?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - červenec 2013 (1. - 5. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     26.7. 13, 13:33

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


26.7.2013

Nepřinášejte oběti


Spoustu z vás cítí sílu současných dnů. Projevuje se mnoho energie slunce a jeho silný vliv na životy lidí. Stále ve vašich srdcích zní otázky ohledně toho, co máte v životě pochopit, co se naučit, ale také to, zda jste na správné cestě. Mnozí hledají potvrzení svých myšlenek, avšak u jiných lidí, ne ve svém srdci. Jakoby jste nedůvěřovali sami sobě, jediné bytosti, za kterou se můžete zaručit. Chybí vám víra a sebeláska. Učíte se pomáhat ostatním, ale proč ne sami sobě? Jste ve svých životech konzervativní. To, co se vám líbí u druhých, nejste schopni aplikovat sami u sebe. Někdy se může stát, že se bojíte prožívat to, co cítíte. Jakoby jste byli odstrkováni, jakoby jste si říkali ne, tohle já nemůžu. Ale proč? Proč se bránit tomu, co cítíte. Jsou to pro vás výzvy, které vám mohou zkvalitnit a zpříjemnit vaše životy. Nevyhýbejte se vědomě ničemu, co byste chtěli. Jste tady, abyste život prožili. Ne abyste ho odmítali. Vše, co chcete, je k dispozici. Tento čas vás vybízí, buďte otevření a nebojte se dostat ze sebe vše, co vás trápí, vše co máte na srdci. Nebojte se sdílet své pocity. Učte se důvěřovat sami sobě stejně, jako lidem kolem vás. Hledejte v každém jeho pravou podstatu. Budete konfrontováni se svými nezpracovanými věcmi i nadále. Stále více budete potkávat protějšky, které ve vás budou otvírat „ tajemnou komnatu“, kde leží ukryté vaše nezpracované a zasuté myšlenky, bloky, které jste se báli vynést na světlo. Nyní přichází nejtěžší fáze, uvolnění toho, co je uloženo v největších hlubinách. Pro mnohé to může být složité období, ale přesto je zde naděje, že duši se výrazně uleví. Měňte své životy a nebuďte zatuhlí. Vše, co neslouží, odstraňte. Ať je to jakkoli bolestné. Nehledejte výmluvy, nebuďte pohodlní a lehkomyslní. Neboť poté vás čeká ráj na zemi. Buďte těmi, jakými jste ve svých vizích. Nesklánějte se a nepodlézejte. Učte se milovat sami sebe a hrdě zvednout hlavu a kráčet dále. Nebojte se realizovat své touhy, své sny. Ani své lásky. Mnoho z vás žije ve vztahu, který mu nic nepřináší. Nepřinášejte ani zbytečné oběti. Uvolněte se a jděte za svou láskou. Nebuďte připoutaní k děravé lodi, co se potápí. Cožpak toto vás těší? Kampak až chcete dojít ve své bolesti? Mnohé je iluze. Vaše vnímání světa kolem je často krátkozraké, ovlivněné vašimi očekáváními tím, co vidět chcete. Zbořte tyto zdi a začněte život tak, jak to potřebujete. Milujeme vás.


20.7.2013

Modlitby a přání


Lidé Země, čas bude stále více zhuštěný a vy pochopíte, že pouze přítomnost je odpovědí a řešením. Mnohé informace, které v životě získáváte, jsou cenné v tom smyslu, že vám pomáhají utřídit si sami v sobě vše, co jste dosud prožili, pomáhají vám rozpomenout se na to, co jste kdysi znali. Vaše nesmrtelná duše je plná radosti, neboť cítí, že vaše cesta není nová, to jen vy sami jste našli ten pravý směr. Vše se v dobré obrací. Mnohé životy prošly změnou, aby v této fázi konečně rozkvetly. Vy všichni, kteří jste dosud tápali, již získáváte to, co ve svém srdci hledáte. A jsou to velké objevy! Možná budete mít pochybnosti, ale sami uvidíte a sami na sobě poznáte, že vše, co dosud bylo neúspěšné, bude změněno. Jste na cestě, která vás vede k hojnosti. Probouzíte se a vycházíte ze svých ulit, abyste se chopili příležitosti, abyste konečně prokázali odvahu a uskutečnili vše, co jste si předsevzali. Mnozí postupují jen velice zvolna, přesto se životy všech mění. Člověk bude stále více souznít s přírodou a stále více se bude ladit na kolektivní vědomí, stále častěji bude „načítat“ odpovědi. Čas i doba se mění. Ale vy již dávno nejste tak bojácní jako dříve. Máte odvahu a stále sílíte. Postupujte vpřed, lidé Země a sami sebe milujte jako nikdy předtím. Fáze obnovy započala a vy se vezete na této vlně. Brzy uvidíte změny ve svých životech. Byli jste do této chvíle ubíjeni a sráženi. Ale ten čas minul. Neboť nyní přichází spravedlivá odplata. Lidé Země, naučte se ve svých modlitbách žádat o vše, po čem toužíte. Nebojte se žádat více, nechtějte být skromní, ale proste za všechny potřebné a za vše, čeho se vám může dostat. Zdroj je neomezený. A pokud uvěříte, mohou se dít zázraky. Již dávno přece víte, že vše je pouze na vás samých. Ať jste překonali cokoli, zůstaňte nezlomeni. Můžete dostat vše, věřte tomu! I vaše těžkosti se zlehčí, neboť prožíváte svobodu ducha. Jen láska je skutečná. 


13.7.2013

Volnost


Mnoho se děje kolem vás. Vesmírné pohyby jsou nezadržitelné. Vy ve svých ulitách často nevnímáte okolní dění, neboť vás zaměstnávají vaše vlastní starosti. Přesto všechno jste součástí Vesmíru a jste s ním propojeni. Na vaší úrovni je stále aktivováno čištění vašich zablokovaných energií, neboť s takovouto zátěží byste nebyli schopni pokračovat dále. Svět se staví na zadní, snaží se očistit a zbavit se násilí. Dosud však toto bylo nemyslitelné. Více světla produkuje také více tmy a bolesti, neboť vzdát se bez boje temnota nehodlá. Jste unaveni, avšak plni naděje, že vaše životy se již brzy budou moci změnit. Rádi byste vystoupili z manipulací a „matrixu“, který se vás snaží udržet nevědomé a poslušné, jako beránky. Čím dál více jste zadupáváni, ale také stále více toužíte vstát a osvobodit se z pout, které vám nasazuje vaše společnost a tento svět plný iluzí, nepravd a násilí. Země pokročila ve svém vývoji a vy lidé jste na dobré cestě. Stále více cítíte, že volnost se stává vaším jediným cílem. Cítíte, jak se mění vaše vnitřní hodnoty. Již nechcete kráčet se stádem, stále více z vás začíná vidět ten klam, kterým vás zásobovali po věky. Vaše duše znají svobodu a chtějí ji prožívat neustále. Stále více se projevuje vaše jedinečnost, setřásáte balast a snažíte se uvolnit vazby se vším, co již nepotřebujete, co nechcete. I přes to, že mnohdy se vám nedaří a nedokonale očištěné situace se mnohdy znovu vrací zpět. Přesto musíte být trpěliví a pokračovat. Jste pozorně sledováni a vaše činy jsou mnohdy zaslouženě obdivovány, neboť již dlouho nezažila Země tolik odvahy a silných rozhodnutí od tolika lidí během jedné éry. Vaše síla je nezměrná a pokud neustanete, dokážete se osvobodit. Nezoufejte, pokud se vám váš život zpočátku rozsype pod rukama. To je přirozené, ztrácíte původní oporu, hledáte sami sebe. Přecházíte ze starého do nového a chvíli potrvá, nežli opět najdete stabilitu. Ale věřte, že to stojí a bude stát za to. Pokud se cítíte rozpolcení a nenaplnění, pokud nevíte, kam patříte, vnímejte pouze sami sebe a tento svět, učte se vidět očima Boha. Jste průkopníci nového světa a každý začátek je těžký. Otevíráte cestu všem dalším, kteří přijdou po vás. Věřte tomu a buďte na sebe pyšní, neboť toto je jedna z věcí, kvůli které jste sem přišli. A toto je také důvod, proč jsou vaše životy tak obtížné. Přesto všechno si vedete výborně.


Ke vzkazu ze 6.7.2013 připojuji na žádost jednoho čtenáře ještě tento....

12.7.2013

Dá se obecně říci, jak přivést do svého života změnu?


Lidé Země, stále žádáte odpovědi, ale vy je přeci znáte. Vaše mysl je zastřená a vy se jen těžko propracováváte k informacím, které jsou uvnitř vás samých. Mnohé jste vědomě zapomněli jen proto, abyste svůj cíl sami našli. A teď žádáte, abyste byli obeznámeni. Nemůžeme vám konkrétně sdělovat, co byste měli udělat, neboť toto byla vaše volba, abyste byli vedeni tak, abyste si sami vzpomněli. Přesto však vám může být napovězeno. Vždy každá duše, která se cítí na světě osamocena a pohlcena v kruhu nemožnosti cokoli učinit, musí sama nalézt svou cestu. Pro každého je však rada jiná, neboť jste silné individuality. Vaše pocity odrážejí váš vnitřní stav. Pokud sami v sobě cítíte, že bloudíte, stává se to i ve vašem životě. Pokud jsi člověče na místě, kdy nevíš, kudy kam, zbav se nejprve této myšlenky. Ta tě spíše oslabuje, nežli by ti dodávala sílu. Musíš svou pozornost zaměřovat na vše, čeho se ti dostává, ne na nedostatky. To je nejdůležitější, co bys měl udělat. Nezůstávej stále sám, uvězněný ve čtyřech zdech, ale vyjdi ven, do přírody. Uč se získávat energii Země. Nebuď sám se svými starostmi, ale mluv o nich. Uvolňuj stres. Stále vyhledávej činnost, nenech sebe sama zahálet. Pokud ti osud přinese nucený odpočinek, využij ho pro své dobro. Uč se, věnuj svůj volný čas potřebným. Uč se spoléhat sám na sebe a neustále si připomínej, že máš vše, co v dané chvíli potřebuješ. Pokud se ti něčeho nedostává, je to proto, že sis to tak vybral. Ať již tím, jak přemýšlíš anebo při vstupu do inkarnace. Věř však, že nic není trvalé. Pracuj na všem, co jsi do té doby neudělal. Vše jednou pomine a ani to, že chceš mermomocí ze dne na den změnit svůj současný stav, svůj život, ti nepomůže. Čím více budeš lpět, tím hůře. Vše má svůj řád a čas. To si pamatuj. Pokud se naučíš vše přijímat a zaměříš svou pozornost jinam, budeš ke změně daleko blíže. Pokud máš pocit, že svůj život v dané chvíli nemůžeš ovlivnit, nezoufej, neboť dříve nebo později řešení nalezneš. Nemůžeš zkrátit svou učební lekci. Je pouze na tobě, s jakými emocemi se budeš vypořádávat. Ale věz, že z našeho pohledu a z pohledu tvé duše je vše v pořádku. Mohl jsi zbloudit, potom žádej, ať jsi veden správným směrem. Více informací již není možné sdělit. Osudy duší jsou rozmanité a spletité a ty svým smýšlením každý okamžik rozhoduješ o svém životě. Spoustu se toho musíš naučit, tak se tomu nebraň, nechtěj z toho odejít. Promeškal bys příležitost. Čas se naplní a ty opět půjdeš dál, posílen o své zkušenosti. Ač vědomě po změně toužíš, tvé podvědomí se jí v tu chvíli brání. Nezbývá, nežli se učit naslouchat sám sobě. A i když máš pocit nečinnosti, děje se kolem tebe mnohé. Více se již neptej, spíše se vypořádej se vším, co ve svém životě zanedbáváš.


6.7.2013

Proč se bojíte měnit své životy?


Máte v sobě mnoho strachu. Jsou to emoce, které se nastřádaly za dlouhou dobu, jsou uloženy v podvědomí a pokud se objeví spouštěcí situace, jsou aktivovány, okamžitě vyvěrají ve vaší přítomnosti. Nejste dokonalí ve svých životech, mnohé věci potřebujete zpracovat. Pro někoho se dokonce jeho život stává přítěží. Necháte se strachy ovlivňovat a mnohdy i pohltit. Ale máte přece tolik síly…. Máte možnosti. Jenomže co často děláte? Pouze útrpně čekáte na to, až vás z nepříjemné situace něco nebo někdo dostane. Bojíte se cokoli změnit, protože nevíte, co vás čeká. Jako klíšťata se držíte toho, co znáte. Projektujete svá očekávání do své budoucnosti. Co vás k tomu však vede? Možná jste si kdysi něco podobného prožili a tím se opět spustí vaše podvědomé reakce. Přesto však máte pokaždé možnost nepoddat se tomu. Proč se bát cokoli změnit? Z vyššího pohledu se vše pouze transformuje, nic nezaniká, mění se struktury a formy. Z vašeho přízemního pohledu však vidíte ve všem problémy a někdy dokonce nemožnost. Tvrdíte, že se nemůžete hnout z místa, že nevíte, co změnit, co udělat. Ale vy to víte. Jen to nechcete vidět. Necháte se ovládat svými strachy. V tomto pomůže pouze vědomá kontrola sebe sama. Pomůže hrdost a odhodlání, chtění zažívat něco lepšího. Proč se celý život trápit v situaci, která vám nic nepřináší? Proč se obětujete a neustále si nakládáte další a další náklad na vaše záda, až již nemůžete dál? Co asi můžete vnímat, přikrčení a sražení k zemi, na té nejnižší vibrační úrovni? A děláte to dobrovolně! Přece jste děti Boží a toto není váš svět. Váš svět je láska, radost a štěstí. Proč se bát je prožívat? Za to nemusíte nic zaplatit, jak si někteří myslí. Je to zvláštní, že pokud si můžete vybrat osvobození a nebo setrvalý stav, zůstáváte nehybní a nevědomí. Vaše strachy vás ubíjí a dusí. Kolik z vás je spokojených se svým životem? A kolik z vás se upřímně snaží toto změnit? Máte spoustu informací, ale neumíte je aplikovat v praxi. Copak není nic, co by vás motivovalo? Uvědomte si, jak žijete nyní. Jaká si myslíte, že může být vaše budoucnost? A pak se již dostáváte do zapeklité situace, neboť si sami dobrovolně tvoříte začarovaný kruh a máte pocit, že z něho neumíte vystoupit. Ale to je lež. Vždy máte možnosti provést změnu. Můžete cokoli. Ale ze strachu uděláte jen minimum. Chápeme, že lze jen pomalu překonávat sama sebe, své sklony a zvyklosti. Ale nic není nemožné. Kdybyste věděli, jak by se vaše životy změnily, kdybyste to dokázali. Životní síla by proudila a váš život by byl radostí samou. Byli by jste volní jako ptáci. Vyzýváme vás, abyste přestali být zkostnatělí. Abyste se rozhodli změnit vše, co již neslouží. Vyberte si lásku a radost, odevzdejte nepotřebné. Zvedněte se ze země, ať začnete růst. Milujte sami sebe a nedopusťte, abyste se trápili a abyste trpěli. Nebuďte oběťmi sami sebe. Není třeba se litovat. Je potřeba překonat strach a konat. Milujeme vás..
 

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 23905   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2025)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy