschodí..

Správne je teda prizvať ešte jedného "hostiteľa" - ten sa pozdraví, podá ruky hosťom a povie, že ich bude správaádzať napr. po schodoch na miesto rokovania. ten prvý hostiteľ ide so skupinkou hostí výťahom.Do výťahu vstupuje ako prvý hostiteľ, resp. človek na nižšej pracovnej pozícii. Prednosť je tu daná bezpečnosťou hosťa. Všetky dvere do výťahu sa považujú ako dvere, otvárajúce sa dovnútra. Keďže platí "pán ide s dverami" (myslím tým, že ten kto dáva prednosť inému ide s dverami). Platí to aj pre dvere na výťahu, ktoré sa otvárajú nie dovnútra ale smerom k nám. Je to trochu nešikovné - nuž ale bezpečnosť je na prvom mieste - situáciu môžeme zľahčiť okomentovaním toho, čo sa deje : je to nešikovné, zvládneme to..nech sa páči za mnou..

Do výťahu vždy vstupuje ako prvý človek na nižšej pracovnej pozícii. Prednosť človeka na vyššej pracovnej pozícii je daná práve  bezpečnosťou, bezpečnosťou pre človeka na vyššej pracovnej pozícii.

Dá sa povedať, že aj v spoločenskej etikete platí : muž vstúpi do výťahu ako prvý a žena až za ním - prednosť, komfort, bezpečnosť je daná žene.

Platí to tiež pre všetky dvere, ktoré sa otvárajú na fotobunku (haly hotelov, letísk, firiem..)Ako prvý ide vždy hostiteľ alebo človek na nižšej pracovnej pozícii.

Bezpečnosťou sa rozumieme to, že keby tam výťah nebol, keby bola nejaká porucha na výťahu ..tak človek, ktorému dávame prednosť zostane v bezpečí mimo výťah..a nažive v krajnom prípade..ak by fotobunka zrazu nefungovala..človek, ktorému dávame prednosť by bol v bezpečí mimo nefungujúce dvere haly..zaseknutý by tam bol hostiteľ alebo človek na nižšej pracovnej pozícii.. deľba údeľu :-)..Prednosť neznamená to, že niekto vstupuje ako prvý lebo je na vyššej pracovnej pozícii.Do dverí sa prednosť poradia dáva tak, že : ak sa dvere otvárajú smerok k nám - a my dávame prednosť niekomu na vyššej pracovnej pozícii - otvoríme dvere smerom k nám a necháme dotyčného prejsť, v tomto prípade prekročí on ako prvý prah ..

- ak sa dvere otváraju smerom dovnútra, ideme s dverami dovnútra - teda prekročíme prah ako prví my - a ten , komu dávame prednosť vo dverách - ide až za nami,  ako druhý..

Ako som už  napísala vyššie - dvere do výťahu a otváranie dverí (sklenených plôch)sa považujú ako dvere, ktoré sa otvárajú dovnútra.. (c) Putnici / http://putnici.sk/