Poselství a vzkazy - leden 2014 (1. - 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     27.1. 14, 02:22

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

31.1.2014Uzemnění
Počínaje lidskými bytostmi, až po všechno živé na Zemi, pro každého je zde možnost být napojený, vnímat totéž, co vnímá Matka. Spojení je stále posilováno, neboť jste dávno velkou část této schopnosti ztratili. Vše se začíná po novu a síla spojení bude mnoho lidí výrazně poutat k Zemi i v příštích dnech. To proto, že i když jste napojeni na vesmírný zdroj, stále neumíte rozlišovat, zda to, co prožíváte a chcete prožívat, náleží k vaší realitě nebo jsou to pouze vaše iluze, které jste si stvořili, aniž by jste byli schopni nahlédnout dovnitř. Uzemnění je důležité. Přesto, že vše probíhá rychleji, je zde stále mnoho ke zpracování. Sice máte více možností, ale stále se učíte a budete se učit je vidět a využívat. Budete se probouzet a hledat svou cestu, budete se snažit odejít z toho, co se vám nelíbí. A pokud pochopíte jak na to, může se to stát ze dne na den. Dny jsou velice silné a to, co se uvolňuje z vaší minulosti, z vašich myslí, z vás samých, je velice těžká energie. Pochopte, že jste si ji nastřádali za spousty životů. Chápete, že toto musí odejít. #CONT# To, co se snažíte pochopit je, proč je toto mnohdy spojeno s takovou bolestí a s takovými obavami. Proč máte neustále v sobě zmatek a neznáte odpovědi, kde se vše bere. Proč najednou opět pochybujete, i přesto, že jste si již dávno byli jisti. Vesmír po vás chce, abyste zůstali opravdoví, abyste stáli sami za sebou a za tím, co jste si vybrali. Abyste se nenechali ovlivňovat čímkoli vnějším. Chce, abyste byli ti, jací jste svým původem, ne takoví, jací jste se naučili být jen proto, abyste přežili v tomto světě. S co nejmenším počtem ran, abyste prošli co nejpohodlněji. Chce, abyste dostáli tomu, co jste si slíbili a totiž tomu, že pomůžete Zemi, že pomůžete sami sobě, svým dětem. Že pozvednete vědomí a projdete branou do lepšího života, k vědomému prožívání a tvoření a osvobodíte se. Čas je k vám velice vstřícný. A jakkoli jste zdrženi a kladete odpor, o to bolestivějším procesem potom procházíte. Část z vás ještě nechápe, proč se jim vše děje, nepozastavují se nad tím. Nehledají odpovědi, ale pouze pasivně přijímají svůj život. Toto se ale také jednou změní. Bude to potřeba, neboť i tito dojdou na rozcestí, kde budou nuceni volit. Není cesty zpět. A ti, kteří jste již probuzeni, nelekejte se problémů, ale jděte za svým cílem. Neboť vy už víte. Odměnou vám bude klid na duši a spasení. Nebuďte zlí sami na sebe, neboť vše zde je pomíjivé a je to součástí vašeho učení. Milujte sami sebe a učte se být vědomí. Potom vše pochopíte a nebudete již nikdy moci být klamáni. Milujeme vás.

21.1.2014Cesta k sobě
Čas pokročil. To, co je potřeba změnit, přichází. Minulost, přítomnost a budoucnost jsou jedno. Jsou tvořeny každou bytostí v každé minutě. Tato časová osa je však pouze pro nezasvěcené. Čas dodává pohyb dějům. Brána se otevírá. To, co bylo dosud nedostupné, stává se uskutečnitelným. Děje, které vedou k výraznému projevení jakýchkoli realit se protnou v čase, který je nazván novým věkem. Každá bytost bude moci být uvolněna z koloběhů opakování, pokud nalezne cestu k sobě. Pokud jste již na této cestě, je potřeba naslouchat. Je potřeba učit se rozpoznávat manipulace a to, co nejste vy. Sami časem pochopíte, že je možné poznat vše, co je dosud skryto. Jste vedeni, abyste chápali, že vše, co se děje, má spojitost s vámi samými, s etapami plnými strachu a ovládání. Ale to, co je pro vás minulost, již není nutné znovu prožívat. Zahoďte své pochyby a staňte se prvními, kteří prohlédnou. V mnohém můžete pokročit, neboť se otevírá prostor pro výrazný posun. Posun vědomí jednotlivců a tím také celých skupin. Můžete pozvednout jeden druhého. Hledejte v sobě sílu a odvahu. Najděte lásku a naučte se ji sdílet i přes to, že jste zapomněli. Znovu si vzpomínáte. Je potřeba změnit smysl vašich životů. Je potřeba přiznat si, že život sám je vašim učitelem a vy jste mnohdy nepozorní žáci, kteří se nezajímají o výuku. To, co prožíváte, je mnohdy možné přirovnat k životu v kleci. Kéž by jste viděli všechny možnosti, ze kterých si můžete vybírat. Vaše životy by se zcela proměnily. To, co si myslíte, že je štěstí a radost, by vám pak připadalo šedivé a nicneříkající. Ale vše je možné. Přijměte tuto větu do svého života. Učte se s ní žít. Začátky jsou těžké, ale můžete ucítit úlevu, neboť mnozí již ušli kus cesty. Tento svět se mění. Je zde ještě ale spoustu k nápravě. Buďte bdělí a měňte vše, co považujete za málo přínosné. Hledejte nové cesty, ukazujte svým bližním, jak odkrývat pravdu a také ji žít. Otevřete mysl a naslouchejte. Rozlišujte a uvědomujte si strachy, které přispívají pouze k tomu, aby vás zlomily. 

12.1.2014Návrat domů
Stále více je patrné, jak Země strádá. Strádá zásahem lidí, i přesto, že mnozí se stále více snaží, aby tyto dopady byly co nejmenší. Spojení mezi lidmi a Zemí se však stále prohlubuje. Vy všichni, bytosti Země, si pamatujte, že toto spojení nelze přerušit, je potřeba posílit. Tam, kam půjde Země, jdete i vy. V tomto čase se velice změnilo působení energetických sil. Vše se přestavuje a to, co fungovalo ještě na konci roku, také mizí. Jakoby jste nainstalovali nový program. Rychlejší, ale také s rychlejším dopadem na toho, kdo s ním špatně zachází. Nejen planeta, ale celý vesmír prochází změnami. Vy, bytosti Země, brzy poznáte úžasnou proměnu, která vám mnohým snad zpočátku může přinést zármutek a bolest, neboť vás donutí odevzdat vše. I ten sebemenší dílek vaší minulosti, každý kousek nepravosti a nepochopení. Budete podrobeni důkladnému očištění, abyste však „vstali z mrtvých“. Vaše duše čekají na tento čas. Přestože již dávno jsou připraveny. Nyní však působí síla, která vás povede domů. Povede vás k sobě samým. Naučí vás spoléhat sami na sebe a bude vás dále léčit. #CONT# Ti, kteří se vrací k sobě, budou šťastní. Jejich životy se budou zdát přínosnějšími. Nelze dále držet tento neúnosný stav, je potřeba, aby jste se odlehčili. Abyste prosvětlili svá těla. Každá duše čeká na pokyn, aby se vrátila ke svým kořenům. Aby se probudila a převzala své poselství. Poselství, které jí umožní být sama sebou. Poselství, díky kterému si začne uvědomovat sama sebe, své spojení se zdrojem, se svou rodinou. Pochopí svůj svět, svůj život, svou cestu. Jste na začátku cesty, která vede nejen vzhůru, ale také do vašich srdcí, do vašich domovů. Buďte šťastni a přijměte tento dar. Jsme s vámi a milujeme vás.

2.1.2014Milovaní,
zůstaňte propojeni tak, jako jste to cítili v posledních dnech uplynulého roku. Na okamžik jste stvořili jednotu a byli jste Bohu blíž. Toto spojení se ale uvolňuje s tím, jak se každý opět vrací ke svým starostem a k prožívání všedních dnů. Milujte však i nadále sami sebe a jeden druhého a poslouchejte svá srdce, naslouchejte a učte se naslouchat. Vracíte se k sobě i přesto, že je to pro vás nové, neznámé. Přesto cítíte, že toto je ta pravá cesta. Nezkoušejte propásnout příležitost. Je to cesta, která vás vede ven z nepříjemných událostí, z dramat, která jste si stvořili. Všude se objevují informace o tom, co vás čeká v dalších dnech. Ale pro každého to je něco jiného. Jedno však máte společné: pokračovat v započatém díle, stávat se bdělými a vytrvat ve svých zkouškách. Posílit svou víru a odvahu a konečně se uvolnit z pout minulosti a nefunkčnosti. Stát se hravými a věnovat sobě samým to, po čem toužíte. Jen vy sami víte, jakou cestou toto můžete získat. A je zde ujištění toho, že i nadále můžete žádat o pomoc, o vedení, že i nadále nad vámi bdíme a přinášíme vám to, oč žádáte. Přijměte požehnání ke svým krokům a buďte s Bohem.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky. 


(c) Putnici / http://putnici.sk/