Poselství a vzkazy - červenec 2015 (1. - 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     12.7. 15, 12:42

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

26.7.2015Pokora
Lidé Země, čas se chýlí. Zůstáváte v pevném spojení se Zemí i s energií Vesmíru. Mnohé se však ve vašich životech mění. Společností probíhají rozpory, jsou slyšet rozporuplné hlasy. Jste v tak velké míře ovlivňovaní tím, co slyšíte, jste zahlcení do té míry, že mnohdy nejste schopni správně vyhodnotit situaci, kterou procházíte. Je to však způsobeno též silou Vesmírných energií a silou slunečního působení. Jsou zde mnohé faktory, které vás ovlivňují. Dostáváte se do fáze, kdy si uvědomujete své probouzení. Nejen vy, ale celá Země je v tomto procesu. Ovlivňují vás též mnohé Vesmírné projevy. V tomto čase obrovské expanze techniky a vědeckého rozvoje se začínáte cítit ohrožení. Na druhou stranu pociťujete daleko větší možnosti osvobození se a svobody, po čemž touží vaše duše. Bohužel často nejste schopni rozeznat svobodu iluzorní, pouze na oko, pouze proto, aby bylo uspokojeno vaše ego a na chvíli oklamána vaše duše. Tento čas je velice rozporuplný a zároveň bohatý na osobní prožitky, na sílu duševních projevů. Uvolňuje se velké množství vnitřních emocí. #CONT# Vše se dostává na povrch a je to prožíváno ve formě situací očistných a přínosných pro duši. Stále častěji se propadáte do jiných světů, vzpomínáte si na minulost, pozorujete sami sebe v jiných tělech. Probouzejí se vaše vzpomínky. Zatím je pouze pozorujte anebo je využijte k ozdravení sebe samých, k pochopení toho, co vás potkalo a potkává. Brzy váš svět rozhýbou další důležité zprávy, které opět změní váš pohled na svět kolem vás. Přesto však nemůžete utéct před tím, co vás čeká. Sami jste si toto vybrali a sami tím musíte projít. Pokud však naleznete spojení se svým zdrojem, vaše cesta může být daleko jednodušší. Lidé Země, buďte připraveni na vše ve svých životech. Mohou se dít takové situace, kterým ani nebudete chtít uvěřit. Avšak vždy zde jsou a budou z nějakého důvodu. My však pravíme, zbavte se svých obav a důvěřujte božímu vedení ve vás samých. S pokorou přijímáme vaše rozhodnutí, neboť jste svobodné bytosti. A také vy s pokorou přijímejte své životy a věřte v boží spravedlnost. Milujeme vás.

12.7.2015Otevření se a přijetí
Lidé Země, otevřete svou náruč. Máte před sebou časy hojnosti. Ti, kteří v minulosti pracovali, nyní budou sklízet plody své píle. Vše, co bylo vyřešeno a uzavřeno, odchází. Každý z vás se v životě učí a činí chyby. Není však možné jednat ze strachu. Učení přináší pochopení a radost, touhu po dalších odpovědích. A vy, lidé Země, stojíte před další volbou. Zde a právě nyní. Neboť se blíží událost, která mnohé z vás nenechá na pochybách o tom, kdo jste a odkud jste přišli. Oslava života, oslava lásky skrze Boha Otce. Neboť právě On vyslyšel vaše motlitby a odpoutá vás od chtění. Přijme vás do své náruče a ukáže vám svobodu, ukáže vám blaženost. Každému lze splnit jeho touhy, pokud jsou v souladu s Božím plánem. A Otec má plán s každou bytostí, nikdo zde není zbytečný. Jsou zde časy hojnosti pro ty, kteří uvěřili a svěřili svůj život do Jeho náručí. Ti ostatní, odpadlíci a bezvěrci, ti budu uvězněni ve svých vlastních touhách a myšlenkách, ve svých vlastních pochybnostech, neboť se nevzdali kontroly svého života. Právě ti, kteří nechtějí být pod ochranou Boží, budou vyloučeni a naleznou své místo přesně tam, kde chtějí být. Otec sám se postará o všechny, kteří k němu přijdou. Čas účtování se blíží. Milost Boží dopadne na všechny bez rozdílu. Dokud i ti nejzarytější neotevřou oči a nepozvou Otce do svého života. Není nač čekat, neboť mnohé změny se chystají na Zemi. Budete vytrženi z vašich domovů a přemístěni tam, kde je vaše pravé místo. Budete konfrontováni jak se sebou samými, tak se svými strachy a bolestmi. Též budete seznámeni s tím, co se dosud snažilo být skryté. Nejste zde sami, lidé Země. Přišel čas toto pochopit. Ti, kteří budou schopní přijmout nové a adaptovat se, ti budou vítězi. Ostatní se budou točit v bludném kruhu pochybností a nepochopení. Pochopte, že nic nemůže být stejné. A vaše životy stále tak neměnné. Otec vás vyzývá, změňte sami sebe, vzpomeňte si, kdo jste. S Jeho pomocí dosáhnete všeho. Nyní je čas, abyste otevřeli svá srdce a vpustili do nich požehnání Boží. S tím přijde i pokoj a mír. Nepochybujte o Něm a nepochybujte o sobě. Věřte, že svět se otevírá vám všem, stejně tak, jako náruč Boží. Nalaďte se na nové frekvence a oslovte svou duši. Bude vám pomoženo. Stane se zázrak a vy uslyšíte. To bude slávy a radosti. Milujeme vás a vaše víra je nám vším.

3.7.2015Láska je vším, co budeš držet ve svých dlaních. Nebudeš se bát smrti. Budeš mít víru v Boží záměr. Nepoznáš strach a bázeň. Staneš se laskavým a milujícím. Člověče vnímej tuto vizi, zaměř se na ni a prosazuj svou sílu. Mnohé překonáš a pochopíš, že život je tvůj přítel stejně tak, jako ty jsi přítel života♥Nehoň se za nemožným. Využij možností. Odpovídej na výzvy a hledej příležitosti. Osvoboď svou duši od předsudků. Staň se sám sebou člověče. Braň sám sebe. Staneš se vědomým a poznáš nebesa. A vykoupíš se ze svých hříchů.Odevzdej pouta, která si sám nasazuješ. Vyhlédni ven z okna a svůj pohled věnuj všemu, cos dosud nevnímal. Člověče odpovídej na láskyplné volání. Nauč se porozumět. Odemkni své srdce a pusť ven to, co ses bál propustit. Vytvoříš ráj a ten se stane tvým světem.Otevři oči dokořán a uvidíš sám sebe v očích druhých. A teprve pak si uvědomíš, žes dosud nežil. Vyjdi z klece ven a roztáhni křídla. Máš tolik zranění, která potřebuješ vyléčit...Ale láska ti pomůže. Milujeme tě člověče, ať jsi jaký jsi. Otec i syn ti žehnají.

1.7.2015Minulost se opakujeLidé Země, jste povinováni své zemi. Jste povinováni sami sobě. Mnohého jste již v životě dosáhli. Vaše životy nebyly jen tady a teď. Bylo jich mnoho, nežli jste pochopili kdo jste a proč se stále vracíte. Musíte chápat, že čas je relativní. Vy si děláte iluze o tom, kdo jste a co prožíváte, neboť jste zapomněli. Vaše duše to takto chce. Avšak vaše duše vás vede, abyste procitli. Abyste konečně prozřeli. Je to vztah velice prospěšný. Jste zakončením boží energie ve hmotě. Vy však neprožívejte rozpaky nad tímto oslovením, neboť jste projevem Boha na Zemi. Jste spojeni se zdrojem, ať chcete nebo nechcete. Stále se bojíte uvěřit, že byste mohli být Jím. Stále pochybujete a hledáte všechny možné výmluvy. Avšak ať si namlouváte cokoli, nezměníte to, kým jste. Toto můžete pouze posilovat svou vírou, tím, jak se budete chovat, svou pokorou a láskou. Je potřeba věřit. Víme, že víru ztrácíte. #CONT# Žádáte pomoc a máte pocit, že nepřichází. Avšak jak je možné pomoci tam, kde o to většina nestojí? Tam, kde se očekává pomoc, ale jen v tom případě, když to nebude moc stát? Je to pouze pár jedinců, kteří ví, kteří chápou, že je nutno žádat o pomoc, pokud na něco sami nestačí. Ale také ji přijmout se vším všudy. Člověk je bytost jednoduchá a předvídatelná v mnoha ohledech. Avšak též velice vynalézavá a přesvědčivá, pokud sama chce. Nesmí však být ovládán svými strachy. O svůj život, o své blízké, rodinu, o práci a peníze, o zdraví. O vše, co činí potěšení. Máte své zásady a naučili jste se lidskosti. Často však máte potíže pochopit, co vás spojuje, co jste schopni učinit. Neboť nevyužíváte svůj potenciál. Spíše jdete cestou nejmenšího odporu a nechápete ty, kteří se bijí za svou věc. Často též právě proto žijete pouze průměrné životy, se kterými nejste sami spokojeni. Můžete se změnit, máte mnoho možností. Jste však zavření přijímání. V tomto čase se musíte mnohé naučit. Neboť se vrací zpět to, co jste v minulosti nevyřešili. Opakuje se minulost a nabízí vám šanci změnit své jednání, to, co jste dříve nezvládli. Nejen ve vašich životech osobních, ale i v životě národa. Vrací se vše, co jste uzavřeli do sebe. Co jste nebyli ochotni řešit. Stále více se vyplavují vaše obavy a strachy, které mohou přerůstat v noční můry. Musíte se ukotvit ve svých srdcích, abyste neztratili v životě pevný bod. Jinak se budete cítit ztracení, nikým nemilovaní, osamocení. Jste však součástí rodiny, národa. Jste bytosti Země. Jste její děti. Nakonec vám bude umožněno procitnout. Avšak vaše duše ztratí spoustu cenného času a vše půjde daleko bolestivějším procesem. A vy se bolesti velmi bojíte. Dokonce děláte vše možné, abyste jí nemuseli podstoupit ani trošičku. I když víte, že to, co děláte, nikam nevede. I přesto si stále vedete tu svou. Je mnoho informací o tom, co se kolem vás děje. V tomto čase se bude takových informací objevovat stále více. Budete mít dnes a denně na očích smrt. Tak dlouho, dokud se sami nezměníte, dokud nepochopíte, že takto se již nedá žít, že čas minulosti již pominul. Že je potřeba skončit s manipulací a s důvěrou v ty, kteří vás vedou do zkázy. Dokud nepochopíte, že toto umožňujete, že jste sami tvůrci svých osudů, svých životů. Budete to opakovat tak dlouho, dokud neprocitnete. Čím déle to však bude trvat, tím se budete cítit unavenější, skleslejší, tím bolestnější budou vaše prožitky. Radost zmizí z vašich životů. Budete jen loutky bez vlastního názoru, bez života. Neberte to jako nátlak. Toto je pravdivý popis toho, jak se budete cítit, jaké budou vaše životy. Bojíte se změn a bojíte se skoncovat se strachy a bolestí. Ale změny jsou nevyhnutelné. Musíte být ve svých srdcích, abyste poznali pravdu. I my jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám.Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.


(c) Putnici / http://putnici.sk/