Poselství a vzkazy - březen 2015 (1. - 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     31.3. 15, 13:04

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

31.3.2015PožehnáníLidé Země, blíží se Velikonoce. Těšíte se na oslavy, ale nezapomínejte též na důvod těchto oslav. Vzpomeňte si, zaveďte svou mysl ke Kristu, neboť on je zde pro vás. Hledáte oporu v životě, hledáte lásku. On je tu pro vás. Vždy byl a vždy bude. Nalaďte se na jeho vědomí. Proud energie, který se k vám vrátí, bude ozdravující. Poděkujte za vše, co pro vás činí, lidé Země.„Já, pán Země, strážce lásky a partner, vás miluji. Nikdy mě nezklamete, neboť má láska prostupuje celý Vesmír.“Tyto dny vám mají připomínat to, co jednotlivec dokáže učinit pro ostatní. Je důležité, abyste i vy byli schopni, z upřímného srdce, učinit pro ostatní to, co je ve vašich silách a možnostech. Je potřeba lásky na Zemi. Neboť je zde spoustu temnoty. Lidé Země, buďte přítomni ve svých srdcích. Odevzdejte svou lásku, dostáváte požehnání. On vstoupí do vašich srdcí a navždy zůstane

#CONT#23.3.2015Pozitivní i negativní - jeden celek....Lidé Země, nepochybujte o svých nezměrných možnostech, nepochybujte o sobě samých. Jste vyslanci svých duší, skrze vás se duše učí. Skrze své prožitky poznáváte sami sebe. Mnohé dění však zaměstnává vaši mysl. Přesto je potřeba zaměřit se na to nejdůležitější, neboť mnohé věci jsou pomíjivé. Máte pocit, že řešíte důležité věci, avšak z pohledu duše, z pohledu vyššího se tyto věci mohou zdát jako maličkosti. Někteří z vás již toto pochopili. Často však se ego nevzdává a nutí vás vzpírat se tomu, co by pro vás mohlo být prospěšné.V rámci této planety a galaxie probíhají též mnohé změny, stejně tak, jako u vás jednotlivců. Naslouchali jste zprávám ohledně zatmění Slunce a výbuchů energie, prýštících ze slunečního kotouče. Objevily se různé zprávy, dohady, co a jak vlastně bude dále. Je zde předzvěst čehosi anebo je to běžný jev, který se jen zveličuje? Každopádně je to událost, která zaměstná vaše mysli na dlouhou dobu, místo, abyste tuto energii využili pro sebe. #CONT# Lidé Země, nenechte se ukolébat vysvětleními, která nemají pevný podklad. Byli jste dovedeni k tomu, abyste jako duše prošli ohněm vzkříšení. Máte mnoho práce, lidé Země. Pokud chcete cítit svobodu, přestaňte věřit lžím a začněte konečně věřit sami sobě. Byli jste vydáni napospas okolnostem. Zvolili jste cestu a nyní se po ní obáváte jít. Vidíte sami, kam váš svět spěje. Víte vůbec, co je vaší pravdou, jaký je váš cíl? Měňte své priority a učte se žít tak, abyste využívali váš potenciál. Lidé Země, apelujeme na váš zdravý rozum, na vaše city. Nevěřte hned všemu, co je vám předkládáno. Prověřujte a buďte bdělí. Čeká vás také oslava. Je tu rovnodennost. Mnohým z vás se podařilo úspěšně odpoutat od minulosti a zbavit se zátěže. Někteří se tak zvedli, že jsou již schopni nahlížet do vyšších dimenzí. A další již k tomuto mají úspěšně nakročeno. Je zde čas probuzení. To vyvolá řetězovou reakci a prohlédnou i mnozí z těch, kteří byli zarytí odpůrci. Začnou si přiznávat, že se často dívali špatným směrem, začnou zpytovat svědomí a obracet se k hlubším vysvětlením. Budou více otevření. Noste v sobě naději a víru v pozitivní změnu. Učte se novým věcem, neodmítejte nové myšlenky. Věřte, že ze všeho se vždy můžete poučit a získat širší rozhled. Nezapomínejte se zastavit a odpočinout, srovnat si myšlenky a vyvodit ty správné závěry. Utíkejte z hluku do ticha. A těšte se ze svého života. Jste požehnaní a my vás milujeme.

14.3.2015Jaká je naše budoucnost?Lidé Země, situace na Zemi je velice složitá. Agrese se zvyšuje a vy začínáte mít obavy. Probouzí se strachy a ty vás nutí přecházet často do negativních stavů mysli. Ale toto je to nejhorší, co byste mohli udělat. Neboť není možné, aby hladina negativních energií byla tímto způsobem zvyšována. Ano, i přesto, že se dějí různé věci, které ve vás podporují toto smýšlení, musíte být silní. Musíte se zaměřit na to, co vás těší. Neznamená to, že budete zavírat oči nad tím, co se děje. To vůbec ne. Ale nenechte se zastrašit. Můžete ještě změnit tento stav. Každou minutou se mění dění ve světě. V každý okamžik je možné změnit budoucnost Země a lidí na Zemi. Máte v sobě mnoho síly. Nenechte si ji vzít strachem a obavami. Je možné se v každém okamžiku poučit z toho, co vidíte, co prožíváte. Za ty spousty let jste nasbírali mnohé zkušenosti, které nyní můžete využít. Čas se krátí. Je potřeba v životě tvořit. Tvořit to, po čem toužíte. Tvořit s láskou a podporovat všechny, kteří lásku propagují. Víme, že neradi slyšíte informace, ze kterých máte pocity obav. Ale je to pouze pravda vyslovená nahlas. Přesto však stačí okamžik a vy opět můžete změnit svou přítomnost a díky ní i budoucnost. Lidé Země, vaše zem je plná vysokých duchovních bytostí, takových, kteří přišli pomáhat, přišli zemi pozvednout. Vrátili se zpět, aby pomohli povstat, zvednout se a změnit to, co se může zdát ztracené. Mnohé vaše pohledy však mohou být pouze iluzemi. Zapojte svůj rozum, zapojte svůj cit. Svou intuici. Naslouchejte nejen sobě, ale i ostatním. Učte se slyšet a vidět to skryté. To je potřeba to objevit a vynést na světlo. Ti, kteří jsou schopni toto objevit, ať to ukáží ostatním. Nebojte se být sami sebou a stát si za svými názory. Pochopte, že pokud táhnete za jeden provaz, jste daleko silnější. Čím více vás bude, tím větší síla z vás bude proudit. Uvědomte si, že můžete být ti, kteří změní svět. Myslete na své děti, neboť děti jsou vaše budoucnost. A jaká budoucnost je tu pro ně připravena? Na tuto otázku se ptejte a na tuto otázku si odpovězte. Milujeme vás a žehnáme vám.

3.3.2015Síla ZeměJe čas, lidé Země. Hledáte odpovědi, ale mnohdy netušíte, že otázky, které pokládáte, vám nemohou pomoci získat takovou odpověď, po které toužíte. Zaobíráte se svými životy a často řešíte podobné věci, aniž se zamýšlíte nad jejich významem. Chápeme, že jste mnohdy zmateni. Též život vám nahrává k tomu, abyste se dostali z bludného kruhu vašich iluzí. Často se cítíte neschopni pohybu, jakoby jste se točili v kruhu. To vám ukazuje, že je čas zpomalit a popřemýšlet o tom, co v životě chcete. Uvědomit si priority. Stále získáváte sílu ze svých naplněných přání, z toho, co vás těší. Nejvíce síly však přichází skrze lásku. Najděte v sobě odhodlání, abyste změnili své strachy. Otevřete se nečekanému. Neboť život není stereotyp. Je to oslava tvořivosti, víry v sebe. Lidé Země, zkuste být veselí a radostní, nechtějte si pěstovat sebelítost a nedůvěru ve své schopnosti. Cokoli, co vás pozvedne z emocí strachu, je přínosné. Energie Země vyvěrají z léčivých míst, často jste vedeni právě tam, kde se cítíte výborně po těle i na duši. Získáváte nejen sílu, ale též schopnosti uzdravit sami sebe. #CONT# Síla Země je na mnohých místech ohromná. Musíte propojit svá těla s touto energií. Choďte bosi, dotýkejte se země, v mnohém budete léčeni. Milujte dny, kdy se můžete toulat přírodou. Sami nevíte, jak moc je to pro vás prospěšné. Milujte své děti a neodbývejte je, ale naslouchejte jim. Zvláště těm nejmenším. Ti jsou ještě čistí a nezkažení a mají v sobě mnohé moudrosti. Jste bytosti mnoha rozdílů, mnoha potenciálů. Bohužel však mnohdy nedoceníte sami sebe. Jste uzavření ve svém omezeném světě a nedáte si šanci, aby k vám proniklo cokoli, co by vás pozvedlo, díky čemu byste otevřeli oči a procitli. Vše se však může změnit. Záleží na vás, v jaké realitě chcete žít a čím se zabývat. Chce to ale být pozorní a naučit se věnovat svou pozornost i věcem všedním, maličkostem, které mnohdy mohou velice změnit váš svět. Zůstáváme s vámi a milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.
(c) Putnici / http://putnici.sk/