ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Stránky Dr. Jesenského  

prihlásení užívatelia

aktívni za posl. 5 min.

poč. registrovaných užívateľov:47800

V tejto chvíli prezerá stránku 0 registrovaných užívateľov 116 anonymných užívateľov.

Vítame nového registrovaného užívateľa: rorbinam

výstupy
Ak chcete na vašej stránke zverejňovať zoznam správ z našej stránky môžete použiť tento výstup, alebo viac podrobný výstup.
XML/RSS.LILITH
@ veštenie -> astrológia     23.1. 09, 01:10

LILITH - úvod

Každý začátečník astrologie zcela jistě slyšel o biblické Lilith, první ženě Adamově. Teprve po jejím odchodu z ráje, z důvodu nesrovnalostí v sexualních praktikách dostal Adam ženu náhradní a tou byla Eva. Bytost jménem Eva byla přizpůsobivá, poslušná a oddaná, přesně taková jakou si ji ve svých požadavcích vytvořila křesťanská církev posledních 2000 let.

Zda-li jsou tato biblická tvrzení pravdivá, zda je bible knihou svatou, čistě historickou nebo pohádkovou přenechám čistě na úsudku a přesvědčení každého jednotlivce.

Nesporné však zůstává, že Lilith fascinuje lidstvo již tisíce let ( např. její vyobrazení z dob Sumerejců z r. 1950 př. Kr.). Proč začala právě Lilith vyvolávat tak silnou rezonanci v kolektivním vědomí? Kde zůstali Adam s Evou?

Astrologickým chrámem duše je 4.dům, znamení Raka, panovnicí znamení je Luna, tedy Eva ( Mars, 1.dům, Adam). Chyba? Jako první žena musí být panovnice 4. domu Lilith a jelikož zde byla duše( Lilith) před stvořením hmotné podoby člověka, byla zde Lilith před stvořením hmotného Adama.

Z tohoto důvodu se domnívám, že je Lilith vysoce vyspělou duchovní energií, která je v bezprostřední blízkosti pramene Tvoření a zrcadlí se v člověku stejně jako ostatní duchovní planety. Lilith je počátkem Stvoření, přestože je pouhým pomyslným bodem na oběžné dráze Luny kolem Země, tedy není ve skutečnosti žádnou planetou.

Pokud by existence Lilith byla neopodstatněná, neměla by tak silnou odezvu v kolektivním vědomí lidí a nenahraditelný význam v astrologické praxi. Bez praktického použití Lilith není možné v radixu objevit skryté „speciality“ lidského charakteru a konání. Například určení tendence k homosexualitě je bez zaintegrování Lilith do výkladu zcela nemožné.

Jestli budeme hledat v radixu pohlaví majitele nebo jeho duševní či tělesné postižení, nedojdeme k žádnému výsledku. Při pohledu do radixu nahlížíme do duše, která je je bezpohlavní a dokonalá. Znamení, domy a planety naznačují směr současné inkarnace, jejího cíle a stupně obtížnosti.

Co se za těmito skutečnostmi skrývá? Androgynní původ člověka? Počáteční myšlenka tedy nemohla mít záměr v rozdělování rolí podle pohlaví. Ty byly uměle a mocensky rozděleny k vlastnímu prospěchu a neprospěchu kolektivu, menšiny, rasy a pohlaví. I v tomto ohledu začala Lilith nastavovat nekompromisně zrcadlo společnosti.

Lilith byla po staletí vymetená z vědomí lidstva, v podvědomí však působila neustále. Člověk zapřel a zaměnil existenci své vlastní duše ve prospěch uctívání materiálních Bohů. I náboženství tohoto světa se ubírají směrem materiálním, přestože hlásájí pravý opak. Lilith se podílí na odhalování těchto nepravd a zatajování skutečností.

Lilith a lunární uzly nám dávají šanci nahlédnout do karmické minulosti a chápat často nepochopitelné souvislosti.

Vědomí lidí se začíná probouzet a tento duchovní proces je provázen děsivými obrazy reality. Kolektivní myšlení aktivuje rezonance s astronomickými objevy nových nebeských těles jako např. Chiron, Pholus, Nessus, Ceres, Pallas, Juno, Vesta a další.

Abychom zvládli budoucnost, musíme nejprve zvládnout minulost. Je tedy nutné začít na počátku stvoření a od začátku, naše putování nás tedy opět vrací k Lilith. Proč vlastně tato energie nachází převážně vstřícnou rezonanci u bytostí pohlaví ženského a většinou podvědomý odpor bytostí mužského pohlaví? Lilith (duše) je bezpohlavní, tedy nestranná. Je to proto, že se muži více vzdálili původnímu plánu, androgynytě? Žena k ní má blíže díky schopnosti předávat dál lidský život, je s plodem v přímém spojení. Muž zůstává tělesně oddělen od tohoto dění a mnohdy se na tomto zázraku stvoření nepodílí ani svoji schopností ducha (Slunce), využívá jen základní, omezující možnosti pohlavního aktu (Mars).

Proč se Lilith spíše identifikuje s energií ženskou? Vzala si za úkol poukazovat na současnou velmi pokročilou nerovnováhu mezi mužským a ženským principem? Nerovnováhy v neprospěch žen a zdánlivý prospěch mužů? Astrologické aspekty Lilith v radixu se lépe snáší s energií ženskou, tvrdé úhly napětí v radixu mužském způsobují často drastické zvraty v jejich životech.

Domnívám se, že nejbližším přítelem Lilith je záhadný Pluto. Oni dva se snoubí při tajemných rituálech smrti a zrození, zrození a smrti - věčného koloběhu života. Oni dva drží ve svých moci tajemství karmy.

Pluto vystřídal panovníka osmého domu Marse, což by mělo mít za následek změnu pohledu na sexualitu i partnerství a to ve smyslu duchovním.

Pomalu se dostáváme k aspektům samotným, které budou jednotlivě vyloženy.


Lilith v 1. domě

Tento aspekt se promítá do schopnosti jedince ve smyslu působení na okolí a jeho vystupování ve společnosti. Snaží se prosadit své názory a přání. Vlastní pro ostatní nevysvětlitelnou přitažlivost, vyzařuje tajemství, které často magicky přitahuje pozornost a zájem ostatních.

Jedinec pociťuje konflikt mezi skutečným přáním (tabu téma), potřebou prosadit, zviditelnit se a obavou tyto nutkavé potřeby převést do každodenního života. Je sám sobě brzdou, zakazuje sám sobě tyto neodbytné vnitřní potřeby realizovat a ty živoří ve fantaziích jeho vnitřního světa. Obavy ze ztráty sebekontroly mu ztěžují kontakt s okolím i seberealizaci ve vztazích. Zapíráním svých tužeb dochází k přetlaku v osobnosti a nevysvětlitelným zkratům v chování. Kompenzace pomocí agresivity. Záliba ve zbraních, bojovém umění, střelných zbraních, fascinace ve vojenské nekompromisní disciplíně.

Inkarnovaná Duše, která se těžce vzpamatovává z válečných hrůz a násilí. Výjimkou nejsou ani problémy v sexuální orientaci.


Lilith ve 2.domě

Tento dům zrcadlí přístup k našemu materiálnímu i emocionálnímu pohledu na vlastnictví, obsahuje příčku našeho sebevědomí, pocitu vlastní ceny. Naučnou lekcí při tomto aspektu je ztráta materiálních hodnot i lidí, na kterých jedinec nezdravě lpí. Nepochopení a zarputilá snaha si vše udržet za každou cenu vede k častému zklamání nad ztrátami, k nedůvěře a vystavění bariéry k okolí. Hamižnost a touha vlastnit co nejvíce není při tomto postavení Lilith ojedinělá. Tento vnitřní, kompenzačně žitý tlak se může zviditelnit na úrovni nevyrovnaného vztahu k penězům, výživě, péči o tělo a požitcích, které k Venuši, panovnici druhého domu patří. Extrém nutkavé touhy po hodnotách se však může zviditelnit i zcela opačným postojem, absolutním zapřením a odmítáním všech hodnot, dokonce i své vlastní.

Co tedy od nás Lilith ve 2.domě vyžaduje?

Pokud člověk ovládne svoji žádostivost, nutkavou touhu vlastnit a spokojí se s tím, co patří k jeho skutečným potřebám a naplnění individuálních hodnot, v tom momentě dostane bez většího úsilí a bez bolesti ztrát vše, co obohatí jeho život. Mořský příliv a odliv je toho názorným a fascinujícím příkladem.


Lilith ve 3.domě

Působení Lilith se promítá do komunikace, chápání, schopnosti vyjadřování se na srozumitelné úrovni. Jedinec se potýká již v dětství s komunikačními konflikty, problémy s učiteli, vysmívání ze strany spolužáků a pocitem oddělení od kolektivu. Mohou se vyskytnout i poruchy řeči. Dítě pociťuje nezájem a příliš malou podporu ze strany učitele. To vede k obavám nedostatku talentu či dokonce strachu z vlastní snížené inteligence.

Jedinec intuitivně vnímá a odhaluje slabiny v učebním systému, nachází souvislosti tam, kde je ostatní přehlédnou nebo nejsou schopni odhalit. Cítí nutkavou potřebu vyjadřovat tato často zamlčená “tajemství” a hovořit o tabu tématech.

Dalším výkladem postavení Lilith ve 3. domě jsou vztahy se sourozenci, které mohou být poznamenány rivalitou. Zamlčená tajemství spojená s narozením sestry či bratra nejsou výjimkou.

Mysteriózní zážitky a setkání na cestách nebo zvýšena pozornost při řízení dopravních prostředků je na místě.


Lilith ve 4.domě

Zde Lilith působí jako ukazatel nelehkých rodinných vztahů. Rodina je zatížená dramatickými událostmi, možným selháním jednoho z rodičů. Dítě se cítí cize v rodinném prostředí, není se schopno integrovat, být částí celku, emocionálně hladoví. Často touží po harmonickém domově, který mají jeho kamarádi, vnímá osamělost a zklamání. Je stavěno do role černé ovce rodiny, obětního beránka, což jeho neradostnou situaci ještě více komplikuje. V momentě rané dospělosti domov opouští, aby začalo hledat svůj vlastní domov, což se mu často nedaří. Vnitřně odmítá stát se rodičem svých potomků. Pokud se však rodičem stává, zrcadlí se jeho vnitřní problémy do konfliktů s vlastními dětmi.

K dalším možnostem výkladu patří ztráta rodiče v dětství, což zásadně změní strukturu rodiny a její fungování.

V rodinách prchajících před válečnými konflikty se Lilith rovněž zviditelňuje ve 4.domě.


Lilith v 5.domě

Pátý dům ztělesňuje kreativní potencionál jedince a jeho touhu se zviditelnit. Přítomnost Lilith však míchá esenci obavy do těchto talentů. Jedinec touží být něčím výjimečný, chce vynikat nad průměrem, chce být tím nejlepším a tím si staví už na počátku překážky pro zdravý rozvoj své osobnosti a talentu. Staví si bariéry k vlastnímu potencionálu, což jej velmi znejistí. Tento člověk však skutečně vlastní nadání, ze kterého však může skutečně čerpat až ve chvíli, kdy se osvobodí od tlaku převyšovat ostatní a představ být oslavován jako hvězda. Každá mince má však dvě strany a tím druhým extrémem jsou obavy z odmítnutí, nedostatku talentu a zesměšnění se před veřejností.

Pátému domu vládne Slunce, které v souvislosti s Lilith nevylučuje konfliktní vztahy s otcem. Díky rozvodu rodičů zcela vymizela jeho funkce v rodinném systému, nebo chyběla jeho fyzická přítomnost ve zdánlivě fungující rodině. Další možností je skutečný nezájem otce o výchovu dětí a ty v pozdější dospělosti přestanou přirozeně jevit zájem o otce.

Občas se však objevují i tendence dětí, které se odmítají stát dospělými a rády zůstávají v roli opečovávaných a rozmazlovaných dětí i v pozdějším věku, kdy by měly stát už dávno na vlastních nohou a starat se samy o sebe.

Málem jsem ještě zapomněla na sběratelé erotických trofejí, kteří jsou fascinování většinou ženami tmavší pleti, mulatkami atd.


Lilith v 6. domě

Zde působí Lilith na poli zdraví, práce a služby bližnímu. Ani zde se jednotlivec nespokojí s rutinou, která se s každodenním životem pojí. Je často nespokojen se svým zaměstnáním, nelogickými postupy svých šéfů a úkoly, které z jeho pohledu nemají velký smysl. Staví se do role podvědomí pracovního kolektivu nebo skupiny, ve které pracuje a intuitivně nasává stávající energie, které třídí a někdy nevhodně komentuje. Tím se dostává do konfliktu s představeným nebo i samotným pracovním kolektivem. Následkem může být vnitřní (duševní) odstup od týmu, pocit osamění a zklamání ze strany kolegů.

Pro jedince s Lilith v 6. domě je nesmírně důležitý výběr zaměstnání. Všude tam, kde je nutná dobrá intuice, řešení konfliktů, pomoc bližnímu (zdravotnictví, sociální obory, umění, pedagogika) se bude cítit jako ryba ve vodě. V opačném případě se to projeví nejen na zcela chybějící motivaci, ale i na zdravotních potížích, které se mohou dostavit.


Lilith v 7.domě

V domě partnerských svazků vyvolává Lilith podobnou magnetickou přitažlivost jako v domě prvním. Z člověka vyzařuje záhadná, nevysvětlitelná energie, která upoutává pozornost publika. Ve vztazích je třeba vyčistit karmické dluhy nasbírané v minulosti. Muže přitahují vnitřně silné ženy, pro které jsou ochotni podstoupit i riziko skandálu, ženy podvědomě přitahují muže, kteří chtějí odkrýt jejich závoj nedotknutelnosti. Lilith však staví mezi vlastníky tohoto aspektu a jejich obdivovatele bariéru nedostupnosti a nerozhodnosti. Tento aspekt je často spouštěčem nevyhnutelných karmických vztahů, přitažlivosti, která je silnější než vůle člověka. Velmi známým je příběh Romea a Julie.

Možnost velmi komplikovaných vztahů, kdy je jeden z partnerů zadaný či jinak nedostupný. Tento vzorec vztahů se může často opakovat, přináší neuspokojení a nenaplněnou touhu. Skutečnou příčinou je však podvědomý strach vstoupit do partnerského spojení, ve kterém se jedinec cítí nejistý, vydaný napospas partnerovi.

Z hluboké lásky se může vyvinout i bezbřehá nenávist.

Smlouvy z minulosti, přísahy věrnosti na věky.

Ženy s Lilith v 7.domě si často hledají podstatně starší muže.

Pokud je Lilith příznivě aspektovaná u obou partnerů, je vhodné počítat s velmi intenzivním, vášní naplněným vztahem, který neutone v každodenní rutině a nezanikne ani v těch nejtěžších zkouškách. Bude neustále vyživován kosmickým paprskem lásky tajemné Lilith.


Lilith v 8.domě

Společná návštěva Lilith v domu smrti, sexu, peněz našich příbuzných, kreditů bank, genetické výbavy, moci, bezmoci a manipulace nám může přinést zajímavá odhalení. Lilith s Plutem jsou nerozluční spojenci v záležitostech definitivního ničení i sebezničení.

Na obětní oltář Pluta jsou Lilith pokládány i lidské oběti v podobě zemřelých rodinných příslušníků, sebevrahů nebo osob, které se fyzicky zcela oddělí od rodiny.

Nárok na dědictví končí za podivných okolností prázdnou peněženkou, zrovna jako naděje na vysoké postavení ve společnosti nedojde naplnění.

Jedinec je fascinován zážitky, které hraničí s nebezpečím života. Bez ohledu na tělesnou bolest či ztráty hledá příležitosti jak svoje touhy naplnit, cítí se jako dravec na lovu, který chce za každou cenu usmrtit svoji oběť. Je to hra s ohněm, který může zahřát, ale i vše proměnit na popel. Kdo se stane obětí a kdo zločincem? Jedinec s tímto aspektem má na výběr.

Období neuhasitelné touhy po sexu se střídají s obdobími absolutní abstinence a zapřením sexuality. Jedinec chce zlomit všechna tabu témata týkající se sexuality a prožívat ohnivé stavy extáze. Při představě, že se při sexuálním aktu vydá na milost a nemilost druhé osobě, odhalí se do morku duše, v něm však vyvolá naprosté vystřízlivění a zapíná záchrannou brzdu.

Jedinec s tímto aspektem si je zcela vědom jakou moc sexualita ukrývá a je schopen ji využívat ve svůj prospěch. Je to však skvělý taktik a málokdo je schopen jeho hru prohlédnout. V této hře se hraje o všechno, a nebo o nic. Je lepší mít plutonickou Lilith pod kontrolou než naopak, avšak člověk schopný se na tyto energie napojit, je pozitivně využít se stane vítězem nad vlastní smrtí. I kdyby jí měl být třeba “obyčejný” orgasmus.


Lilith v 9. domě

Zde nás Lilith zastihne na cestách, při studiích, filozofování o světě i právu a v neposlední řadě o pevnosti naší víry či ateistickém postoji k životu.

Působení Lilith se může ukrývat za jízlivým a neoblomným obhajování omezujících norem nebo proti nim vehementně vystupovat a staví se do role rebela, který zcela přesně prověří učební materiály i tvrzení vědeckých kapacit.

Jedinec může zažít nečekaná překvapení na cestách, být konfrontován s cizími jazyky nebo ve své vlasti s cizinci.

Občas se tato aspektace vyskytuje u fanatiků nebo rasistů. Možnost konfliktu se zákonem.


Lilith v 10.domě

Pro jedince s tímto aspektem je téměř nemožné se zapojit do “normálního” pracovního světa a jeho atmosféry. Vykonávat nezajímavou, monotónní práci se pro něj rovná duševní záhubě. Pokud však nemá skutečně jinou možnost, stává se často agresívním a neoblíbeným spolupracovníkem, ve kterém se ukrývá na nejvyšší míru frustrovaná Lilith. Osobně jsem zažila na pracovišti ženu s tímto aspektem a

velmi často jsem byla svědkem její běsnící Lilith. Měla jsem pocit, jako by jí obestřel tmavý mrak a nebyla schopna kontrolovat mašinérii svých nenávistných, hlasitých útoků proti ostatním.

V domu kariéry a společenského uznání působí Lilith ve dvou rovinách, ženské a mužské. Žena musí často překonávat bariéry svého pohlaví a je konfrontována s nevolí jak mužské, tak ženské populace, což se může odrazit na sníženém sebevědomí, znechucení nebo skutečném vyklizení pracovního kolotoče a stáhnutí se do ústraní.

U mužů s Lilith v 10. domě hrají ženy podstatnou roli buď jako manželky, které jim dopomohly ke kariéře nebo v pozici konkurence. Pokud se muž dostal na své místo formou korupce a podvodů je pouze otázkou času jejich odhalení. Tranzitující Lilith desátým domem rovněž odkrývá nelegální i sexuální zápletky na pracovišti a vyvolává skandály, které jsou počátkem konce závratné kariéry.

Dalším výkladem aspektu jsou projekce, obdiv úspěšných lidí, bankéřů, zpěváků a herců. Přitom se však dotyčný drží v ústraní a žije zcela nenápadným způsobem života. V jeho fantazii se však staví na prkna, která znamenají svět.


Lilith v 11.domě

Postavení Lilith v domě přátelství, volného času a dobrovolných spolků přivádí jedince do společnosti, která sdílí jeho zájmy a ideály. Lilith v tomto domě chce šokovat své okolí a jít zcela novými, extrémními cestami. Chce se zcela osvobodit od společenských klišé a najít nová řešení a společníky pro jejich realizaci. Jeden extrém střídá druhý a je trnem v oku konzervativní společnosti. Touha po nových kolektivně – inovativních změnách. Feministické hnutí se řadí právě k těmto ne vždy šťastným projevům Lilith v 11.domě.

V přátelských vztazích je často jedinec zrazen svými kamarády, nebo vytlačen ze skupiny, což sebou nese velká zklamání.

Skutečně hluboká a blízká nebo příliš zavazující přátelství jsou však dotyčnému nepohodlná, je spíše skupinovým samotářem a nerad se váže na ostatní. V momentě přílišného zasahování do jeho intimní sféry skupinu raději opouští a hledá si nové přátelé.

U tranzitních přechodů Lilith přes panovníka Urana (panovník 11.domu) jsem vypozorovala příliv inspirace nebo i možnost spuštění psychických problémů u žen, které souvisí z dlouhodobou neschopností řešit naléhavé problémy.


Lilith ve 12.domě

Postavení Lilith v tomto domě dává tušit její speciální význam. Člověk je otazníkem pro své okolí. Díky silné intuici a všeobecně neptunskému vnímání se stává významným článkem v zaměstnáních sociálního směru, především v psychiatrických léčebnách.

Možnost těžkých, chronických chorob, poslání kolektivní oběti. Stále přítomná melancholie, výsměch okolí, které si neví rady s jeho “záhrobním” vystupováním. Neopodstatněné bolesti a smutek v hloubi duše. Paralelní život v jiném světě, stesk po skutečném domově v jiné dimenzi, kde sídlí i část jeho rozdělené duše.

Pokud se tento jedinec nemůže realizovat přes umění (malování, hudba, zpěv), které mu dává možnost uvolnění a uzemnění zároveň může docházet k pomalému hroucení reálného světa a fungování ve světech paralelních, bez potřeby se podílet na společenském a pracovním dění, čímž se dostává do vážného konfliktu se zákonem.

Velmi těžce se vzpamatovává ze ztráty partnera nebo blízkého člověka.

Partnertské vztahy jsou často zatajovány z důvodu manželského trojúhelníku. Jedinec volí raději tento způsob partnerstvi, než se skutečně vázat. Znám dokonce případ kdy měl muž s Lilith ve 12.domě intimní poměr s jeptiškou.

Jó, věci se dějí....

Zdroj http://www.astrologin.wz.cz/lilith.html

Copyright © 2007 - 2008 Astrologinpošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čitateľov: 19205   verzia pre tlačiareň

Hľadaj užívateľa podla nicku /zadaj aspoň 2 písmená/:


fotogaléria
Dec 07, 2017

dsc_2301.jpg / fotky užívateľov

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (0)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galériepowered by EDGE