Poselství a vzkazy - listopad 2014 (1. - 3. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     29.11. 14, 02:49

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

28.11.2014Láska a milosrdenstvíLidé Země, tento čas je časem oslavy a zároveň smutku. Těšíte se na volný čas, těšíte se na čas strávený se svými blízkými. Ale je mnoho z vás, kterým se v tomto čase vracejí smutky, bolestné vzpomínky a pocity osamění v nich vytváří ještě bolestnější emoce. Pro některé čas radosti, pro jiné chvíle psychického vypětí. Můžete však změnit naladění své, i lidí kolem sebe. Udělejte ostatním radost a buďte vstřícní. Vánoční stresy nejsou nutné. Vánoce jsou časem lásky a milosrdenství. A takový by měl být celý rok. Proč jen toto období? Přichází čas nových energií a vlivů, které ve vás mohou probouzet mnohé vzpomínky, obnoví se nedořešené věci a budete opět postaveni před řešení toho, co nebylo uzavřeno. Většina však až v průběhu následujících měsíců. Ti, kteří se uzavírají do sebe, budou nuceni otevřít svá srdce, ti, kteří se čehokoli obávají, budou postaveni před své strachy, aby se s nimi vyrovnali. Každý bude řešit to, co dosud oddaloval. To, co je zasuté uvnitř vás samých, vyjde na světlo. #CONT# Nic nemůže zůstat skryté, věci „tajemné“ budou mít vliv na vaše názory a myšlenky. Získáte mnoho užitečných informací, díky kterým se budete dále rozvíjet – srovnáte si své priority. Mnoho z vás začne nový život a mnozí tento život opustí. Často budete mít pocity nedokonalosti sebe samých, budete se cítit bržděni, ovlivňováni. Je však potřeba rozlišovat zdroje těchto pocitů. Nedopusťte, aby vás ovládaly jakékoli emoce. Rok 15 vás možná uvede do různých stavů bezmoci, kdy budete cítit, že svůj život nemůžete ovlivnit. Ale mnoho z toho se ukáže být iluzí. Každý nový rok je příslibem nových začátků, jste plni naděje a optimismu, že vás čeká lepší život, cítíte sílu, jste odpočati při vstupu do dalších dní. Většinou však často znovu podléháte stereotypu života. Mnohdy víte, co je potřeba, abyste změnili. Avšak vyčkáváte a čekáte na přízeň osudu. Naděje vás provází na každém kroku, pokud se sami angažujete a věříte. Do dalšího roku je možné říci pouze toto: věnujte pozornost ostatním lidem, svým dětem, svým rodičům a blízkým. Zajímejte se jeden o druhého a nebuďte lhostejní. Nepřidávejte sami sobě více zátěže, nežli jste schopni unést. Rok 15 je pro vás budoucnost. Ale je to jen následek vaší minulosti. Budete cítit velké tlaky společnosti, mnoho „průšvihů“ vyjde na světlo. Věnujte velkou pozornost hlasu svého fyzického těla, nezanedbávejte problémy, neboť velmi rychle může dojít k rozšíření problémů. Vše, co bude mít příznivé podmínky, se bude velice rychle rozvíjet. Rok 15 bude takový, jak na něj budete reagovat. Co nemůžete změnit, přijměte, co změnit můžete, tam udělejte co nejvíce, dokud cítíte sílu rozhodnutí. Vše, co vás v tomto roce potká, vás vede k duchovnímu růstu. Buďte spravedliví sami k sobě i k ostatním. Milujeme vás a žehnáme vám, bytosti lidské. Čas je vaše vysvobození. Ten, který jste obdrželi, prožijte s nasazením a procházejte životem s láskou a s díky za vše, co vám život přináší.

12.11.2014Mějte čas sami na sebeLidé Země, jste spjati s přírodou i s Vesmírem. Cítíte se léčeni, pokud si toto spojení uvědomujete. Často pochybujete sami o sobě, pochybujete o tom, že je toto spojení může být aktivní. Obracíte se pro odpovědi do všech možných stran místo toho, abyste se snažili ztišit a naslouchat. To, co můžete získat, se pro vás může stát pokladem. Oceňujeme, že se snažíte, že byste rádi pokročili. Jsou mezi vámi ti, kteří jsou úspěšní. Ale mnozí jsou velice pohlceni svými starostmi, či jim již nezbývá ani síla, ani čas na svůj vlastní rozvoj. Proto prožíváte různé životní situace, které vás k tomuto vedou stejně tak, jako meditační chvíle. Jste přitahováni k ostatním, kteří prožívají podobné. Mnozí si k sobě ve vztazích přitahujete takové bytosti, které vám pomohou otevřít oči a pochopit to, co se vám dosud nedařilo. Nemůžete je nenávidět, ale naopak, děkujte jim. Mnozí své lekce opakujete i několikrát. Chtěli byste změnu ve svých životech, ale mnohdy žijete utopii. Neplníte své touhy energií a proto zůstává jen plná schránka nenaplněných přání. Je ve vás mnoho potenciálu, který však nevyužíváte. A pokud je mezi vámi někdo, kdo vyčnívá, je ihned sražen, neboť není žádoucí pro temné síly, abyste se vyvíjeli a osvobodili se ze svého vězení. Proto musíte dále hledat odpovědi v sobě samých, proto, abyste prohlédli, abyste nebyli jen loutkami. Toto je pro vás priorita v životě. Pokud budete znát odpovědi, vaše životy se zkvalitní. Též budete schopni zaregistrovat vše, co vám neslouží, co vám ubližuje. Mějte čas sami na sebe i v této uspěchané době. Dopřejte si ztišení, osvobození se od stresu a shonu. Dokážete to. Dokážete se napojit a dokážete využít vaše dary. Jinak budete stále ti, kterým se nedaří, kteří tápete ve tmě. Pochopte, že vaše síla je ve vašich rozhodnutích a vytrvalosti. Zahoďte lenost, přijměte nepohodlí. Budete odměněni. Vaše napojení se zesílí. A mnozí budete schopni vidět světelné proudy, které napájejí bytosti na této planetě. Bude to jako když sundáte temné závěsy z oken a slunce pronikne do vašich příbytků. Budete prozářeni a vyléčeni. Žehnáme vám a milujeme vás.

3.11.2014Je čas pochopit a přestat se vzpíratLidé Země, blíží se další rok. Nové začátky pro mnoho lidí. Též mnohé konce pro to, co sem již nepatří. Čas vás tvoří, stejně jako tvoříte vy v čase. To, co vidíte, však mnohdy neodpovídá skutečnosti. Ale ano, můžete se těšit na nová shledání a nové životní zkušenosti. Jen… každý dostane to, co mu náleží. Nermuťte se tím, že jste někteří nepochopili život. Vlastně si to ani nejste schopni uvědomit. Žijete v iluzi. Že jste nepochopili své lekce. Existuje mnoho možností, jak vše zvládat. Tyto možnosti však uvidíte teprve tehdy, až zklidníte svou mysl, až budete prostoupení mírem a láskou a otevřete svůj vnitřní zrak. Učte se takto dívat. Naslouchejte též srdci. Člověk ve své malosti činí spoustu chyb. A mnohdy jsou tak veliké, že trvá dlouhé období, nežli jsou vyrovnány. Je zde bolest jako průvodce, místo, abys viděl lásku, člověče. Lidé Země, zasaďte semínka pochopení. Odpojte sami sebe od malosti a přízemnosti, podívejte se, zda nejste zneužíváni a zda vaše životní energie je doplňována s proudí, že o ní nejste okrádáni. Chcete růst a expandovat, ve skutečnosti ale ještě musíte ujít dlouhou cestu. Přesto se nevzdávejte. Každý krůček znamená úspěch. Cokoli, co vás posílí, co vám dodá odvahu, co vás zahřeje na duši, je pro vás to nejlepší. Tím nejdostupnějším jsou vaše úsměvy a objetí, soucítění a ochota pomoci. Lásku potřebujete více, nežli sůl. Lidé Země, jste na cestě, která započala již velice dávno a často jste na ní trpěli. Přesto a nebo právě proto vaše duše rostou. Je čas pochopit, přestat se vzpírat a nechat se vést dále.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.
(c) Putnici / http://putnici.sk/