?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - září 2015 (1. - 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     28.9. 15, 12:09

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


28.9.2015

Spojením dokážete zázraky


Lidé Země, jste zde, abyste odžili minulost, ale také procitli. Jste zde, abyste otevřeli oči a probudili se, abyste si vzpomněli. Často se trápíte otázkami odkud přicházíte a proč jste zde. Je to odvěká touha znát tyto odpovědi. Vězte, že mnoho z vás na sebe v tomto čase vzalo odpovědnost a sestoupilo znovu na Zemi. Je to proto, že duše potřebují tuto možnost expanzivního růstu. Jste spojeni mezi sebou, jste jeden, prociťujte to. Chápejte, že v tomto čase vytváříte most, přes který můžete přejít do oblastí vyššího bytí, do oblastí vám všem tak známým. A také mnozí přejdete. Tam, kde sami tvoříte svou realitu, avšak během okamžiku. To vše však v sobě pro mnohé z vás zahrnuje prozření, neboť vaše myšlení je v mnohém negativní, zaobíráte se mnohými negacemi. Jaký by asi byl váš život, kdybyste tady, v této realitě byli schopni okamžitě materializovat to, na co myslíte? Kolik strachů a bolesti byste stvořili…Kolik neodpuštění a nenávisti.. Proto je potřeba, abyste byli čistí a zbavení zátěže a teprve pak budete schopni vzlétnout. Víte, že je důležité udržovat mysl čistou. Uvolňujte vše, co tam nepatří. Zaměřujte se na přítomnost a na to, po čem toužíte. V tomto čase se stále více hovoří o skrytých oblastech, o bytostech obývajících jiné světy. Vězte, že již brzy se toto stane součástí vašich životů. Je nutné, abyste znali pravdu a až jí poznáte, uvědomíte si, že mnoho z toho, co jste si dosud mysleli, že víte, byla jen iluze. Lidé Země, v tuto chvíli jste doslova bombardováni energií z vesmíru. Je to taková síla, že je potřeba být umírněna, abyste vše zvládali. Je zde mnoho bytostí, které vám pomáhají. Ale též mnohé z nich, kterým jde pouze o jejich vlastní dobro. Nepřejí si změnu a ani nechtějí, abyste cokoli změnili. Spíše naopak. Velkou měrou propagují zmatek, chaos a strach. Dávejte si pozor, neboť mnohé emoce mnohých lidí budou dosahovat vrcholu. Projevy negativního se mohou stupňovat. Uvědomujte si toto, avšak nereagujte stejně. Prociťte sami sebe, vydýchejte se, pozorujte situaci a teprve poté se projevte vy sami. Jednejte ze svého srdce, nikoli v zajetí emocí. Nejste primitivní bytosti, hnané pudem. Jste bytosti vyspělé, intuitivní, které mají moc pozvednout celý vesmír. Buďte připraveni na mnohé změny. Avšak očekávejte je se zvědavostí, ne s obavami. Neboť i přesto, že některé situace výrazně změní vaše životy, může to být pro vaše dobro. Nyní je již čas. Více, nežli dříve, jste schopni rozpoznat mnohé manipulace. Nevyhledávejte spory, spíše se snažte být klidní, vyrovnaní a hlavně radostní. Máte mnohé úkoly, lidé Země. A některé jsou velice těžké. Přesto jako národ, spojení jeden s druhým, dokážete zázraky. Následujte pravdu a lásku ve svých srdcích. Milujeme vás a jsme s vámi.


19.9.2015

Varování


Lidé Země, potýkáte se s mnohými problémy. Jste však uzavřeni do sebe a často nevnímáte, co se děje kolem vás. Budete však nuceni prozřít. Budete nuceni reagovat na dění kolem vás. Nyní ještě máte dojem, že vše lze nějak srovnat. Avšak tato situace brzy začne být neúnosná. Ještě nechápete, že vnější události výrazně ovlivní váš život. Ale jakmile se to stane, už nebude cesty zpět. Buďte připraveni na změnu, věřte pouze sami sobě. Jste záměrně vedeni, abyste splývali s davem, abyste nevyčnívali. Neboť každý, kdo vyčnívá, se může stát nepřítelem, zatímco ti v davu jsou pouhé loutky. V tomto čase je již změna nevyhnutelná. Avšak je jisté, že nebude tou pozitivní pro mnohé z vás. Nejen situace uvnitř vaší země, ale i situace celosvětové se začínají výrazně měnit k horšímu. Musíte si však nadále udržet dobrou vůli a lásku, neboť pokud toto neuděláte, propadnete se do bahna. Stále se snažíme vás vést, ukazovat cestu. Je to však složitý stav, neboť vaše ega nejsou připravena respektovat toto vedení. Vaše ega jsou pod mnohými dalšími vlivy, které však nejsou ku prospěchu duše. Ocitáte se ve světě iluzí a nechcete odtud odejít. Jste zde spokojení. Každé další vytržení z tohoto vašeho světa ve vás vyvolává zášť, odpor a nechuť, neboť si myslíte, že jste jakýmsi způsobem ohroženi. Opak však je pravdou. Ohrožení se skrývá především ve vaší nepřístupnosti a neochotě naslouchat a přemýšlet. Skrýváte se za mnohé autority. Nejste individualitami. Lidé Země, nejsou ohrožena nejen vaše ega, ale hlavně vaše duše. Neboť úkoly, které si duše předsevzala, jsou mnohdy nesplněny právě proto, že se odkláníte od toho, co cítíte, co sami v sobě víte. I přes tuto vaší jistotu však nadále konáte v rozporu se svou duší. Buďte však připraveni. Neboť silné otřesy v životech některých z vás vás znovu zavedou na tu pravou cestu. Lidé Země, uvědomujete si vůbec, kolik zla je mezi vámi? Kolik agrese a nepochopení? To, že toto nechcete vidět nemá vliv na to, že se to děje. Každý jednotlivec má ještě šanci vrátit se zpět k Bohu, otevřít se důvěře a ochraně. Ještě máte šanci. Přijde však doba, kdy budete marně prosit, neboť už nebude cesty zpět. Tato slova zde nejsou proto, abyste pociťovali obavy a strachy. Ale pouze proto, abyste je pochopili jako varování a nalezli v sobě tu sílu, která vás provede vším nečekaným a nepříjemným. Nezapomínejte, že jsme stále s vámi, že vám pomáháme a poskytujeme vše, oč žádáte. Milujeme vás a jsme připraveni pomoci.


12.9.2015

Náš úkol


Lidé Země, stáváte se oběťmi svých přání a tužeb. Vaše touhy jsou tak silné, že mnohdy blokují vaše pravé poslání a úkoly zde. Odstupte od svých chtění a nechte volnost sami sobě. Probuzení, které zažijete, se nevyrovná ničemu pozemskému. Jste součástí vesmíru, vaše Země pláče pod tíhou ohromných negací, ale oproštění se od tohoto zla je nezbytné. Země se velice rychle zbavuje a bude zbavovat všeho, co jí tíží. Přinese velké změny do vašich životů. I vy budete nuceni zaměřit svou pozornost jinam. Vaše ego bude potlačeno, neboť budete zaměřeni na společný cíl. V jedné chvíli a v jednom čase se mnozí propojí, aby pozvedli sami sebe a také ostatní. Kéž by toto spojení zůstalo pevné a nerozbitné. Kéž byste byli ochotni spolupracovat i nadále a zvolnit tempo. Čas však přinese další změny, které budou obnášet rázný posun ve vašich životech. Neboť čas se krátí a vy stále mnozí odoláváte tomu, proč jste zde. Stále se bráníte poslechnout svou duši. Avšak tyto vaše postoje budou rozdrceny na padrť a vy zde stanete nazí, na začátku nové cesty, aniž byste se mohli odvolávat na minulost, aniž byste znali cokoli ze své budoucnosti. Stane se z vás nepopsaný list. A jen vy sami začnete psát svou budoucnost. Všechny procesy jsou nutné pro růst a blaho všech, ale i jednotlivců. Zodpovídáte však pouze sami za sebe. Vězte, že si odtud neodnesete vůbec nic. Pouze vaše prožitky. Pouze proto jste zde. A vy se tomu bráníte. Uzavíráte se do cel, které si krášlíte tak, jak je chcete mít. Avšak stále jsou to cely, kde žijete. Stačí jen malé rozhodnutí a ocitnete se v nádheře, která vám bude brát dech. Ale mnozí nevěří a nechtějí chápat, že je to možné. Stále více se noříte do svých problémů a to, co se děje kolem, jde mimo vás. Nevidíte nebezpečí. Až teprve tehdy, když se v něm octnete vy sami. Lidé Země, buďte ve svých srdcích otevření a laskaví. Nechtějte mít všechnu moc světa, ale dejte na první místo lásku k bližnímu. To je váš úkol. Nezapomínejte kým jste. Vzpomeňte si kým jste vždy byli. Rádi bychom vám pomáhali i nadále. Milujeme vás, lidé Země. Teď je ten pravý čas. Nyní. Ne včera, ne zítra, ale nyní.


6.9.2015

Vztahy nové doby


Lidé Země, jste obklopeni mnohými dezinformacemi. Jste zkoušeni, abyste rozeznali pravdu. Nacházíte se na přelomu, který odděluje připravené od nepřipravených. Připravenost tkví v tom, konečně přijmout své životy, přijmout možnosti změn, přijmout víru. Neboť víra je základ života. Jedině víra dokáže probudit lásku. Téma lásky je velice důležité v tomto čase. Vaše touhy se stupňují. Mnozí však žijí osamělým životem, cítí se nepochopení, cítí bolest. V těchto bytostech je potřeba zažehnout jiskru, která rozpálí jejich srdce a láska se stane hybnou silou v jejich životech. Ne všichni však jsou připraveni. Mnozí žijí stále v iluzích, další v sobě nosí pokroucený vzor lásky k sobě samým, k bližním. Je zde mnoho způsobů vlastnictví a chtění, mnoho způsobů manipulace, která lásku zabíjí. Mnozí jste tak pohlcení vlastnit druhé, že ani nevidíte jak tímto svazujete sami sebe. Je zde čas rychlých změn, ale též příchodu dlouho očekávaných proměn lidského vědomí. Stále více se očisťujete a nacházíte štěstí v sobě samých. Vaše probouzení probíhá velice rychle a spontánně, i když mnohdy za velice složitých podmínek. Neboť probouzení vědomí závisí na přání duše. A jedině duše je zde hybnou silou. Tento čas je spíše vnímán jako velice náročný na jakékoli vztahy. Procházíte zatěžkávací zkouškou, neboť mnozí žijí v partnerství na dluh. Přesluhují. Nechávají se dotovat energií, či naopak. Setrvačností se pohybují jako slepci, kteří mají strach vykročit do neznáma. Mnoho vztahů vyznává falešné hodnoty. Děti vyrůstající v takových vztazích si poté do budoucnosti nesou zranění, která se znovu aktivují v jejich partnerství. Tyto podvědomé způsoby se musí změnit. Toto není možné dále tolerovat, neboť tento svět je nemocný a nikdy by nemohl procitnout. Proto se projevuje síla, která nepustí člověka dále dříve, dokud nebude jednat v souladu s tímto plánem uzdravení. Zastavení takové bytosti však bude velice bolestné a též velice náročné, neboť nebude možné se tomuto vyhnout. Budou však uzavřeny i vztahy „nové doby“. Tyto budou splňovat veškeré podmínky pro společný vzestup spojených vědomí a dojde k výraznému posílení spolupráce a násobení energie. Tato spojení budou vykazovat velikou sílu tvoření. Tato spojení již patří do oblastí vyšších dimenzí, kde se vědomí ocitají vzájemně propojená, naladěná na jednu společnou mysl a toužící po prospěchu všech, nikoli egoisticky sebe samého. Tato vize však zpočátku může být prostupná pouze pro některá vědomí. Avšak čím více jich bude, tím větší předpoklad bude vytvořen pro vstup dalších. Vždy však teprve po splnění individuálních podmínek pro tento postup. Vlivy na vztahy jsou zde, ať chcete nebo nechcete. A již je na čase. Neboť není podporováno, aby se dále rodily děti deformované skrze své předky. Je potřeba vytvořit typ nové rodiny, která bude plnit svou pravou funkci. To však neznamená, že všichni se pro toto rozhodli. A také je to plán dlouhodobý. Avšak postupně realizovatelný. Mějte vize těchto spojení a volte je do svých životů. My vám v tom pomůžeme. Milujeme vás a žehnáme vám.Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 30570   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2275)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy