?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


DISK Z FAISTU
@ záhadná história     10.6. 08, 04:01

Rozlúštenie tajomstva svetoznámeho „DISKU Z FAISTU“

Patrí k najpozoruhodnejším pamiatkam starovekej Kréty. Objavený bol začiatkom 20. storočia (v roku 1908) talianskym archeológom Luigim
Pernierom. Na hlinenom artefakte o priemere 16 cm sú po oboch stranách špirálovite vtlačené v 61 políčkach rôzne obrázky.

Historici zistili, že pochádza z 18. – 16. storočia pred n.l. Napriek veľkému úsiliu bádateľov z celého sveta dozvedieť sa, čo je na disku zaznamenané nedokázali si s textom poradiť.


Tí, ktorí sa pokúšali hieroglyfy (nie piktogramy) lúštiť sa vyjadrili, že je tam pravdepodobne oslavná báseň, náboženská pieseň, správa pre vysokopostaveného hodnostára a pod. Záverečné slová vedcov preto znejú: „pri dnešných možnostiach sa písmo nedá rozlúštiť!“

Že sa mýlia, si nepripúšťajú a sú naďalej nedostupní. Pritom stačí
dôverovať a vedieť čítať mytológiu. V tomto prípade grécku.

Aj väčšina laikov pozná príbeh, ako uniesol grécky boh Zeus fénickú princeznú Europé na Krétu. Jej brat Kadmos, ktorý ju išiel hľadať, založil v pevninskom Grécku Horné Théby. Vynaložil dosť úsilia na to, aby sa kontakty Fenície, Grécka a Kréty rozšírili nielen obchodne ale aj kultúrne.


Lúštenie hieroglyfov

Francúz J. F. Champollion pri rozlúštení egyptského hieroglyfického písma (1822), to mal oproti krétskemu „jednoduchšie“ – veľkou mierou mu pomohla „Rosettská doska“ s trojjazyčným textom. Mne pomáhal iba dôvtip a viera v mytológiu.

Postupným doplňovaním slabík, samohlások, spoluhlások a dvojhlások zo starofénických slov namiesto znakov v jednotlivých políčkach, sa na milé prekvapenie začali objavovať starokrétske a tým aj starogrécke slová nadväzujúce jedno na druhé. Teraz už každý netrpezlivo očakáva, čo záhadného nám odkázal krétsky pisár. Na vtedajšie pomery „nádherne“ spracoval najväčšiu prírodnú katastrofu, ktorá postihla Krétu v 17. storočí pred n.l. Disk z Faistu je okrem iného aj potvrdením teórie, že bájnym ostrovom Atlantis je ostrov Kréta.

Správnosť lúštenia krétskych hieroglyfov je možné overiť na kove dvojitej sekere z jaskyne Arkalochori a kameni z Malie ( ja som ich k dispozícii nemal).

Vari najlepší dôkazný materiál poskytujú starokrétske gemy (pečatidlá) a ich odtlačky.
Každé pečatidlo prezrádza, akú funkciu jeho majiteľ vykonával.


Unikátna ukážka opisu pohromy – slovenský preklad

Averz disku:

1) Vzdialeným trieskaním/mlátením

2) žiara/ svetlo

3) rozohnená, rozťahuje sa.

4) Vzdialeným trieskaním/ mlátením

5) nepríjemne duní/ rachotí.

6) Ohlasuje sa/osvetľuje, je viditeľná.

7) Blíži sa

8 ) zahaľuje/ vniká/ ďaleko.

9) More udiera/ More prichádza skôr

10) a k tomu vrie/ pustoší.

11) Naráža silou/ prudkosťou

12) búrka neslýchaná/odkiaľ prichádzajúca.

13) Pustoší majetok

14) nadúva sa/ do biedy prináša

15) rozohnená rozťahuje sa.

16) Pustoší majetok

17) Naráža silou

18) búrka neslýchaná/ odkiaľ prichádzajúca.

19) Mimoto beda/ žiaľ

20) dym tvorí/ chŕli.

21) Život trhá/ zráža, zohavuje

22) nebojácny tvor

23) ohavný/ škaredý.

24) Čierny mrak

25) uchopí/ zmocní sa

26) bez strachu

27) svoju korisť/ svojej koristi.

28) Božia vôľa navždy

29) zlý osud nesie/ prináša

30) zatlačí preč

31) Slnko žiarivé.


Reverz disku:

32) Zlý osud

33) naklonila božia vôľa/ prehovoril navždy, prehovoril božou vôľou.

34) Objavil sa

35) celkom nepoznaný.

36) Dobrú myseľ

37) zasiahlo zdesenie/ zmätok.

38) Zlý osud ukazuje cestu/ vidí

39) múdrosti celkom

40) spadnúť.

41) Dobrú myseľ

42) zlý osud premohol.

43) Domýšľam si/ prosím o pomoc.

44) Dobrú/ milú

45) vlasť/ domovinu

46) pravdivo pozorujem/ poznávam.

47) Celá kdekoľvek/ vskutku

48) ľudí zmrzačuje/ roznáša.

49) Prudký príval stúpa.

50) Útrapy častokrát

51) nepretržitý

52) prudký príval priženie.

53) K tomu ešte prachom pokryté

54) Slnko ohnivé/ večné

55) jasné svetlo/ istá spása

56) trápenie má.

57) Tam dôkaz/ stopa

58) poníženie/ pokorenie/ bezmocnosti

59) zasiahol kruto/ bolestne.

60) Kdekoľvek/ vskutku/ márne hľadám

61) život nedávny/ nový.


Rozlúštením hieroglyfov na pečatidlách (doteraz 38) boli zistené pracovné zadelenia, ktoré ich majitelia na starovekej Kréte vykonávali.
Uvádzam niekoľko príkladov. 1. Udeľuje hodnosti, pocty, 2. Oprávnený obetovať býkov, 3. Vládne, 4. Učí plavbe, 5. Brúsi dvojité sekere, 6. Rozhoduje, 7. Ochraňuje, 8. Udržuje jedlo, 9. Posol, 10. Učí, 11. Zapriaha, 12. Oblieka zbroj, zbrojí, 13. Kŕmi, 14. Veští, 15. Vyšíva, 16. Varí, 17. Trúbi, atď.

Zlatý prsteň hovorí o náklonnosti a obdive darcu k obdarovanému. „Jagá sa mladosť tvoja, prichádzajúca víťazstvom, veľmi oslepuje.“

K lúšteniu najstaršieho krétskeho písma je nutné pripomenúť, že malo starofénický pôvod a bolo prispôsobené potrebám starokrétskej a zároveň starogréckej hovorovej reči. Heléni (Gréci) totiž už začiatkom 18. storočia pred n.l. obsadili pevninské Grécko a z nich početná skupina dórskeho kmeňa sa usídlila na Kréte, kde napomáhala rozkvetu civilizácie ostrovnej ríše.

Rozlúštil a spracoval Slavomír Chren

poslal nick Atlantispošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (10) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
NJN ...negev16.Jun:05:57
Ale ...negev11.Jun:07:47

čitateľov: 18274   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1483)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy