?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


JOSEF VESELÝ: PŘÍRUČKA VYSOKÉ MAGIE
@ moja knižnica     25.10. 07, 01:31

Tento rok si na nedostatok kvalitnej magickej literatúry nemôžme sťažovať. Po vydaní Postmodernej mágie Ikarom, Liber Null & Psychonaut Vodnářom a (podľa niektorých) aj Mágie peňazí zase Ikarom, nastupuje na trh ťažkotonážne opus magnum Josefa Veselého Příručka vysoké magie. Vydané opäť blahoslaveným českým vydavateľstvom Vodnář. Osemstostranový kolos nabitý informáciami, obrázkami a fotodokumentáciou.

Na gigantické rozmery a váhu knihy ma nikto dopredu neupozornil; takže cesta domov po jej vyzdvihnutí na pošte sa zmenila na zážitok čistého klifotu. Už len pre to som na imaginárnej stupnici hodnotenia knihy od jedna do desať strhol dva body. Ale napokon som dorazil domov a už po niekoľkohodinovej rekonvalescencii som knihu začal čítať. Dopadlo to zvláštne. Napriek dvojbodovej strane na začiatku (a ešte trojbodovej po tom, čo mi pri vyberaní z poličky spadla na pravé chodidlo) kniha dostala desať bodov z desiatich. To znamená, že aj keby bola o polovicu horšia ako je, stále by to bol skvost, aký česká magická literatúra ešte nezažila. Nemyslím posledných osemnásť rokov; myslím niekoľko posledných storočí.

Jedným dychom musím dodať, že motiváciou k napísaniu vyššie uvedených riadkov nebolo to, že autor kedysi podobným spôsobom pochválil moje Zóny stínu. S Josefom Veselým nie som v kontakte od jesene roku 2004, myslím, že sme si nezostali nič dlžní a nemáme žiadny osobný vzťah. Mám teda opodstatnenie predpokladať, že ku knihe pristupujem rovnako ako ktorýkoľvek iný čitateľ. Vrelosť môjho prístupu je dokonca možno ešte skalená tým, že Josef Veselý prezentuje predsalen vo svojej podstate skôr tradicionálny magický prístup (aj keď s otvorenou mysľou), ktorý mi je dosť vzdialený.

Prejdime k tomu, čo kniha ponúka. V samotnej koncepcii nastal mierny posun. Oproti predchádzajúcim knihám Josefa Veselého z tejto rady – MagieMagie pro pokročilé sa pri jednotlivých témach nachádza podstatne viac informácií z autorovej osobnej praxe alebo experimentov jeho známych. To veľmi vítam. Kniha tak prináša naozaj objemné množstvo informácií, postrehov, inovácií a myšlienok odvodených z autentickej praxe. Tie sú vo vhodnom pomere skĺbené s citáciami alebo parafrázami uznávaných svetových autorov, ktorí sa rovnakej téme venovali tiež. Vznikajú tak vysoko prínosné celky, ktoré sprostredkujú hlboký prehľad o nejakej oblasti magickej praxe, spolu s vykreslením atmosféry a povahy súvisiacich praktických experimentov.
Kniha obsahuje okruhy: Lunární magie, Pracovní model 72 géniů, Devadesát protigéniů venušské sféry, Magie martické a plutonické sféry, Zodiakální magie, Magie tří principů, Magie atavismů, Henochiánská magie v hermetickém řádu Golden Dawn, Sadomasochistické a jiné okrajové praktiky v sexuální magii, Nové kapitoly z experimentální démonologie, Pekelní šéfové, Choronzon – démon propasti, Vampyrismus, lykantropie a magie krve, Tradiční význam 22 písmen hebrejské alefbety, Andělé v magii, Bohové jako egregory, Ropucha v čarodějnictví a magii, Magie, synchronicita a holotropní vědomí, FAQ, Dodatek, Průvodce autorovým dílem.
Ako vidno, ide väčšinou o temnejšie, temné alebo najtemnejšie oblasti mágie. Tým u mňa kniha vyrovnala prvú dvojbodovú stratu. Naozaj, Veselý tu opisuje vlastné experimenty s praktikami, pri ktorých vám je jasné, že ide o techniky typu „get rich or die tryin`“ – teda „zbohatni alebo umri pri pokuse o to“. (Pričom za „bohatstvo“ nech si dosadí každý čo chce.) Obzvlášť pri kapitolách o Choronzonovi a prieskume klifotu to vidno. Oživilo mi to spomienky na niektoré moje akcie pri písaní Zón stínu a uvedomil som si, že rešpektujem len mágov, ktorí s touto hranou majú vlastnú skúsenosť. A Veselý si tu v tomto smere získal môj plný rešpekt. Treba zohľadniť aj to, že je predsa len rozdiel, či podobným spôsobom blbne dvadsaťtriročný chalan (toľko som tuším mal, keď som dokončil Zóny stínu), alebo pán po päťdesiatke. Neviem sa rozhodnúť, či je to životný úspech alebo prehra, ale po magickej stránke je to každopádne výkon. Chcel by som, aby ma v päťdesiatke ešte vedelo nadchnúť skúmanie klifotických sfér a vzrušoval ma démon Choronzon. Aj keby to malo byť len detské hranie, kruci, stojí to za to!

Aby som len nechválil, prejdime aj k tomu, s čím sa nedokážem dosť dobre stotožniť. Totiž, celé moje chápanie mágie sa uberá iným smerom, než aký rozvíja Veselý v knihe. Poviem to príkladom. V knihe sa nachádza aj podkapitola Devadesát protigéniů venušské sféry. Praktik menom Malív tu rozpracoval 90 protigéniov, ich podoby a kompetencie. Josef Veselý s modelom pracoval a opatril text poznámkami.

Odhliadnuc od toho, že podkapitola vyzerá ako keby vypadla zo Zón stínu (čo by vôbec nevadilo, formát, ak sa osvedčí, treba využívať; podobná metodika ma dokonca teší), ide skôr o celkový prístup. Veselý v knihe prináša množstvo podrobných modelov, do ktorých sa ponára a vynáša z nich to, čo označuje ako noetický význam. Sám priznáva, že praktický význam je pri niektorých modeloch skôr malý. To, čo chcem povedať je dobre vidieť práve pri 90 venušských protigénioch. Sú im prisúdené aj kompetencie, ktoré netreba prisudzovať venušským protigéniom v komplikovanom modeli – sú obsiahnuté v kmeňovej saturnskej, martickej alebo inej klife. V Zónách stínu som popísal základné klifotické fazety pre prax; snažil som sa udržať ich čo najmenší počet a prehľadnosť s jasne vymedzenými kompetenciami. Pri takom modeli je jasné, na čo slúži – na prepracovanie niektorých blokov alebo „osobných démonov“, vzťahov, či situácií, pričom je vždy jasné, s akou životnou oblasťou práca s ktorým fazetom súvisí. Jednoducho povedané, pre mňa je klifotický model konštrukciou pevne ukotvenou do života a práca s ním sa musí prejaviť dosahovaním väčšej úspešnosti v danej životnej sfére. Pre mňa tento model netreba rozširovať akonáhle pokrýva celé životné spektrum. Ak mi ide o zvládnutie agresivity, stačí mi jedna entita, v ktorej sú tieto atribúty zakotvené (v sefirotickom alebo klifotickom zmysle). Nepotrebujem venušických, martických, saturnských a ďalších géniov s podobnými atribútmi. Model, aký prezentujem aj vZónách stínu, pre mňa nemá žiadny noetický význam. Je to len symbolická sieť, ktorú som vytvoril a oživil svojou vierou. Keď potrebujem riešiť nejaký problém, vierou ju dočasne oživím a použijem ju pri riešení. Potom pre mňa opäť prestáva existovať. (Takto s ním môžu samozrejme pracovať aj iní praktici, alebo sa ním inšpirovať a vytvoriť si vlastný.) Rôzne magické modely chápem ako hadiu kožu, ktorú si oblečiete, zžijete sa s ňou, učiníte z nej súčasť seba samých a potom, keď ju už nepotrebujete, ju jednoducho zvlečiete. Sú to nástroje, môžu prezrádzať zaujímavé veci o našej psychike a dokážu pomôcť; inak z nich, podľa mňa, nemožno vydolovať žiadne pre vonkajší život užitočné poznanie. Tu je zásadný rozdiel. Mám dojem, že Veselý chápe tieto jednotlivé modely skôr ako zachytenie určitej transcendentnej reality. Táto je stála a „živá sama o sebe“. Preto má zmysel ju skúmať, ponárať sa do nej, spoznávať ju aj bez priameho naviazania na riešenie konkrétnych problémov. Pre mňa sú to len nástroje, ako som už raz uviedol, na úrovni motyky alebo hrablí. Keď potrebujem niečo vykopať, vytiahnem ich z pivnice, kopem, potom ich zase odložím (to sa týka obecne nástrojov, nie hrablí). Nepotrebujem desať motýk v rôznych obmenách, stačí mi jedna. Ak sa ukáže ako nevhodná, kúpim (vytvorím) si druhú. Ale až v nadväznosti na konkrétnu situáciu a problém. Sú ľudia, Josef Veselý nepatrí medzi nich, ktorí sú natoľko zaujatí združovaním motýk, ich vytváraním a podrobným skúmaním ich detailov, že k samotnému kopaniu sa nedostanú buď vôbec alebo málo.

V tomto teda vidím zásadný rozdiel medzi prístupom prezentovaným v knihe a mojim chápaním. Nechcem sa teraz hádať, ktorý je lepší, ani znevažovať, a už vôbec nie tvrdiť, že lepší je predsalen ten môj. Takisto vôbec netvrdím, že to čo je popísané v knihe vedie nutne do odtrhnutia. Iba upozorňujem na možnosť rozdielneho chápania mágie ako takej. Zdá sa mi to celkom zaujímavé. Možno to súvisí s tým, či je základná orientácia mága na tonal alebo nagual. S vonkajším aj s vnútorným životom sa dá pracovať na spôsobom tonalu, ale aj na spôsob nagualu.

Prejdem ku kapitolám, ktoré sa mi v knihe páčili najviac. Choronzon je spracovaný vynikajúco, kapitola prináša celé spektrum nových informácií. Je tu teória aj prax. Niektoré praktické postrehy naozaj veľmi cenné. Čo ma veľmi potešilo, nielen v kapitole o Choronzonovi, bolo, že Veselý ma dosť často cituje. Nie, výnimočne nejde o ješitnosť. Je to po prvýkrát, čo vidím náznak normálneho fungovania scény. Teda, že niektoré myšlienkypublikované v tunajšej scéne iného autora zaujmú, venuje im pozornosť a rozvíja ich vo vlastnej publikácii. Tak to chodí v rozvitejších scénach, je to celkom prirodzené a zdravé. U nás nezvyklé. Môžete napísať text, ktorý rozmetá tradicionálny hermeticko/magický model na prach, v tábore mladšej generácie hermetikov sa o tom hovorí, panuje rozhorčenie, súkromne sa preberá, ale na publikovanie vlastného textu primeranej úrovne, argumentačnej kvality a hĺbky sa nezmôže nikto. Taká je realita našej magickej scény, zachraňuje to len Josef Veselý. (Mimochodom, ten Josef Veselý, ktorý je z početného hermeticko-magického tábora, za posledných osem rokov neschopného vydať čo i len obežník, neustále napádaný a zhadzovaný.) Ten už v Magii pro pokročilé rozvíjal niektoré myšlienky, či už moje alebo niektorých svojich spolupracovníkov. V Příručce ide ešte ďalej a rozpracúva polemiku s niektorými ideami Zón stínu. Konkrétne pri démonovi Choronzonovi s niečím súhlasí, s niečím nesúhlasí, čo je normálne. Ako som napísal, táto skutočnosť ma teší, prvý krát som pri tom pocítil náznak formovania sa akéhosi myšlienkového špecifika našej scény. Okrem toho je pre čitateľa nadmieru prínosné, ak sa s problematikou –aj jej experimentálnym prežitím– zoznámi z viacerých zdrojov. Zážitky individuálneho mága sú vždy do veľkej miery formované jeho vlastnou osobnou a psychikou (ako naznačuje aj J. V.). Preto popis viacerých autorov môže sprostredkovať oveľa komplexnejší pohľad.
V Slovanskej magii aj Zónach stínu som sa snažil, inšpirovaný Pálešom a Sanom, uvádzať odkazy na okultúrne súvislosti, napr. niektorých entít s literatúrou, filmami a pod.. Josef Veselý v Příručce taktiež používa tento prístup a veľmi plodne ho rozvíja. Nájdete tu množstvo prepojení na umenie, poéziu, či životné situácie. Tak by magické malo vyzerať. Z melancholických dôvodov ma obzvlášť potešilo, že J. V. rozvinul moju myšlienku zo Zón o románe Stephena Kinga To ako študijnom prameni démona Choronzona.

Ďalšie skvelé kapitoly boli o martickej a plutónskej sfére, mágii atavizmov (vynikajúce rozvinutie myšlienok Zón smerom, ktorý mi, priznám sa, nenapadol), vampyrizme, sadomasochizme v mágii, synchronicite a holotropnom vedomí. Zásadný text je podkapitola Nových kapitol z experimentální demonologie s názvom Parciální síly. Nad daným problémom som nikdy neuvažoval, ale stretol som sa s ním. Myšlienky Josefa Veselého sú tu naozaj brilantné. Svieža a zaujímavá mi prišla tiež kapitola FAQ. Dobre sa mi čítali aj kapitoly o mágii troch princípov, zodiakálnej mágii, anjeloch, henochiánskej mágii, génioch či protigénioch. V tomto smere sa však už necítim príliš kompetentný hodnotiť.

Zhrňme to. Příručka vysoké magie Josefa Veselého je majstrovské dielo, ktoré by si konkurenciu hľadalo ťažko aj v zahraničí. Myslím, že je to zatiaľ najlepšia Veselého kniha, predstavujúca gigantickú sumu znalostí teórie i praxe. Spolu s dvoma predchádzajúcimi titulmi jeho magickej rady vytvára stabilný pilier vedomostí a posúva tunajšiu scénu na novú úroveň. Je to fenomén, z ktorého budú s úspechom čerpať stovky magických záujemcov aj o sto rokov. Keby každý, kto má odvahu a drzosť prácu Josefa Veselého zhadzovať, radšej urobil aspoň desatinu toho čo on, boli by sme dnes magickou veľmocou.

Rád by som zopakoval, že Josef Veselý prezentuje celkom iný magický prístup, než mi je blízky. Naozaj ide skôr o tradicionálne ponímanie, ktoré je pomerne vzdialené nazeraniu chaos mágie (aké preferujem). Na niektorých miestach knihy dokonca svoje výhrady voči chaos mágii naznačuje. Napriek tomu nie je problém zdieľať idey, zážitky a vedomosti z praxe, pretože tie sa ukazujú ako veľmi príbuzné. Nevzniká tu žiadny zásadný rozpor. Veselý svojou knihou, a snáď aj ja touto jej recenziou, ukazujeme, že pokiaľ sa k mágii pristupuje poctivo, dokážu konštruktívne tvoriť a vzájomne sa obohacovať aj dva teoreticky veľmi vzdialené tábory. To je citeľný rozdiel od hystérie, aká vznikla u niektorých ľudí po nedávnom vydaní prekladu Liber Null & Psychonaut. Človek s vlastnou praxou a prácou nemá problém prijímať aj iné myšlienky než tie, s ktorými sa sám stotožňuje. Nemyslím, že by mal Josef Veselý urazený pocit, že som mu v Zónách stínu siahol na tradičnú mágiu, rovnako ako ja nemám urazený pocit, že mi v Příručce vysoké magie siahol na chaos mágiu. Je to v pohode. Len neplodný žvanil na diskusnom fóre, presvedčený o svojom elitárstve, neznesie ani stret s novými myšlienkami, ani to, keď si niekto z jeho vlastného magického prúdu dovolí napísať a vydať knihu. Dlho som sa nestotožňoval s názormi Josefa Veselého na našu scénu. Po poslednom dianí na nej mu bohužiaľ dávam z veľkej miery za pravdu. Hermetický tábor je, čo sa týka mágie, stratený. Nedokázal prispieť ničím, skĺzol do roviny impotentných internetových fór, výpadov a resentimentu voči všetkým, čo niečo robia. K praktickej mágii majú čo povedať možno thelémiti, chaos mágovia, wiccáni, neopohani, satanisti. A za tradičný tábor Josef Veselý.

© Jozef Karika
www.karika.sk

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Vysoká magiejaroslav.demeter.ptacek25.Oct:04:41

čitateľov: 25138   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (473)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy