?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Je svet menejcenný?
@ eseje     11.3. 05, 03:07

„Dnes Vám milí pútnici opäť prinášame kontroverzní článok, ale treba vedieť aj o iných názoroch.“

Dysangelium
I.

1. - Učenia pozemských spirituálnych škôl sú bludy. Nič viac, len a len číročisté bludy. Niet prečo sa nad týmto faktom pozastavovať. Oponent sa spýta: Je to vôbec fakt? Jednoznačne je; otázne je len to, akú váhu má fakt pre vás? Aká je hmotnosť faktu? Aká hmotnosť je pre vás únosná? a predovšetkým: aká hmotnosť je pre vás zaujímavá? Pretože, hoci sa to nezdá, v tejto veci ide o upútanie záujmu.

1 - 2. Hmotnosť faktov bude rušivá pre každého, kto sa plne spolieha na hmotnosť efemérnosti akéhokoľvek učenia. S tým sa nič nedá urobiť. Ľudia sa k náboženstvu uchyľujú preto, lebo veria, že v ňom nájdu spoločnú platformu s inými ľuďmi. Človek od náboženstva očakáva útechu, úľavu, zmiernenie bolesti, zľahčenie bremena osamelosti. Súčasne však chce byť sám, individualistický, slobodný, opevnený, argumentmi podkutý; výnimočnosť a personálne mystické obcovanie s nadprírodnom chce absolvovať privátne. Keď takéto obcovanie absolvuje, a ako-tak psychicky pre seba zinterpretuje, poberie sa medzi ostatných, ktorým chce predviesť svoju výnimočnosť. Potvrdenie faktu, že učenie, ktoré mu dopomohlo k zážitku jedinečnosti a výnimočnosti, je vlastne blud, by ho silne obťažoval. Nie, teraz nehovorme o tom, že hovorím o extrémne perverznej a periférnej podobe interpretovania náboženského zážitku; to, o čom hovorím, je najrozšírenejšia forma náboženského prežívania. To, že väčšina z nás si to takto neuvedomuje, je práca nášho vnútorného strážcu a cenzora. Vďaka tejto práci bude v nás neprestajne, neúnavne, do nekonečna, do najmenších detailov a čo najrafinovanejšie zastierané, že naše delenie ostatných na egoistických a čisté duše, je totálne chybné. DNA sleduje získavanie slasti, slasť má zmierniť útrapy existencie, a to, prečo týmito útrapami musíme prechádzať, vie len DNA, a my do jej zámerov vôbec nevidíme. Konklúzia teda znie: sme egoisti, alebo sme čímkoľvek, čím sa nazveme, nezáleží na tom, aj tak sledujeme len svoje záujmy, a záujmy niečoho sledujú nás, a ešte aj v stavoch krajnej altruistickej odovzdanosti, radi vytvárame bludy, aby sme sa pred sebou a pred ostatnými neprestajne osparvedlňovali, alebo aby sme práve pomocou bludou ostatných manipulovali. Hmotnosť faktov je teda nezlučiteľná s výživou a pohonnou látkou, ktorá sa volá strategický spirituálny blud.

1 - 3. Napísal som: pozemské duchovné učenia sú bludy. Na to „pozemské“ kladiem dôraz preto, lebo zakaždým bude v zastrčených kútoch nášho nevedomia trčať kdesi tušenie, že okrem pozemských duchovných systémov, teda okrem pozemskej civilizácie, ktorá tieto systémy produkuje, existuje kdesi v kozmických hlbinách aj iná, tej našej viac či menej podobná civilizácia s inými systémami. To, že vo svojom živote „používame“ náboženstvo, svedčí o našej potrebe pestovať svoj pocit nadradenosti nielen nad ostatnými ľuďmi, ostatnými bytosťami, nad prírodou, ale aj nad kozmom. Naše vnútorné heslo zakaždým znie: Ja a Boh. To ostatné vnímame ako nepodstatné, menejcenné. Celý svet je pre nábožensky založeného človeka menejcenný, nehodnotný, nízky, hedonisticky upotený, zablatený. Sugerujeme si predstavu o menejcennosti sveta, ale len preto, lebo si nevieme inak poradiť zo strachom z neho. Samozrejme, sú takí, ktorí vyhalsujú, že svet milujú, nepodceňujú, považujú ho za dôkaz božej milosrdnosti a dômyselnosti. Je to mimikry. Za touto všeobjímajúcou, umelo generovanou transcendentálnou, panteizmom napáchnutou láskou sa opäť skrýva strach a podceňovanie ostatných, pozemskej prírody i šíreho kozmu. Tak, ako náboženstvo, v ktorom sme vyrastali. považujeme za vyššie, než náboženstvá iných kultúr, tak aj prípadný duchovný systém importovaný z kozmu by sme automaticky považovali za menejcenný, hoci by sme navonok obhajovali jeho nadradenosť.

1 - 4. Prv, ako by sme sa pustili do porovnávania učení, mali by sme si uvedomiť, že to, čo budeme porovnávať sú bludy. Oplatí sa bludy porovnávať? Porovnávať môžeme na základe faktov? Nebudú nás však v tejto našej zbesilej a pochabej práci fakty skôr len rušiť a rušiť? Poznáme sa dosť dobre a vieme o sebe, že sme dosť nenapraviteľní; predsa len sa necháme opantať príťažlivými zvodmi unáhlených porovnávaní. Za východisko si zväčša v dnešných, ezoterizmom výdatne okorenených časoch, volíme zodpovedanie otázky, či je nami skúmaný duchovný systém harmonickejší ako ostatné. Už v tomto bode sme sa ocitli na scestí; nijaký tradičný systém sa totiž neuchoval v celistvosti, preto zamýšľať sa nad jeho vyváženosťou a harmonickosťou je neuvážený krok, vlastne opovážlivosť a poriadna smiešnosť. Môžeme si byť celkom istí, že na planéte Zem nenájdeme taký spirituálny systém, ktorý by bol totálnym všeliekom a zodpovedal všetky naše otázky vyplývajúce zo strachu, neistoty a nespokojnosti. Tu by sa, pravdaže, hneď núkalo riešenie: ak tradičné systémy sú zachované v necelistvosti, nepochopiteľné a pričasto dezinterpretované a zneužívané na uplatňovanie politickej a hospodárskej moci, potom treba okamžite, v dnešnom čase a na tomto mieste, v tomto bode civilizačného vývoja vynájsť systém, ktorý bude ucelený a uspokojujúci. Sklamem nádeje v zárodku: naše poznanie je za každých okolností obmedzené a podkupné, vystavené ekonomickej úzkosti a neovládateľnej náladovosti. Úlohu vytvoriť nový duchovný systém nemožno zveriť do rúk jednotlivcovi. A ďalšia vec je, že ani malej či veľkej skupine.

1 - 5. A teraz si skúsme predstaviť, že sa podieľame na vytváraní nejakého nového náboženstva. Predpokladajme, že na samom počiatku sa nám dostalo mystického zjavenia. Slovo „zjavenie“ teraz preložím do celkom pozemskej, prízemnej reči: „informácia“. Zamyslime sa nad tým, aká má byť táto informácia? Musí byť dôveryhodná. Musí mať hlbinný, ale zároveň fyzické zákony a životné zákonitosti prekračujúci charakter. Musí byť presvedčivá, ak už nie celkom zrozumiteľná. Musí mať svoj silný estetický rozmer, bez neho je komunikovanie zjavenia nemysliteľné! Darmo by ste sa namáhali, nedokážete podať obsah zjavenia ďalej, ak nejakým spôsobom neodpovedá na základné existenčné úzkosti. A ten spôsob musí byť esteticky pôsobivý, a ak treba, tak aj extravagantný, extatický, šokujúci, otriasajúci, prenikavý. Zjavenie sa musí odvolávať na vyššiu autoritu, ktorá poveruje zvestovateľa misiou. A zrodil sa príbeh, už sme pri kolíske mytológie. Čo sa prihodilo zvestovateľovi, že sa skontaktoval s nadprírodnou autoritou? To treba vyrozprávať. Takto prichádza na svet posvätná legenda, príbeh, ktorý treba zachytiť vo svätom písme. Príbeh, aby upútal pozornosť, bude vyrozprávaný prostredníctvom symbolov, metafor, alegórií. To znásobí estetické kvality príbehu, a súčasne mu dodá určitý punc nejasnosti, mystična. Vznikne priestor pre viacrozmerné interpretácie. Obsah zjavenia musí v príjemcovi vyvolávať dojem, že život bez zjavenia je odteraz nemysliteľný. Ale to sme sa už ocitli vo sfére reklamných stratégií. Nevadí, veď práve tam som chcel vašu pozornosť upriamiť.

1 - 6. Reklama pracuje nielen s podvedomými túžbami, ale aj s viac či menej zjavnými strachmi. Žiadny človek sa nemôže vyvliecť z konfrontácie so slabosťou, s osamelosťou, s nepriateľskými pocitmi, so sklamaním, s hnevom, s chorobou, so smrťou. Reklama, keď sa prostredníctvom nej inzeruje tovar, počíta práve s tým, že človek je z existencie unavený a hľadá nejaké „utišovadlo“. Tým „utišovadlom“ má byť práve tovar, ktorý pomáha zmierňovať, zjemňovať, zabúdať. Taká je funkcia náboženstiev. Náboženstvo je reklama na informáciu a estetické nástroje, ktoré používajú cirkvi a náboženské konfesie, sú zas reklamou na náboženstvo. Nezabúdajte, že reklama sa neštíti klamstiev, ba ani tých, o ktorých neskôr vysvitne, že sú vlastne pravdou. Pravdou sa môže stať čokoľvek. A spomeňte si na múdrosť, podľa ktorej sa tisíckrát opakovaná lož stane pravdou. Lenže viete, čo je skutočne veľká lož? Rozdeľovať veci na lživé a pravdivé! Čo som urobil v predchádzajúcom výroku? Opäť som rozdeľoval! Kto rozdeľuje, ten ovláda. Vyslovil som lož, pretože som človek, moje znalosti nie sú neobmedzené a moje obmedzenosť prostredníctvom užívania jazyka prechádza ďalším cedidlom redukcie.

1 - 7. Reklama je redukcia. Redukcia a redundancia súčasne. Je to komprimovaná, symbolickým jazykom vyslovená informácia. Čím sofistikovanejšia, rafinovanejšia je reklama, tým menej sa prihovára rozumu. Argument, že ja som reklamou neovplyvniteľný, pretože som človek používajúci svoj rozum, je smiešny, pretože reklama neapeluje na rozum, ale na emócie. A do tých pivničných hĺbok rozum veľmi nedovidí. S týmto „nedovidením“ počítajú aj náboženské systémy, pretože aj ony sa prihovárajú v prvom rade emóciám. Vo sfére emócií nikdy nemôžeme s istotou predpovedať, ako zareagujeme. Tvorca reklamy má však našu reakciu vykalkulovanú. A takisto aj tvorca náboženského systému. Avšak to, že v náboženstve ide najmä o manipuláciu, ovplyvňovanie a ovládanie, ešte neznamená, že nejaký, pravdepodobne gnostickým spôsobom vzdialený, zatiaľ nepoznateľný boh nejestvuje. Rovnako, ako ani reklamné manipulácie automaticky neznamenajú, že kvalitný tovar nejestvuje. V reklame predsa nie vždy ide o to, predať nekvalitný tovar. Veľmi často sa predáva práveže kvalitný tovar. Avšak v neprimeranej hodnote. Veľmi často ide o predávanie kvalitného, no nepotrebného tovaru. Reklama má presviedčať zákazníka o tom, že potrebuje aj nepotrebné. V náboženstve sa inzeruje práveže potrebné. Lenže to, čo je potrebné, môže byť aj opiát a môže spôsobovať závislosť. Týmto sledom myšlienok však nechcem skončiť pri Marxovi alebo Leninovi, ktorý náboženstva nenávidel s priam náboženskou zanietenosťou. Chcem len povedať, že zo závislosti sa nevyvlečieme. Minútu za minútou potrebujeme náplaste, hojivé mastičky, utišovadlá, povzbudzovadlá, prášky na spanie, vzduch, vodu, potraviny, teplo, zimu. Existencia bolí neprestajne a tisícorakými spôsobmi. Nič si, prosím, nenavrávajme. Toho príjemného je v živote nepomerne menej ako toho nepríjemného. Zamyslite sa nad tým, koľko nepríjemných úkonov musíte vykonať, kým sa dopracujete k jednému príjemnému pocitu. Musíte pracovať, aby ste mali strechu nad hlavou, aby ste boli v teple. Musíte ráno vstať, umyť sa, tlačiť sa niekde na ulici, alebo nervačiť sa v dopravnej zápche, v robote musíte znášať príkoria od šéfa a intrigy kolegov, o tom, ani nehovoriac, že v zamestnaní nie ste pánom svojho času. A to všetko robíte v podstate len preto, aby ste sa večer mohli cítiť v teple pred televízorom dobre, prípadne, aby ste cez víkend žili svoj vlastný, privátny život. Náboženstvo a jeho reklamná pavučina sú tu na to, aby vám neprestajne sugerovali, že všetko namáhavé a nepríjemné sa dá odstrániť tým, že to budete považovať za vec postoje a že budete počítať buď so záhrobným životom, alebo s nirvánou, či empirickým obohacovaním vašich vlastných duchovných ambícií. Poviete, že toto, čo vám tu hovorím, sú bludy. Ak si to naozaj myslíte, potom povedzte, prečo človek, ako biologický stroj, je vybavený na vnímanie strasti a slasti. Veď náboženské systémy vo svojej univerzálnej podstate nerobia nič iné, len nás ubezpečujú o tom, že život je plný strasti, no my máme moc sugescie a zakaždým to dokážeme zamiesť pod koberec nášho vnímania. Ešteže sme si ten koberec pod vplyvom kvalitnej reklamy včas zakúpili.

1 - 8. Psychológovia a sociológovia financovaní reklamnými agentúrami detailne prepracovali umenie citového vykorisťovania a vydierania. Použili pritom rôzne systémy psychografického výskumu. Najznámejší je ten, ktorý sa volá VALS (Values and Life-styles), čiže: Hodnoty a životný štýl. Podľa tohto systému možno ľudí ako spotrebovateľov rozdeliť do piatich skupín: 1. B = belongers (závislí); 2. E = emulators (napodobňovatelia); 3. EA = emulator-achievers (úspešní napodobňovatelia); 4. SCA = societally conscious achievers (spoločensky uvedomelí úspešní ľudia); 5. ND = Need-Directed (obmedzení chudobou, odkázaní). O závislých (B) možno povedať, že majú ustálené, konzervatívne, predvídateľné nákupné, zákaznícke návyky. K napodobňovateľom (E) sa radia najmä takí mladí, ktorí vášnivo hľadajú svoju identitu, psychologický, spoločenský, kultúrny model - predlohu, s ktorou by sa mohli stotožniť. Za úspešného napodobňovateľa (EA) možno považovať toho, kto už dosiahol istý životný štandard, dalo by sa povedať, že je za vodou, a ktorý nakupuje stále viac už len preto, aby svoju pozíciu aj vizuálne, ekonomicky potvrdzoval. Skupina (SCA), ktorej nákupné zvyky sú obmedzené etikou, je pre reklamných stratégov najzaujímavejšia. Táto skupina je vlastne testovacia vzorka spoločnosti. To ich treba pomocou reklamy najväčšmi presvedčovať. Táto skupina rada nakupuje taký tovar, ktorým sa odlišuje od masy. Lenže aj avantgardný, heretický, undergroundový, alternatívny, subkultúrny tovar sa vyrába podľa vopred vypočítaných stratégií. Takže tejto naoko nekonvenčnej, neskrotnej skupine sa tiež v konečnom dôsledku servíruje taký tovar, ktorý najväčšmi vyjadruje ich túžbu po nevšednosti a nespútanosti. O poslednej skupine - ND - sa toho veľa asi nedá povedať. Je najmenej zaujímavá, pre svoju sociálnu apatiu a ekonomickú slabosť. A práve tu sa dostávajú k slovu reklamné zručnosti inštitúcií obhospodarujúcich spirituálne potreby občanov. Tieto potreby však treba vedieť v ľuďoch prebudiť, vyburcovať. Bez biblie, letákov, rozhlasových a televíznych relácií, sladkých náboženských filmov, svätých obrázkov a fresiek a sôch v kostoloch by to bolo sotva mysliteľné. Stratégie cirkví v plnej miere prevzali aj sekty, hnutia, komunity, new age skupiny, ezoterické spolky. Ani jedna z organizovaných korpusov nie je výnimka. Zamyslite sa nad tým, čo má delenie funkcií - na vodcov a na stáda - spoločné s transcendentálnymi zážitkami a obsahmi. Predstava, že boh je vodca a ľudstvo je stádo, je blud a zaváňa to uplatňovaním reklamných trikov. Správne vraví Gurdjieff: neverte nikomu, ani len sebe.

Hassan Simonoff

preklad: salem

Hassan Simonoff (1949) psychológ a religionista egyptsko-ruského pôvodu. Autor kníh Religions of Future; The Pill of Enlightement; A Friendly Infection; Dangers of Chaosmagick. Žije a pôsobí vo Veľkej Británii.pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (8) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
No to je palba..Bodhi11.Mar:06:27
Je svet menejcennýfazon11.Mar:05:19

čitateľov: 3423   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1484)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy