?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Temná žena v našem nitru - Lilit
@ duchovno -> svet spirituality     9.3. 13, 04:33

wikipedia.org

Pre Northy a skús si zohnať knižku H.Traugott Lilit – Temná žena v našem nitru

Lilit – ve zkratce – představuje temnou ženskou stránku, která muže ničí i fascinuje, ženě přináší démonickou sílu i frustrující bolest. / Lilit neboli Černá Luna je i konkrétním bodem horoskopu /
 
Lilit a boj pohlaví

Příběh o Lilit a Adamovi je starou hebrejskou legendou. Zobrazuje prastarý boj pohlaví. Podle této legendy Bůh stvořil prvního člověka z hlíny, pojmenoval ho Adam, a aby mu nebylo smutno samotnému, stvořil mu z hlíny ženu – jemu rovnou – a nazval jí Lilit. Adam a Lilit ale brzy začali spolu bojovat. Lilit nechtěla při souloži ležet pod Adamem. Adam si myslel, že Lilit nechce být pod ním, aby mohla být nad ním a vládnout mu. Vynucoval si své „nahoře“ násilím. Lilit tvrdila: „Oba jsme si rovni, protože jsme oba uděláni z prachu a hlíny.

Bojovali spolu a nechtěli si navzájem naslouchat

Lilit nakonec Adamovi utekla. Adam zavolal na svého tvůrce: „Bože, žena, kterou jsi mi dal, mi utekla.“ Bůh proto poslal za Lilit tři anděly, aby ji přivedli zpátky, a řekl Adamovi: „Jestli se bude chtít vrátit, dobře. Pokud ne, každý den bude muset zemřít sto jejích synů.“ Andělé dostihli Lilit, která se usadila u Rudého moře (stala se tady nevěstou démonů, s kterými každý den počala stovky dětí) a oznámili jí Boží slova. Ona se ale vrátit nechtěla, proto jí andělé chtěli utopit v moři. Lilit se bránila: „Nechte mě samotnou, neboť jsem nebyla stvořena pro nic… důvod, proč jsem byla stvořena, je oslabování dětí: chlapce od porodu do osmého dne, děvčátka od porodu do dvacátého dne.“ 

Když andělé slyšeli

co řekla, trvali na tom, že jí utopí, ona ale přísahala: „Přísahám při Božím jménu (El), živoucím a jsoucím, že když zahlédnu vaše jména nebo znamení, nechám to dítě být“; a vzala na sebe, že každý den zemře sto jejích synů. Podle legendy se raději zařadila ke zlým démonům a aby se pomstila za smrt svých dětí, zabíjela novorozeňata a rodičky. Lilit je od té doby považována za vražedkyni malých dětí. Odtud pochází zvyk psát jména andělů do medailónků malých dětí.

Elohim

V hebrejštině existuje pro výraz Bůh více terminů. V mýtu o stvoření člověka je tímto Bohem Elohim. Slovo Elohim obsahuje slovní kmen mužský i ženský, můžeme teda říct, že se jedná o androgynní božstvo, které stvořilo prvního člověka mužského i ženského – „…aby byl jeho obrazem…“ co znamená, že Adam má v sobě principy dva – mužský i ženský. „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Genesis 1,27).

Tajemství androgynity

Když Lilit opustila ráj, odnesla si s sebou vědomí androgynity Boha a lidstva. Přenechala tím moc Bohu–otci a Adamovi–muži. Lilit věděla. Dříve než odešla demonstrovala své vědění a moc, ukázala, že zná Boží jméno (Elohim), že ví o nejmocnějším tajemství stvoření. Zapřísahat Božstvo jeho jménem, znamená získat přístup k jeho vědění. Lilit ukázala své vědění, ale moci se zřekla. Jejím odchodem jsme pravděpodobně ztratili přístup k tomuto tajemství. Její protest a útěk můžou znamenat i iniciaci.

Samael

Lilit neposlechla. Podle legendy se pak provdala za Samaela, (Lucifer a Samael taky neposlechli), a stala se tak „Paní temnoty“. Byla prohlášena za démona a protože se odmítla vrátit zpět, postoupila svět „patriarchům“. Ti jí dodnes proklínají a bojí se jí, protože ztělesňuje sílu, jíž Eva dodnes není schopna. Lilit využila hada v ráji k tomu, aby mohla mluvit s Evou, tím hadem byla Lilit sama. Eva ale nebyla schopna svou „temnou sestru“ poznat. Had (Lilit) řekl lidem, aby jedli ze „stromu poznání“, přinesl s sebou vědomí démonického, stal se nositelem démonična. Démonično tak bylo pojmenováno, Lilit byla nazvána démonkou. Tak, jako člověk vzývá božstva, aby si podrobil jejich sílu, pojmenovává démony, aby je zapudil. Pojmenování dává moc.

Potlačení ženské androgynity

Moc byla ústředním tématem hádky mezi Adamem a Lilit. Adam myslel, že Lilit chce mít nad ním moc, že když nechce „být pod ním“, zákonitě chce „být nad ním“. Lilit však nikdy neřekla, že chce dominanci, ona chtěla rovnost. Adam jí ale nenaslouchal. Lilitin požadavek rovnosti versus požadavek moci byl dlouho předmětem interpretací. I na základě tohoto bylo ženství z větší části podáváno jako negativní a ničivé od přirozenosti. Byla potlačena ženská část androgynního člověka.

Adam o Lilit přišel

Měla svou hlavu, jednala svévolně a opustila ráj. A uražený Adam začal Lilit znevažovat, potlačil jí ve světě i v sobě. Vypadla z něho, z jeho vědomí. Vrátila se zpět jako had a pomohla padnout Adamovi a tím i lidem do poznání. Had symbolizuje poznání, démonično, léčení, had se svým ocasem v kruhu symbolizuje koloběh života. Lilit a její dynamický princip od té doby v Adamově vědomí schází. Člověk se s ní setkává jako s něčím zlým, nemocným, démonickým, s hadem, který jej vtáhl do zkázy. Jako protiklad patriarchátu vnímá ve jménu duality matriarchát. Není rovnost, je jen jedno nebo druhé – „buď–anebo“. Nahrazovat ale patriarchát matriarchátem nemá smysl. Vše by bylo stejné, jen by se vyměnila pozice. Lilit si své postavení si zvolila sama, netušíc, jaké následky její odchod přinese. Nechtěla být nahoře, chtěla rovnocennost, po jejím odchodu ale bylo rozhodnuto, co bude dále pokládáno za „ženské“ a jakého místa se tomu ve světě dostane. Hodnotový systém, který nastoupil, definuje vše v kategoriích „buď–anebo“. A Lilit chtěla „nejen–nýbrž i“.

„Buď–anebo“ nikdy nepochopí

o co Lilit usilovala. Hadího daru „vědění“ dokáže využít jen omezeně. Vědění znamená svobodu, znamená polaritu. „Buď–anebo“ trhá polaritu na dualitu. V angličtině mají výrazy pochopit, porozumět (získat vědění) apprehend a obava (ale i názor, představa, chápání) apprehension společný základ. Máme strach z vědění i z nevědění, stejně jako máme strach z Lilit a z jejích hodnot, které či chceme, nebo ne, neseme každý v sobě. Adam/muž si ještě nedokáže udělat jasno v tom, co všechno může přes Lilit získat, vidí jen ztrátu svého výsadního postavení – svého „nahoře“. Eva/žena v sobě Lilit potlačuje jako nenáviděnou část ženství, „vražedkyní dětí“.

Bůh stvořil Lilit s nevděčným úkolem

ona měla reprezentovat jeho „ničivý aspekt“, od toho tu byla. Její prokletí se proto rovnalo zradě, byla prokleta část stvoření. Lilit je částí svébytného Já, s níž se musíme spojit, aby už nemusela být duševním vyhnancem. Pro člověka je těžké spojit se se svou tolik démonizovanou částí, pochopit tuto problematiku logicky pochopit. Najít a přijmout Lilit ve svém nitru, respektovat ji v sobě. Toto může vést k proměně člověka, posunout ho blíž k vědění. Černá Luna a její postavení v horoskopu ukazuje na to, co je v člověku potlačeno, co žádá integraci. Ukazuje to, co „člověk v sobě proklíná, ale kvůli čemu byl vlastně stvořen“. Odsuzujeme v sobě Lilit očima „trestajícího Boha-Otce“, protože k jejím hodnotám jsme ztratili přístup. Respektovat svou přirozenost a přijmout se s láskou, znamená začít rozvíjet morální povinnosti vůči sobě.

Nástup mužského Boha zapudil pradávnou Bohyni

Pokračovanie tu: http://www.silna-zena.cz/clanky/astrologie/lilit---temna-zena-v-nasem-nitru.html

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (26) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Ale,ale ......mojzis10.Mar:08:14
SmutnéMagen09.Mar:11:36
zdroje k povoduansz09.Mar:09:32
k ilustracnej fotoansz09.Mar:05:59
trestajúci bohmních 09.Mar:05:45

čitateľov: 6399   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2038)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy