Poselství a vzkazy - květen 2015 (1. - 3. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     26.5. 15, 10:22

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

26.5.2015Přechod od nevědomého k vědomému - rekapitulaceLidé Země, jste vedeni, abyste očišťovali sami sebe od nánosů, které jste za mnohé životy nasbírali. Vidíme, jak se měníte, vaše snaha dochází cíle. Cítíte, jak se mění vaše přístupy k životu, jak dosahujete úspěchů. V mnohém začínáte chápat, že život je o něčem jiném, nežli o pachtěním se za bohatstvím. Stáváte se citlivějšími a vnímavějšími. To sebou však přináší mnohé problémy, neboť vaše duše touží po svobodě a vzájemném sdílení a vy jste zmatení. Máte mnohdy pocit, jakoby jste již nebyli součástí života, cítíte že vás cosi volá. Hledáte spojení s něčím větším, něčím, co vás převyšuje. Duše se probouzí a chce být vyslechnuta. Mnozí to cítí a chtěli by se s tímto vypořádat. Ztrácíte jistoty, které jste dříve měli, přicházíte o to, co jste znali, měli zavedené. Ocitáte se v prázdnu, nemáte se čeho chytit. Toto ve vás vyvolává obavy, probouzí se vaše strachy. Jakoby jste se začali spíše obávat svého zániku. Přechod od nevědomého k vědomému prožije každá bytost, která se po dlouhé době probouzí. Otevíráte oči. #CONT# Jsou to velice rozporuplné pocity, které vnímáte. Cítíte se šťastní a povznesení a zároveň plní obav z toho, co vás čeká, co se s vámi děje. Do vašich životů přichází mnohé „náhody“. Nejprve si to neuvědomujete, ale časem jste přímo fascinováni, když se naučíte vidět, jak do sebe vše zapadá, jak je Boží plán dokonalý. To, co jste zapomněli, vychází na povrch, do vašeho vědomí. Mnohdy jsou to jen střípky. Stává se, že často cítíte až husí kůži z toho, jak vám najednou vše dochází, jak jste si jisti tím, co víte. Na dotaz, jak to víš, odpovídáte vím, že vím. Jste fascinovaní informacemi, které získáváte, neboť rezonují s vaším Já. Je zde však mnoho problémů ve fyzickém životě. Neboť málokdy jste schopni se v tomto stavu přizpůsobit běžnému životu. Jste připraveni postupovat dále, přesto jakoby se nic nedělo, nic postřehnutelného, život si dále běží svým tempem. Mnozí mohou podlehnout sebeklamu, že změna již je za dveřmi, že se druhý den vzbudí a bude to tu. Mohou bez rozmyslu ze dne na den změnit svůj život. Opustit to, co je nenaplňuje. Někteří tento krok ustojí, zvládnou být i nadále součástí fyzického a materiálního. Jiní však po počáteční euforii upadají do depresí a stresů, pocitů sebelítosti a zmaru. Měli svá očekávání, své představy, které se nenaplnily a tak se pracně vracejí tam, kde to opustili, s pocity nedůvěry a zklamání. Je mnoho z vás, kteří i přesto zůstávají napojeni, plní tvořivosti a důvěry v běh Vesmíru. Někteří však rezignují. I když toto netrvá dlouho, neboť duše stále volá. Je zde popis toho, jak probíhá probouzení. Uvolnění minulosti a ztráta jistot. Je to cesta plná emocí a bolestných procesů, kdy se bytost cítí nenaplněna, hledá odpovědi, hledá domov. Ztrácí své hodnoty a nevytvořila si nové. Je to mezidobí, které člověka může velice posunout a také posune. Mnohé však také vnitřně zdeptá a odradí. Toto je cesta bytosti, cesta duše. A i přesto, že je to náročné období, je zde naděje, je zde prožitek spojení, naladění se na zdroj, kdy stále častěji získáváte odpovědi na své otázky, je zde mnohdy radost ze setkání se svou vesmírnou rodinou, neboť rodina podporuje všechny své členy. Doba probouzení však není bleskový prožitek. Je to proces. Stejně tak jako probouzení celých národů, celé planety. Záleží na jednotlivcích, přesto tento proces probíhá roky i staletí. Čas je relativní pojem. Je potřeba nečekat na cosi neuchopitelného, co vás osvobodí z tohoto prožívání. Nic nepřijde naráz. Nic, co by vás náhle vytrhlo odněkud, kde se vám nelíbí. Pomoci si musíte pouze vy sami. Nečekejte na povznesení své duše v tomto životě, neboť se to může stát až v některém životě dalším. Víme, že jsou zde tací, kteří to nechtějí slyšet, vzdali své osobní životy. Ale toto není cesta. Neboť nečinností a čekáním duše blokuje svůj postup. Nehybnost znamená smrt a čekání pouze odsouvá to, co je potřeba vyřešit. Dříve či později budete donuceni, pokud se nebudete hýbat. Neboť vaše duše sem nepřišla, aby čekala, ale aby tvořila a stala se součástí jednoty všech bytostí. Díky každému z vás může být probuzeno mnoho dalších bytostí. Zaměřte se na svá srdce, probouzejte je a šiřte lásku. Nezapomeňte, že je potřeba využít každou vteřinu vašich životů. A pokud nevíte, jak dál, nepropadejte skepsi. Neboť jakmile budete vědět, co chcete, půjdete si za tím a teprve tak se naučíte tvořit. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. Jste silní, lidé Země a jste schopni stvořit vše, po čem touží vaše duše.

16.5.2015ŠtěstíLidé Země, byli jste postaveni před pravdu, která osvobozuje. Mnozí ještě možná nechápete smysl tohoto. Avšak je jisté, že osvobodit vás může jedině to, co mnohdy považujete ze neskutečné a neuskutečnitelné. Navštěvujete mnohé reality, prožíváte spoustu různých variant realit. Každý z vás vidí svou pravdu. Každý den se učíte chápat souvislosti. Možná můžete mít pocit, že je to hra. Anebo ještě hůř. Možná se vám může zdát, že si někdo hraje s vámi. Musíte chápat, že vše záleží pouze na vaší víře, na tom, jak budete pevní v životě a na tom, jak budete naplňovat své osudy, cestu duše. Každá bytost chce být šťastna. A každá bytost vidí štěstí někde jinde. Také každý své štěstí čímsi podmiňuje. I čas je důležitý. Neboť nebudete šťastni tehdy, až děti vyrostou, až postavíte dům, či seženete práci. Toto je pouze kódování věcí budoucích. Tyto kódy si dáváte do života neustále. A proto nejste šťastni. Šťastná se jeví květina kývající se ve větru, ti, jejichž den je bezstarostný a mysl lehká jako vánek. Lidé Země, dovolte si být šťastní. #CONT# Proč si to odpíráte nebo dokonce zakazujete? Co kdyby to byly vaše poslední dny, kdy štěstí prostoupí vaši bytost? Prožívání štěstí uvolní vše, co v sobě držíte. Je mnoho povinností, které vás čekají. Nenechte se odvádět od svých záměrů. Odkládáním ničeho nedosáhnete. To, co je před vámi, to nezmizí. Vidíte sami, co se kolem vás děje a jenom vy sami jste schopni to změnit. Cesta pokroku je neudržitelná. Avšak jste lidé, tak propagujte lidskost. Ne zkaženost, ne brutalitu. Ale lásku a pochopení. Právě to, co jste ve své podstatě, pokud si zrovna nehrajete na roli člověka. Copak bylo ještě málo bolesti? Kdo by chtěl mluvit o bolesti, když je zde mnoho zajímavějšího? Přehlížením však bolest nezmizí. Přijměte vše, co vás tíží a udělejte prostor tomu, po čem toužíte. Splnění svých přání. Kdybyste věděli, jak tenká cesta vás dělí od příznivé budoucnosti. Ale zrovna tak tenká je i cesta do pekel. Potom byste pochopili, že ve svých životech máte většinu nedůležitého a jen malý zlomek toho, co za to opravdu stojí. Hledáte útěchu, chcete informace. Ale je potřeba více, než je jen na 5 sekund udržet v mysli. Je potřeba zhodnotit vše a zaujmout postoj. Je možné, že některé informace se již podruhé neobjeví. Stav na Zemi se zhoršuje a vy máte moc vše ovlivnit. Avšak málokdo podstupuje nepohodu. Nedělejte však nic, čeho byste později mohli litovat. Čas běží a rozhodnutí padne. Proto buďte bdělí, neboť se začíná mnoho dít na scéně planetární. Budete překvapeni mnoha informacemi. Avšak nesuďte předčasně, ale naslouchejte. Pomůžeme vám, abyste pochopili…. Milujeme vás.

7.5.2015Nová budoucnostMnohé obavy zatemňují tento svět. Boje mezi lidmi se ostří. Není zde důležité, čí moc vyhraje. Pouze to, že Země přežije. Nechejte lidé Země svůj strach uvolnit z vašich srdcí. Hleďte pochopit, že máte velký podíl na celosvětovém dění. Ano, jste lhostejní. To, co se vás netýká, není vaší prioritou. Tento přístup je potřeba změnit. I když je v současné době na Zemi vysílána velice silná energie, která činí velké problémy, ovlivňuje též vaši psychiku. Jsou zde stále patrné změny. Ostatní dny budou náročné, mnohé to, co bylo zapomenuto, bude vyzvednuto ze zapomnění. Část z vás samých si začíná zvykat na nové rozdělení planetárních realit. Někteří pronikají stále výše, další na pokyn své duše odcházejí, neboť se zalekli těžkého úkolu. Lidé Země, je to síla, která vás obklopuje a mění vaše životy. Je to energie znovuzrození. Avšak též energie pálící veškeré mosty do minulosti. Uzavírá průchody a otevírá dveře do nových dimenzí, do nových životů. Brány, které jsou aktivovány, mají tendenci propouštět jen ty silné, ty, kteří by mohli zachránit lidstvo v této dimenzi. #CONT# Meziplanetární vztahy jsou prohlubovány. Země se dostává do pozice důležitého člena aliance. Ne však lidé, bytosti třetího rozměru. Ti mají stále spoustu problémů sami se sebou. Musí dočistit minulost. To, co se zavírá, již nebude znovu otevřeno. Pokud nezvládnete to, co jste si předsevzali, nezbude vám nic jiného, nežli opět počkat na další život. Neboť v tomto čase se minulost musí zavřít. Píše se nová budoucnost Země a jejích obyvatel. Záleží na každé myšlence, na každé emoci, na všem projeveném, či neprojeveném. Na konci pocítíte úspěch anebo zklamání a pád. Rozhodnou roky 22-25, zda jste úspěšně prošli. Do té doby dělejte vše to, co umíte, bojujte a nevzdávejte se. Projevte své individuality a hledejte spojení se zdrojem, neboť tam najdete odpovědi. Milujeme vás.Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.


(c) Putnici / http://putnici.sk/