Poselství a vzkazy - únor 2012 (1.- 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     4.3. 12, 04:50

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz 

Zůstaňte naladěni29.2.2012
Poslední den měsíce února byl šedivý a plný vody. Alespoň takto se většině z vás jevil. Ano, bylo zde mnoho vody a ještě bude. Voda omyje zemi a očistí ji pro další dny. Každý, kdo se na to dívá ze svého pohledu, nevidí na tom nic zvláštního, neboť toto se děje neustále. Přichází třetí měsíc důležitého roku. Tento měsíc se bude vyznačovat velkou aktivitou. Jak ve Vesmíru, tak na Zemi. Projeví se Země a také lidé budou vedeni k akci ve svých životech. Události půjdou rychle. Je důležité připravit si půdu pro následující dění. Blíží se rovnodennost a to je velice důležitá doba, neboť se opět otevřou brány Země a mnoho tvorů vyjde na povrch. Zde také nutno podotknout, že budou pozorovány důležité jevy, které zaujmou velkou část veřejnosti. #CONT# Mohlo by být neustále opakováno, že změna je život, to dávno víte. To, co je důležité, možná nevnímáte. A nepotřebujete být zatěžováni, neboť máte starosti sami se sebou. Ale jste velice silně připravováni na to, co vás čeká. Objevují se různé dohady, co vlastně přijde. Toto ještě není plně rozhodnuto. Je však jisté, že mnoho lidí uvidí svůj život v novém světle, neboť se začínají dívat jinak. Otvírají se lásce a probouzí se srdeční čakry. Toto má za následek změnu úhlu pohledu na situace kolem. Vytváří se myšlenkové mosty, které lidem pomáhají soustředit se více na to, co chtějí a jak se chystají žít. Každý sám sobě dodává odvahu jít dál a začíná se více projevovat vaše vnitřní síla. Mnoho z vás má pocit, že potřebuje konkrétnější radu, co dělat, jak žít. Ale rady k vám přicházejí a vy je už znáte. Pouze je nutné uvolnit minulost a přestat se zaobírat tím, co nechcete, ale najít to, co chcete a podle toho se řídit. Ve své mysli soustřeďte myšlenky na tyto možnosti a pak je vyšlete do vesmíru spolu s láskou. Vaše myšlenky se spojí a díky vaší tvůrčí síle budou materializovány. Vejdete do nového světa kdykoliv si budete přát. Vše je též jen na vaší mysli. Získáte díky těmto přechodům náhled na svůj současný a budoucí život, neboť mnohým z vás se dostávají do mysli obrazy nových životů. Zatím ještě nevíte, kam je zařadit. Ale stále častěji se tyto obrazy budou vynořovat a vy je budete postupem času moci poskládat do celých příběhů. Naučte se vnímat tyto obrazy. Pomohou vám při vašem přechodu vzhůru. Zůstaňte naladěni. A také se spojte se Zemí. Staňte se kanály energií propojující energii Země a Vesmíru. Vše, co se odehrává ve vašich životech, je důležité. Proto se věnujte vnitřním pocitům a díky nim rozpoznáte, co je pro vás nejlepší. A nenechte si radit. Znovu a znovu se nalaďujte na Vesmír a žádejte o rady. Vaše vnitřní síla se probouzí a bude se stávat, že díky ní získáte to, co chcete velice rychle. Stačí jen vytrvat a nebát se, neboť obavy vše zmaří. Díky tomuto se zvýší vibrace vás všech. Takové kanály poté budou připravovat na postup i své okolí, neboť energie vyzařuje do prostoru kolem. Stanete se vodiči a budete také těmi, kteří vedou ostatní. Nalezněte to, co bylo dosud zastřeno. Buďte láskou v tomto světě. Spojte se a buďte jedním, tak jako se spojí vaše duše, až dosáhnou Jediného. Maytreia

Chtějte a buďte21.2.2012
V tomto období se projevuje velice mnoho faktorů. Na jedné straně z Vesmíru přichází další silná vlna energie, na straně druhé se zesiluje očista Země. Dále ovlivňují lidi na Zemi události, které je potkávají. Čistí se karma vztahová, také mnoho lidí se přemisťuje na nová místa. Změny jsou velice rychlé, mnohdy akční, duše odcházejí a přicházejí. Je to běžný koloběh, který provází zrození a život. Mnozí se upínají na pomoc zvenčí a dosud se nenaučili spoléhat se jen sami na sebe. Mnozí naopak nechtějí do svých životů vpustit nikoho. Každý se snaží se svým životem vypořádat tak, jak dovede. Mnohde lidé mají starosti jen o své přežití a nemají čas zabývat se svým okolím. Každý zkrátka řeší to, co je pro něho aktuální. Stejně tak, jako Země, jako Vesmír. Přesto všechno však zde je něco velmi důležitého, procesy, které výrazně ovlivní budoucnost celé planety. Tyto procesy jsou koordinovány z různých směrů. Z jedné strany manipulace mysli, z druhé strany probouzení jednotlivých duší. Dále nevíra v naopak plné odevzdání se Bohu. Mnozí považují své okolí za blázny, někteří jsou již za hranicemi, kdy byli ochotni připustit svou proměnu. Je to velký mišmaš, který je nyní tady všude kolem. I tak existuje světlo, které v dáli svítí na všechny, kteří ho chtějí vidět. Díky výše uvedeným procesům se může mnoho změnit. Za přispění vás všech stačí jen, pokud začnete chtít a začnete žít. Žít svůj život a chtít změnu, chtít pro sebe lásku a to, co život přináší. Být přítomný a aktivní. Nenechat a nedovolit manipulaci a šíření strachu. Tímto vás voláme k zodpovědnosti za své životy. Toto je volání na vás, kteří můžete rozhodnout, jaká Země bude. Vytvořte vizi a šiřte ji dál. Šiřte ji každou volnou chvíli vašeho života, nabijte ji vaší vnitřní silou a věřte. Věřte sami v sebe. To je váš úkol. Maytreia

Vyberte si lásku13.2.2012
Několik tisíciletí se lidé na Zemi snaží vymanit se z pout, kterými byli svázáni. Síla, která zde působí, je velice nenápadná. Mnozí nemají možnost ji rozpoznat. Miliony lidí jsou zde jako v sevření, neboť jsou neprobuzeni. Nemají možnost vymanit se z kleští, které je svírají. Stále zde panuje temnota. Mnoho situací ovlivňuje, mnoho lidských duší. A důležité je, že někteří s ní sami spolupracují. Temnota je velice rafinovaná, proto je důležité naučit se ji rozpoznat. Vždy to cítíte ve svém srdci, které buď souhlasí anebo ne. V srdci se pozvedne pocit, kdy náhle zcela pravdivě cítíte, že toto není to pravé. Anebo se v srdci rozlije pocit tepla a lásky a vy víte, že toto je to pravé. Naučte se takto rozlišovat vše, co k vám přichází. Nepodporujte temnotu, vyberte si lásku. Časem se naučíte velice přesně, jak si vybrat to pravé. Vybrat si pravdu. Pravda vibruje velice vysoko, stejně tak i láska. Všichni jste dostali ten dar, abyste to uměli. Neboť láska v srdci se spojí s vaší Božskou duší ve vás. Hudba, která zazní, je povznášející a vynese vás ze tmy do světla. Vždy se připojte jen k vysokým hlasům Božím. Díky tomu vyhrajete. Vaše tělo i duše se stanou součástí světla, temnota bude nucena ustoupit. Pamatujte si vždy, že k tomu, abyste byli s láskou, se rozhodujete vy sami. Vy s pomocí Boží. Jste Jeho děti a On se o vás postará. Ámen.

Přijde jaro8.2.2012
Mnohé zimní dny jsou velice nepříjemné. Čím déle trvají, tím více touží lidské duše po teple. Po teple fyzickém, ale také po teple duševním. Mnozí cítí chlad i ve svých srdcích. Neumí se otevřít tomu, co je potřeba zpracovat a neustále narážejí na překážky různých očekávání, špatných nálad, odporu či strachu. V této době toto není nic zvláštního, neboť lidé se teprve učí zažívat nové pocity spojení, sdílení a lásky, učí se otevírat svá srdce a učí se pracovat s novou energií. A to chce svůj čas. Mnozí chápou, že se s nimi cosi děje, i když neznají původ těchto procesů. Jsou to prostě změny, které dosud neznali. A učí se. Jdou cestou překážek a snaží se je odstraňovat. A daří se. Někomu pomalu, někomu rychleji. Důležité je, že postupují vpřed. Situace, které přicházejí do všech životů, jsou také v něčem nové. Vše je těžší pro zpracování. Situace se pro některé může zdát neúnosnou. Poté však přijde nová vlna, která vás zvedne opět nahoru. Intervaly jsou nyní velice krátké. Vše, co se děje kolem, vás posouvá. Uvědomujete si, co se děje, mění se vaše reakce na vámi prožité. A jaro přijde. Přijde i do vašich životů. A nebude to dlouho trvat. Utužujte svou trpělivost a staňte se více otevření tomu, co vás čeká. Životy jsou pro vás těžké a řešíte je individuálně. Přesto všechno jste tady a pracujete na sobě v této zvláštní době. A že zvláštní opravdu je. Mnoho duší jásá radostí, že jsou zde a učí se nové věci. Jsou tu i pomocníci, kteří ostatní provádějí touto dobou. Vždycky tu byli a vždycky budou. Ale nyní v daleko větší míře. Ale nejsou zde, aby dávali rady, jsou zde spíše proto, aby díky svým zkušenostem pomohli inkarnovaným duším projít důležitým obdobím, zvládnout své lekce. Pracují neustále. A i když je nemusíte přímo zavolat, jejich energie je s vámi neustále. Cítíte ji. Cítíte, když se zklidníte, jak vámi tato energie proudí. Uvědomujte si to a děkujte jim za jejich pomoc. Kdybyste viděli, kolik světla a lásky proudí mezi vámi, kolik bytostí vás podpírá, plakali byste radostí a vděkem. A přesto toto můžete zažít. Stačí se na tyto bytosti naladit, stačí nahlédnout do své duše a budete mít odpověď. A pokud toho nejste schopni, nermuťte se, neboť oni zde opravdu jsou. A sami jednou uvidíte tu nádheru. Oni ví, že je váš život pro vás těžký. Oni to ví a těší se z vašich úspěchů. Tak přijímejte změny, žijte život a nenechte se zdeptat. Vždyť stačí jen si vzpomenout… a energie lásky vás zaplaví po celém těle. Jste boží děti stejně jako oni. Maytreia a Orion
(c) Putnici / http://putnici.sk/