?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Ako sa stať nadľuďmi
@ záhadná história     19.9. 08, 04:31

Neraz som už písal o tom, že čoraz viac a čoraz častejšie sa dozvedáme nové skutočnosti o našej minulosti. Neraz sú šokujúce a neraz veľmi odlišné od oficiálne platných verzií. Tie najväčšie prekvapenia nás však iba čakajú.

Ešte donedávna vedci považovali za pramatku ľudského rodu Lucy. Žila vo východnej Afrike pred tri a pol miliónmi rokov. Podľa najnovších objavov sa pračlovek obja­vil na Zemi najmenej o tri milióny rokov skôr, a to nie vo východnej, ale v západnej Afrike! Navyše sa nám ľuďom podobal viac ako slávna Lucy. Prečo sa potom oneskoril vo vývoji?

Dostali sme hotový mozog

Francúzsky paleontológ Michel Brunnet hľadal chýbajúce ohnivko dvadsať rokov. Podľa doterajších teórií asi pred piatimi miliónmi rokov, keď násled­kom tektonických pohybov vznikla Veľká africká priekopa, naši predkovia prežili náhly rozvoj. U tých, ktorí zostali na západnej strane, sa „vďaka" dostatku potravy v bujných lesoch, vývoj zastavil. Ich bratranci na východnej strane, vystavení rôznym nebez­pečenstvám, museli bojovať o existen­ciu, preto sa vyvíjali rýchlejšie. Asi pred dvoma miliónmi rokov sa vyvinutí jedinci vydali na iné kontinenty a osídlili celú planétu. Brunnet bol presvedčený, že ak to tak naozaj bolo, mal by tam nájsť pozostatky z každého obdobia evolučného vývoja človeka. Ale žiadnej skupine vedcov sa nepo­darilo objaviť nič, čo by to potvrdzova­lo. Okrem toho s evolúciou človeka súvisí určitý paradox. V istej chvíli „nám bol daný"mozog hneď v takej podobe, akú má dnes. Na dovŕšenie všetkého, doterajšie pozostatky našich predkov spájalo iba to, že mali viac ako tri a pol milióna rokov. Okrem toho sa vo všetkom odlišovali. Preto sa dnes šesťdesiatročný Brunnet rozhodol hľadať pozostatky pračloveka tam, kde by nemali byť: po západnej strane Veľkej africkej prie­kopy...

Nález, ktorý všetko zmenil

Ráno 19. júla tohto roku v čadskej púšti v oblasti Toros-Menella člen výpravy doktor Dijmdoumalbaye objavil lebku pračloveka nazvaného Toumai, čo v miestnom jazyku zna­mená „nádej na život". Ibaže tento objav priniesol veľa zložitých otázok. Lebka bola dôkazom, že kolíska člove­ka nebola vo východnej časti Afriky a navyše má možno aj sedem miliónov rokov! Okrem toho nález predlžuje medzeru (chýbajúce ohnivko) medzi slávnou Lucy nájdenou v Etiópii roku 1974 a časom, keď žil Toumai. Táto „čierna ďiera" skrýva ešte jednu, hádam najvýznamnejšiu záhadu. Prvé výs­kumy totiž ukázali, že hoci Toumai má zdanlivo menší mozog, stavba jeho kostí ukazuje na to, že jeho tvár a zuby boli „modernejšie" ako jeho mladších kolegov. ..Ako je to možné?


Záhada ako z detektívky

Zdá sa, že pred siedmimi miliónmi rokov sa objavil pračlovek s menším mozgom a tvárou pripomínajúcou ľudskú. Vedel dokonca tak spracovávať potravu, že nepotreboval silné kly. Ale po štyroch miliónoch rokov, nevedno prečo, „zdivočel", stratil svoje schop­nosti a vrátil sa k mohutným zubom á tvári, ktorá mala viac opičích čŕt, hoci jeho mozog sa zväčšil! Čo sa stalo? Je možné, že na Zemi žili dva druhy. Jeden s ľudskou tvárou a malým moz­gom, druhý s „opičou" tvárou a veľkým mozgom. Evolúcia si mohla sama vybrať. Žiaľ, ani jedna z týchto skupín neprežila.

Možno je však Toumai dôkazom, že pred miliónmi rokov sa experiment menom „dokonalý človek" skončil fiaskom... Bez pričinenia mimozem­šťanov - človek človeku pripravil taký­to osud. Fantázia? Nie nevyhnutne.

Budeme kompatibilní s počítačmi?!

Slávny spisovateľ Stanislav Lem ne­dávno vystríhal pred snahami vylepšo­vať človeka, ktoré vznikli v USA. Pred pár týždňami Národná nadácia USA predstavila svoje ciele v tejto oblasti: podľa nich spoločným cieľom vedcov a technológov sa má stať posilnenie schopností človeka a jeho výkonnosti. Správa obsahuje veľa nápadov, ako by sme sa vďaka genetickému inžinier­stvu, biotechnológiám, informatike

Obsahuje návody, ako v nás nainštalo­vať procesory zostrujúce čuch, sluch, zrak, pamäť, ako nám implantovať čidla avizujúce znečistenie ovzdušia... Reč bola aj o balíčkoch inteligentných liekov, ktoré budú samy reagovať na chorobné zmeny v našom organizme, slovom, čo všetko urobiť, aby sme bo­li — kompatibilní s našimi počítačmi! Nie, to nie je nápad bláznivého spiso­vateľa science-fiction, to je seriózna správa skupiny vedcov popredného svetového mocnárstva!

Kam viedlo „zdokonaľovanie" človeka

A možnože to bolo tak, že pred milión­mi rokov už existovali na Zemi veľmi rozvinuté civilizácie po ktorých zmizli všetky stopy. Nakoniec, dokazuje to „zakázaná archeológia", nálezy spred miliónov a dokonca spred 2,8 miliardy(!) rokov, ktoré sú utajované alebo znevažované. Medzi nimi možno civi­lizácia, ktorej členovia sa rozhodli uro­biť to, k čomu dnes smerujú americkí vedci: začali zdokonaľovať človeka... Civilizácia prvého nadčloveka sa vyví­jala dovtedy, kým z akéhosi dôvodu nedošlo ku krachu. Evolúcia umelo spomaleného mozgu sa zastavila. Ľud­stvo sa muselo začať rozvíjať odznova. Stalo sa to, čo mnohí považujú za fan­táziu: osud „vymazal" predchádzajúcu civilizáciu. Preto sa u neskorších dru­hov podobných človeku znova rozvíja mozog, formuje tvár... Lebka, ktorú našla Brunnetova výpra­va, môže byť skameneným obrazom toho, čo sa stane s nami, ak sa nápady biotechnológov a ich kolegov stanú realitou...

pokračovanie a mnoho ďalších zaujímavostí tu:

http://ufoglobal.mysteria.cz/stratene_civilizacie.htm

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (5) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
záhady.......Kaylin20.Sep:05:30

čitateľov: 24701   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1484)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy