?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - srpen 2013 (1. - 7. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     2.9. 13, 04:42

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


28.8.2013

Každý sám za sebe


Zde na Zemi vládne chaos. Chystá se opět rozšíření strachů a paniky mezi bytosti Země. V tento čas je potřeba více než jindy hlídat své myšlenky a věnovat se obnově svých sil a sil Země. V tento čas je důležité šířit lásku do všech koutů, ke všem lidem. V tento čas probíhá také důležité rozhodnutí ve vyšších sférách. Země bude puštěna a její tempo růstu již nebude udržováno. Nelze čekat na všechny, kteří musí vyrůst. Každá bytost jde sama za sebe, každý podle svého zasloužení. Je uvolněna hranice, která držela duše ve 3. dimenzi. V tomto čase je vše rozhodnuto. Stavidla jsou otevřená a každému tak, jak si zaslouží. Mocní vládci sluneční soustavy stanovili pravidla vzestupu a tento čas nahrává všem, kteří byli pilní a láskyplní. Stoupání je nezadržitelné. Vše však je regulováno, aby nevznikl chaos. Vy, bytosti Země, jste součástí úžasného procesu změny vědomí. Nezvratitelné změny, která vás posune za hranice času a prostoru. Jakákoli omezení nyní cítíte, jsou pouze ve vás samých. Jakmile se vaše bytost dostane do prostoru vyšší dimenze, poznáte svou podstatu. Není potřeba obav, neboť vše, co potřebujete k tomuto životu, jste již dávno stvořili.V tomto čase jste vy, lidé Země, postoupili do vyšší třídy, abyste opět zasedli do školních lavic a učili se novým věcem. Tentokrát však formou tvořivou, hravou a s láskou. Jakmile překlenete prostor času, budete osvobozeni.  


28.8.2013

Rodiče, děti a vztahy


Situace je taková, že svět se mění. Člověk již nežije tak, jak dříve. Mění se zastaralé vzorce chování. Nastupuje doba, kdy je důležitá svoboda, ne manipulace a ovládání. Staré způsoby žití vztahů již nefungují. Trvání vztahu za každou cenu, pokud člověk cítí, že tento vztah mu již nic nepřináší, je zbytečná oběť. Je to bolestné a nenaplňující. Lásku je potřeba sdílet, cítit ve svém srdci. Omezení všeho druhu přinášejí vztahu smrt. To, že uvnitř vztahu žijí děti, které na toto doplácí, je z jedné strany bolestné. Z pohledu druhého však jsou to samostatné bytosti, které si z nějakého důvodu vybraly tuto zkušenost. Mnohdy je pro ně přínosnější žít v sice rozděleném vztahu, zato však v prostředí klidném a láskyplném, bez hádek a křiku. Mnohdy si rodiče myslí, že děti nevnímají atmosféru vztahu. Věnují pozornost sami sobě a svým problémům a nevšímají si chování svých dětí, ani výstražných signálů, že něco není v pořádku. Vnímání dětí je však velice zesílené. Vztahy, které nejsou založeny na lásce, vcítění se do druhého a jeho chápání, na vzájemné důvěře a úctě, budou dříve, či později skutečně procházet krizí a nakonec budou zrušeny. Zmizí důvod jejich trvání. V tomto čase je potřeba cítit se volně. A pokud je jeden partner svazován tím druhým, pokud je zde v čemkoli nerovnováha, již zde není to, co dělá partnerství smysluplným. Není potřeba si nalhávat, že se vše může změnit. Pokud by to šlo, již dávno by se tak stalo. V ojedinělých případech je možná změna, avšak jen tehdy, pokud si nesoulad uvědomují oba partneři a chtějí svůj život změnit, chtějí pracovat sami na sobě. Častěji však mnozí ustrnou a nechtějí změnu, bojí se změnit, jsou pohodlní a díky tomu odepíší zpočátku ještě fungující vztah, který by se ještě dal napravit. Není zde žádná rada, jak se zachovat. Přesto, jakmile se projeví alarmující příznaky nespokojenosti, je potřeba toto okamžitě řešit. Komunikovat s partnerem. V případě nemožnosti vztah obnovit, je však potřeba dívat se již jen sami na sebe a na to, co v životě chcete. Žádné obětování a plané sliby. Čas plyne a vy máte nárok na smysluplný a radostný život. Nesetrvávejte dobrovolně tam, kde se cítíte pokoření, méněcenní či zatracovaní. Vaše strachy blokují vše, čeho byste mohli změnou dosáhnout. Nedovolte jim to. Uvědomte si, co v životě chcete a za tím si jděte. Řešení se vždy najde. 


23.8.2013

Jsme jiní


Lidé Země, stále potřebujete slyšet některé odpovědi. Mnozí se cítí vyčerpaní z neustálých změn. Tyto změny nejsou jen změny fyzické, jsou to také změny psychiky. Stavy vašich nálad se mění jako dubnové počasí. Ptáte se, odkud pocházejí vaše náhlé obavy a strachy, vaše smutky a bolesti, které se zcela nečekaně vynořují ve vaší mysli? Odkud pochází a jak k nim přistupovat? Toto je velice důležité. Odžíváte si takto to, co jste nezpracovali. Čím více energie vaše jemná těla získávají, tím lépe se zbavují odpadů. Nejen těla fyzická, ale i jemněhmotná se slaďují s vyššími vibracemi. Vaše prožitky mohou být různé, nejčastěji však právě dochází k uvolňování emocí, strachu a bolestí. Tyto emoce osvobozují tato těla a zátěž mizí. Vše, co prožíváte, vás posouvá. I toto. Pracujte s těmito stavy. Vnímejte je, pozorujte, co se s vámi děje, jak vás ovlivňují, ale nezasahujte. Uvědomujte si, že jakmile jim budete věnovat více pozornosti, prohloubí se. Jakmile je však uvolníte z mysli, zmizí. Jak již bylo řečeno, stále více bytostí se probouzí. A mnozí toto cítí. Mají pocit, jakoby měli během chvilky procitnout, jakoby to bylo již za dveřmi. A ano, je to tak. Je však potřeba tyto dveře otevřít. Je potřeba využít načasování. Všichni ti, kteří toto vnímáte, dostáváte zprávy od své duše, že jste na správné cestě, že přichází ten čas, abyste převzali důležitější úkoly. Vaše životy se výrazně mění. A pak, v jednu chvíli, zcela nepostřehnutelně, jakoby cvaknutím, si všimnete, že už jste jiní, vaše myšlení je jiné, vaše reakce a vnímání reality. Nečekejte na to, že se probudíte a bude vše jiné od základů. Postupujte každý svým tempem. Přesto je tento proces nezvratný a každý, kdo vás znal před několika lety a nyní může říci, že jste jiní. Sami to cítíte v sobě. Máte možnost vnímat sami sebe v několika fázích přeměny. Často můžete mít pocity, jakože sem nepatříte, nebudete zde chtít být. Ale v další chvíli si budete uvědomovat, jak nádherná je Země a život na ní, jak jste šťastni, že jste tu. Toto vás bude provázet i nadále, neboť vaše duše si to žádá. Mějte však víru, že vše lze změnit a že vy sami, tvořitelé, jste těmi, kdo tvoří a zároveň prožívají to, co stvořili. Mějte na paměti, že cesta k sobě může být dlouhá nebo můžete sami sebe nalézt lusknutím prstů. Buďte s Bohem a zůstaňte láskyplní a přístupní životu a tomu, co přináší.
 

18.8.2013

Odkrývání skrytého


Lidé Země, milujte sami sebe a připravte se na změny. Jste moudré, vyspělé bytosti. Mnozí z vás se zrodili v tomto čase, aby pomohli Zemi, aby pomohli šířit vlnu lásky a probuzení, aby šli příkladem ostatním. Je zde mnoho vysokých bytostí, s úkoly odkrývat skryté a nepoznané, probudit lidstvo a vést ho zpět k Bohu. Jsou zde bytosti, které se zavázaly k důležitým úkolům, aby vrátili zpět světu skrytá tajemství a vědomosti. Je vás zde mnoho, kteří znáte prastaré vědy, magické rituály a znáte podstatu tvoření. Vše toto se postupně začne dostávat do vědomí všem vám, kteří jste se zavázali. Nastal čas, aby bylo napraveno to, co jste kdysi pokazili. Mnozí možná zatím jen matně tušíte, ale časem pochopíte souvislosti. Aniž zatím chápete, cítíte, že jste kamsi vedeni. Je tu doba nápravy a přerodu. Poučení se z chyb minulých, z časů dávno zapomenutých. Je to čas odplaty, i čas odpuštění. Čas probuzení. Proměna, která přináší blaho duši. Hrozí nebezpečí, že by vše, co bylo dosud budováno, mohlo být opět pohřbeno. Avšak takové množství lásky již nelze zastrašit. Nebuďte bojácní a hleďte vzhůru, vy, jichž se to týká. Čas obnovy je tu. 


12.8.2013

Země a my


Stav Země je povážlivý. Ty, lide Země, zapomínáš, že ona je tvá matka. To ona ti poskytuje vše, co potřebuješ ke svému životu. A jak jí to oplácíš? Tys přišel, aby ses učil, abys užíval vše, co ti bylo zapůjčeno. Ty však se nezamýšlíš nad tím, co potřebuješ. Bereš vše a nedáváš nic. Tys nedocenil Zemi jako svou matku, ale sám sebe bereš nade vše. V tomto, lide Země, budeš donucen se změnit. Tento čas již nepřeje hamižným a nenechavým. Tento čas osvobozuje a probouzí. A ty, lide Země, pokud nenalezneš pokoru, pokud se nevzdáš svých majetnických sklonů, budeš pykat za své činy. Ty, lide Země, který láskou oplýváš, ty ochutnáš již brzy ovoce, které Země nabízí. Ty, který se vciťuješ, miluješ a odpouštíš, tobě bude pomoženo. Zde však je potřeba zdůraznit, že očista Země je nyní daleko silnější. Mnozí se probouzí spolu se Zemí. A ty, lide Země, hledej pokoru a hledej cestu ke světlu. Nezůstávej v bahně pochybností, lží a strachů, neboť jak jsi zasel, tak také sklidíš. Svá provinění si vezmeš sebou stejně tak jako svá odpuštění. Lide Země, vzpamatuj se a buď věrný své duši. Nebo ta je laskavá a krásná. Tvá duše to jsi ty. Jak dlouho ještě potrvá, nežli pochopíš? Nežli zboříš hranice svých omezení a projevíš naplno svůj potenciál? Lide Země, buď pravdivý a tvořivý. Je to ohromný dar, který ti byl poskytnut. Svou silou boříš, ale i tvoříš. Mnohé jsi zapomněl, ale zase si vzpomeneš. A poté už nebudeš moci jinak, nežli být sám láskou. Maytreia.


10.8.2013

Víte, co v životě chcete?


Lidé Země, máte před sebou mnoho práce v tomto čase. Tlak sílí a vaše psychické rozpoložení mnohdy neodpovídá tomu, jak byste se rádi cítili. Chtěli byste prožívat lásku a pochopení, klid a radost. Opak je však mnohdy pravdou. Stále více se vám daří chápat svůj život, přesto stále mnohé zůstává skryto. Snažíte se hledat odpovědi, ale ještě nejste ve stavu, kdy byste byli jasnovidní. Ještě je potřeba mnohé práce. Spoustu informací získáváte od své duše, ano. Ale kdo z vás ví, čemu vlastně věřit? Jaké informace jsou ty pravé? Kdo z vás ví, co v životě chce? Mnoho z vás stále opakuje stejné chyby… Umíte říci - toto ve svém životě nechci, toto se mi nelíbí. Ale kdo z vás umí říci, co je pro něj důležité, co je pro něj to pravé? Tato doba je příhodná pro to, aby prověřila váš charakter. Jak pevně si stojíte za svým. Abyste toužili po dobru, po vyjadřování svých myšlenek, hledáte osoby, se kterými si budete rozumět. Jste jako hledači pokladů, jejichž poklady však jsou skryté uvnitř nich samých. Žijete v době ohromných změn. Mnoho zablokovaných oblastí vašich životů je uvolňováno a to sebou přináší prožívání různých stavů. Od radosti a štěstí, po smutek, bolest a rozčarování. Stále ještě není konec tomuto procesu. Je toho skutečně stále velmi mnoho, co musíte zpracovat. Buďte aktivní a neustávejte. Pozorujte své reakce na situace kolem vás, vědomě řiďte svůj život. Čím více bloků odstraníte, tím lehčí se budete cítit. Boží požehnání máte. Jste to vy sami, kdo si určujete svou cestu. A pokud se vám nedaří, nemůžete vinit nikoho jiného, nežli sami sebe. V tomto světě již není čas zůstávat pasivní, stát stranou a čekat, jak se věci vyvinou. Členové světelné rady přichází, aby vás podpořili na vaší cestě. Bylo rozhodnuto, že Země se na chvíli odkloní od původního záměru a umožní všem jejím obyvatelům posun, který bude možno považovat za bleskový. Toto však je časově omezeno, aby i Země mohla pokračovat dále. Máte čas, kdy se můžete cítit velice vyčerpaní jak fyzicky, tak psychicky, pokud se rozhodnete urychlit svůj posun. Rozhodnutí však závisí na vaší duši. I tak máte co dělat se svými životy. Hledejte štěstí a lásku. Nebraňte se víře. Naopak, v cokoli uvěříte, toho se vám dostane. Musíte ale v sobě probudit svou sílu, svou skrytou energii tvořivosti. Máte před sebou velice náročné dny, které budou trvat téměř do konce tohoto roku. Přesto věřte, že vše je pro vaše dobro, pro váš růst, vše je pro vás!Milujeme vás a žádáme o trpělivost. Mějte svá srdce otevřená.


3.8.2013

Proč se trápit, když to není třeba?


Sluneční záře je velice silná v tomto čase. Díky slunci jste nabití energií, ale horké počasí přináší mnohdy také silnou únavu a vyprchání energie. Mnozí z vás jsou spokojeni a další znechuceni. Nikdy nic nemůže být přínosem pro všechny, stejně tak, jako situace ve vašich životech. Vydali jste se na cestu a nemůžete zůstat stát. Jednou jste si vybrali a již nezměníte svou volbu. A pokud ano, vaše cesta již nikdy nebude tou samou. Každým dnem i každou minutou volíte to, co si pustíte do života, to, co chcete absolvovat a co ne. Stále však má spoustu z vás pouze touhy ve svých srdcích a není ochotno svou volbu učinit. Stále se utíkáte ke svým vizím o štěstí, ale bojíte se je realizovat. Bojíte se, že byste snad mohli něco ztratit, ale nic získat. Bojíte se opustit to, co vám již více neslouží, ale co vám poskytuje (domnělou) jistotu. Jste chycení v pasti, neboť duše touží po změně, ale strach omezuje vše, co byste mohli pro sebe učinit. Vy nevíte, že budoucnost vám může přinést mnoho krásného, takového, co vás osvobodí. Vy si stále libujete ve svém trápení, které, ač vás občas silně rozruší, přesto je daleko pohodlnější, než cítit radost a štěstí, protože pro ně byste museli udělat právě ten nepříjemný krok. Proč jste dospěli tak daleko, že víte, co udělat, ale z pohodlnosti setrváváte v nepohodlí? Z našeho pohledu je toto nepochopitelné, ale chápeme, že váš pohled je jiný. Nejste slabí. Máte sílu na mnoho životů! Co je to, co vás neustále drží? Možná jste si vybrali, že budete překonávat překážky. Ale proč čekat na nejhorší? Proč čekat, až vás to bude bolet? Proč to neudělat hned? Pokaždé, když učiníte rozhodnutí pro změnu, objeví se ihned několik možností, jak vše vyřešit. Toto si pamatujte. Podívejte se kolem a hledejte příklady v ostatních, kteří podobnou situaci již dávno zvládli. Seznamte se s jejich zkušenostmi a hledejte ty své. Země je tak krásné místo, tak proč se trápit, když nemusíte? Uvolněte svá pouta, nenechte se omezovat. Dříve nebo později se vám vše povede. Nebraňte se tomu, zdolávat překážky. Učiňte si z toho zábavu. Využijte přitom svou moc dosáhnout cíle. Život je krátký na to, abyste stále čekali. Cožpak vás baví takto žít? Copak chcete neustále jen opakovat opakované? Máte přece na mnohem více. Jste my. Proto máte moc, která předčí cokoli. Buďte těmi, kteří jste původem, vzpomeňte si. Spojte se se svou duší a nezklamte ji. Milujeme vás a jsme s vámi i v dobách těžkých. Pamatujte si to a buďte si jistí, že žádná překážka vám nezabrání, abyste dosáhli svých cílů.


Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
tiež vás milujememních07.Aug:00:28

čitateľov: 25248   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2038)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy