?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Hmota myšlienky
@ eseje     16.7. 08, 04:02

Je myšlienka hmotná? G. I. Gurdjieff, tento kaukazský krotiteľ ľudského tela i ducha, hovorí, že áno: „aj myšlienka je hmotná, ako všetko ostatné“. Gurdjieff (bolo v roku 1914) ďalej uviedol, že jestvujú metódy, pomocou ktorých možno hmotnú povahy myšlienky nielen dokázať, ale aj zmerať. Pretože vo vesmíre všetko (a teda zrejme aj myšlienky, predstavy, pocity, nálady) pozostávajú z hmoty. Takej alebo onakej hustoty, koncentrácie. Nad čímsi podobným musel premýšľať aj poľský spisovateľ Stanislaw Lem, keď písal román Solaris.Tí, čo ho čítali vedia: kdesi vo vesmíre existuje planéta a na nej oceán, ktorý sa vyznačuje tým, že zhmotňuje (modeluje, napodobňuje, stvárňuje, znovu vytvára) myšlienky, túžby, pocity, potlačené bolesti a úzkosti astronautov uskutočňujúcich na planéte výskum. Príjemná, mrazivá, mátožná fantázia. A čo ak je pravdivá? Čo ak naše myšlienky – nielen tie, ktoré si podržiavame a ďalej živíme, ale aj tie, ktoré odvrhujeme, potláčame a vypudzujeme – sa kdesi (či už priamo tu Zemi, v niektorej z jej početných dimenzií, alebo v ďalekom vesmíre) organizujú do hmotných celkov? Aké sú tie „celky“, tie dohľadu sa vymykajúce roje, chuchvalce, súbory myšlienok a emócií?

Ezoterický budhizmus hovorí o rôznych sférach (lókach) existencie. Okrem iných opisuje aj sféry, v ktorej jestvujú bytosti viditeľné, no nie hmotné a potom aj sféru obývanú entitami síce neviditeľnými, no hmotnými. Tradičný budhizmus trvá na jednote tela a ducha, no pripúšťa aj to, že v istých meditačných stavoch sa duch môže oddeliť od tela, teda od svojej hmotnej schránky. Súčasná kvantová fyzika nehmotné objekty považuje za neexistujúce, čiže (dramatický) dualizmus tela a ducha (duše) je neprípustný. Rostislav Szeruda v knihe Kvantová duše píše: „Pokud by lidská duše byla nehmotná, znamenalo by to, že není ničím víc než prázdným nezakřiveným prostorem – tj. vlastně ničím; neexistovala by. Nehmotná duše by nemohla mít žádný tvar, a tedy by nemohla nést ani žádnou informaci, myšlenku či vzpomínku. Existuje-li lidská duše, pak je to duše hmotná – schopná nést informace, myšlenky a vzpomínky. Tvrzení, že duše je nehmotná, je totéž jako tvrzení, že duše neexistuje.“

Prečo hovorím zrazu o duši, keď som mal hovoriť o „hmote myšlienky“? Možno preto, lebo pre niekoho je myseľ – azda sa zhodneme, že „továreň“ na myšlienky – je súčasťou duše. A niekto zas uverí opaku: duša je súčasťou mysle. Cynik povie: duša je výplodom mysle. A čo sídlo mysle? Ezoterik povie: myseľ nesídli len v mozgu, ale v celom tele, ba aj okolo neho. Ďalší ezoterik, možno astrálny cestovateľ, bude zas tvrdiť, že myseľ (aj duša) je rozpriestranená v nesmiernych priestoroch astrálnej úrovne, treba len nájsť správny kľúč, stisnúť správny zapínač, vhodiť mincu primeranej hodnoty... No a keď už sme zablúdili k astrálu: špiritista by si určite nenechal ujsť príležitosť hovoriť o „jemnej hmote“, o ektoplazme, o éteri. Ak mu uveríme, môžeme azda začať uvažovať aj o tom, či naše myšlienky a pocity – najmä tie, ktoré sme odvrhli a opustili alebo ktoré nás samé od seba opustili – niekde ďalej pretrvávajú a ak áno, tak kde a čo tam robia, ako sa správajú, do akých foriem sa vlievajú. Vieme, že vlny vysielané televíznymi i rozhlasovými vysielačmi nezanikajú, ale pokračujú vo svojej púti ďalej, do hlbín vesmíru. Vieme, že ľudský mozog (podaktorí z nás – hoci bez presvedčivých dôkazov – ho stotožňujú s jediným a nespochybniteľným sídlom mysle či duše) disponuje určitou energiou, elektrickým napätím, čiže aj on vysiela isté vlnenie. To asi znamená, že myšlienky môžu pomocou tohto vlnenia „cestovať“. Ale kam? A ako ďaleko? A čo sa potom s nimi deje v oných končinách? Azda sa tam vlnenie (myšlienok) premení na častice, ktoré sa usporiadajú do nejakého hmotného objektu? Szeruda: „Elementární částice, která se nacházejí v tomto okamžiku na tomto místě prostoru, se může v příští sekundě s nenulovou pravděpodobností ocitnout na úplně jiném místě prostoru – třeba někde v jiné galaxii.“

Teraz si predstavme, že myšlienky, ktoré potláčame a odvrhujeme, nezaniknú, ale „presunú“ sa niekam inam (podobne ako televízny signál) a tam sa začnú hromadiť, hustiť, konfigurovať, tvarovať. Tibetský okultizmus takéto čosi dobre pozná, vie, že pomocou intenzívnej, koncentrovanej vizualizácie možno vytvoriť akúsi „hmotnú bytosť“. Západná mágia hovorí o „myšlienkových formách“ – teda o cieľavedomom tvarovaní, opakovaní a teda zhusťovaní, zhutňovaní, upevňovaní istej predstavy. Tu však stále je v hre ľudská vôľa. Predstavme si však, že odvrhnuté, potlačené a zabudnuté myšlienky (disponujúce vlastnou energiou) majú aj vlastnú, na človeku nezávislú vôľu! Čo potom možno očakávať od potlačených negatívnych myšlienok?

Zápas s negatívnymi myšlienkami a emóciami do pozoruhodných detailov rozpracovala „psychológia“ budhistickej meditácie. Padhána-sutta uvádza, že na meditujúceho mnícha útočí desať armád Zla: 1. zmyselná túžba; 2. skleslosť; 3. hlad a smäd; 4. žiadostivosť; 5. strnulosť a malátnosť; 6. strach; 7. pochybnosť; 8 pokrytectvo a neústupčivosť; 9. zisk, chvála, reputácia a nepoctivo získaná sláva; 10. samochvála a opovrhovanie druhými. Budha na zvládnutie týchto stavov odporúčal: 1. prechovávať dobrú myšlienku v protiklade k prenikajúcej negatívnej myšlienke; 2. uvažovať o možných zlých následkoch; 3. jednoducho ich ignorovať, nevenovať im pozornosť; 4. zistiť príčinu, ktorá viedla ku vzniku nepriaznivých myšlienok a tak na ne v retrospektívnom procese zabudnúť; 5. použiť fyzickú silu. (podrobnejšie pozri in: Nárada Mahá Théra: Buddha a jeho učení, Votobia, 1998) Aby nedošlo k nedorozumeniu: pod fyzickou silou sa nemyslí použitie násilia. Teda násilia nie voči tomu druhému. Budha radí: „Se zuby stisknutými a jazykem na patře má mnich (špatnou) myšlenku (dobrou) myšlenkou zadržet, zkrotit, stisknout, přemoci. A tak tyto zlé, špatné myšlenky zmizejí a zapadnou. Jejich překonáváním se mysl upevní, usadí, sjednotí a soustředí.“ Zmiznú a zapadnú? Ale kam? Ak myšlienky vznikajú z energie mysle (duše alebo ducha) a možno predpokladať, že sú nositeľmi určitého energetického potenciálu, čo potom so zákonom zachovania energie? Sám Budha predsa vedel, že sila myšlienky (túžby, vášne) prežije nielen „hmotné“ (pozemské) telo, ale je schopná sa prenášať cez niekoľko reinkarnácií. Čiže energia nezanikne, vymení len dočasných „majiteľov“, miesto a čas svojho pôsobenia.

To, čo ma však znepokojuje najväčšmi a čo ma vlastne pôvodne podnietilo k napísaniu tohto článku, je predpoklad (presnejšie: moja fóbia), že zo zavrhnutých a potlačených negatívnych myšlienok vznikajú kdesi v kozme inteligentné bytosti schopné spájať sa do spoločenstiev a zakladať civilizácie. Čo ak „návštevníci“, o ktorým nám referujú ufológovia nie sú ničím iným než našimi „odloženými“, „odsunutými“ myšlienkovými formáciami? Čo ak bytosti, ktoré si svoje telá vybudovali z našich temných a neprajných myšlienok jedného dňa na nás zaútočia? Čo ak ten útok prebieha neprestajne? Postačia Budhove rady, aby sme sa im vedeli účinne postaviť? Zatiaľ musia, pretože doposiaľ nik neprišiel s presnejšou analýzou a premyslenejšou stratégiou.Andrej Černický
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (7) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
myšlienka je hmotnádrozdie21.Jul:02:51
Vyslovená sila slovaKaylin19.Jul:12:09
Ospravedlnujem sakatka16.Jul:06:26
Ako je to s myšlienkou a hmotou.Mojzis16.Jul:05:02
*********/Kaylin16.Jul:04:31

čitateľov: 21534   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1484)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy