k vizitkám
@      25.3. 12, 18:52
elem píše:


Vizitku môžeme priložiť k darčeku, inému predmetu  namiesto dopisu či lístku, aby bol známy odosielateľ. V tejto situácii sa na vizitku pod meno doplňuje a.c. = "avec les compliments" alebo "with compliments". Na takúto vizitku  sa odpovedá rovnako vizitkou s ďakovnou formuláciou p.r. (pour remercier). Ak dáme niekomu predmet osobne, vizitka sa samozrejme neprikladá.Pri blahoprianí sa posiela vizitka s označením p.f.(pour feliciter). Odpovedá sa vizitkou sa skratkou p.r.Pri blahoprianí k Novému roku platí skratka p.f.N.A. 2012. Táto vizitka sa opláca vizitkou s ďakovnou značkou p.r.et p.f. N.A. 2012.Ako poďakovanie sa posiela sa vizitka s poznámkou p.r.(pour emercier) Táto vizitka sa posiela ako odpoveď na všetky zaslané vizitky s výnimkou vizitiek so skratkou p.p.c. (pour prendre cong).Ak chceme vyjadriť sústrasť, zasielame vizitku so skratkou p.p.p. (pour prendre part) alebo p.c. (pour condoléance). Na tieto vizitky sa odpovedá skratkou p.r. Na vizitky sa okrem uvedených skratiek sa nepíšu žiadne iné zdelenia.Uvedené  skratky sa píšu do ľavého dolného rohu vizitky. Odpoveď na zaslanú vizitku má byť odoslaná do 24 hodín. Na vizitky sa píše mäkkou obyčajnou ceruzkou.Ak sa stane, že prídete na dohodnutú schôdzku a dotyčný partner nie je prítomný alebo prídete za partnerom na pracovisko neohlásene a obchodný partner tam nie - môžete mu nechať vizitku so zahnútým pravým horný rohom smerom k menu na vizitke. To znamená, že kedykoľvek v priebehu 24 hodín sa vám neprítomný obchodný partner má ohlásiť..je možné takto nechať viziktu aj s materiálmi, ktoré nechávať obchodnému partenrovi, ak nie je vo svojej firme.. jednoduchu zahnete pravý horný roh na vizitke, normálne ho ohnete a hotovo..to isté platí samozrejme aj pre nás, ak takúto vizitku niekto nechám pre nás.

..kedysi bol na Slovensku nórsky telefónny operátor, táto firma mala dizajn firemných vizitiek práve taký, že jednoducho nemal pravý horný roh, vizitky boli bez pravého horného rohu, čo malo značiť, že kedykoľvek sú k dispozícii....ak ideme na pracovné stretnutie/rokovanie cez sekreteriát  používame dve vizitky : jednu vizitku nechávame na sekretariáte a druhú dáme tomu človeku, ku ktorému nás sekretárka/asistentka zavedie, či u ktorého nás ohlási.

Situácia môže byť nasledovná :

sekretárke dáme pri príchode našu vizitku, tá prečíta naše meno a položí si ju na stôl pred seba. Ak dostane od človek/šéfa signál, že nás môže uviesť - môže to urobiť dvojako : nechá vizitku, ktorú sme jej dali ležať na stole a uvedie nás šéfovi..a potom dáme šéfovi po usadení našu vizitku my. Alebo sekretárka zoberie vizitku, ktorú sme jej dali a uvádzajúc nás dá našu vizitku šéfovi, potom už jemu v jeho pracovni vizitku nedávame, už ju má. No pri odchode dáme vizitku sekretárke, pre pamäť.

Je neslušné, ak šéf s našim ochodom dáva sekretárke naše vizitku so slovami, aby ju založila ..

Pri skupinových pracovných stretnutiach (ak zasadá viac ľudí), je dovolené normálne požiadať niekoho z tímu oproti, aby nám zoradil vizitky tak, ako naši partenri sedia..

 

 (c) Putnici / http://putnici.sk/