?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - březen 2013 (1. + 6. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     31.3. 13, 07:34

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


30.3.2013

Život je dar


Život je cestou k pokroku. Je mnoho cest, jak být součástí Boha. Mnozí čekají na zázrak. A zázraky se opravdu dějí pro ty, kteří nechápou… Pro ty, kteří dosud neporozuměli. Osud lidské bytosti je spojen s její odvahou jít vpřed, s jejími strachy a omezeními. Život je však dar. Dar pro ty, kteří vědí, jak ho využít. Tíhou pro ty, kteří se nechají zdeptat. Jste na rozcestí. Cesta vede vzhůru. Ostatní cesty, ty méně důležité, vedou do různých, křivolakých osudů. Naskýtá se možnost změnit váš svět. Změnit sebe. Vím, že po tom toužíte. Mnoho odpovědí je potřeba ještě získat, abyste byli spaseni. Víte, že vaše síla je mnohonásobně větší, než síla temnoty? Nebojte se a svěřte se do náručí lásky. Člověk jako bytost často chybuje, přesto vždy dostává možnost k nápravě svých činů, neboť Bůh vás miluje. Vaše chyby nejsou chybami, je to jen zdvižený prst, upozorňující, že je potřeba se poučit. Netrapte se tím. Naučte se cítit v sobě jistotu. Nebuďte zbabělci a hledejte řešení. Cesta je před vámi a vy hledáte jinde! Není zde jiné rozhodnutí. Chcete – li změnit svět, není nač čekat. 


27.3.2013

Svoboda


Svoboda je nejdůležitější věcí pro všechny bytosti. Svoboda - to je možnost rozhodovat sám za sebe, žít svůj život a vědět, že neexistuje nic a nikdo, kdo by tě mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit. Vědět, že ty jsi ten, kdo tvoří svůj život. Nepociťuješ závislosti, vnímáš jen cestu svého osudu, po které kráčíš s radostí a s uvolněním. Každá bytost touží po svobodě. Chce cítit nekonečné proměny své duše, cítit sílu lásky bezpodmínečné, nezávislost a sílu tvoření. Svoboda je to, co potřebujete získat, neboť je mnoho manipulace na tomto světě. Jste nuceni poslouchat ty, kteří vám vládnou. Ty, kteří ještě nepochopili, že nikoho nelze spoutat, obzvláště boží jiskru žijící v každé bytosti. Snaží se vám namluvit mnoho lží a vy s tím souhlasíte. Mnohdy sami tyto lži berete za své a propagujete. Nestávejte se fanatiky, ale prociťujte, neopírejte si to, co je pro vás stejně přirozené jako dýchání. Je to vaše volnost, svoboda, otevřenost. Vaše životy plynou velice rychle a stále více pociťujete tlaky okolí. Udělej to a ono, musíš…..Ale vnímejte sami sebe, copak necítíte ve svém srdci ten vzdor? Bouří se vaše duše, bouří se proti manipulaci, proti příkazům. Pracujte na svém osvobození. Je to vaše přirozená podstata, být svobodní. Člověk ještě nepochopil své možnosti. Neumíte si ani představit, co všechno byste mohli…Víme, že vaše cesta je složitá, ale využívejte všechny své možnosti, učte se vidět dosud neviděné. Pomůže vám to zbavit se pout. Čím více budete vědět sami o sobě, tím spíše se pouta budou uvolňovat. Čím dříve pochopíte, že jste věční, tím větší bude vaše volnost. Bdíme nad vámi a cítíme vaší sílu. Vzpomeňte si, kam kráčíte a nalezněte svůj nový pohled na svět. Zkuste se odpojit od negativity a upevněte své postoje. Svoboda je zde, nemusíte ji hledat. Čeká, až bude uchopena. A vaše duše povyroste, neboť její okovy budou rozpuštěny. Mnoho z vás najde odpovědi, které hledáte. Nakonec však budou všichni spaseni. Čas nastal. 


20.3.2013

Promluva


Celý svět se topí v bolesti, neboť lidstvo samo sebe dostává do potíží. Jste jako ti, kteří touží po míru a radosti a přesto nadále pokračují s bojem, stavíte před sebe mnohé překážky, které poté ani nedokážete zdolat. Jste osamoceni ve svých srdcích, přestože jste jedním. Ale vy necítíte tuto propojenost. Ještě jste se nenaučili vnímat jednotu a celistvost. Neustále mluvíte o spolupráci, o novém světě. Přesto stále žijete v minulosti. Nový svět je pro vás cosi krásného, vysněného. Jenže zatím stále toto zůstává jen vaší představou. Mnozí se již naučili změnit úhel pohledu, ale jsou to jen kapky v moři. Váš svět jakoby nebyl skutečný. Toužíte po změně, přesto máte strach. Strach z toho, co by se stalo, kdyby změna opravdu nastala. Bojíte se změn, bojíte se toho, co neznáte. Čas neexistuje a přesto se jím řídíte. Dosud jste ještě nepochopili. Vaše snaha je však upřímná. A bytosti světelné upřímně obdivují vaši nezdolnost, neboť mnozí upadnou a znovu vstanou, posíleni o životní zkušenosti. Plamen jednoty však neustále jen doutná. Není potřeba být urputnými ve svém snažení. Je důležité pocítit jednotu v srdcích. Není mezi vámi nikdo, kdo by netoužil po míru v duši. Stále však je mnoho překážek na vašich cestách. Člověk je tvor hloubavý, ale potřebuje vnímat, vciťovat se. Svět je ještě příliš negativní. Spojení a vzájemná láska toto boří. Svět je připraven na změnu. Každou minutu, každou vteřinu můžete začít měnit svět. Čím více vás bude, tím lépe.Jsou to vaše prosby, které budou vyslyšeny. Žádejte a bude vám dáno. Vaše šance jsou velké, pokud půjdete všichni a stanete se jedním.


20.3.2013

Co je potřeba udělat?


Čas byl změněn. Země byla změněna. To, co prožíváte, je pouze vaše realita. Skutečnost je dávno jiná. Mnozí cítí, že změny proběhly. Avšak potrvá, dokud se vše nezačne prezentovat v realitě. Objevuje se informace, která potvrzuje přechod Země. A ona byla přesunuta spolu se všemi bytostmi. Vaše realita však zatím neodpovídá, neboť ještě nejste připraveni. To však nebrání Zemi být v nové úrovni bytí. Stejně tak, jako živé bytosti prodělávají změny. Dosud jsou nepostřehnutelné a mnohdy jsou schovány pod zdravotní problémy. Přesto je vše připraveno. Země prošla a lidé spolu s ní. Tento přechod však nemůže mít příliš velký vliv na realitu lidských pohledů. Nejste na toto připraveni. Avšak budete vedeni tak, abyste pocítili změny, které časem budou již patrné. Nyní je potřeba udržet si čistotu myšlení, čistotu duše a lásku ke všem živým bytostem. Je potřeba nahradit své smýšlení vírou a posílit sebe sama pochopením. Vše ostatní je připraveno. V tento čas se od vás vyžaduje pouze toto. Vše ostatní již půjde tak, jak dovolíte. Buďte připraveni, neboť vaše životy se mění. Přijměte vše, neboť ještě netušíte, kam vás život vede. Ale buďte si jisti, že jediným možným směrem – vzhůru.


14.3.2013

Vytrvejte


Nový měsíc přináší pochopení. To, co se vám předtím zdálo těžké, jakoby najednou bylo změněno a vy se dostáváte opět nahoru. Stále ještě se potýkáte s běžnými věcmi, přesto již se cítíte lehčí a dny se vám zdají světlejší. Slunce vždy rozsvítí váš život, pouze ho do něho musíte pustit. To, co k vám nyní proudí, je paprsek lásky a pochopení. Mnoho z toho, nač jste dosud neznali odpověď, bude nyní postupně zodpovězeno. Přišel čas, abyste se opět posunuli dále, abyste pochopili, co v životě ještě potřebujete zpracovat a také to, že doba se mění. I přesto, že si to někdy nepřejete, vaše životy se převrací naruby, velice rychle se vše mění. Přijímat změny, obzvláště ty negativní, je pro vás stále složitější. To, co se vám dříve zdálo těžké, je ale pro vás dnes běžná věc.  Jakoby jste to již nepovažovali za tak složité. Je pravda, že mnohdy jste si opravdu „naložili“ velmi mnoho. Ale také si uvědomujete, že i to, co máte rádi a co byste chtěli, přichází do vašich životů rychleji, pokud se na to koncentrujete. Začíná se probouzet příroda a i vy se stáváte čilejšími. Nejste již v období zimního spánku, kdy jste byli nuceni rekapitulovat svůj život, nalézat nové pohledy, třídit si to, co chcete. Je čas uskutečnit to, na co jste v době spánku přišli. Lépe řečeno – budete nyní v praxi využívat to, co cítí vaše duše a co jste si ve svém srdci předsevzali. Jste zatím na začátku, vaše plány však budou získávat stále konkrétnější podobu. Pokud si někdo z vás není zatím přesně jistý, co dál, ať nezoufá, neboť k vám budou přicházet důležité nápady a myšlenky. Vaše duše posiluje komunikaci s vámi. Je potřeba, abyste se opět pohnuli dále, vstříc novému životu. Období aktivity je potřeba završit úspěšným ukončením. Proto se nezabývejte zbytečnými problémy a konejte to, co k vám přichází. Řešte vše popořadě a nesnažte se mermomocí vyřešit zapeklité problémy, vše má svůj čas. Tyto dny budou pro vás akční, ale zároveň se budou ještě více měnit vaše zaběhnuté postoje, vaše životy. Mnoho z minulosti vám přestane vyhovovat, stačit. Jakoby jste čekali, až se probudí příroda a spolu s ní kráčeli vstříc změnám života. Život vás vede tam, kde máte být. Vaše tíha, kterou často pociťujete, je zmírňována. Časem se naučíte tuto tíhu rozpouštět a nahrazovat pocity pochopení a radosti. Dosud na tomto pracujete. Je ale potřeba trpělivost a píli. Proto vytrvejte a jděte kupředu spolu se Zemí.


5.3.2013

Život


V tyto dny je potřeba velké úsilí, abyste byli schopni zkorigovat své životy. Čas je zvláštní a může se zdát, že ne vše se daří tak, jak by mělo. Zůstáváte mnohdy na pokraji svých sil, někteří však mnohokrát vzdávají. Mnoho síly musíte vynakládat na věci, aby se dařily. Toto období ještě nějakou dobu potrvá, přesto koncem měsíce budete mít pocit, že můžete svobodněji vydechnout. Vše, co prožíváte, vás nutí přerovnávat v mysli, rekapitulovat a vzdávat se starého. To, co vám zbývá odhodit, je prastará vrstva, která s vámi putuje dlouhé věky. Nedivte se, že se cítíte vyčerpaní a plní chmurných myšlenek. Mnoho z vás cítí smutek vůči těm, kteří se rozhodli odejít. Ale nevzdávejte své úmysly zlepšit svůj život. Možná jste někam tlačeni, přesto opět přijde čas, kdy tlak povolí a budete moci vydechnout. Dosud jste byli utlumeni a ze všech sil jste konali běžné životní úkony. Málo radosti je mezi vámi. Spíše nechuť a zastavení. Ano je složité se radovat, když cítíte smutek. Přesto nic nemůže trvat věčně. Přichází jaro a s ním více slunečního svitu, zpěv ptáků a všude kolem spousty zeleně. Zaměřte se spíše na toto, nežli na své problémy. Které sice zůstanou dále, ale již budou mít menší tíhu ve vašich srdcích. Život je o prožívání, učení se a milování, život je bdělost, radost a pochopení. Jste zde, abyste toto vše nalezli. Abyste překonali sami sebe a vše, co vám brání být šťastní. Člověk je bytost láskyplná a zářivá. To, co jste si sami vytvořili za dlouhé věky, ve spoustě životů, to také sami můžete změnit. A přesto, že nejde vše hned a potřebujete mnoho trpělivosti, přesto je tu tato možnost. Věřte v možnosti a řešení ve svém životě. Vždy existují a budou existovat. Pochopte, že tam, kde je tma, tam musí být i světlo a že někde uvnitř vás je vaše Já, zvláštní bytost, plná odvahy jít vždy vpřed. Bytost, která ví, kdo je a co pro ni znamená být zde v této době. Bytost, která je spojena s Jednotou. Až si budete tímto jistí, pak pro vás nic nemusí být problém. Buďte trpěliví a hledejte dále. Váš čas přichází a jednou naleznete vše, co vám patří.


Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
kto som,mních 07.Mar:10:25

čitateľov: 6559   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2025)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy