?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - září 2013 (1. - 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     26.9. 13, 00:44

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


25.9.2013

Spojení a celek


 Lidé Země, čas se chýlí. Sami cítíte, že veškeré události nutně směřují ke změně. Není možné takovéto situace udržovat uměle. Sami se potácíte ve svých životních situacích. Spolu s problémy ve vašich životech je však zde také konflikt celosvětový. Často se zajímáte. Mnohdy však máte hlavně starosti sami se sebou. Nastává období podzimu, kdy se příroda pomalu začne ukládat ke spánku. Ne však běh světa, ne však události kolem vás. Zde to je spíše naopak. Nepokoje zesílí a i když na čas nastane uklidnění, přesto se za nějakou dobu vše projeví znovu v plné síle. A bude zapotřebí vás všech, abyste byli schopni odklonit a změnit běh událostí. V této chvíli však je potřeba, abyste byli bdělí a současně, abyste se zajímali o dění kolem vás. I v nejbližším okolí jistě vnímáte problematické záležitosti. Buďte nápomocni. Čím dříve se vše vyřeší, tím lépe. Tento svět je ovládán. Mnozí dosud nejsou schopni tyto manipulace prohlédnout. Ale přichází doba, kdy čím dál více lidí bude hledat odpovědi. Čím dál více lidí se bude snažit prohlédnout a nenechat se ničím ukolébat. Čím výše stoupáte, tím větší možnosti a příležitosti získáváte k tomu, abyste se osvobodili. Svoboda je vaše podstata, nikoli klec a iluze volnosti. Jste zde, abyste prohlédli. Abyste se naučili rozlišovat to, co je pro vás vhodné a to, co vám škodí. To, co je potřeba jednou provždy odstranit, změnit. Hledejte a poslouchejte sami sebe, učte se vidět věci skryté. A pokud to již umíte, pomáhejte toto také vidět ostatním. Čím více vás bude, tím svobodnější budete, neboť podobné přitahuje podobné. Odpočinek je pro vás důležitý, ale pouze proto, abyste se připravili na další události. Proto neusínejte na vavřínech. První výhra ještě neznamená vyhranou bitvu. Tento čas je pro vás zkouškou vaší odvahy a také tvůrčí síly duše, schopné proměnit svět kolem sebe. Svou sílu ucítíte ve svém srdci, uvnitř sebe. Rozvíjejte své klady, své tvůrčí síly a nakonec i vaše schopnosti. Díky tomu se naučíte, že ne všechno je dáno, že mnohé se jen tváří nedostupně, ale ve skutečnosti je snadné dostat se dovnitř, uspět a jednou provždy znát tajemství úspěchu. Buďte spojení v celek. Jednotlivci, propojení v jedno. Individuality, které tvoří mír a lásku. Tak vnímejte sami sebe. S pokorou a poznáním Jste tu, abyste se probudili.


19.9.2013

Naslouchání a komunikace


Neznáte mnoho informací o cestě své duše. Je potřeba, abyste znali podrobnosti o svém původu. Abyste si vzpomněli. Mnozí si také myslí, že svou vlastní duši neslyší. Neumí jí naslouchat. Mají za to, že informace, které k nim přicházejí, si sami vymýšlejí. Tak tomu ale není. Informace z duše jsou velice často potlačovány právě různými strachy, díky stresu, shonu a hluku. Lidé nemají čas naslouchat. Ve svých volných chvílích raději sledují televizní programy, které nic nepřináší. Málokdo touží po tichu a samotě. A pokud se do tohoto stavu dostane, honem rychle z něho opět chvátá pryč. Neumíte být sami. Chcete být sami, když jste v místě plném lidí a když poté sami jste, tak se vám to nelíbí. Měli byste se toto učit. Učte se vyhledat samotu, vyhledat ticho. Naslouchat zvukům přírody a zvukům země. Učte se naslouchat své duši. Tento stav je velmi přínosný pro váš vývoj. Hledejte stav zklidnění. Vyprázdněte svou mysl a hledejte odpovědi. Využijte čas, který máte sami pro sebe. Eliminujte hluk, který vnímáte všude kolem. Na jedné straně hledáte uvědomění a cítíte, že je potřeba něco více. Na straně druhé však vás ve svých kleštích drží strach. Strach ze samoty a osamění, strach z nepoznaného. Ale samota je pro vás možností vyléčit se ze současného bolestivého stavu, kdy jeden druhému nenaslouchá. Kdy každý se snaží jen sám pro sebe. Neboť pokud se naučíte naslouchat sami sobě, poté už nebude žádný problém ani s nasloucháním ostatním. Nebuďte bojácní, vnímejte ty bytosti vedle sebe. Mluvte s druhými a nenechte je v problémech, pokud jim můžete pomoci je vyřešit. Mějte zájem o vše, co i vám může pomoci růst. Věnujte čas svým dětem, i svým rodičům. Mluvte s nimi a ukažte jim, že vám chybí, že je máte rádi. A říkejte jim to. Říkejte jim vše a odpouštějte jim, neboť i vy sami potřebujete odpuštění. Objímejte jeden druhého. A když někomu budete naslouchat, dívejte se mu do očí. Neboť tam uvidíte jeho krásnou duši. Pamatujte že máte nyní možnost mnohé napravit. Učte se naslouchat. Nečekejte na nic a napravujte vše tady a teď. Všichni jste přece jeden, tak se podle toho chovejte. Rozšiřujte svá vědomí. Tím pomáháte nejen sobě, ale také ostatním bytostem. Buďte citlivější a vnímavější. Je mnoho neštěstí na světě. Je mnoho zla a nenávisti. Můžete to změnit. Tady a teď.


15.9.2013

Co se s námi děje?


Mnoho lásky a bolesti cítíte každý den. Je to jako byste se chystali uvolnit vše, co vaše srdce již nedokáže unést. Cítíte bolest ze vztahů, bolesti duše, lásku lidí kolem sebe. Díky těmto pocitům se stáváte vnímavější nejen k okolí, ale hlavně sami k sobě. Jste uprostřed změny. Nové vlivy utváří vaše životy. Vaše vědomí roste a vy se rozhlížíte ve svém životě, jakoby jste se ocitli v neznámé krajině. Cítíte vlivy světa, cítíte tíhu změn. Bojíte se. Obavy sílí a vy neurčitě tušíte, že se s vámi cosi děje. Cosi, na co nemáte vliv. A toho se děsíte. Sami ovládáte svůj život, ale jste si vědomi všeho, co na vás působí? Často překračujete všechna svá předsevzetí a pouštíte se do věcí nečekaných, jste plní síly a odhodlání. Příště však jakoby jste se zalekli i toho, co znáte. Co vás však nutí podstupovat nové a nové proměny sebe sama? Stáváte se motýly. Tak jako housenky, které uspí samy sebe, tak i vy jste na čas utlumeni, abyste se probudili vědomí sebe sama. Titíž a přesto jiní. Obvykle se sami sobě divíte, proč jste takoví neklidní, proč se bojíte čehosi, co není zřejmé. Je zde tolik vlivů, které vám nejsou známé. Ale je zde stále více bytostí, které se s vámi spojují, aby vám předávaly informace. Ze snů se vracíte nabití energií, abyste zvládali další den. Často si připadáte jako v kleci, marně hledáte východ ze svých problémů. Cítíte se uzavřeni v místě, odkud není úniku. Cítíte mnohé další stavy, které ani nedokážete popsat. Co se to s vámi děje? Vaše vědomí zachycuje i ty nejmenší detaily všedních životů a s tím i vaší proměny. Vynořují se minulé události spjaté se současností. Skládají se vám obrazy a poslední kousky skládanky zapadají do sebe. Mnohdy vnímáte svůj vlastní údiv nad tím, jak přesně najednou chápete to, co se děje, co vás potkává. Jak najednou víte….Vaše těla se mění. Cítíte různé bolesti fyzické a přesto opět brzy mizí. Mějte trpělivost, vše časem odezní. Neklesejte na mysli, neboť to, co se děje, je univerzální. Každá bytost toto dříve či později pocítí. Jakoby jste byli omývaní božskou energií, abyste mohli vstoupit dále, do vyšších světů. Mnohdy budete mít ve svých životech nejasnosti, řešení se ale vždy brzy ukáže, neboť získáváte schopnost nazírat na vaše problémy novým pohledem. Nevzdávejte se a bojujte, máte sílu vše ustát. Největší tma bývá před úsvitem. Tak to je.


9.9.2013

Svět je takový, jaký si tvoříme


Lidé Země, tento čas je významný pro vaši budoucnost i pro budoucnost planety. Stále si zahráváte se životy svých bližních, se životy všech bytostí na Zemi, se svými životy. Člověk propadl chtíči peněz a moci. Ale je potřeba nalézt nové priority, kdy do popředí se dostane láska k bližnímu, pochopení a vcítění se do druhých. Pokud se toto naučíte, nikdy již nebudete chtít nikomu ubližovat, nikdy nebudete nikoho soudit a vždy budete láskyplní. Neboť vy všichni jste jeden. Chcete tedy ubližovat sami sobě? Proč to děláte? Chcete trpět anebo s láskou a radostí prožívat běžné dny? Nač bojovat, když se vše dá vyřešit mírovou cestou? Stačí jen chtít. Čím více vás bude chtít a dáte to najevo, tím lépe pro vás samé, pro planetu Zemi. Tento čas, lidé Země, vás nutí přemýšlet o svých životech, jste vedeni k tomu, abyste se učili být jiní, lepší, abyste si vzpomínali na to, kdo jste a jaký je váš původ a abyste se k tomuto vědomě přibližovali co nejvíce. Čas vám přináší mnoho příležitostí změnit to, co je nefunkční, vy však často tyto příležitosti nevidíte. Dokonce to dochází tak daleko, že vše musí probíhat ve velice bolestivých očistných procesech, abyste konečně pochopili…abyste zaregistrovali, že se mnohé mění, vy se měníte. A že nelze kráčet po staré cestě, když je zde již cesta nová. Mnoho jste si naložili na svá bedra, bytosti Země. Mnoho. A nyní se s touto zátěží vláčíte, padáte pod její tíhou. A velice pomalu se jí zbavujete. A přitom stačí tak málo. Nelpět na tom, co vlastníte. Nelpět na svých majetcích, na svých nefunkčních vztazích. Nelpět! Učit se být svobodný a nezávislý. Mnoho závislostí je zde na tomto světě. A závislosti všem odebírají svobodu. Proč sami sebe dobrovolně omezujete? Vždyť máte tolik krásy kolem sebe. Můžete prožívat vše, co si jen zamanete. Ale mnohdy špatně vybíráte. Místo lásky a štěstí vybíráte manipulaci a vězení, rozbroje a konflikty. Ne všichni, to ano. Avšak dosud ještě takové množství z vás, že toto vše se stále ještě objevuje ve vašem světě. Změňte to. Dejte přednost tomu, po čem toužíte před tím, co nechcete a zasaďte se o prosazení tohoto. Máte před sebou těžké úkoly. Avšak ještě je čas a ještě můžete změnit svou budoucnost. Čím dříve, tím lépe. Pochopte už konečně, že svět je takový, jaký si ho vy sami tvoříte. O nic míň a o nic víc.


Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 27879   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2038)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy