?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Moderná demokracia ignoruje niektoré skutočnosti.
@ spoločnosť     14.3. 15, 16:49

Pútnikov na rozhovor upozornil Leo.


Vedec a filozof, predstaviteľ sofiológie na Slovensku RNDr. Emil Páleš, CSc. sa síce politológiou nezaoberá, niektoré jeho práce s ňou však úzko korešpondujú či priamo súvisia. V rozhovore, ktorého časť na našich stránkach prinášame, prevažujú inšpiratívne myšlienky aj pre tých, ktorí sa politológiou aktívne zaoberajú.

Už dlhý čas je predmetom vášho záujmu aj skúmanie civilizačných vzorcov, respektíve politických systémov či foriem vládnutia v priebehu dejín ľudstva. K akému poznaniu ste dospeli?

Pozorujem, že forma vlády súvisí s premenami hodnotového rebríčka. Ak postavíme určité hodnoty na najvyššie priečky, dostaneme tomu zodpovedajúci typ náboženstva, umenia, vedy, filozofie, ale aj politickej a ekonomickej organizácie. Spoločnosť, ktorá túži po poriadku, istote a trvalých hodnotách, inklinuje k monarchii. Tam, kde sa nadovšetko cení sloboda jednotlivca, dožadujú sa demokracie. Ospevovanie sily vynáša do čela vojakov a vznikajú vojenské diktatúry. Kde sa uctievali peniaze, moc plynula k boháčom a gildy obchodníkov vytvárali meritokracie. Ak sa všetko podriadilo a slúžilo náboženským ideám, moc prešla do rúk kňazstva, a to voláme teokraciou. Ale sú či boli aj také mysticky a citovo založené obdobia, kedy sa cení krása a vládne veľa žien či vodcov s osobnou charizmou.

Striedajú sa tieto spôsoby realizácie moci náhodne alebo je v tom nejaký poriadok, zákonitosť, rytmus?

Zdá sa, že v mnohorakosti dejín je obsiahnutý aj nejaký zákonitý rozmer. Nič sa neopakuje rovnako, ale podobné základné motívy sa vracajú. Ľudská psychika má totiž svoju štruktúru a dynamiku, obsahuje archetypálne sily v istých vzájomných vzťahoch – a dejiny to odzrkadľujú. Napríklad demokracia a monarchia tvoria dvojicu protikladných princípov, ktoré sa kyvadlovo striedajú. V čase aténskej demokracie sa parlamenty utvárali po celom svete, štáty sa rozdrobovali a triumfoval individualizmus. O dvesto – tristo rokov to už bolo naopak: všade sa centralizovalo, územia sa spájali do väčších celkov, moc sa sústreďovala v rukách cisárov a jednotlivec sa mal podriadiť systému. A tak sa to opakuje pravidelne. Je to celosvetový, periodický pohyb.

Spomínate viacero politických systémov, ktorý je podľa Vás najlepší?

Ani jeden vyhranený typ – všetky sú totiž jednostranné, majú svoje silné a slabé stránky. Už antickí mudrci Platón a Aristoteles si kládli otázku aká ústava je najlepšia a pochopili, že rôzne ústavy sú vhodné pre rôzne založených ľudí, podľa ich povahy. Typy ústav priamo odvodzovali od typov osobnosti. Usúdili, že vláda aristokracie je vhodná vtedy, ak nejaká vrstva vysoko prevyšuje ostatných cnosťou. Ak sú si približne rovní schopnosťami, nech sa na vláde podieľajú radšej všetci, než aby malá skupina ovládala ostatných. Nehovorili, ako my dnes, že demokracia je vždy a všade najlepšia. Ani že monarchia je jediný správny systém, ako sa to presadzovalo v čase absolutizmu. Každá ústava predpokladá a vyžaduje si určité cnosti, na ktorých je založená.

Čo ak tie cnosti v spoločnosti chýbajú?

Dôjde k prevratu, lebo nefunkčnú ústavu je potrebné nahradiť niečím iným, životaschopným. Platón či Ibn Chaldún hovoria o zákonitom striedaní ústav v istom poradí (anacyclosis). Monarchiu vystrieda aristokracia, potom demokracia, po ktorej vždy nasleduje ochlokracia (chaos, vláda davu) a znova monarchia. Tušili v tom akúsi vnútornú súvislosť a nevyhnutnosť. Vynikajúce, príkladné osobnosti založia kráľovstvo. No ich nasledovníci – rozmaznaní privilégiami a blahobytom – začnú moc zneužívať. Ľud sa dožaduje slobody a účasti na vláde. Nastolí demokraciu, ale čoskoro si ju začne vykladať ako ľubovôľu a vznikne chaos. Z neho sa zrodí opäť túžba po poriadku a pevnej vláde. Demokracia zdôrazňuje slobodu, monarchia hierarchický poriadok. Jedno aj druhé sa časom zvrhne a splodí svoj protiklad. Takto sú ústavy nútené striedať sa pre svoju jednostrannosť a nedokonalosť.

Dalo by sa toto striedanie systémov nahradiť nejakou symbiózou najlepšieho v jednom celku? Akousi všestrannou ústavou?

Pokračovaniue: http://www.nazor.info/emil-pales-slobodne-spolurozhodovat-o-celej-krajine-je-cest-privilegium-ktore-si-treba-zasluzit/

Zhováral sa Igor Mešťánek

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 22225   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (1480)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy