Poselství a vzkazy - červenec 2017 (1. - 2. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     11.7. 17, 11:54
darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

18.7.2017Mayský sněm promlouvá. Odkrývání skrytého je stále stavěno na vedlejší kolej, neboť spoustu zúčastněných vykazuje spoustu agend a spoustu kontroly nad Zemí jako takovou. Mayové jsou připraveni pomoci akci vzestupu s prvopočátkem ve svržení hlavní vlády světa. Jsou tu však mnozí, kteří nesouhlasí a další, kteří mají své vlastní zájmy. Země je připravena a pokračuje ve svém plánu. To, co jí bude stát v cestě, bude odstraněno. Plány duší jsou dosud plně pod kontrolou, i když si tohoto nejste vědomi. Duše je svobodná, ale spodní světy mají svá omezení. Mayové reagují na prosby o pomoc. Jsou tu však mnohé aspekty, které tuto pomoc účinně blokují. Země je na pokraji změny. Všichni však jsou na pochybách, kolik duší bude schopno projít bránou a nalézt cestu ke zvědomění své podstaty. Čas se natahuje a smršťuje, a i když jste s tímto obeznámeni, nechápete kontinuitu. Vše existuje v jednom bodě. S tím, že pokud ovlivníte tento bod, ovlivníte vše. Mayský svět je oddělen, ale býval součástí tohoto světa. Proto jsme ti, kteří mohou sdílet své zkušenosti. Stále se vracíme, abychom pomohli. Již spoustu let se snažíme pracovat, abychom vás uvedli tam, kde máte být. #CONT# Vaše vědomí jsou však velice zastřená. Konkuruje nám temná síla, která se nevzdává. Nemůžete pochopit mnohé situace, to však neznamená, že nejste schopni prohlédnout. Svět se mění, Země stoupá a s tím souvisí také příchod a uvědomění si dalších světů, obyvatel, kteří jsou tu s vámi, žijí tu eony, jsou zde pro daleko větší důvody, než vám je sdělováno. Bude uvolněno několik důležitých informací, které vám otevřou oči. Bude to k podzimnímu slunovratu. Starý svět zaniká. Zanikly už mnohé světy, i tento, a stává se to opakovaně. To proto, aby se probudil svět nový. Mayové hledají možnosti, jak probudit v tomto světě bytosti, vědomí, která spí, utlumována mnoha dalšími prostředky. Cesta vpřed je složitá, pokud neznáte směr. Nakolik jste připraveni, je posuzováno každým dnem. Mayové zde nejsou proto, aby vás napomínali, i když jste jako děti, které se teprve vstupují do první třídy. Ne však vaše podstaty, které jsou součástí vědomí jednoty. Kolektivní vědomí balancuje na hraně. Volí si mezi několika cestami, budoucnost se formuje podle síly jedinců. Hrozí, že se dostanete do bodu, kdy budete silou vašich myslí uvrženi do světů, které vás zavedou na cestu opakování a očišťování, zpracovávání a nepochopení. Chybí již jen kousek, abyste spadli do propasti. Ale je tu také velký prostor pro rozhodnutí, které vyvolá efekt tsunami a vyzvedne vás silou vašich duchů. Výzva je jasná. Zaměřit se na to, co vás pozvedne. Opustit to, co vás stahuje. Nemáte jinou možnost.

10.7.2017Potřeba zbavovat se programů
Lidé Země, v tomto čase letních dnů jste klidnější a spokojenější. Mnozí léčí své duše, léčí svou psychiku ze stresů, které prožívají během celého roku. Je to potřeba. Čím lépe se budete cítit, tím vyšší vibrace z vás bude vyzařovat a tím se také bude léčit vaše okolí. Užívejte si krásných dnů, ale nenechte se ukolébat. Buďte bdělí. Neboť toto by mohl být tzv. klid před bouří. Chystají se mnohé změny, které mnohým z vás nepříjemně zasáhnou do života. Naopak ti, kteří již dlouhou dobu cítili pochybnosti, propady nálad a nespokojenost, budou konečně moci spočinout, neboť tlak na chvíli povolí. Mnozí z vás se stále snažíte najít v životě jistoty, chtěli byste žít tak, jako dříve. Bez spousty řešení a pochybností. Avšak není již minulost. A také odešly jistoty. Už toto cítit nebudete. Budete spíše vnímat různé přechody, propady a růst, budete cítit změny podvědomě a mohou narůstat vaše strachy, ale také zvědavost a naladění se na to, co přijde. Není zde předpověď toho, co vás čeká, neboť každý si svou myslí tvoří právě to, co prožívá. Je důležité zbavovat se programů, díky kterým upadáte do depresí a nechuti cokoli tvořit, budovat. Je potřeba nechat vše k sobě přicházet a nebránit se. Jsou stále silnější dny a již nic nebude takové, jaké to bývalo. Nemůžete se poutat na něco, co je již dávno pryč. Pokračujte ve svých životech a snažte se dělat věci co nejlépe. Snažte se život žít, ne ho vzdávat, ne přežívat. I když si můžete říci, že je to pro vás těžké. Avšak uvědomte si, že slovo „těžké“ pro vás právě toto těžké vytvoří. A vy víte, jak rychle se vaše myšlenky v tomto čase zhmotňují. Již jste se o tom mohli přesvědčit. Lidé Země, budujte své životy, stavte je k lepšímu, do lepších časů. Neboť je jisté, že lepší časy přijdou. Avšak chápejte, že vaše mysli jsou velice silné. Proto mysl využívejte ke stvoření toho, po čem toužíte, toho, co doopravdy chcete. Neboť negativních myšlenkových forem je zde již příliš mnoho. A některé jsou příliš silné a plné utrpení. Toto je potřeba změnit. Kompletně vše přehodnotit. Lidé Země, mějte sílu, najděte ji ve svých srdcích. Je to důležité, je to pro vás vysvobozením, neboť se odpoutáváte…Milujeme vás a žehnáme vám.Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.
(c) Putnici / http://putnici.sk/