?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - duben 2012 (1. - 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     30.4. 12, 13:18

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


Čas proměny vědomí

30.4.2012


Dny plné lásky jsou zde. Měsíc květen, čas lásky. Mnozí berou tento měsíc vážně a opravdu si vyjadřují lásku častěji, než v jiných měsících. Květen však přináší také více pochopení a vcítění se do problémů druhých. Každý člověk touží, aby ho měli ostatní rádi, aby mohl mluvit o svých problémech s ostatními, aby byl vyslechnut. Stále více lidí má ale problémy s komunikací. Mají strach otevřít se plně druhým, aby nebyli odbyti anebo zesměšněni. Tyto umělé zdi je poté velice oddělují od ostatních, ale také od života samého. V těchto dnech je možné velice rychle bořit tyto zdi, neboť láska je nápomocna spolu se sluncem, přírodou a vším živým v ní. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Uvidíte rozkvetlé stromy, uslyšíte zpívat ptáky a vaše srdce se zahřeje. Mnozí pochopí, že je zde něco více a že otevřít se všemu kolem přinese duši mnoho pozitivního, neboť to pocítí právě ve svém srdci. Srdeční čakra se rozsvítí. A teplo, které se uvolní, spálí všechno, co brání vyzáření ven k ostatním. Mnozí se však přesto trápí, neboť v tomto čase odcházejí jejich blízcí. I přesto by však měli – i přes svůj smutek - otevřít svá srdce. V tomto roce ještě mnoho duší odejde, neboť doba je nádherná, ale velice náročná. Tlaky, které lidé prožívají, jsou někdy velice zdrcující. Přesto prožití takových smutků uvolňuje emoce a mění vědomí lidí. Toto je čas proměny vědomí. Bolest není příjemná, ale někdy chrání a někdy pomáhá, aby lidé byli bdělí, aby si uvědomovali, že vůbec žijí. A také, aby vše nebrali jako samozřejmost a vážili si toho, co mají, vážili si svých životů. Neboť se děje mnoho sebevražd na tomto světě. Lidé si myslí, že odchodem ze života vyřeší své problémy, ale opak je pravdou. Přesto všechno však je všude kolem plno krásy, lásky, soucitu a pochopení. Jste božské bytosti, vše je ve vás. Nestyďte se projevit svou přirozenost, svou podstatu. I přesto, že vám vaše životy mnohdy připadají těžké, zdá se vám, že jste sami, tak opak je pravdou. Až budete jasnovidní uvidíte, kolik pomoci se vám dostává z vyšších sfér. Mnozí z vás jsou často schopni toto vnímat. A ti z vás, kteří ne, tak si vždy vzpomeňte a věřte. Jakmile toto uděláte, vaše světlo se rozzáří. Každý má své lekce, které si vybral, i když prožívání je poté složitým procesem. Ale buďte na sebe hrdí, neboť jste schopni nést svá břemena a postupovat vpřed. Někdo rychle, někdo pomaleji. Máte naše požehnání, Boží děti. Maytreia


Co se to z nás stalo?

16.4.2012


Mnohé činy, které lidé na Zemi prováděli, byly po zásluze „odměněny“. Vy lidé s těmito činy žijete od počátku věků, neboť jste jejich původci. Je z vás spoustu aktivních, kteří očisťují svou minulost, dokonce i Zemi a Vesmír. Mnoho negativní energie bylo za ty etapy nastřádáno. Tolik, že bude trvat dlouhou dobu, nežli se Země pročistí. Proto i ona sama se snaží o očistu svým vlastním způsobem. Vy však máte také jiné úkoly. Vaše práce je i v jiných úrovních. Potřebujete nalézt životní sílu a žít. Naučit se žít, to ano. Ale kdo z vás žije? Kdo si uvědomuje každou vteřinu svého života? Kdo z vás vnímá stromy, slunce, zvířata? Jste zavření ve svých domech, že ani nevíte, jaké je venku počasí. Sedíte u televizí a počítačů a spoustu času marníte tímto klamným úkonem. Proč aspoň chvíli nevěnujete pozorování západů a východů slunce ? Vyjděte ven a pociťte na své kůži studené kapky deště, pozorujte jak blahodárně působí na rostliny a vše živé kolem vás. Naučte se vidět krásu, kterou vám Země poskytuje. Učte se žít. Copak je to tak těžké? Kdy jste se naposledy procházeli bosí v trávě? Je to jistě tak dávno… Země vám toho tolik nabízí. A vy jste zahleděni jen sami do sebe. Pohlceni „moderním“ způsobem života, že neznáte ani své sousedy, dokonce ani nevíte, jací jsou lidé kolem vás. Pozorujte děti, jak jsou hravé. Umíte to ještě, takhle si hrát? Umíte se nahlas smát tak, až vám tečou slzy? Anebo se slzy staly jen vyjádřením vaší bolesti, smutku a neštěstí? Vidíte ten rozdíl? Tolik emocí a přesto je každá jiná. Některé vás naplní, některé vám vezmou… Jste Boží děti a přesto si to neuvědomujete. Neumíte to vyjádřit. Dobrovolně jste se vzdali.. Vzdali toho, co je vaší přirozeností. Toho, kým jste. A teď se trápíte a hledáte chyby všude kolem. Tohle není realita, to je jen iluze. Vaše světlo skomírá, místo, aby doširoka plálo na všechny strany. Co s tím děláte nebo spíše, co s tím uděláte? Nebojte se a měňte vše, co k vám nepatří, co nejste vy. Vzbuďte se a jásejte. Neboť svět je tak krásný…..


Jeden

11.4.2012


Obloha zlátne sluneční energií a den se prodlužuje. Světlo se šíří stále více, láska se rozpíná. Motlitby proudí do Vesmíru a jejich láskyplnost je vede ke správnému cíli. Mnohá slova prosí za odpuštění, další děkují s velikou pokorou a mnohá slova formují skutečnost. Neboť na počátku bylo slovo. Vše, co život přináší, je zdrojem samým. Vše na planetě, Vesmír celý. Mnohé radosti jsou součástí láskyplné energie a mnoho zklamání též. Nekonečný Vesmír obsahuje vše. Toky energií se přelévají jako vodopád a oblažují vše, co jim přijde do cesty. Život sám je bytí v proudech energií. Život sám je tím proudem. Mnohé dosud nebylo zjeveno, přesto to již existuje. Víra v život je silná. Víra v Boží sílu již méně. Přesto je tato síla nezměrná. Láska je smyslem života, uvědomění cílem. Vesmír se smršťuje a napíná, hýří barevnými shluky. Boží dlaň je natažená a otevřená každému, kdo je schopen přijmout tyto dary. Vše je spojené. Nový úsvit je zde. Země zpívá a roste. Božské bytosti jásají, neboť přichází mír do jejich duší. Ony samy tvoří mír. Tvoří lásku. Jsou láskou. Jsou jedním a jsou vším. Život se probouzí, roste a pak zaniká. Pro každého v jiné etapě, pro všechny v jedinou chvíli. Vánek z lesů přináší osvěžení stejně tak, jako milost Boží. Vyslané myšlenky a vyřčená slova zesilují ozvěnu srdce. A všechno se projeví v Jednom. Jsou to zvláštní děje, které probíhají v tomto čase a přesto jsou součástí Vesmíru od jeho zrození. Pochopení jde ruku v ruce s uvědoměním, mnohé se jeví odkryto a přesto zahaleno v plášti mlhy, dokud se neprobudí duše. Planeta je jako noční obloha plná hvězd. Každý den přibývají další a další světýlka, která se otevírají proudu života, probouzejí se a chtějí být. Být tím, kým skutečně jsou. Vzpomínají si a září. Ukazují cestu ostatním. Život je nádherný se svými proměnami. Je vzácný, stejně jako poučný. Láskyplný, stejně jako bouřlivý. Má stejné projevy jako Vesmír, neboť vše je Jeden. A láska stále proudí a ohřívá srdce bytostí, které touží po spojení. Jejich touha otvírá jejich srdce a vpouští lásku dovnitř. Jsou to zvláštní dny. Plné lásky a nenávisti, bolesti a rozkoší a vše je ukryté v Jednom.


Jednejte ze svobodné vůle

3.4.2012


Spoustu duší se rozhodlo ukončit svou inkarnaci v tento čas. Je období růstu a rozkvětu, ale také velkého náporu na psychiku lidí. Lidé cítí mnoho svých problémů a rádi by znali odpovědi na své otázky, ale ti, co je neznají, se cítí frustrovaní a bez energie. Poslední dobou mnoho z vás cítí, že nemají kam směrovat své životy, cítí se nenaplněni a mají pocit, že sem nepatří. Toto je velice těžké, projevuje se zde minulost. Je potřeba vše odevzdat. Tyto pocity jsou pouze dočasné. Je však nutné konečně dořešit to, co přichází znovu k dořešení. Neboť pokud i nadále budete odmítat řešení, váš život se stane bezcílným a bezútěšným. Mnozí si myslí, že osud je vede na jejich cestě a osud jim také pomůže vyřešit překážky, ale není to tak. Jste to jen vy sami. Nezoufejte však a přijměte tuto bolest. Je pro vás darem. Přináší vám poznání toho, co jste dosud nezvládli. Vaše těla potřebují doplňovat energii. To je velice důležité, neboť časem byste mohli přestat fungovat, váš organismus by vypověděl. Proto nepodléhejte těmto stavům, nelitujte se a nestavte se do rolí obětí. Dívejte se očima lásky a rozhlédněte se kolem. Máte vše, co ke svému životu potřebujete. Slunce vás hřeje, ptáci zpívají. Buďte spokojeni i jen s málem. Myslete na to, co vás těší a to si promítejte do své budoucnosti. Každá bolest musí jednou skončit, i ta vaše. Stanete se díky ní odolnější a čistší. Veďte sluneční energii do druhé čakry, představte si sluneční paprsky uvnitř vašeho břicha, jak pálí veškeré nečistoty. Velice se vám uleví. Každý den je jiný. Jeden den se budete cítit šťastní, druhý den smutní. Ale vše pomine. Ve smutku se těšte na štěstí, ve štěstí prožívejte chvíle z celého srdce a pamatujte si je pro dobu smutku, kdy vám vzpomínky na prožívání šťastných pocitů smutek zmírní.A uvědomujte si, že každý problém se dá vyřešit. Když ne dnes, tak tedy zítra. A také to, že pokud neznáte celý příběh, nemůžete nikdy soudit určité okamžiky vašich životů. Neustále bude něco, co vám zůstává skryté, aniž tušíte, k čemu v budoucnosti vede to, co prožíváte nyní. Pokud se naučíte věřit v přítomný okamžik, nemusíte se obávat budoucnosti. Žijte s plným nasazením. Přijde mnoho lekcí, kterými si budete procházet. Váš život je každým dnem jiný. Už jen tím, že vy sami se měníte. Vaše nitro se otevírá a spojuje se Zemí a s Vesmírem. Vyzdvihujte ve svém životě to, co prožíváte s láskou a učte se být lepšími. Neboť každý má v sobě rezervu a každý může na sobě mnoho změnit. Stačí jen chtít. Nečekejte, až k tomu budete donuceni. Jednejte ze svobodné vůle. Ať vaše srdce rozkvete stejně jako příroda kolem vás. Maytreia

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky .

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (2) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
"L a s k a je zmyslom zivota, ..."AnamenSi15.Apr:12:37

čitateľov: 7655   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2025)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy