?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - duben 2013 (1. - 5. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     29.4. 13, 10:59

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


29.4.2013

Zaměřte se na sebe


Mnoho dní a nocí se stále cítíte slabí. Jste často unaveni a život může být pro některé otupující. Cítíte se pod vlivem negativních energií, ale to není ta pravá příčina únavy. Jste na cestě vzestupu. Síla energií, které na vás působí, přesahuje hranici, kterou jste dosud zvládali. Toto je ale nutné. Je potřeba urychlit to, co je potřeba zpracovat. Jsou někteří, kteří sami sebe brzdí ve vývoji svými strachy a obavami. Chápeme, že je velice těžké překonat sám sebe, změnit ze dne na den to, co jste byli zvyklí dělat celé věky. Tato proměna je velice těžká. Nicméně také velice důležitá. Pokud se budete bát cokoli změnit, nikdy se nedostanete na cestu do nové reality. Vždy budete uzavřeni ve světě, který se vám v mnohém nelíbí. Neustále kolem dokola budete prožívat to, co nechcete a co vás dusí. Toto není vaše cesta, neboť vaše duše přišly právě pro tuto změnu samou. Nyní jste vystaveni tlakům, na které reagujete velice různě. Díky tomu se však probouzíte. Čím více lidí bude probuzeno, tím rychlejší postup vás čeká, tím méně času strávíte tam, kde mnozí z vás zůstávají již jen silou vůle, neboť vaše touha vás vede vzhůru. Je nyní mnoho duší vystaveno tlakům a velké množství z nich odejde do konce tohoto roku. Nenechte se pohltit smutkem, pokud to bude někdo, koho znáte. Je to proto, že tyto duše nejsou schopny přijmout podmínky postupu. Čas vám však napomáhá a jakmile si připustíte, že vše je pro vaše dobro, budete ještě více usilovat o pokrok sebe samých. Vždyť víte, co máte dělat! Pro někoho se může zdát zcela nepochopitelné, jak jsou někteří lidé schopni neustále dělat ty stejné chyby, i když přesně ví, kde ty chyby jsou. I když přesně ví, co udělat pro to, aby mohli pokročit dále. Ale to je škola duše. Máte možná pocit, že nejste schopni uvolnit se z chození „dokola“. Pokud si uvědomíte, že stačí jen být pevný a uplatnit svou vůli, můžete vystoupit a nemusíte se dále namáhat. Síla energií vás vede k tomu, abyste již déle nepodléhali manipulaci, ale zaměřili se na svobodu. Abyste hledali lásku a pochopení. A odmítali lež a pokrytectví. Abyste se nenechali nutit k tomu, abyste poslouchali jiné a dělali to, co chtějí oni. Zaměřte se na sebe. Věnujte svůj čas sami sobě. Vždyť dávno víte, co máte dělat. Nelze to donekonečna opakovat. Je potřeba růst. To je vaše realita. To je váš smysl života. Být připraven na výzvy života a přijímat je. Učit se a milovat. Vzpomínat si a uvědomovat si souvislosti. Hledáte složitosti, ale nevidíte tu jednoduchost.
 

22.4.2013

Čas vědomých bytostí


Na vaší cestě jste posíleni láskou. Cesta vede přímo, i když obsahuje spoustu překážek. Nový život je pro každého ukázkou, že zvládl své učení. Každá bytost v tomto čase činí rozhodnutí, která jí vedou ke zpracování všeho, co potřebuje. Mnozí se obávají, hledají jistotu. Je potřeba si uvědomovat, že vše kolem se mění. To, co jste znali, už nebude existovat. Není možné spolehnout se na to, co jste prožili. Vaše zkušenosti se stávají odlišné od těch minulých. Životy se zkvalitňují, vědomí lidí se rozšiřuje a každý okamžik života přichází něco nového. Je stále větší tlak na bytosti v lidském těle. Stále více propadají skepsi, stále více se šíří nenávist, panika a strach. Zlo bojuje o svůj post. Vše vrcholí. Čas vědomých bytostí nastává. Čas, který mění své hranice, se bortí a splývá. Dny jsou plné práce. Není čas odpočívat. Tlaky se zvyšují. Tento svět je opravdu bláznovstvím. Ale toto je jen iluze, uměle vyvolaná. Nemáte být těmi, kteří prohlédnou, máte být bytostmi bez mozku. Naštěstí není možné tento stav dlouho udržet. Dříve či později musí dojít ke zhroucení a nastavení nových pravidel. Jen je potřeba trpělivost a víra. Člověk vždy toužil po tom, co neměl. Tentokrát je to láska a klid na duši, cesta porozumění a sjednocení. Dosažení jednoty. I přes všechny nepokoje světa. Tento cíl musí mít stále více následovatelů. Jen tak se svět může změnit. Jen tak se svět stane lepším. Jen tak.

Je blízko krása, která uchvacuje. Moc přírody sílí. Na nebi je plno změn. Jsou zde všichni, kteří se připravují. Během května se probudí další vlna lidstva. A tato vlna posílí světlo, které stoupá k obloze. Den se chýlí ke konci a nastává noc. V noci jsou všichni obezřetní. Nikdo nechce mít pocit strachu, přesto strach existuje. Není ale jen výplod choré mysli? Není to jen emoce bolesti a ovládání? Noví jsou probuzeni, staří jsou povzneseni. Tak to nyní nastává. Čas se bortí a hranice času se rozplývá. Po každé takové změně je vše ostřejší a člověk zažívá dejavu. Brána času se otevřela a nový pořádek se připravuje. Nyní budete sami přeneseni ve svém vědomí. Nebuďte však zklamáni, vše je jiné, než se jeví. Opona padá a hra života se mění. Nastává tvoření si vlastní reality. V mnohém se liší od té původní, přesto vychází ze stejného základu. Brány v jednotlivých dimenzích jsou propustné. Nasávají sílu zrození se v novém světě. Není již možnost hledat dlouho odpovědi. O této cestě bylo již rozhodnuto. Na této cestě budete sami tím, kým si přejete být. Nakonec budete spaseni. 


13.4.2013

Transformace


Mnoho lidí potřebuje pomoci. Každý jedinec přišel, aby posunul své vědomí, aby se stal bdělým a aby získal cenné zkušenosti. Každá bytost ve hmotném těle má možnost změny. Každá bytost také dostává příležitost naleznout spojení s ostatními, spojení s Bohem. Ti, kteří jsou připraveni, půjdou cestou lásky. Ti, kteří odmítají cestu vzhůru, budou stále stejní, jejich vnímání se nezmění. Všichni tvorové jsou na cestě, která však pro každého končí jinak. Mnozí ještě pochybují, přesto čas nastává. Vaše realita se mění a časem budete vnímat mnoho nového. Nový svět pro ty, kteří jsou probuzeni. To, co se děje nyní, je velice silné pro všechny tvory. Mnozí jsou velice unaveni a nemají sil jít dále a proto odcházejí. Naopak někteří jsou den ode dne silnější a jejich těla se začínají odlišovat od ostatních. To, co probíhá, lze nazvat transformací ducha. Avšak půjdete jako celá bytost. Začněte se měnit. Začínáte se ukotvovat ve vyšším rozměru. Vaše tělo transformuje. Dnem i nocí se utvrzujete, že vaše cesta nekončí, ale začíná. Nakonec pochopíte, že změny jsou již tak silné, že není možné si ničeho nevšímat. Realita je neobvyklá a také jste již upevněni jinde. Odpovědi jsou stále jasnější a přesnější. Nacházíte vše, co potřebujete pro svůj vývoj. Máte možnosti, o kterých se vám dříve ani nesnilo. Obracíte se k vyšším bytostem a stoupáte spolu s nimi. A budete stále výše. Den za dnem stoupáte. Aniž to postřehnete. Reagujete na výzvy a jste nuceni je přijímat, stáváte se tvořiteli svých životů. A vše se mění. Nebudete se bát toho, co přichází, protože budete mít jistotu ve svém srdci. Začnete se více angažovat ve svém životě. 


6.4.2013

Člověk


Láska je nejsilnější emocí. Spojuje rozdělené, léčí zraněné. Země i její lid se ztrácí během těchto dní v soubojích dobra se zlem. Čas je proti, neboť jeho vnímání je zkresleno. Člověk je bytost laskavá a silná ve své podstatě. Přesto jsi člověče snadno ovlivnitelný. Následky toho poté těžce splácíš. Není zde bojů, pouze ti silnější ovládají ty slabé. Často se poměry sil nedají změnit, neboť to, jak jsi silný, závisí na pouze tobě. Láska má mnoho podob. Přesto díky ní vznikají konflikty. Není zde rozlišení mezi láskou a závislostí. Není zde klid a pokoj. Je zde mnoho sobectví a žárlivosti. A stále znovu se bojuje o přízeň, o moc. Stále znovu a znovu se vedou bitvy, které ničí lidskost. Není zde nic, co by se dalo změnit. Pouze ty sám a s tebou tvá lidskost a víra. Člověk je tvor nepoznaný. Ale často člověče umíš překvapit. Naučíš se mnohé, ale využíváš to mnohdy jen pro své sobecké účely. Není zde mnoho nového ode dne zrození času. Stále stejné konflikty a bezpráví. Byly zde možnosti vše v běhu času změnit. Avšak člověk je nevyužil. Další příležitost je nyní. Co si však člověče vybereš? Chceš člověče léčit nebo umírat? Chceš milovat nebo nenávidět? Chceš věřit nebo se podceňovat? Přece už dávno víš, co máš dělat. Nač tedy stále čekáš? Jsi tak silný! A přesto mnohdy slaboch. Tvoje hravost je schovaná uvnitř tebe a v sobě také to nejlepší skrýváš před očima ostatních. Místo, abys projevil svou podstatu. Proč stále nechápeš, co se kolem tebe děje? Proč zavíráš oči a nechceš vidět? Vždyť můžeš vše, co si zamaneš. Uvědomuješ si to vůbec? Je tu spoustu vysokých bytostí, které šíří lásku mezi ostatní. Ale ty málo posloucháš. Někdy spíše dokola opakuješ to, co jsi slyšel, aniž bys přemýšlel nad tím, co ti bylo sděleno. Nauč se věřit svému srdci. To je pro tebe začátek. To je tvoje brána k vědění. Odpovědi jsou ti vždy k dispozici. Věnuj jim víc pozornosti. Slyš hlasy, které tě vedou. Naslouchej své duši. A už se probuď.


2.4.2013

Proč jsme přišli?


Každý hledající dříve či později narazí na otázku „Proč jsem tady a jaký je můj úkol?“ Nehledejte v těchto dotazech nic zvláštního a nadpozemského. Je to odpověď duše, která se zvedá z prachu a začíná pociťovat spojení se svým duchem. Každý hledající dříve či později přijde na to, že přichází hlavně kvůli sobě samému. Že jeho úkolem je pozvednout sebe sama, propojit se se svým vyšším Já a dosáhnout jednoty. Přicházíte, abyste zpracovali své chyby, odpustili neodpuštěné, abyste zdokonalovali sebe sama a učili se měnit svět. Cítíte, že jste povoláni. Ale k čemu? Přece, aby díky vám byl změněn svět. Aby se svět stal láskyplným místem, plným spokojených bytostí, které skrze sebe pozvedají ostatní. Váš osud je vepsán ve vašich duších. Nebojte se přijmout výzvu života a buďte pevní ve svých zásadách. To, proč jste tady, je hlavně proto, že cítíte potřebu pomáhat, snažíte se probudit sami sebe. Dovést sami sebe k dokonalosti, k otevření spojení mezi svým srdcem a svou duší. Přišli jste uvolnit vše, co jste v dobách zdejších pobytů nahromadili. Vaše duše chce žít ve světě lásky, bez bolesti a strachu. Tato cesta je velice dlouhá, ale každý maličký krůček je přínosem. Vaše poslání je být příkladem těm ostatním. Milovat svou rodinu a cítit pokoru k životu. Nést následky svých činů a učit se vypořádat se vším, co vám život přináší. Žít tak, abyste měli čisté svědomí a cítili klid na duši. Je to mnoho úkolů. A bude trvat dlouhou dobu, nežli dosáhnete dokonalosti. Přesto se kvůli tomuto stále budete vracet. Abyste zmírnili vliv svých chyb, abyste znovu milovali, znovu se loučili. Jste děti světla a jste ti, kteří si zvolili světlo nést a vlévat naději do všech, kteří po tom touží. Nakonec budete sami spaseni.


Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 31358   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2025)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy