Poselství a vzkazy - březen 2014 (1. - 5. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     30.3. 14, 12:59

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

30.3.2014Škola zvaná život
Lidé Země, vaše propojení získává na síle. Jste oproštění od minulosti, mnozí jste to už zvládli. Ale před vámi jsou další úkoly. Ještě nemůžete odpočívat. I přesto, že se výrazně posouváte. Čekáte a modlíte se za změny k lepšímu, toužíte po lásce, oplakáváte to ztracené v minulosti. Jste si oporou, ale také žijete v nenávisti. Mnohdy nenacházíte společnou řeč, neboť každý vidí jen svou pravdu. Jste pyšní, bojíte se a cítíte se podvedeni, když vám druhý otevřeně neprojeví přízeň. Bojujete a hledáte odpovědi. Často ale odpovědi nedokážete pochopit a vaše mysl vytváří své vlastní pravdy podle toho, jaké jsou vaše zkušenosti. Rmoutíte se nad svými ztrátami, pokud odchází vaši bližní. Cítíte však jen svou připoutanost, ne však svobodu a lásku odcházejících. Cítíte smutek, ne však jejich radost. Splnili svůj úkol a mohou odejít. Ne však pryč z vašich životů, jak se bojíte, neboť zde zůstávají ve vašich vzpomínkách. #CONT# Neustále budete vedeni, abyste přijímali život a učili se být přítomni. Každý však s jinou intenzitou pochopení. Hledáte radost a přitom mnohdy sami ani nevíte, co to je. Dostává se vám mnoho pomoci z vyšších sfér, neboť jste velice oslabení. Jste unavení a hledáte rozptýlení z náporů, které jste nuceni řešit. Každý však hledá někde jinde. Jisté je, že pokud hledáte vně, nebudete uspokojeni nikdy. Často bloudíte, hledáte cestu. Zapomínáte na své spojení s duší. Takto by se dalo pokračovat dále. Ale potřebujete cítit naději v lepší život, potřebujete cítit podporu, jistotu, neboť se musíte zvednout. Každý z vás, lidé Země, se snaží jak umí, aby zvládl školu zvanou život na Zemi. Ale zvládli jste to již tolikrát, že to zvládnete opět. Jen buďte věrní svým zásadám a věřte. Nejste v tom sami. Nepřipusťte si porážku, ale hledejte poklady ve vás samých. Vždy je někde ve vás ještě alespoň trošku síly, která vám umožní opět se dostat z pocitů poraženosti. A pokud jste již na cestě pochopení, lásky a radosti z každého okamžiku, blahopřejte sami sobě, neboť jste to dokázali. Ať tak nebo tak, jste velice odvážní, že jste se na tuto cestu vydali. Milujeme vás.

22.3.2014Přijetí
Tento čas vybízí stále k uzavření toho, co zbývá. Čas se nachyluje a přichází jedna z posledních možností zbavit se minulosti. To však zároveň přináší velký tlak na vás, lidé Země. Tyto dny vám mohou připomínat houpačku. Každá minuta, každý okamžik vyjadřuje všechno, co se skrývá uvnitř vás. Veškeré emoce jsou rozbouřeny. Cítíte, jak vámi prochází a neumíte se bránit jejich bouřlivým projevům. Odchází z vás mnoho z toho, co zde již dlouhou dobu zůstávalo nahromaděno. Máte uvnitř sebe odpad, který musí být zlikvidován. Vaše otázky jsou stále více naléhavější a odpovědi mnohdy stále neznámé. Tlak, který je na vás vyvíjen, vás nutí překonávat sebe samé, často jste na pokraji sil. Zmítáte se ve svých životech jako stromy ve větru. Hledáte opěrný bod, stabilitu, ale vše již bylo rozmetáno v prach. Jediné, na co je možné se spolehnout, je hlas vaší duše. Jakkoli velké množství odpovědí slyšíte, vždy nakonec dojdete k poznání, že jen vy sami jste schopni dosáhnout pravdy. Potýkáte se mnohdy se svými životy a nevíte si rady. Najednou máte pocit, že nevíte, kam patříte, nevíte, co dělat, jako byste se pohybovali ve snovém světě, kde nevíte, co je pravda a co skutečnost. Avšak často býváte probuzeni prožitím velkého vypětí. Jste vedeni, abyste se naučili spoléhat pouze sami na sebe. Je čas pochopit, že čím více se budete bránit, tím více problémů budete prožívat. Je potřeba klouzat životem hladce, jako na klouzačce. A toto zvládnete pouze přijetím. Lidé Země, netrapte se tím, jaký je váš život a přijměte ho. Není nic, co byste mohli vykonat, abyste se zbavili tíhy, kterou nesete. Je pouze vaše touha a odvaha. Dali jste slib, že v tomto životě uspějete. Našli jste odvahu vstoupit do této reality. Mějte i sílu kráčet dále. Čeká vás zasloužená odměna.

16.3.2014Jednejte
Lidé Země, jste vzájemně propojeni. Všichni prožíváte své úspěchy, své trable, strachy. Uvolňujete emoce nebo je zadržujete v sobě. Snažíte se dělat to, co umíte, co myslíte, že je pro vás to nejlepší. A tak je to správně. Nevyčítejte proto sami sobě své kroky minulé, neboť jste ve fázi učení. Co se nepovede napoprvé, je možno zkusit znovu. Jste bytosti lásky, cožpak nechápete, že nejdůležitějším úkolem pro vás je vyjadřování sebelásky? Proč sami sebe otupujete strachem, proč zaháníte své pochybnosti alkoholem a drogami? Není potřeba o sobě pochybovat. Každý v životě prožíváte to, co si nesete z minulosti. Naučili jste se mnohé a již víte, že jste schopni mnohé zvládnout. Proč však sebou neustále nosíte tu tíhu, které je možné v mžiku se zbavit? Proč si stavíte překážky a nakládáte stále více zátěže? Učte se vidět pravdu, učte se být lehkomyslní a nevzdávejte se bez prosazení sebe samých. V mnohých situacích dávno znáte řešení. Ale co děláte vy? Kroužíte kolem, sami sobě namlouváte proč je důvod toho řešení nevyužít. Topíte se ve strachu a obavách. Ale pokud nebudete riskovat, může se stát váš život peklem. Zde nejde o vaši obětavost a o vaše utrpení. To jen vy sami si toto nalháváte. Ti, kdo znáte řešení své „bezvýchodné“situace, na nic nečekejte, jednejte. Vesmír je s vámi. Toto je období změn, naslouchání své pravdě. Je to učení o změně vás samých. Mnohdy máte jen krůček k tomu, uchopit příležitost, ale vy se raději pevně držíte toho, co je dávno pryč. A přitom trpíte a hroutíte se pod tíhou života. Ale takto nevypadá život. Toto není láska. Obětujete sami sebe pro nic. Lidé Země, pochopte už, že vy jste nepřišli, abyste se trápili. Přišli jste milovat a odpouštět. Možná cítíte obavy, ale přesto udělejte rozhodný krok vpřed. Víte, co máte dělat, ale proč chtít slyšet ujištění od jiných, že je to tak správně? Copak neslyšíte hlas svého srdce? Tak co vám brání?Jste dětmi Země, všichni jste si rovni. Nemyslete si, že snad jste méněcenní a jiní, než ostatní. Vy jste jeden. Kdybyste viděli spojení, která vás prostupují… V meditacích se k tomuto pochopení můžete přiblížit. Ale zatím, bohužel, jsou vaše oči většinou zavřené. I přesto… jděte do neznáma a vychutnávejte pocity svobody. Otevřete svá srdce a hledejte vyšší smysl života. Nechtějte se stále zavírat ve svých ulitách. Je to tak krásný čas pro všechny duše... Obejměte své bližní a uchopte je za ruce. Ucítíte lásku.

9.3.2014Nová Země?
Je možné žít na Nové Zemi? Sami si můžete vybrat, kudy se dáte. Zda budete součástí tohoto světa, této reality anebo se rozhodnete žít v souladu se sebou samými. Země je pro všechny bytosti. Vaše Nová Země neznamená, že by zde bylo více planet, spíše jde o výběr, o volbu. Jde o to, kam budete směřovat. Zda prohlédnete a uvidíte pravdu a zda za ní půjdete. Zda změníte sebe sama a naučíte se žít v souladu s přírodou, v souladu se svým srdcem. Mnozí touží odejít z této reality, kdy vás denně potkává spoustu informací o negativním stavu věcí, kde se necítíte dobře a máte pocit, že stále více, den ze dne, se ve vás rozvíjí vzdor k takovému životu. Nejste spokojeni, nejste šťastni. Vždy však se pro něco rozhodujete a je jen na vás, kam směřujete. Zda jste již došli tak daleko, že se vás mnohé nedotýká. Možná máte v sobě pochybnosti, ale umíte se jich zbavit. Chápeme, že jste unaveni a mnohdy nemáte sílu hledat řešení. Ale tento stav je pouze dočasný. Jste na cestě plné kvítí. Tato cesta, i když je mnohdy skrytá, může být pro vás jedinou možností, abyste odkryli to, co je skryté, abyste pochopili to, co v sobě dosud jen matně tušíte. Cítíte se povoláni k tomu, pozvednout Zemi a vaše snaha je nezměrná. Máte prostředky pro to, abyste byli úspěšní. Jsou však také mnohé problémy, díky kterým se vysilujete. I když byste je vlastně mohli vyřešit jiným způsobem a velice rychle. Vy však jste dosud nedospěli do tohoto místa, odkud je výborný rozhled. Dosud se díváte sice z výšky, avšak do krajiny pokryté mlhou. Nemůžete vidět dále, nežli na své ruce a tak si mnohé – i když nesprávně – domýšlíte. A díky tomu, že máte pouze určité zkušenosti z minulosti, nemůžete vytvořit prostor pro pravdu, ale stále opakujete to, co jste kdysi znali. I krajinu pokrytou mlhou stále jen tvoříte podle toho, co si myslíte. Není zde žádný prostor pro nové, žádné místo pro zázrak a následné uzření té pravé podstaty. Mlha zakrývá i vaše vědomí. Je potřeba, abyste uvolnili svou mysl a udělali místo pro krásu, kterou jste dosud nepoznali. Jste na cestě, kdy rozhodnutí o jejím směru padlo již kdysi dávno. Jste vedeni, abyste svou pravdu našli. Abyste pochopili, že není třeba na nic čekat a vytvářet složité myšlenky o stavu světa, o vašich životech. Vše se může změnit v každé vteřině. Je zde tato možnost. Proto neodkládejte nic, co můžete udělat ihned. Neomlouvejte sami sebe z nečinnosti, spíše naslouchejte hlasům svého vedení a jednejte. Mnozí jsou již blízko cíle a spoustu z vás cítí, jak se každým dnem mění. To, na čem záleželo včera, již není podstatné. Tento svět se mění. Avšak pozor na neustálé a nepolevující zábrany. Pokud nebudete bdělí, může se svět opět zhroutit. Vy však toto nesmíte dovolit. Udělejte vše pro to, aby láska zvítězila. Abyste následovali to, co cítíte v sobě samých. 

2.3.2014Očista a ozdravení
Tento čas je vymezen hrám. Tak, jako malé děti jsou nezkažené, čisté a hravé, přístupné všemu, co k nim přijde, tak i vy byste měli prožívat tento čas. Jste spojeni sami se sebou, stále častěji nacházíte cestu, díky které se dostáváte z problémových situací. V této chvíli začíná vše kvést. Příroda se začíná probouzet. A s ní také vy. Máte před sebou chvíle úžasů nad tím, co uvidíte, když otevřete oči dokořán, jakmile se probudíte. Až uzříte tu nádheru. Jarní příroda vás bude velice inspirovat k pobytu venku, k očistě těla i duše. Tento čas je opět obdobím probouzení, obracení se do svého nitra, časem zrození nového, ale také uzavírání vyřešených problémů, časem odpočinku a nového pohledu na svět kolem sebe. Člověk jako bytost láskyplná se navrací do svého nitra, uvědomuje si pomíjivost života, ale také velkorysost vesmíru a přírody, mnohdy svou nedokonalost jako bytosti zde na Zemi. Přesto však, lidé Země, jste stále více vedeni k tomu, abyste přes veškeré problémy pokračovali dále ve svém postupu, abyste chránili své bližní, svou matku Zemi. Abyste čerpali energii, která vám pomůže k vlastnímu ozdravění. Očista a ozdravení je téma těchto dní. Neboť i sama Země neustále kráčí dále, odhazuje svou zátěž. Přesto, že je v tomto procesu také unavena jako vy sami. Tento čas vybízí k vzájemnému setkávání a sdělování vlastních zkušeností, porovnávání toho, co jste prožili a zvládli. Je tu doba pro zhodnocení a také uzdravení fyzického těla předtím, nežli budete nuceni opět nastoupit k další cestě, která vás opět může vyčerpávat a zároveň osvobozovat od nátlaku mysli, ale také nátlaku a manipulací lidí kolem vás, vaší společnosti. Nyní, lidé Země, jste připraveni na chvíli odlehčit své životy a užívat si radost a pohodu. Učit se být znovu dětmi. Milovat nepodmíněně a být důvěřiví v sílu Vesmíru a v sílu tvůrce ve vás samých. Dovolte si uvěřit, že vy sami jste schopni změnit váš svět. Dovolte si vypnout a nalézt cestu k radosti a pochopení. Jste stále bytosti s velikým potenciálem, pouze omezeni ve svém prostředí. Uvědomte si, že vaše realita je velice zkreslená, že pohled, kterým se díváte, je velice omezený. Je zde nepřeberné množství možností. Stejně tak, jako je před vámi nepřeberné množství cest, po kterých můžete kráčet. Naučte se vnímat svobodu skrytou za pláštěm toho, co musíte a k čemu jste nuceni. Neboť vždy máte na výběr. Jste zde, abyste pochopili, že lze cokoli, co si zamanete. To, co vás omezuje, jste pouze vy sami. Jakmile toto pochopíte, již nikdy více se nebudete cítit nesvobodni. Budete volní jako ptáci. Milujeme vás a jsme s vámi….. 

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky. 


(c) Putnici / http://putnici.sk/