Poselství a vzkazy - listopad 2013 (1. - 4.časť)
@ duchovno -> svet spirituality     1.12. 13, 03:39

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

30.11.2013Probuďte se ze snu
Lidé Země, váš čas vás odnáší vstříc dobrodružstvím života. Jsou dny, kdy se cítíte šťastní a naplnění. Poté ale vaše duše touží po klidu. Toužíte se stáhnout ze světa hluku do svých srdcí. Odcházíte do svých svatyň, aniž si uvědomujete, že vám to přináší naplnění, ztišení a pochopení. Hledáte své pravdy. A hledáte je na všech možných místech. Často však pochybujete o sobě samých. Jste dokonalí a přesto sami sebe nedokážete ocenit. Láska zahřívá vaše srdce, která jakoby se rozpouštěla v blahu a síle tohoto citu. Avšak jakmile si uvědomíte svou zranitelnost, uzavíráte se tomuto proudu. Jste velice citliví, přesto mnohdy necitelní k ostatním a zejména k sobě samým. Odpíráte si to, po čem toužíte a co celý život hledáte. Je mnoho z vás, kteří milují z celého srdce. Milují své děti, partnery, své blízké. Přesto o tomto svém citu nikdy nemluví, jakoby se za něj styděli. Jste příliš tvrdými a příliš se bojíte bolesti. Proč si lásku neustále spojujete s bolestí a příkořím? Vaší podstatou je láska vy jí zapíráte. Před sebou samými, před druhými. Mějte ve svých srdcích víru v lásku. Meditujte na lásku. Ucítíte klid a vaše srdce roztaje. Jste ve svých myslích kýmkoliv, ne však těmi, kterými jste doopravdy. #CONT# Bojujete s problémy a veškerý váš čas tomuto boji věnujete. Kolik času však trávíte s lidmi blízkými? Proč neustále oddalujete setkání s nimi kvůli nedostatku času? Čekáte, až nastane vhodná doba? Ale ta nepřijde, pokud sami nezasáhnete. Skláníte se před působením času, jakoby to byl váš pán. Ale opak je pravdou. Stále více se hrbíte a chcete všechno zvládnout, dokud nepadáte na kolena anebo se neocitnete nemocní a bolaví na nemocničních lůžkách nebo ještě hůře v léčebnách. Je to zvláštní, ten váš život. Honíte se za tím, co byste chtěli a nevšímáte si pokladů, které máte. Znáte vůbec sami sebe? Znáte lidi, se kterými sdílíte své domovy? Komunikujete? Jste otevření a sdílní nebo máte odstup? Často žijete vedle sebe jako cizinci. Každý uzavřený do svého světa, rozhodnuti nepustit nikoho za přípustné hranice. Možná čekáte na zázrak, který vám umožní změnu, po které toužíte, ale ke které nemáte sílu a odvahu. Jste zvláštní. Vzdáváte se svobody a lásky, abyste zůstali zavření ve vězení, kde tím věznitelem jste vy sami. Lidé Země, copak vás toto těší? Copak nehledáte více? Život je tak krátký a přitom tak nádherný. Vy však se na něj pouze díváte za zavřeným skleněným oknem. Je nutné uchopit ho a prožívat s nadšením a s radostí. Každý všední den. Je toho zde tolik k vidění. Učte se toto dělat. To je vaší přirozeností. Toto je váš úkol pro každý den, každou minutu. Hledat krásu a lásku ve všem, co vám den přinese. Uvidíte štěstí, radost i lásku a naučíte se vidět i spoustu dalšího. Přijměte zodpovědnost a probuďte se ze snu.

29.11.2013Lidé Země,
na tomto světě bují mnohé nepravosti. Máte tolik možností, abyste je napravili. Bohužel mnozí se dívají jen sami na sebe a jsou slepí k tomu, co vidí kolem. Vězte však, že v tomto čase a na tomto místě je stále také ještě spravedlnost. Vy jste pouze loutky ve světě iluzí. Není zde čas, abyste se dále učili své role. To, co potřebujete, je znát pravdu. A tu je potřeba hledat ve svém srdci. Mnoho informací vás bombarduje ze všech stran. Ano, toto je doba informací, ale také rozlišování. Čas, kdy sami sebe můžete pozvednout. Ale také velice rychle ponořit do bahna. Rychlost, s jakou procházíte životem, vás může děsit. A také to, že se cítíte vláčeni osudem a vaším systémem a cítíte, jakoby jste se nemohli pohnout. Takto však je to správné. Neboť čím více se budete cítit svázáni, tím rychleji se z této nehybnosti budete chtít vymanit. A to je ta hybná síla, která vás osvobodí. Osvobodí ze závislosti a manipulací. I když se blíží doba klidu, ale jakmile přejde, vše vás zastihne s daleko větší intenzitou. Bude se zdát, že v tomto světě už nenaleznete sílu, abyste přežili. A právě toto vás osvobodí. Právě v tu chvíli se nadechnete a pochopíte. Uvidíte svou cestu a procitnete. Neboť jen vy sami, se svou silou a se svými rozhodnutími můžete měnit směr své cesty. Nebojte se udělat ten krok. Přejeme vám mnoho síly a dáváme k dispozici naši lásku. Projevte svou, obzvláště sami sobě. Milujte se a věřte si. Tak naleznete jistotu ve svém srdci. 

20.11.2013Odkrývání skrytého
Dny temna se šíří Zemí. Čas odvál mnohé krutosti. Přesto zde v tomto čase je stále mnoho násilí a válek. Lidé válčí mezi sebou. A není to pouze zbraněmi. Války jsou vedeny ve všech možných oblastech, v různých zemích jiným způsobem. Je možné říci, že tento čas vůbec není klidný. Blíží se čas zrození Krista, čas vánoční. V tomto čase všichni vědomě zaměří své mysli na lásku a pochopení, na sdílení svých pocitů radosti a štěstí. Bohužel tyto pocity, toto zaměření myslí, není trvalé. Jakmile pominou tyto dny, každý opět opustí tyto své úmysly cítit se radostně a šťastně a opět se rozhoří boje, někdy boje o vlastní životy, o přežití. Země sténá a její pohyby se projevují velice často. Toto nelze utlumit, musí být uvolněno vše, co je drženo uvnitř. Stejně tak v srdcích lidských. Neboť vy, lidé Země, jste ti samí, jako bytosti světelné, ti stejní, neboť pocházíte z jednoho. A proto hledejte radost a klid, po kterých toužíte. Hledejte toto vše uvnitř sebe. Nebojte se kráčet po nových stezkách, prožívat vše, co vám život přinese. Nelitujte sami sebe a postavte se nepřízni. Nemůžete být smutní z toho, co vám život přináší, neboť vy jste toho strůjci. Není zde jiné cesty, nežli zdokonalovat sami sebe, není zde jiné cesty. Neboť pokud nechcete ustrnout, musíte se hýbat. Nyní jste konfrontováni se sebou samými. Vše, co zůstávalo uvnitř, vychází ven. Tak, jako u matky Země. To, co se vynořuje, vám přináší mnoho pochopení, ale také je to velká síla, vaše emoce se zmítají nahoru a dolů. Jste konfrontováni s minulostí, s tím, co jste uvěznili v sobě. S tím, co jste mysleli, že jste ze svého života vytěsnili. Toto je jedno z nejsilnějších období, kdy se odkrývá vaše nitro. Není zde možnost, jak uniknout. Jediným řešením je pochopit, zpracovat a uvolnit. Budete i nadále potřebovat velkou sílu, abyste byli schopni dále pokračovat, neboť ještě není konec. Uvolňování přichází ve fázích. Nesmíte však projevovat obavy, neboť jste pod ochranou Boží. Podporujte jeden druhého. Blízkost milých a láskyplných lidí vám může v mnohém ulevit. Lidé Země, buďte silní a vězte, že temnota nad vámi nemá moc, pokud přijmete do svých srdcí lásku. Buďte s Bohem. 

6.11.2013Zamýšlení se nad životem
Dnešním dnem začíná uzdravení. Mnohé prosby byly vyslyšeny a odpuštění bylo účinné. Země se probouzí a na mnohých místech půjde o silnou očistu. Ona nechce dál snášet negativní stavy, musí být uvolněna svazující energie. Čas se propadá a také spoustě z vás chybí čas pro ně samé, stavíte mezi sebe hráze, bojíte se zklamání. Stále více se vzdalujete jeden od druhého, místo, abyste učinili vstřícné kroky. Tento čas vás nutí k zamyšlení a vy poznáváte, že vaší nadějí je přijetí. Přijetí toho, co je. Naladění se na přítomnost. Pochopení souvislostí a nalezení pravdy. Váš pohled je plný iluzí, jste poutáni na určité podněty, které myslíte, že jsou pro vás nejdůležitější. Ale to důležité bývá často opomíjeno. Je to společné propojení, vzájemná láska a také vzájemný respekt. Jste všichni duše, které se přišly učit. Každý z vás má svou minulost a svou budoucnost, každý splácí to, co zasel. Není mezi vámi v tomto rozdíl. Jste na jedné lodi.Copak to nechápete? Není potřeba se nad někoho povyšovat, bezdomovec nebo boháč. Oba jsou zde z nějakého důvodu. Není tu rozdíl. Lidské hledisko je plné odlišení, plné odsuzování. Ale buďte bdělí a zamyslete se nad svými životy. Nevíte, co vás čeká, nevíte, kam kráčíte. Nevíte dne ani hodiny. Čas je velice vrtkavý, stejně tak, jak váš osud. Dokud se nenaučíte ovlivňovat svůj život do té míry, že uspějete u každé zkoušky. Jste v mnohém programováni a tento svět nemůže prosperovat v tomto stavu. Dějí se mnohé nespravedlnosti a mnozí mlčí. Dívají se a mlčí. Od tohoto roku se očekávalo mnoho změn, mnoho konfliktů, ale také správných řešení. Jste však unaveni neustálými problémy a spory. Vězte však, že v sobě nosíte sílu Boha. Že podstatná část vašich problémů vlastně neexistuje. To vaše mysl spojuje současnost s tím, co znávala v minulosti. Ale minulost již nefunguje. Vše se boří. Padají věže, hroutí se názory, umírají staré zvyklosti, mění se svět. Měníte se vy. A i když si to mnozí možná nepřipouští, ohlédněte se zpět, do jaké míry jste jiní oproti loňskému roku. Hvězdná soustava umírá, nová se probouzí, čas tepe a přesto se vše děje v jedné rovině existence. Vy máte možnost okusit tuto dobu, tento čas, tuto realitu. Je to váš život. A máte velkou příležitost. Nepromarněte ji zbytečnostmi. Na světě jsou mnohé krásné věci. Jsou to ty nejobyčejnější z obyčejných a přesto v sobě nesou lásku, krásu a laskavost, pohlazení a útěchu. Toto je to, co je potřeba vám neustále připomínat ve vašem hledání. Všímejte si všeho, co máte na své cestě. Již nikdy nenastane ten stejný den, ten stejný okamžik a vy můžete o mnoho přijít. Zabrzděte a vystupte ze shonu kolem sebe. Nečekejte, až budete mít čas, prostě si ho udělejte. Nebo budete čekat do konce života a celý ho čekáním promarníte. Buďte s Bohem.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky. 


(c) Putnici / http://putnici.sk/