?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


MÝTY A LEGENDY: Svátek prvomučedníka sv. Štěpána
@ záhadná história     22.12. 09, 14:26

Ukameňovanie svätého Štefana, sk.wikipedia.org

Jméno Štěpán je pravděpodobně z řečtiny a znamená v překladu "věnec", "ozdoben věncem", "ověnčen". Dějiny znají dva svaté Štěpány a mnohdy jsou tyto dvě rozdílné osoby omylem spojováni v osobu jedinou. Jeden sv. Štěpán byl tím, jehož oslavujeme na 2. svátek vánoční to znamená 26. prosince. Dalším Štěpánem v dějinách, jenž byl označován za svatého, je člověk, který se narodil o několik set let později, než prvomučedník sv. Štěpán. Jmenoval se původně Vajk.


Svatý Štěpán je pokládán za prvomučedníka a za prvního jáhna první křesťanské komunity v Jeruzalémě. Dále pak je pokládán za "propagátora" skutků Ježíše Krista a hlavně jeho vzkříšení, za toho, jenž pomáhal apoštoly zbavovat břemene hmotných starostí. Štěpán je pokládán za diakona neboli služebníka (z řeckého slova "diakonos", které znamená v překladu "služebník"). Dále je pokládán za patrona vdov, mučedníků, pacholků, koní atd.

Dle Skutků apoštolů vždy sv. Štěpán odhodlaně a otevřeně mluvil o vzkříšení Ježíše Krista a taktéž o tom, že Ježíš Kristus byl Bůh, či že byl roven Bohu. Společně s apoštoly, které zbavoval břemene materiálních starostí, otevřeně kázal o skutcích Ježíše Krista, což se stalo "trnem v oku" hlavně Židům, protože ty sv. Štěpán vinil za smrt Ježíše Krista. Rozzuřený dav vyhnal Štěpána z města, protože obžaloval Židy z nevěrnosti Bohu. Za Damašskou bránou do Jeruzaléma byl pak ukamenován k smrti. Štepán se modlil ještě před svou smrtí za lidi, kteří ho kamenovali. To se stalo pravděpodobně mezi lety 35 - 40 našeho letopočtu. Přesné datum je neznámé. Na stránkách encyklopedie Wikipedia.org se uvádějí léta 35 - 37, Ondřej Muller a Irena Tatíčková (viz použitá literatura) uvádějí jako datum jeho ukamenování až rok 40 našeho letopočtu.

Na počest svatého Štěpána se v tento den pronáší například tato slova: "Nauč nás, Bože, žít podle toho, co dnes slavíme, ať milujeme i naše nepřátele, a tak následujeme svatého Štěpána, modlícího se za ty, kdo ho kamenovali. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána." Dále se na tento svátek koleduje (jistě všichni znáte známou vánoční koledu "Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně ... ").

Do krmení pro zvířata se přidávala v tento den požehnaná sůl, žehnalo se obilí pro nastávající jarní setbu, pilo se červené víno z kalichu do kterého se dával menší kámen, jako symbol ukamenování tohoto prvního mučedníka po Kristu, rozdával se chléb pro chudé atd.

V první polovině pátého století byla na místě, kde byl Štěpán ukamenován postavena bazilika, která však byla zničena asi v roce 614 našeho letopočtu Peršany. Kostel sv. Štěpána, který zde najdeme dnes, byl postaven až v devatenáctém století našeho letopočtu. Údajné kameny, jimiž byl Štěpán zavražděn, jsou uloženy na hoře Sion v "Chrámu Zesnutí Panny Marie" (Chrám Dormition).
Jelikož zemřel sv. Štěpán jako první mučedník po ukřižování Krista, tak je označován jako prvomučedník a často i pokládán za patrona mučedníků.

Dalším Štěpánem, který je označován za svatého, je Vajk (který byl později pokřtěn jako Štěpán). Vajk se narodil pravděpodobně v roce 969 v Ostřihoři a v letech 997 až 1038 byl uherským panovníkem. Dle některých zdrojů se stal roku 969 knížetem a v roce 1000 se stal prvním uherským králem. Tento Štěpán ovládl celé dnešní Maďarsko, část Slovenska a část Sedmihradska. Zemřel v Uhrách v roce 1038 a v roce 1083 byl svatořečen papežem Řehořem VII. Je zmiňován také jako sv. István. Tento světec je pokládán za patrona koní (stejně jako jeho "předchůdce" prvomučedník sv. Štěpán, viz poznámka *1), za patrona tesařů, bednářů, tkalců, zedníků a také bývá často označován za patrona Uher.

Poznámky k textu:
(*1) Jelikož se mnohdy sv. Štěpán prvomučedník zaměňuje se sv. Štěpánem I. Uherským, tak je dnes již těžké se dopátrat, čeho byl přesně patronem sv. Štěpán a čeho sv. Štěpán I. Uherský. Mnohdy se omylem přisuzují tyto "patronace" oběma.

Připravil Jaroslav D. Ptáček

E-MAGAZÍN TÁBOR SOBĚ
http://www.tabor.czin.eu

Použitá literatura a další zdroje:
Benedikcionál, MCM (Olomouc 1994);
Časopis Amen (Nakladatelství Krystal1997);
Ondřej Müler, Irena Tatíčková: Rok do kapsy (Albatros Praha 2003).

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 16782   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1483)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy