?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


2012 - mayský kalendář a historické cykly
@ záhadná história     7.7. 08, 02:55

Mayský kalendář vychází především z oběžné dráhy Venuše. Určitě jste na to narazili v novinách: každých I05 až I20 let projde Venuše mezí Zemí a Sluncem dvakrát za sebou, s osmiletým odstupem. Této události se říká zatmění Venuše a nejbližší „dvojzatmění proběhne 8. června 2004 a 6. června 2012! To znamená, že se právě ted' nachází v osmiletém období mezi jednotlivými zatměními - v čase příprav Tato doba se vždy vyanačovala
obrovskými společenskými a celosvětovýt změnami, a současná perioda nabývá nebývalé intenzity. V následující přehledu jsou shrnuty nejdůležitější předpovědi, které odborníci vyčetli z mayského kalendáře:• Začátek 3. světové války (Armagedon).
• Svržení americké a ruské vlády (totalitními systémy).
• Krach burzy, bank a rezerv (Brettonwoodská dohoda bude zrušena).
• Přesun finančního centra do Číny.
• Obrovský pokrok v lékařství, genetice, robotice a komunikačních
technologiích


Všechny primitivní národy po celém světě navíc zahájily své poslední rituály, protože poznaly, že už nám „ujel vlak" - a že se stane přesně . to, co bylo předpovězeno.

„Nemůžeme s tím nic dělat," tvrdí, „jen se ` připravit." A berou to tak vážně, že se brání početí dalších potomků. '-Působivé a děsivé - tyto dva přívlastky snad nejlépe vystihují nejistou současnost. Nevěřím na soudný den ani neberu vážně katastrofické zprávy, které poslední dobou zaplavují internet. Naučila jsem se, že to, co člověk vidí, závisí na tom, kde přitom stojí. Jinými slovy: To, co je pro jednoho katastrofa, může být pro jiného zázrak. I náš pocit pohody a bezpečí do značné míry ovlivňuje náš osobní postoj. Zažila jsem už příliš mnoho neštěstí, než abych se stala obětí vyvolávačů strachu. Jistě, události jako ICrakatau, 11. září nebo tsunami v Indickém oceánu otřesou snad každým, ale katastrofy se vždy ubírají po námi vyšlapaném chodníčku. Dokud si budeme uvědomovat, co se s námi děje - že přecházíme do jiného světa, světa vyšších vibrací, nových priorit a měřítek, jež prověří náš charakter - můžeme se k tomu nějak postavit a navzájem si pomoci v hledání nových cest a řešení. Jakákoli trnitá je cesta před námi, úspěch je zaručen!


Díky zážitkům blízkým smrti jsem se naučila jednu důležitou věc: smrti život nekončí, mění se pouze perspektiva, z níž se na život díváme a z níž ho hodnotíme. A můžete mi věřit, když říkám, že se těším na to, co nám budoucnost přinese.

A protože platí, že čím více o něčem víme, tím méně se toho bojíme, prozkoumejme ještě jiné časové systémy než mayský kalendář, abychom ho pak mohli lépe pochopit.

Nápomocná nám v tom může být astrologie, protože nám umožňuje zaměřit se na mnohem kratší časový úsek a sestoupit z dimenze grandiózního přerodu světů do daleko bližší dimenze bezprostředních změn našich životů.


Planeta Uran je, kromě jiného, symbolem vzpoury, výstřednosti, humanitářství, idealizmu a osvícení. Jeho energie rezonuje s vznětlivostí, vizionářskými vhledy, se vším novým a jiným, pokrokem a vědou. Uran přechází z jednoho znamení zvěrokruhu do druhého jednou za sedm let. Jednotlivé přechody připomínají vybití blesku nebo záblesky obří svítilny, ve smyslu jak nečekaně jsou události, výzvy a témata vztahující se k jednotlivým znamením vyzdvihovány a osvětlovány. Z tohoto důvodu funguje Uran jako buditel.Jakmile začnete studovat cykly planety Uran v historických souvislostech, zjistíte, že většinou souhlasí s obdobími radikálních sociálních změn a revolucí - významnými společenskými zvraty, které trvaly delší dobu. V tabulce na straně 188 je pár příkladů (začátky a konce jednotlivých cyklů kolísají v závislosti na oběžné dráze Uranu).

Pokud máte jakékoli pochybností o době, v níž žijeme, nesledujete pozorné zprávy, nechodíte do kina a nečtete knihy ani nevěnujete dostatečnou pozornost počtu oběti po celém světě, ať už islámských teroristů, nebo kohokoli jiného. Přívrženci náboženských hnutí jsou tak horliví, že pro samé spory nevnímají posvátný prostor, který se všemi sdílí, ani podstatu „duchovního dechu" - duše celého světa pocházejí ze stejného Zdroje a dýchají stejný vzduch na jedné planetě.

Nelze oddělovat to, co existuje pospolu, aniž bychom při tom popírali Boha.


Informační exploze nás navzájem natolik odcizila, že dnes daleko více lidí než kdykoli předtím žije samotných - mají méně dětí, méně přátel, méně dlouhodobých vztahů. Na vrchol seznamu stížností u terapeutů se vyšplhala samota, vyčerpání a pocit izolace. Potřeba někam patřit podnítila současný trend obnovování tradičního sousedství a zakládání komunit. Lidé se snaží zpomalit, přehodnotit své snahy,motivy a činnosti a najít smysl života. Hledání smyslu života stojí i za tím, že se lidé ve všech státech přestávají obracet na psychology a čím dál častěji vyhledávají filozofy a nejrůznější duchovní. Navíc v nich hromadně roste hlad po umění a tvůrčích činnostech, při nichž uplatní svou představivost. To vše je jen následek nebeských výbojů Uranu spláchnutých vodní energií Ryb - energie se volně šíří a mísí a hranice postupně mizí. Daniel Pink nazval tento posun vědomí ve své aktuální knize A Wfhole New Mínd (Nová mysl) „éra abstraktního myšlení".


Doba, v níž žijeme, je výjimečná také tím, že celých sedm let bude Uran sdílet svůj cyklus s Neptunem ve Vodnáři: Neptun je považován za astrologického vládce znamení Ryb, Uran zase patří Vodnáři (znamení, v němž má největší vliv - proto byl poslední cyklus tak vzrušující!). Tyto dvě planety si vyměnily pozice, jejich dráhy se překřížily (v astrologii se tomu říká „vzájemné přijetí"). Pokud vám to přijde příliš složité, pokusím se to shrnout: Vzájemné přijetí (výměna) zesiluje energie nad všechny meze. V tomto případě se technologická revoluce z minulého cyklu vyhoupla do vyšší oktávy (Neptun ve Vodnáři) v okamžiku, kdy se začalo hlasitě ozývat naše mentální a duševní zdraví a naše duše (Uran v Rybách). Došlo k tak silné polarizaci; že jsme nuceni přijmout jediné možné řešení této situace tzv. kolon (cokoli, co je zároveň celkem i částí celku) jako hlavní princip vzestupu pátého světa.


Jestli si vzpomínáte, tak kolon vznikne v okamžiku, kdy se opačné síly začnou navzájem podporovat a spolupracovat, aby společně něčeho dosáhly, ačkoli jsou každá úplně jiná.

Jak ale přimět válčící strany, aby začaly spolupracovat, když je téměř nemožné dosáhnout toho, aby se vzájemně vyslechly? Je třeba najít radikální střed. Už se touto cestou vydáváme v politice. A nic jiného nám ani nezbývá, pokud nechceme, aby přežily jen diktátorské režimy.

Postupně tuto cestu začínáme hledat i v mezilidských vztazích. Jen se podívejte,jak to v Jihoafrické republice dopadlo s apartheidem (když se pokusili oddělit bělochy od černochů). Při napravováni krutých chyb apartheidu se tam podařilo dosáhnout výjimečného smíru, a to díky kompromisu a odpuštění.

A právě díky usmířeni je vznik kolonů možny'. Smír je nejvyšší formou odpuštění, je to odpuštění v akci. Žijeme v době znovuobjevování našeho pravého já a všeho posvátného, kdy duchovní techniky jako meditace, motlitby, afirmace, vizualizace, kontemplace, uctívání, filozofie, služba, soucit, jóga, tanec, hudba nebo výtvarné umění získávají navrch nad tvrdou logikou. Využijte proto naplno všechny příležitostí,dokud se vám nabízejí, protože přijde doba, kdy toto dobrodiní zužitkujete:


Během mých rozhovorů s dětmi, jež si prošly zážitkem blízkým smrti, zhruba dvacet procent z nich tvrdilo, že jsme tu, abychom se zúčastnily obrovských změn", a že naše planeta spolu se všemi lidmi, kteří na ní ted žijí, prodělá významný posun, který změní celý svět. Žádné z nich mi samozřejmě nebylo schopné říci přesné datum, tak jsem je alespoň poprosila, aby mi popsaly nebo nakreslily, co viděly. Většina z nich se nakreslila jako dospělá, jako rodiče se staršími dětmi nebo jako prarodiče.

Kalkulačkou jsem promítla jejich věk v okamžiku zážitku smrti a věk, který by mohl odpovídat jejich obrázku nebo popisu budoucnosti, na časovou přímku. Všichni se vešli do rozmezí 2013-2029, což se obdivuhodně shoduje s předpovědmi Strausse a Howeho.

Mayským portálem projdeme pod ochranou Berana, „boha války". Na generaci nového milénia tedy čeká nelehká zkouška, hlavně když vezmeme v úvahu, že jejich „zbraněmi" jsou tolerance a hněv. Z mnohých z nich se stanou vojáci. Generace 11. září stíhána podvědomým strachem bude muset vybojovat prosazení změn na fyzické úrovní. Věřím, že se tito pragmatičtí a „přizpůsobiví" realisté zachovají jako bojovníci ducha a dok'ažou pozitivním způsobem transformovat válečnický elán Berana.

Velké epochy


A viděl jsem nové nebe a novou zemí, neboť první nebe
a první země pominuly.. .
ZJEVENÍ 2I:I


Jak už jsem zmínila, věk Vodnáře má začít kolem roku 2025. Podle astronomů však tato epocha začne až v roce 2375 a bude trvat až do roku
4535. (Astrologové předpovídají mnohem bližší datum, nejčastěji rok 2133.) Také jsem napsala, že hnutí new age vzniklo v roce 1981, ačkoli k tomu samozřejmě došlo již mnohem dřív, a to v roce 1899. Ne, nedělám si legraci, jen vím, že když se snažíte předpovědět velké událostí, musíte při určení data počítat s určitým časovým rozptylem, protože budoucí události jako by „vrhaly stín" - a čím významnější událost,tím delší bývá doba mezi započetím procesu a jeho konečnou fází. Jsme schopni cítit, co přichází, ještě než se to projeví na fyzické úrovni, jako by nám to bylo nějak „ohlášeno", a zachovat se podle toho. Všichni svorně hrajeme zábavnou hru života a již přes třicet let se připravujeme na příchod věku Vodnáře (a zpíváme si k tomu stejnojmennou píseň).

Ano, již od roku 1899 pomalu proniká vizionářská, humanitářská, excentrická a vše urychlující vodnářská energie strhující davy do vyšších aspektů společnosti a stále nabývá na síle a na významu. Kolem roku 2025 pravděpodobně dostaneme další „koňskou dávku" a budeme mít pocit, že věk Vodnáře již s konečnou platností začal (zdůrazňuji,že jen pocit).

Přechodové období mezí dvěma věky trvá zhruba dvěstě let. Během tohoto „překryvu" dochází k urychlování energie a na přechodnou dobu má významný vliv protilehlé znamení - v tomto případě Lev (znamení vládnoucí třídy, jehož zrozenci dovedou být velkorysí a podmaniví, ale také tvrdohlaví a ovládající, láká je bohatství a jsou rádi středem pozornosti a obdivováni). Nepřipomíná vám to tak trochu současné titulky v novinách?


Každý věk každého znamení zvěrokruhu trvá přibližně 2000 let a představuje jeden měsíc kosmického roku neboli velkého cyklu zvěrokruhu. Přechod mezi věkem Ryb a věkem Vodnáře má sice nesmírný význam, ale sny i bdělou mysl celosvětové populace plní něco úplně jiného.

Změny, jimiž nyní procházíme, svědčí o něčem mnohem naléhavějším a velkolepějším. Ano, právě probíhá přerod věků, ale zároveň s tím se mění í celý velký cyklus.

21. prosince 2012 překříží ekliptika (zdánlivá oběžná dráha Slunce, Měsíce a planet) Mléčnou dráhu poblíž souhvězdí Střelce.

Vznikne tak kosmický kříž, který dávní Mayové nazvali „posvátný strom". V samém středu kříže se v tento den bude nacházet Slunce ve slunovratu, které současně dokončí velký cyklus zvěrokruhu nebo také kosmický rok, 25920 let dlouhý oběh kolem velkého centrálního slunce (obrovské černé díry odpovídající hmotě zhruba pěti miliard sluncí).

Kolem tohoto středu rotuje dvacet sedm galaxií, včetně naši Mléčné dráhy. Tisíce proroctví určilo tento den jako začátek zlatého, osvíceného věku, jemuž bude předcházet osm let „utrpení" (doba mezi dvěma přechody Venuše). Buddhisté tvrdí, že pátý přerod světů proběhne právě pod vlivem Venuše (podle ezoterické tradice pátého paprsku energie) a Kuan Yin, bohyně milosrdenství, také známé jako „tibetská Madonna".

Velké centrální slunce je obrovské lůno, z něhož se rodí všechny hvězdy a z něhož pochází veškeré stvoření - Velké centrální slunce je Velká matka. Právě probíhající přerod světů spojuje Kristovo vědomí se samotnou podstatou Stvořeni. Velký posun je vlastně velkým povznesením.Konzervativní křesťané tento okamžik nazývají „boží hodinou" nebo „soudným dnem". Jejich víra ve vytržení - v povýšení a spásu vyvolených - se shoduj e s pocitem vzestupu a výrazného zrychlení energie, jenž můžete poslední dobou vnímat. Z této víry těží i lidoví proroci přicházející s apokalyptickými vizemi (podle biblického zjevení konce světa) a vydělávající miliony dolarů na knihách o božím hněvu, služebnících zla, o vykoupení skrze spásu nebo o druhém příchodu Krista - v nichž se samozřejmě vůbec nezmiňují o boží lásce a odpuštění, ani o právě přicházejícím úsvitu zlatého věku.


Někteří jasnovidci a média nechtějí zůstat pozadu a přicházejí se podobnými scénáři jen s tím rozdílem, že v jejich verzi konce světa vás zachrání mimozemšťané a odvezou vás na své vesmírné lodi na „novou Zemi". Ve jménu těchto apokalyptických předpovědí se nesly i prezidentské volby v USA v roce 2004 a podle mého názoru velmi ovlivnily i volbu papeže Benedikta XVI. (Katoličtí kardinálové si přáli někoho;kdo dokáže i v dnešní zjitřené době udržet stávající směr a zajistí dodržování církevní doktríny. Když vezmeme v úvahu jeho vysoký věk, nelze očekávat, že by stabilizoval situaci příliš dlouho.) Představy apokalypsy fascinovaly dokonce i sira Isaaca Newtona. Na sklonku svého života předpověděl na rok 2060 pád Babylonu, zánik katolické církve a návrat Krista, aby na Zemi založil tisícileté království boží.


Hrozba apokalypsy se nám v noci vkrádá do snů a neubráníme se ji ani ve dne, za plného vědomí.

Když jsem se druhý den po útoku na dvojčata vydala jako duch na 'místo činu, abych pomohla duším zemřelých a zraněných, překvapilo mě, jak jsou všechny zářivé a koherentní. Držely se pohromadě a společně vytvořily jakousi obrovskou ruku, jež měla chránit místo před dalším napadením. Kromě toho, co jsem vám již sdělila, dozvěděla jsem se ještě toto: Varovný signál z 11. září projel éterem jako ostrý nůž a zanechal po sobě trhlinu dost velkou na to, aby uvolnila tisíce let zadržovanou bolest, utrpení a zlobu, které se v éteru nahromadily následkem osudných chyb celého lidstva. Všechny naše nerozvážné činy, pošetilosti,lži a podvody, vzájemné mučení a zabíjení kvůli malichernostem, naše hloupost, nenasytnost, falešné svatouškovství i zlomyslné pikle uložené v paměti času - to vše se nám ted vrací, abychom to „vyléčili" a napravili.


Dokud s sebou budeme vláčet tíživé břemeno hříchů minulosti - naše chyby - nebudeme schopni plně využít možnosti, jež nám osud nabízí. Pokud měl útok z 11. září nějaký hlubší smysl, pak byl pokusem ukázat lidem na celém světě, jak nedořešené záležitosti z minulosti otravují kolektivní duši. Očistné období začalo 8. června 2004 (téměř tři roky po oné šokující události) a bude trvat tak dlouho, dokud se lidem nepodaří nalézt a odhalit pravdu, a nezačnou podle ní jednat a žít. Za hrozbou apokalypsy a náboženského konfliktu mezi muslimy, židy a křesťany se skrývá jedno společné téma - láska - a s ním související snad nejdůležitější přikázání - čiň ostatním tak, jak chceš, aby oni činili tobě. Můj manžel Terry přišel se zajímavým postřehem týkajícím se významu slova „heal" (léčit), jenž by mohl pomoci pochopit a podpořit právě probíha- jící léčení celé planety:


H e l p (pomoci)
E v e r y o n e (každému)
A c c e p t (přijmout)
L o v e (lásku)


Chybějícím dílkem k pochopení významu tragédie 11. září je vůle j duše. Většina z nás zcela odmítá připustit, že existuje nějaká vyšší vůle než naše osobní nebo že existuje nějaký vyšší plán pro naši planetu a evoluci vědomí na Zemi. Kdyby lidé znali pravdu, věděli by, že vesmírná inteligence je neomezená, všudypřítomná a vychází ze samého jádra vyššího záměru... že je řízena a ovlivňována uvědomováním si sebe sama a informacemi z vibračních i nevibračních stavů vědomí za hranicemi lidského chápání. Jinými slovy: To, co si myslíme a cítíme, se nevypaří hned, jakmile to vyjádříme, ale zůstane to „ve vzduchu", v éteru, a setrvává to v kolektivní mysli do té doby, než to může být zpracováno,využito, nebo dokud se z toho nepoučíme.


Pojem kolektivní duše má své předchůdce. Freud ji nazval rodovou pamětí, Jung kolektivním nevědomím, a Cayce ákášickými záznamy. O něco později přišli vědci na to, že objevy na poli fyziky vakua dokazují existenci „energie nulového bodu" neboli „energie vakua". Tato energie tvoří pole, jež v sobě skrývá nepřetržitou a trvalou paměť vesmíru - záznam všeho, co existuje, existovalo i všeho, co se teprve objeví. Toto pole by se dalo přirovnat k oceánu elementárních energetických vln, které vyplňují veškerý prostor. Vše odtud pochází 'a vše se sem i vrací.


Díky tomuto poli žijeme v informovaném vesmíru, v němž si každá molekula, atom, každá myšlenka i emoce uvědomují sebe sama. Vědí,jak vznikly i co mají dělat. Všichni jsme navzájem propojeni, nic nezůstane skryto. Kdo ví, nakolik určuje naše citlivost, co je viditelné a co i neviditelné? Události jako 11. září nás konfrontují s mnoha aspekty temna, jež nejsme ochotni vidět nebo vůbec připustit. Nutí nás, abychom je konečně objevili a poznali.

Věřte tomu nebo ne, ale ve velkém centrálním slunci nenajdete žádné světlo. Je tvořeno černočernou temnotou, v níž se veškeré světlo okamžitě ztrácí. Z černé hmoty je tvořena podstatná část vesmíru - zhruba devadesát procent všeho stvoření je tvořeno temnou energií - temná energie je základem všeho, je polem, z něhož vše vychází! Vše pochází z temnoty. A vše se do ní nakonec vrací. Děti, jež prošly zážitkem blízkým smrti, ji nazývají „temnota, která ví" - je to alfa a omega všeho... skrytá duše vesmíru.


Většinu z nás však jakákoli představa temnoty děsí a odpuzuje,bojíme se ztráty hranic a jasnosti. Předzvěsti utrpení nás děsí o to víc, že balancujeme na pokraji celosvětového ozbrojeného konfliktu a globální změny klimatu - zdá se, že se nezadržitelně blíží konec. Ano, může dojít k nejhoršímu, ale také naopak. Když se zaměříme na světlo doprovázející vzestup pátého světa, získáme inspiraci potřebnou k transformaci
negativního na pozitivní. Možná nedokážeme zabránit všem změnám,ale můžeme ovlivnit, kam až vše zajde a jak to nakonec dopadne. Světlo formuje a přetváří tmu, dodává jí lesk volby - tvořivou záři, jež závisí na naší svobodné vůli. Rozmanitost je dítě světla, jehož schopnost měnit se
a qdlišovat zajištěná svobodnou vůlí, naplňuje velký boží plán.


Inspirující a povznášející světlo je přesně to, co nám posílá samo nebe. Maria Esperanza de Bianchini,. kterou papež Jan Pavel II. uznal jako právoplatnou vizionářku, viděla těsně před svou smrtí v srpnu 2004 „řeky světla" tekoucí směrem k Zemi. Tato žena předpověděla:

Až to světlo dorazí na Zemi, bude to nadpřirozené světlo a Bůh nám umožní cítit Jeho Přítomnost v hloubi našich srdcí - božskou jiskru, která probudí naše svědomí a pomůže nám uvědomit si, že Bůh je všechno a my bez něj nejsme ničím. Jakmile poznáme toto světlo,budeme Ho opět schopni cítit ve svém srdci. Zůstane s námi napořád. Světlo vzniká ve vesmíru, jeho nejmenší jednotkou je foton.

Postupně, jak spějeme v pátém světě. dále, doslova vplouváme do éry světla. Elektrony, tažní koně moderní doby, postupně přestávají neustále se zvyšujícím požadavkům naší společnosti stačit. Proto vědci obracejí svou pozornost k fotonům, které dokážou během sekundy pronést tenkým vldknem množství informací odpovídajících I1 000 encyklopedií. Ve Spojených státech dnes existuje několik tisíc firem zabývajících se využitím poznatků fotoniky, které se snaží o masové rozšíření fotonových superdálnic - z nichž jedna povede i do vašeho počítače. Vžil se pro ně název „photon valley" a jejich rozvoj je skutečně velkolepý.


Jsme doslova zaplaveni světlem, přirozeným i nadpřirozeným - fotonová záplava doprovází dar božského zjevení. Tato exploze světla spolu s faktem, že ji lidé jsou schopni vidět, cítit a využít, stojí i za skutečností, že se v současnosti rodí větší počet vynálezců a vizionářů, než kolik jich kdy spatřilo světlo světa. Dokonce je již připraven projekt počítače na bázi DNA, který by měl být tak rychlý, že pomocí pouhých dvanácti atomů dokáže překonat rychlost světla - a to několikanásobně. Očekávané potíže, jež mají doprovázet následující období, se rozhodně vyplatí podstoupit. Bouřlivé energie, s nimiž se dnes potýká drtivá většina populace, jsou jasným signálem, že vzestup pátého světa do vyšších dimenzí je skutečně za dveřmi. Neopouštíme však planetu v žádném extatickém stavu ani ve vesmírné lodi. Stoupá pouze naše vědomí, tady a ted - je to náš osud a osud celého lidstva. Clarissa Pinkola Estes, uznávaná autorka několika knih, se na celou situaci dívá takto:


Na těžké doby, jako je tato, se připravujeme už od chvíle, kdy jsme se rozhodli přijít sem na Zemi. Duše po celém světě byly mnoho let zabíjeny nebo ponechány napospas smrti tisíci různými způsoby - umíraly kvůli naivitě, nedostatku lásky, nebo padly za oběť různým kulturním či osobním útokům. Celé věky jsme byli utlačováni, ale přesto nesmíme zapomenout na jedno: okolnosti nás donutily osvojit si umění zmrtvýchvstání. Znovu a znovu se stáváme živým důkazem toho, že cokoli,co bylo potlačeno, zatraceno, zapomenuto nebo neuskutečněno, můžebýt znovu oživeno.


Mayský kalendář detailně popisuje velký plán na Zemi, dává nám představu o jednotlivých fázích evoluce a úrovních vědomí a s neuvěřitelnou přesností umožňuje předpovědět, kdy a kde se co stane. Výjimečný pohled na velký plán - na pozadí toku času - nabízejí i cykly juga, evoluční éry podle védské tradice. Swámí Srí Yukteswar tyto staré dokumenty přeložil a ve své knize The Holy Science (Posvátná věda) popsal védský kalendář. S laskavým svolením organizace Self-Realization Fellowship, která vlastní tisková práva na jeho dílo, jsem sestavila tabulku (viz str. 199), v níž jsem pro přehlednost zjednodušila některá Yukteswarova slova. Pro ty z vás, kteří to nevědí: Yukteswar je učitelem Paramahansy Yoganandy, jednoho z nejoblíbenějších šiřitelů východní filozofie, mysticizmu a duchovních věd na Západě.


Všimněte si, jak v polovině tabulky - a zároveň v polovině velkého oběhu kolem centrálního slunce - změní energie planety Země směr proudění. Védská tradice rozumí tomuto jevu tak, že v procesu vývoje vědomí je nutná účast světla i temnoty. Plnost jednoho v sobě nese zárodek toho druhého. Tento potenciál neboli „semínko" zajišťují, že obě základní síly se neustále vzájemně přelévají, dokud se z tance protikladů nestane společné proudění doplňků. Na základě toho se jednotlivé éry opakují a točí kolem jednoho ústředního bodu - vzestupnou energii střídá sestupná, a po sestupné opět následuje vzestupná. Vzniká tak energetická spirála umožňující transcendenci všech aspektů vyvíjejícího se vědomí - znovusjednocení s Bohem.

EVOLUČNÍ ÉRY SESTUPNÉ

Zlatá 11500 př. n. I. - 6700 př. n. I. trvala 4 800 let
užívali 100% mozkové kapacity (Lemurie)

Satya Yuga, mentálně i duchovně pokročilí
Stříbrná 6700 př. n. I. - 3100 př. n. I. trvala 3 600 let
využívali 75% mozkové kapacity (Atlantida)
velmi inteligentní


Treta Yuga, ne tak pokročilí, a
Bronzová 3100 př. n. I. - 700 př. n. I. trvala 2 400 let
užívali 50% mozkové kapacity (Egypt a Indie)


Dwapara Yuga, tvořiví, ale více materialističtí
železná 700 př. n. I. - 500 n. I. trvala 1 200 let
nejnižší mentální i duchovní úroveň,
yužívali 25 % mozkové kapacity (Mesiáši)


VZESTUPNÉ
Železná 500 n. I. -1700 n. I. trvala 1 200 let
Kali Yuga, lidstvo stále na nízké úrovni, ale mírný pokrok, využívali
25% mozkové kapacity


Bronzová 1700 n. I. - 4100 n. I. bude trvat 2 400 let
Dwapara Yuga, znalost různých druhů energií, vyspělé technologie,
meziplanetární cestování, využívají 50 % mozkové kapacity


Stříbrná 4100 n. I. - 7700 n. I. bude trvat 3 600 let
Treta Yuga, lidstvo jako celek bude umět používat telepatické a jiné
mentální schopnosti, bude využívat 75 % mozkové kapacity


Zlatá 7700 n. I. -12500 n. I. bude trvat 4 800 let
Satya Yuga, mentálně i duchovní schopnosti budou na takové úrovni,
že se veškeré technologie stanou zbytečnými, budou využívat
100% mozkové kapacity


' Směr evolučních oblouků se v každém cyklu mění dvakrát: v nejnižším bodě železné éry a v nejvyšším bodě zlaté éry. Nejvýznamnější mesiáši se objevují během železných období, aby přinesli duchovní světlo a láskyplnou podporu, v dobách temnoty (a velkých útrap) nejpotřebnější. Během zlaté éry jsou lidé nejblíže Stvořiteli a jsou posedlí vyšším věděním. Ale ani výšiny ani propasti netrvají věčně. Vše se střídá v opakujících se cyklech. Na „konci" každého cyklu se pouze změní prostředí a podmínky, na které jsme zvyklí, nezmění se však boží plán. Konec našeho „studia", neboli sjednocení se Zdrojem jako spojení spolutvořitelů se Stvořitelem, si ve většině případů vyžádá ještě hodně práce. Ale nemuselo by to tak být. Jako duše nejsme ve spojení se Zdrojem vázány žádným kalendářem. Jistě, nevyřešené a nedokončené záležitosti nás od něho oddalují, ale láska a odpuštění nás osvobozují a tomuto sjednocení přibližují - díky nim pomalu přestáváme být oběťmi a postupně se stáváme strážci velkého plánu.

Evoluční éry podle cyklů fuga osvětlují to, co ilustrace mayského kalendáře jen naznačují.


Podívejte se, prosím, ještě jednou do tabulky. Všimněte si, že se právě nacházíme zhruba v polovině vzestupné doby bronzové, v době objevení
různých druhů energie, jíž vládnou moderní technologie. Je to doba rozvoje meziplanetárního cestování. Podle védské tradice dosáhne potencial využití mozkové kapacity v roce 4100 n. 1. padesáti procent. Ačkoli se na první pohled může zdát, že mayský kalendář a evoluční cykly juga nejsou synchronní, dovolím si tvrdit pravý opak. Podle védské tradice dochází zhruba v polovině každé vzestupné éry (plus minus několik stovek let) k energetickým změnám neboli ke kvantovým skokům. A tyto skoky se každým rokem nápadně zvětšují.


Cykly juga, alespoň podle mého, popisují vývoj vědomí a vysvětlují, proč dochází k anomáliím: dlouhým obdobím temna (železná éra),a naopak k neuvěřitelným úspěchům (tzv. „zakázaná historie" zlaté éry jediné důkazy z této doby jsou pro vědce tak ohromující, že se je zdráhají komentovat, například otisk pravého sandálu na trilobitu starém přes šest milionů let nebo objev diamantů v meteoritech starších než naše Slunce). Jedna věc je ale jistá: na pozadí cyklických evolučních období představa konce tohoto světa poněkud ztrácí na výjimečnosti.Pokud studujete evoluci a zaměříte se na náhlé změny způsobené genetickými mutacemi, jistojistě narazíte na chybějící místa (prázdná místa historie), jež jsou tak četná, až se to vzpírá jakémukoli vysvětlení.


Jak například vysvětlíte vznik kvetoucích rostlin? Na tento jev nelze použít teorii přirozeného výběru zastávanou Charlesem Darwinem.
V jeho době ještě neexistovala biochemie a neznali DNA, a když teorii evoluce přezkoumáme pomocí současných vědeckých poznatků, zjistíme, že je zcela chybná - žádné přechodové fosilie, které by podpořily jeho tvrzení, neexistují. Nové modely a nové pohledy na věc ukazují,že vznik života na Zemi a objevení prvních lidí daleko lépe vysvětluje zásah inteligentní síly nebo mimozemské civilizace. Stvoření probíhá v cyklech, dlouhé úseky souvislého růstu jsou přerušovány náhlými propady, po propadu následuje vždy další růst, po čase přerušený dalším propadem, a znovu další růst atd. A při každé krizi se objeví Noe, který přežije a začne nový cyklus.


Kdo bude Noem tohoto přechodu světů? Dovolím si tvrdit, že by to mohl být Nelson Mandela z Jihoafrické republiky. Docílil usmíření uprostřed hrůz apartheidu - což je jediná možná cesta - cesta rozumu,tolerance, cti a pokroku. A kdo bude Adamem a Mesiášem příštího cyklu? To se dozvíme, až přijde ten pravý čas.

Současná teosofická učení tvrdí, že naše fyzická těla budou muset projít ještě několika mutacemi, než se po celém světě narodí dostatek indigových dětí a než bude jasné, že nastupují příslušníci šesté rasy. Těch několik indigových, kteří se zatím objevili, je jen náznakem toho, co přijde. Úkolem pokročilých modrých je provést nás mayskou branou a vzestupem pátého světa a doby bronzové.


Řetězce naší DNA se na to již připravují.Někteří jasnovidci předpovídají, že počet řetězců DNA se v blízké době zvýší na dvanáct, klonování dosáhne dokonalosti a genetická manipulace se stane zcela běžnou záležitostí (včetně výběru vlastností ještě nenarozených dětí). Otázka mimozemských civilizací se vyjasní, jinými slovy, objeví se důkazy inteligentních bytostí žijících na jiných planetách i v mezihvězdném prostoru.

Mnozí však varují před následky genových manipulací. Stařešinové kmene Hopi se obávají, že na svět budou přiváděny (klonováním) děti bez duše a „bez života v očích". Tyto děti budou tak nepřirozené, že se jim i jejich matkám budou všichni vyhýbat; budou „zároveň muži i ženy,mladí i staří".z archívu OSUDu

Zdroj: http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=7652

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (8) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
PREDPOVED NA 2012!gyalpo10.Jul:02:41
Modlitba Ardžunova.andre09.Jul:02:09
SUHLASAnamenSi07.Jul:05:09

čitateľov: 22105   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1483)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy