biznis protokol - časť tretia, telefonovanie
@      27.3. 12, 03:09
elem píše: Podľa pravidiel je  vhodné dohodnúť si pracovné stretntuie minimálne tri dni vopred.Štruktúra telefonického prihlasovania je nasledovná :

na prvom mieste je pozdravo : dobrý deň (nie -  brý deň, či áno?), dobrý večer, dobré ráno (po polnoci je už dobré ráno)

na druhom mieste je to, čo chceme, aby si druhá strana zapamätala : buď priezvisko, meno volajúceho alebo názov firmy

na treťom mieste je to, čo zostalo po rozhodnutí sa o poradí na druhom miesteje vhodné dodržiavať toto poradie, je limitované pozornosťou a schopnosťou človeka sústrediť sa na hlas inéhoTelefonické dohováranie si termínu má formu akejsi hry :

príklad:

chcem sa s niekym pracovne stretnúť a mám v kalednári voľný len štvrtok od 10 do 12 hodiny.

môžem zavolať dotyčnej osoby a povedať, že vo štvrtok o 10,30 hodine a hotovo, vymaľované...čo ak je dotyčná osoba práve  v čase môjho telefonátu v strese po telefonáte šéfa, matky, svokry, priateľa, učiteľky zo škôlky jej syna, po  náročnej porade plnej príkazom a úloh  - a moja otvorená a úprimná požadavka na štvrtok o pol jedenástej jej nepadne práve vhod a môj jednoznačný hlas o jednoznačnom čase (a mojej potreba sa stretávať, nevolá ona) dešifruje ako jeden z ďalších príkazov/požiadaviek - a  padnúc takto do rany je vždy riskantné - môže odpovedať : že nie a nech sa páči zavolať niekedy koncom budúceho týždňa!je efektívnejšia akási forma hry :

hrať rolu profesionála, ktorý akceptuje partnera a tak zavolám dotyčnej osobe a poviem : dobrý deň, elem, firma xxx - potrebujem s vami hovoriť o "čiernych mravcoch"(akože) - mohli by sme sa spolu stretnúť? vyhovovalo by vám to na začiatku alebo na konci týždňa? lebo mne by to vyhovovalo vo štvrtok.. dopoludnia alebo po poludní? lebo mne okolo pol jedenástej....je väčšia šanca na dohodu, pretože dávam - akoby  - druhej strane na výber - elimimuje sa jednoznačný tlak na druhá stranu a naša požiadavku nie je vnímaná ako príkaz, bez možnosti rozhodnúť sa - volaná osoba aj keď by bola v strese - takto štrukturovaná požiadavka tento stres nezvyšuje ....naviac je veľmi pôvabné, ak sa dohadujú na pracovnej schôdzke dve osoby, ktoré poznajú "hru" - vytvára to priestor pre chápajúci úsmev a ľahkosť ..a začiatok normálneho ľudského vzťahu.


(c) Putnici / http://putnici.sk/